21.8.2019

Generalforsamling 2020 - dagsorden

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i foreningen

Det Ny Samfund

 

Dato, tid og sted: 21.08.2020 kl. 15:00

Thylejren, Gl. Ålborgvej 16, 7741 Frøstrup

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Valg af revisor
 3. Regnskab v/kasserer
 4. Valg af suppleanter til administrationsgruppen – der mangler!!!
 5. Forslag:
  Generalforsamlingen afholdes lørdagen før brylluppet, så medlemmer, der bor længere væk, kan deltage.
  (Kamille Wind)
 6. DNS – formål, hvordan går det?
  (Sp. fra flere medlemmer)
 7. I hht §§ skal/kan arbejdsgrupperne aflægge beretning og regnskab?
  (Sp. fra flere medlemmer)
 8. Evt.


 

 

 

Underskriver for Det Ny Samfund

 

Vibeke Tveden Andersen

 

 

 

 

 

 

OBS:
Alle, som ikke har opdateret deres medlemskab siden 2019, slettes af medlemslisten!!!

 

 


 

Generalforsamling 2020 - referat

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Valg af revisor
  3. Regnskab v/kasserer
  4. Valg af suppleanter til administrationsgruppen – der mangler!!!
  5. Forslag:
   Generalforsamlingen afholdes lørdagen før brylluppet, så medlemmer, der bor længere væk, kan deltage.
   (Kamille Wind)
  6. DNS – formål, hvordan går det?
   (Sp. fra flere medlemmer)
  7. I hht §§ skal/kan arbejdsgrupperne aflægge beretning og regnskab?
   (Sp. fra flere medlemmer)
 • Evt.

 

 

 

 

 1. Ordstyrer: Julie S. og Ursula, referent Elisa.
 2. Regnskabet blev godkendt
 3. Elisa genvalgtes som revisor for denne periode
 4. Der valgtes 3 suppleanter: Nina J., Julie S. samt Mike C.
 5. Forslaget udskydes et år, næste år er alligevel en lørdag
 6. Der blev talt lidt frem og tilbage, der er enighed om, at vi alle skal kigge på vore formålsparagraffer mere end én gang om året. De er tilgængelige både på print og på nettet.
 7. Alle arbejdsgrupper bør aflægge en form for årsberetning, kort eller længere.
 8. DNS bør være mere synligt også på fællesmøder og formålet være med i hverdagen.

 

 

 

Elisa Hendriks