The love of bostonterriers

På denne side vil jeg samle alle mine egne og andres erfaringer med denne skønne race. Jeg har i skrivende stund ( marts 2014) 2 bostoner -Rosa på nu 7 år og Mille på nu 2 år. Rosa har haft 3 kuld og Mille 1 kuld.

Det er en altid glad, venlig, kærlig hund. Der kan være krudt i røven på dem, men der kan også være magelighed. De 2 jeg selv har er til den magelige side, men nogle af hvalpene har været meget livlige. Men fælles for dem alle er at de tilpasser sig familiens aktivitets niveau🙂 

Jeg cykler med både Rosa og Mille - dvs de løber ved siden af cyklen mellem 3-5 km og de eeelsker det.Jeg holder så et stop på cykelturen, hvor de får lov at løbe løs og snuse rundt, enten på stranden eller ved grønne arealer. Begge mine bostonpiger er ikke rigtig blevet trænet - men ved indkald kommer de altid, uanset hvilken forstyrrelse de bliver udsat for, så det er jeg rigtig stolt af! En anden ting for racen er at der er stor forskel på intelligensen. Det er generelt en meget intelligent hund, men mine to er vist for magelige til at vise det🙂 Mille har dog lært at " give 5" og kan sit og dæk. Rosa kan sit og dæk. Begge er ikke de store bold og tov legere - men ligger gerne og gnaver i kødben dagen lang. Det sjove er at alle deres hvalpe er meget glad for at lege med legetøj, så det er lidt sjovt at følge de store forskelle der er indenfor racen og at selv dem der er i familie med hinanden er så forskellige!

Fælles for alle bt er også at de eeelsker varme og brændeovne. Næsten intet kan slå en solstråle eller varmestrålerne fra brændeovnen.

Racen er generelt sund og slås ikke med så mange sundheds problemer som nogle racer gør. Alle bt skal undersøges for patella luxation førend de indgår i avlen - det er et krav fra specialklubben ( Klubben for små selskabshunde - KSS) og Dansk Kennel Klub (DKK). Derudover er der mange der får øjenlyst deres hunde og får røngtenfotograferet ryggen for deformiteter - jeg røngtenfotograferer mine hunde, da de kan have deformiteter i rygsøjle grundet den krøllede hale.

The dream of a bostonterrier

We have for about 13 years had a dream to own a bostonterrier. 
We saw the breed for the first time in 1995, when we went to see our new boxerpuppy Indira von Heideloh in Gütersloh, Germany when she was 5 weeks.

The boxers was out in the kennels but inside they had a bostenterrier Effie von Schenkensee. She was owned by the wife in the family, and she had the kennelname called: ut Gütsel that means from Gütersloh.
We just fell in love with Effie  - the boxerbonsai and this breed. She was so sweet and energetic and wanted to play. She came with her favorite toy and we should play the pull game. She was just holding the toy so I could swing her up the air and around and she didn't fall of! 
When she was tired she went to the toilet which had heating in the floor and lay at the blanket and curled up in it, and there she lay and slept no matter how many people that went to use the toilet.

We agreed that we wanted this breed some day - and now the day has arrived!! 
When our friends in kennel Spirgaarden had their first bostonterrier Feodora von der Rottannen ( Feo), we decided to have a puppy from her when she should have puppies - and now the day has arrived! On february 25. 2007 the babies was born naturally- 1 female and 3 males, and the female is ours. We can't wait to see her live!!
The most funny thing is that she is a direct ancestor of Effie von Schenkensee - Feos father is Don ut Gütsel a very famous son of Effie so that pleases us very. 
Our goal is in time, to breed from this little boston girl!

Update 2014!

Well I must say we have completed our goal :) We have had 3 litters with Rosa consisting of 23 puppies and 19 of them are alive. She is now expecting her 4th ad last litter - it will be a small litter, but we hope there is a little girl for us!

Rosa is the perfect mother - give them milk for all 8 weeks, play with the puppies until they move to their forever homes and are very calm with the puppies. 2 of her girls from her B-litter have had puppies of their own and one of theese puppies has had a litter so Rosa is both grandmother and great grandmother!!!!

