Link om "Smalspåret"

Hvis du vil vide mere om Smalsporsjernbanen, kan du finde en del på nettet:

Foreningen Smalspåret Växjö-Västervik: http://www.smalsparet.com

Der findes historiske artikler om banerne, der udgik fra Växjö:

http://www.historiskt.nu/smalsp/vahj/vahj.html