VELKOMMEN til det ædle spil i HOLBÆK SKAKKLUB

17.7.2021: Undervisning og introduktion til det ædle spil på Holbæk Bibliotek

Tre introforløb med skak-taktik (læs: angrebsskak, slutspil og åbninger) er planlagt gennemført fredagene 30. juli, 6.august og 13. august kl. 15.00 - 17.00 på Holbæk Bibliotek, Nygade 9-13.

Arrangementet henvender sig til dig der kender grundreglerne for skak, men er interesseret i at blive bedre til spillet. Både for børn og voksne.

Program for introforløbene følger snarest ..

Janus Christensen (tv), Øbro, og Peter Thorsbro, Furesø, vandt henholdsvis 2. og 1. præmie i Mester 1 gruppen

11.6.2021: Holbæk Løvspring

Der var en overvældende interesse for at deltage i I den netop afsluttede weekend-turnering, Holbæk Løvspring. 58 tilmeldte (9 fra Holbæk Skakklub) fra 22 klubber i Danmark spillede i bibliotekets store sal med plads til 40 og 18 deltagere spillede i den lille sal. Corona restriktioner bestemte at 58 var max antal spillere. Corona regler var også årsag til at turneringen ikke blev så international som forventet; tilmeldte fra Sverige, Norge og Finland måtte melde afbud. Heldigvis kunne tilmeldte fra reservelisten erstatte afbuddene.

Det er bemærkelsesværdigt at halvdelen af spillerne var under 20 år. Og at 7 førstepræmier blev vundet af spillere under 15 år.

 Førstepræmierne i Holbæk Løvspring's 5 runder blev vundet af:

Mester 1: Peter Thorsbro, Furesø, 4 point.
Mester light: Mikkel Vinh Løftgaard, Læseforeningen, 4 point
Gruppe 3: Vitus Bondo Medhus, Evans, 4 point
Gruppe 4: Lukas Iskos, BMS 4½ point
Gruppe 5: Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs, Amager, 5 point
Gruppe 6: August Jalving, Skak for Sjov, 4 point
Gruppe 7: Caroline Lindegaard Bruntse, Læseforeningen, 3½ point
Gruppe 8: Anker Müller, Skak for sjov, 5 point
Lille Løvspring, med 6 runder, blev vundet af Vincent Videbæk, Holbæk, med 5 point.

 Andre præmier, der gik til Holbæk Skakklub:

Gruppe 3, 2. præmie: Daniel Bendixen, 3½ point
Gruppe 7, 2. præmie: Rasmus Thomasen, 3½ point.

Link til resultat-tabellerne:  DSU turneringssystem (skak.dk)  

Holbæk Løvspring, lille sal, 5. juni 2021. Forest Jens og Rasmus i Holbæk-lokalopgør, gruppe 7

31.5.2021: Referat af generalforsamling i Holbæk Skakklub d. 25. maj 2021

Referat af generalforsamling i Holbæk Skakklub

26. maj 2021

 

1. Valg af dirigent: Thorsten Christensen

Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

 

 

2.

Bestyrelsens beretning: Formandens beretning blev godkendt.

 

3.

Årsregnskab: Regnskabet for 2020 og budgettet for 2021 blev godkendt.  

Økonomien i Holbæk Skakklub er efter vores bedste overbevisning robust:

            Forening:               kr.   96.729,10

            Hensat turneringer: kr. 141.908,79

Bankkonto i alt:      kr. 238.637,89

Klubben har derudover bl.a. en kontant beholdning på kr. 1.253,00 og et tilgodehavende hos Skaksalg Aps.: kr. 3.492,50 pr. 31.12. 2020.

Medlemmerne vil fremover modtage mail om kontingentbetaling.

 

4.

Valg

 

a) På valg: Formanden Søren Kühnrich for 2 år – genvalgt.

    Bestyrelsesmedlemmer Ove Frank Hansen og Peter Bathum for 2 år. – genvalgt. 

b) Vakant bestyrelsesmedlem, Daniel Bendixen for 1 år. - genvalgt. 

c) Revisor Fl. Skjoldager for 1 år – genvalgt.

d) Revisorsuppleant Palle Bratholm for 1 år – genvalgt.

5.

Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 3 dage før generalforsamlingen): Ingen. 

Bestyrelsen fremsatte forslag om kontingentfrihed for 2. halvår af 2021 som følge af sparede midler til kørselsgodtgørelse i aflyste holdkampe.