Rosa has grounded my bostonterrier breeding and done a great job - I am very proud of her.

In addition to Rosa I bought another Girl Divadogs Bera Banana aka Mille which has had 1 litter of 6 puppies.

Standarden for Bostonterrier

FCI Standard Nr 140

20.04.1998 (GB) (ORG 02.02.1995)

BOSTON TERRIER

Oprindelsesland: U. S. A.

Anvendelse:

Selskabshund.

Klassifikation:

FCI Gruppe 9 (Selskabshunde),

Sektion 11 (Små racer af Molosser-type).

Uden brugsprøve.

Helhedsindtryk:

Boston Terrieren er en livlig og særdeles intelligent hund, glathåret, med kort hoved, kompakt bygget, med kort hale og meget harmonisk. Dens farve er brindlet, sæl-farvet eller sort med regelmæssige, hvide aftegninger. Hovedet er proportioneret efter hundens størrelse, og udtrykket antyder en høj grad af intelligens. Kroppen er ret kort, godt sat sammen, lemmerne stærke og velstillede, halen er kort, og intet træk af hundens bygning er så fremtrædende, at den virker dårligt proportioneret. Hunden udstråler beslutsomhed, styrke og aktivitet. Den har "stil" i høj klasse og fører sig let og elegant. En harmonisk kombination af "Farve og hvide aftegninger" er et udpræget karakteristisk træk hos typiske eksemplarer af racen. "Harmonisk balance, udtryk, farve og hvide aftegninger" skal tillægges særlig vægt, når helhedsindtrykket skal vurderes og sammenholdes med standardens øvrige punkter.

Racens velsnittede, kortryggede krop, kombineret med det firskårne hoved og kæbepartis unikke træk og de iøjnefaldende aftegninger, har tilsammen givet en særdeles frisk og charmerende "ægte amerikaner" : Boston Terrieren.

Ved en sammenligning mellem de to køn er den eneste åbenlyse forskel, at tævernes kropsbygning er en smule mere elegant.

Proportioner:

Benenes længde skal være afstemt med kropslængden for at give Boston Terrieren dens påfaldende kvadratiske udseende. Det er en robust bygget hund, som hverken må virke spinkel eller grov. Knogler og muskler skal være vel proportionerede og dermed understrege hundens vægt og bygning.

Temperament:

En Boston Terrier er en venlig og livfuld hund. Racen har en fremragende karakter og en høj grad af intelligens, hvad der gør den til en uovertruffen ledsager.

Hoved:

Skalle

: Kvadratisk, med flad overside, uden rynker. Panden er stejl.

Stop

: Veldefineret.

Næse

: Sort og bred, med en godt markeret linie mellem næseborene.

Næseparti

: Kort og kvadratisk, bredt og dybt og afpasset efter skallen. Det er uden rynker og måler mindre i længden end i bredde og dybde. Det må ikke være længere end ca 1/3 af skallens længde. Fra stop til næsespids er næsepartiet parallelt med skallens overside.

Læber

: Overlæberne har god dybde, men er ikke løse og hængende. De dækker fuldstændig tænderne, når munden er lukket.

Kæber, bid

: Kæberne er brede og firskårne, med korte, regelmæssige tænder. Biddet er tangbid eller et underbid, der er markant nok til at gøre næsepartiet kvadratisk.

Kinder

: Flade.

Øjne:

Ansat langt fra hinanden, store, runde og mørke. De er placeret lige i skallen, og set forfra ligger de yderste øjenkroge i linie med kinderne. Udtrykket er vågent og venligt og tyder på en høj grad af intelligens. Dette er et særdeles vigtigt træk for racen.

Ører:

Små, båret opretstående, enten naturlige eller kuperede, så de er afpasset efter hovedets form. De er ansat så nær skallens hjørner som muligt. (NB! Kupering er forbudt i Danmark).

Hals:

Halsens længde skal afspejle harmoni med hundens helhed. Den er let buet, bærer hovedet yndefuldt og er smukt indpasset i skulderpartiet.

Krop:

Kroppen skal virke kort.

Overlinie

: Vandret.

Ryg

: Netop så kort, at kroppen bliver kvadratisk.

