Föreningen Smalspåret Växjö - Västervik : Foreningen for smalspor i Småland

Föreningen Smalspåret Växjö - Västervik er en ideel forening med ca. 800 medlemmer, som arbejder for, at "Smalspåret" i sit nuværende omfang fra Västervik til Åseda bevares og udvikles, så det igen er muligt at køre på det i sin helhed på passende måde. Siden sin oprettelse i 1984 har foreningens medlemmer aktivt arbejdet for og på jernbanen.

 

Foreningens engagement i banen er kultur- og industrihistorisk. Det er en vigtig opgave at bevare historien og mindet om de mange nedlagte smalsporede jernbaner, som engang fandtes i Småland, ikke mindst strækningen mellem Växjö og Åseda.

 

Foreningen ejer et antal skinnebusser af den klassiske svenske type, som vi i Danmark kalder "daddelæsker". De fleste af disse er stillet til rådighed for trafikken mellem Västervik og Hultsfred. Den ejer også stationen i Virserum med stationsbygning og godsmagasin, og fra 2007 har den sine foreningslokaler i stationen. Stationsbygning og godsmagasin er i de senere år blevet renoveret med bistand fra lenssstyrelsens midler til kulturbygninger.

 

Foreningens medlemmer har engageret sig i udlejning af skinnecykler, dels i egen regi, dels i samarbejde med driftsselskabet "Smalspåret i Hultsfred", som ejes af foreningen og ca. 70 foreningsmedlemmer.

 

Endvidere foregår der et stort arbejde på banen mellem Hultsfred og Åseda, hvor der dels er et system med banevagter og en arbejdsgruppe, som varetager vedligeholdelsesopgaver på¨sporet mellem Virserum og Åseda.

 

Foreningen har en lokalafdeling for Danmark og Skåne. Nogle af lokalafdelingens medlemmer er aktive på banen og i foreningens forskellige aktiviteter. Afdelingen holder medlemsmøder og arrangerer rejser til banen

og andre smalsporede jernbaner.

 

Kontakt os på: info<a>smalsparet.com

Se mere om os på vor hjemmeside: http://www.smalsparet.com