Benytte Sognebanen
Her kan du skrive dig op til brug af Sognebanen og tilhørende arealer til aktiviteter. Ved større arrangementer som f.eks. cirkus, tivoli og koncerter, skal der forud for arrangementet indhentes en tilladelse ved Kerteminde Kommune. Husk at efterlade arealet i pæn og ryddet stand. Kølstrup Sogneforening har intet ansvar for såvel person- som materielskade ved aktiviteter på Sognebanen og legepladsen. Ligeledes har Kølstrup Sogneforening intet ansvar for at flere aktiviteter falder på samme tid - Så husk at benytte denne side og venlig selvjustisk. BEMÆRK at indlæg står i indtastningsorden og ikke aktivitetsorden!

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Torben Larsen, d. 29-06-2021
2.juli 2021 er hele pladsen optaget af hygge, grill m.m.


E-mail:
Skrevet af Philip Lemvig Højer, d. 20-09-2020
Kære Kølstrup sogneforening
Vi har booket shelterne d. 26-27 september og regner med at bruge boldbanen sidst på eftermiddagen om lørdagen og søndag indtil kl. 14.00 om søndagen.


E-mail:
Skrevet af Torben Larsen, d. 08-06-2020
22.juni 2020 Hele pladsen er optaget af indvielse af Shelterpladsen.
Arrangeret af Kommunen.


E-mail:
Skrevet af Torben Larsen, d. 05-08-2019
Sæt X i kalenderen 30.august 2019 er pladsen optaget (Info senere)


E-mail:
Skrevet af Torben Larsen, d. 04-08-2019
25.august 2019 Sommermarked


Hjemmeside: www.koelstrup.dk
Skrevet af Torben Larsen, d. 04-08-2019
22. august 2019 Rundbold og Kagekonkurrence


Hjemmeside: www.koelstrup.dk
Skrevet af Torben Larsen, d. 04-08-2019
Cirkus på pladsen 16. August 2019


Skrevet af Torben Larsen, d. 22-04-2019
4.-5.maj 2019 er der gravearbejde på hele pladsen.


E-mail:
Skrevet af Kerteminde Kommune, d. 28-06-2010
Samarbejdsaftale vedrørende vedligeholdelse og brug af Sognebanen i Kølstrup

Praktiske forhold

§ 1 Kerteminde Kommune afsætter årligt et beløb til vedligeholdelse af bane og tilhørende arealer.
Budgettet omfatter
? græsklipning
? beskæring af hegn og hækklipning
? tilsyn
? tømning af affaldsstativ

§ 2 Beløbet reguleres med KL’s skøn over udviklingen i priser og lønninger, således som dette er anvendt i Kerteminde Kommunes vedtagne budget for året.

§ 3 Kølstrup Sogneforening tildeles brugsretten over sognebanen, dog således at banen stilles til rådighed for andre, når ikke den benyttes af Kølstrup Sogneforening.

§ 4 Samtlige udgifter til drift og vedligeholdelse af sognebanen afholdes af kommunen.

§ 5 Kølstrup Sogneforening udpeger en ansvarlig person for sognebanen. Pågældende har den direkte kontakt til kommunen.

§ 6 Kølstrup Sogneforening administrerer brug og udlån af bane og tilhørende arealer til aktiviteter.

§ 7 Kølstrup Sogneforening har intet ansvar for såvel person- eller materielskade ved aktiviteter på sognebaner og legepladser.

§ 8 Ved større arrangementer som fx
? cirkus
? tivoli
? koncerter
skal der forud for arrangementet indhentes en tilladelse fra kommunen.

Ikrafttrædelse og ophørsbestemmelser

§ 9 Nærværende aftale træder i kraft pr. 1. januar 2009 og er gældende indtil én af parterne opsiger aftalen til udløbet af et kalenderår med 1 måneds varsel.
Kerteminde Kommune disponerer over sognebanens fremtidige anvendelse, hvis foreningen, som er part i samarbejdsaftalen, nedlægges.
Aftalen kan tages op til genforhandling og ændres ved enighed mellem parterne.


Hjemmeside: www.kertemindekommune.dk

Nyeste kommentarer

18.05 | 21:27

Støt dit lokalsamfund - støt Kirta spejderne.

Læs nødråb på Opslagstavle til venstre

...
06.10 | 20:51

Pga. beskæring og topkapning af kastanjetræer i alleen på Ulriksholmvej lukkes alleen onsdag den 14. og torsdag den 15. oktober for al gennemkørsel.!!!

...
10.06 | 12:44

Hej Ulla
Send din e-mail til tl9@mail.dk så sender jeg den.
Vh Torben

...
06.06 | 18:53

Folder nummer 98, Forretninger og Håndværk i Kertinge,Kertinge Bygade nr. 11. Der står fortsættes i næste folder, men jeg kan ikke finde folder 99, kan I hjælpe

...