Kommende aktiviteter

bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde Torsdag den 7. oktober 2021 hos Conny F


Generalforsamling 13.11.2021


Generalforsamling Region Vestsjælland/Storstrømmen 2021 
Lørdag d. 13. november kl. 10.30 – 15.00 

Der afholdes generalforsamling for medlemmer af Dansk Senior Dans i region Vestsjælland/Storstrømmen på Biblioteket i Slagelse, Stenstuegade 3. 

Kaffe/te og brød er klar fra kl. 10.00,  
og generalforsamlingen starter kl. 10.30. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før på mail: hellemilan@icloud.com 
Forslag til valg af medlemmer, samt til valg af suppleanter, kan fremsættes på generalforsamlingen. 
På valg er Hanne Persson, Lisbeth Søgaard og Conny Frederiksen. 
Suppleanterne Doris Christiansen og Arne Nielsen er også på valg. 
Ligeledes er revisor og revisorsuppleant på valg. 
Efter generalforsamlingen danser vi, spiser vores medbragte mad, og danser videre til kl. 14.30. 
Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen. 
På bestyrelsens vegne – Helle Milàn Nielsen

Julebal i Sørbyhallen 4.12.2021

Julebal i Sørbymaglehallen 
lørdag 4. december 2021, kl. 10 til 14.30

Vi inviterer til julebal i Sørbyhallen, Kirkerupvej 16, 4200 Slagelse lørdag den 4. december kl. 10.30 - 14.30 NB: Kaffen/teen står på bordet fra kl. 10.00.   
Vi danser juledanse og hygger os nogle timer. De, som er dårlig gående, kan også deltage, da der bliver instrueret i siddedans samtidig. 
Pris for medlemmer (husk medlemsnr.): 160 kr. 
Pris for ikke medlemmer: 200 kr. Prisen dækker morgenbrød m/kaffe/te, frokost, eftermiddagskaffe/–te og kage. 
HUSK SELV BESTIK. 
Danseskodamen, Jannie fra La-Fame, kommer og viser dansesko frem – og sælger også gerne af dem. 
Tilmelding og betaling til jeres danseleder senest d. 19. november. Så vidt muligt samlet tilmelding pr. hold til Helle Milàn Nielsen på mail: hellemilan@icloud.com 
Tilmeldingen er bindende, og ved afmelding efter 26. november, refunderes pengene ikke. Pengene bedes indbetalt på vores konto i Sydbank: 7045 0001273414 
(NB. Der er mulighed for at betale ved indgangen, bare vi har fået tilmeldingen rettidigt) 
På bestyrelsens vegne – Helle Milàn Nielsen

Nytårskur 8.1.2022

Nytårskur på biblioteket, Slagelse
lørdag 8. januar 2022, kl. 10 til 14.30