21.8.2016

Generalforsamling 2017 - dagsorden

Ordinær generalforsamling 2017

 

 

Foreningen "Det Ny Samfund"
Gl. Ålborgvej 16
7741 Frøstrup

 

 

 

Dagsorden:

 1.   Valg af ordstyrer og referent
 2.   Regnskab v/kasserer
 3.   Valg af revisor – samme som sidst?
 4.   Ændring af regnskabsår. (Enten fra 1.8. – 1.8. eller 15.8-15.8.)
 5.   Thylejrens 50-årsdag
 6.   Evt.

 

 

Dato, tid og sted: 21.08.2017 kl. 15:00 Thylejren

 

Generalforsamling 2017 - referat

Dagsorden:

 1.    Valg af ordstyrer og referent
 2.    Regnskab v. kasserer
 3.    Valg af revisor
 4.    Ændring af regnskabsåret
 5.    Thylejrens 50-årsdag
 6.    Evt.

 

 1.     Ordstyrer og referent: Julie Schantz

 2.     Regnskabet godkendes, alle er tilfredse.

 3.     Lennert Bergstrøm

 4.     Regnskabsåret ændres til nu at forløbe fra 1. August til 1. August, da regnskabet skal offentliggøres mindst 14 dage før generalforsamlingen.

 5.     Mange i Thylejr-regi er godt i gang med at omtænke festivallen og derved tænke i 50 årsdagen.
  Her stilles spørgsmålstegn ved DNSs rolle til fødselsdagen.

  Det foreslås at der skal udstedes en tegnekonkurrence til logo på medlemskort og øl til 50 årsdagen. Alle synes det er en god idé. Det vurderes dog, at det er for tidligt, da der er tre år til.

  Der tales om at lave en idékasse, hvor man kan komme med gode forslag til hvad der skal foregå til 50-årsdagen.

 6.     Der spørges ind til hvor mange medlemmer der er i DNS, der er godt og vel 100 medlemmer.
  Desuden slås det lige fast, at administrationsgruppens medlemmer er: Eva, Birgitte H. samt Vibeke.
  Suppleanter er: Joi, Hector og Leonore.