At this site you can read all about Isack and see a lot of pictures - have fun!
På denne side kan du læse alt om Isack og se en masse billeder af ham - god fornøjelse!

Isack was at his first show in nov. 2006 in the babyclass and he did very well: He had SL and was best baby and then he was the second best boxerpuppy  at the day!! Congratulation to the owners - well done at your very first show!

Isack deltog på sin første udstilling i nov. 2006 i babyklassen og det gik bare så flot: han fik SL og blev bedste baby, derefter blev han 2. bedste hanboxerhvalp på dagen!! Tusinde gange tillykke til hans ejere - det var deres første udstilling - så det var ret godt gået.

Isack was at a Puppy/Junior Show in sep. 2007 and was BEST IN SHOW. He will be shown at the last 2 shows in DK 2007

Isack 14 months

Newborn / nyfødt

Isack was born on the 16. of july at 9.00 pm after 1 hour of contraction. He was born outside in our garden. At birth he weighted 512 g.
Isack blev født d. 16. juli kl 21.00 efter 1 times veer. Han blev født udenfor i vores have, da Joana meget gerne ville føde der i et blomsterbed! Ved fødslen vejede han 512 gram.

This is Isack the firstborn with his mom / Her er Isack den førstefødte med sin mor.

Isack 1 week / 1 uge

Isack is doing very well and eat and sleeps as all little puppies. He has now started to open his eyes and weights 890 gram. /Isack stortrives og spiser og sover hele tiden som en lille hvalp nu skal. Han er begyndt at åbne øjnene. Han vejer nu 890 gram.

He look more and more like his brother Hannibal from our previous litter / Han ligner mere og mere sin bror Hannibal fra vores sidste kuld 

Isack 1 week / 1 uge

Isack 1 week/ 1 uge

Isack 2 weeks/ 2 uger

Now Isack has become 2 weeks and has opened both eyes and ears. He is a really big guy and he shouts if the girls tease him, or if he wants something. All the puppies now play with eachother and it's wonderfullto study them. Isack weights now 1430g./ Nu er Isack blevet 2 uger og har nu åbnet både øjne og ører. Han er en rigtig kraftkarl der nok skal råbe højt når der er noget han mangler. Hvalpene er nu rigtigt begyndt at lege sammen og de både knurrer og prøver at bide i hinanden.
Isack vejer nu
1430 g.

Isack 2 weeks / 2 uger

4 weeks/ 4 uger

 

5 weeks/ 5 uger

As you can see at the picture Isack is very photogenic. He is quite lovely and looks very much like his brother Hannibal from the last litter./ Som du kan se på billedet er Isack meget fotogen. Han ser ret godt ud og ligner sin bror Hannibal fra sidste kuld utroligt meget.

7 weeks/ 7 uger

Isack is a very lively boy who wants to be the boss. He plays a lot with his sisters and his mum and try to play with our cat Bob. But then Bob gets angry and tryes to bite him. But then Joana shases Bob away, cause nobody should touch her boy! Isack already has his own homepage www.123hjemmeside.dk/rieckholms-Isack so take a look and write in his guestbook! / Isack er en meget livlig hvalp som gerne vil bestemme. Han leger meget med sine søstre og sin mor og prøver også at lege med vores kat Bob. Men det er Bob blevet for gammel til og forsøger at bide Isack, men så slår mor Joana til og jager Bob væk, for ingen skal røre hendes dreng