Bestyrelsens forslag til fastholdelse af medlemmerne, er at vi ikke inddriver kontingent for andet halvår 2021 for de medlemmer som var medlem pr. 1. januar 2021, med den begrundelse at der har været perioder i 2020 og 2021, hvor medlemmer ikke har kunne komme i klubben og spille skak og samtidig havde vi et overskud i regnskabet for 2020 på kr. 10.489,50.

Tal for budgettet og konsekvenserne af forslaget blev fremlagt.

Generalforsamlingen godkendte forslaget og bestyrelsens forslag til budget for 2022 med uændret kontingentbetaling.

6.

Fremtidig virksomhed: Formanden og Ove Frank Hansen orienterede især om forestående turneringer og bestyrelsens tanker om at tiltrække nye medlemmer.

 

7.

Eventuelt – Intet, hvorefter dirigenten takkede for sædvanlig god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

     

 

3.1.2021: Holbæk Skakklubs spillested (skolen) er lukket til og med 17. januar

Holbæk Kommune har lukket alle foreningslokaler, også på klubbens spillested, Sofielundsskolen.
Søren Kûhnrich har redegjort for coronaens betydning for vores skak i følgende email, der er udsendt til alle klubbens medlemmer d. 1/1:

Kære alle

 

I ønskes alle et glædeligt nytår  - med orientering om hvad CORONA- plagen betyder for os i det nye år.

Holbæk Kommune har indtil videre bebudet at skakken er lukket til og med 17. februar. Forbudet gælder alle foreningslokaler, også skoler.

Vi må forvente at den fysiske skak holder lukket indtil marts – de statsansatte er netop blevet hjemsendt til og med 28. februar, og

det må være fordi regeringen mener det alvorligt.

Indtil da:

           Skal vi nok holde jer opdateret med nyt om skakken pr. mail og på hjemmesiden.

           Skal vi også nok sørge for at arrangere turneringer på nettet.

 Vi har oprettet  Holbæk skakklub på foreløbig to sites:   Chess.com og Lichess.org.

 I er faktisk alle inviteret til at spille med i en nytårsturnering , den første kommer her kl. 21.00 i aften på Chess. com 

Følg dette link: Her er linket : https://www.chess.com/live#r=834009

 ogmeld jer til en halv time før!

 Der kommer endnu en trnering på lichess.org den 8. januar (altså næste fredag) kl. 19:45. Det bliver på lichess.org.

 

Andre formater

****************

 Begge disse turneringer er lynskakturneringer (altså 5 min. pr. parti)

 Flere har efterlyst også længere spilformater, og det kommer også: ½ eller en hel time pr. parti.

 Vi sender mere ud om det på klubbens FB-side og på jeres mail.

 Ved godt det er pauvert- og at der er en masse gemytlighed og venskabelighed, som vi ikke ”når” på denne her måde

(når lige bortses fra fælles -chatten 😉)

 Herfra vil jeg blot opfordre jer til at prøve at omfavne de nye teknologier.- Jeg håver bi ses i det vitrtuelle gameroom på nettet- til vi ses ”rigtigt” igen.

 Samme forhåbninger går til hold skakenn ,der nu grundet foreningsnedlukningen nok også først komemr i gang primo marts.

vi holder jer orienteret.

  

Bedste skakhilsener

Søren

 Pas god t på jer selv og hinanden!

 

21.9.2020: Holbæk Løvfald 2020 - afslutning

Det var et vellykket arrangement af Holbæk Skakklubs internationale turnering afholdt i den netop afsluttede weekend. Der var 55 deltagere fra henholdsvis værtsklubben (10 spillere), 19 andre danske klubber og 4 svenske klubber. Der var aldersspredning fra 8 til 75 år, og de 18 deltagere var under 20 år.

Det var nogle meget skakdygtige gæster. De 8 førstepræmier vandtes af spillere fra klubber i Eslöv (Sverige), Svedala (Sverige)(2), Tåstrup(2), Fredericia og Odense samt delt mellem Lund(Sverige), Allerød, Brønshøj. Samlet præmiesum DKK 11.900.
Turneringen blev vundet af Daniel Jogstad (sverige) med 4 point (af 5 mulige); i øvrigt for andet år i træk.
Holbæk lille Løvfald blev vundet af Villads Majvang Sandmann (Læseforeningens Skakklub) med 5½ point (af 6 mulige).

Fra Holbæk Skakklub hentede Mads Dalgaard 2. præmien i gruppe 7 med 3½ point (af 5 mulige).

Resultatskemaerne kan ses her: http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details...