Kryds

: Danner en let kurve mod haleroden.

Bryst

: Dybt og med god bredde. De godt hvælvede ribbenene når godt bagud mod lænden.

Hale:

Lavt ansat, kort, tynd og aftagende udefter. Den er lige eller skrueformet og må ikke bæres over vandret. (NB! Den foretrukne hale må ikke være længere end 1/3 af afstanden fra halerod til haseled.)

Lemmer:

Forpart:

Forbenene er stillet moderat bredt og på linie med skuldertoppene. Knoglerne er lige.

Skuldre

: Skråtstillede og godt tilbagelagte, hvad der medvirker til racens elegante bevægelse.

Albuer

: Hverken ind- eller udaddrejede.

Mellemhånd

: Kort og stærk. Vildkløer kan fjernes. (NB! Fjernelse af vildkløer er forbudt i Danmark).

Forpoter

: Små, runde og kompakte, hverken ind- eller udaddrejede, med godt hvælvede tæer og korte kløer.

Bagpart:

Overlår

: Stærke, godt muskuløse og korrekt placerede.

Knæ

: Velvinklede.

Haser

: Lavt ansatte, hverken ind- eller udaddrejede, med veldefinerede haseled.

Bagpoter

: Små og kompakte, med korte kløer.

Bevægelse:

En Boston Terriers bevægelse er adræt, med lige benbevægelser, således at for- og bagben føres lige fremefter i en perfekt rytme, og hvert skridt er tegn på elegance og styrke.

Pels:

Hårlag

: Kort og glat, glansfuld og fin i strukturen.

Farve

: Brindlet, sæl-farvet eller sort med hvide aftegninger. Brindlet foretrækkes kun, hvis alle andre kvaliteter står lige. (NB! Sæl-farvet defineres som sort med et rødt skær, der ses i solskin eller stærkt lys).

Obligatoriske aftegninger

: Hvidt bånd over næsepartiet, hvid blis mellem øjnene og hvidt forbryst.

Ønskelige aftegninger

: Hvidt bånd over næsepartiet, en symmetrisk, hvid blis mellem øjnene og op over hovedet, hvid krave, hvidt forbryst, helt eller delvis hvide forben og hvidt på bagbenene neden for haseleddet. (NB! En i øvrigt racetypisk hund skal ikke trækkes i bedømmelsen for ikke at have disse "ønskelige aftegninger")

En hund med overvejende hvidt på hoved eller krop skal besidde tilstrækkelige øvrige kvaliteter for at opveje denne mangel.

Vægt:

Inddelt i klasser således:

• under 6.8 kg (under 15 pounds),

• 6.8 til under 9 kg (15 pounds til under 20 pounds),

• 9 kg til max 11.35 kg (20 pounds til max 25 pounds).

POINTSKALA

Helhedsindtryk 10

Udtryk 10

Hoved (næseparti, køber, bid, skalle og stop) 15

Øjne 5

Ører 5

Hals, overlinie, krop og hale 15

Forpart 10

Bagpart 10

Poter 5

Farve, pels og aftegninger 5

Bevægelse 10

--------------------------------------------------------------------------------

I alt 100

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

• For massiv eller klodset fremtræden.

• Sammenklemte eller brede næsebor.

• Øjnene viser for meget hvidt eller har for synlige blinkhinder.

• Ørernes størrelse ude af proportion med hovedets størrelse.

• Muntert båret hale.

• Mangelfuld benstamme.

• Stejl knævinkling.

• Spredte, flade poter.

• Bevægelsen rullende, padlende eller vævende, med højt løftede poter (hackney).

Alvorlige fejl: •

Skævt bid.

• Tunge eller tænder kan ses ved lukket mund.

• Karperyg eller svajryg.

• Fladribbet brystkasse.

• Bevægelsen krydsende, enten for eller bag.

 

Diskvalificerende fejl:

Kødfarvet (dudley) næse.

• Øjenfarven blå eller med spor af blåt.

• Kuperet hale.

• Helfarvet sort, brindlet eller sæl-farvet uden de obligatoriske, hvide aftegninger.

• Pelsfarve grå eller leverfarvet.

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl