Her er billeder af rytterstuen, toiletter og stalde.