Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer i

Dansk Senior Dans Region Vestsjælland/Storstrømmen

Regionsbestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen   
den 29. februar 2020

Formand:

Helle Milán Nielsen                                  24930022

Røsnæsvej 178

4400 Kalundborg                                      mail: hellemilan@icloud.com

Næstformand:

Lisbeth Søegaard Hansen                         25363883     

Bjergbygade 72 a st.

4200 Slagelse                                           mail: morlisbethhansen@gmail.com

Kasserer:

Lone Thybo                                               24444787

Slotsgade 53 st.tv.

4200 Slagelse                                           mail: eigilthybo@privat.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Persson                                         30254594

Lerchenborgvej 90

4400 Kalundborg                                      mail: hep@ka-net.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Conny Frederiksen                                   61782407

Blegdammen 13

4400 Kalundborg                                      mail: conny4400@gmail.com

 

Suppleant:

Doris Christiansen                                    21489449

Stendyssevej 12

4171 Glumsø                                            mail: edorisc@gmail.com

 

Suppleant:

Arne Nielsen                                             41606835

Røsnæsvej 178

4400 Kalundborg                                      mail: arnenielsen1066@gmail.com

 

               Regionens bestyrelsen ønsker danseledere 

og dansere en god sommer

og på gensyn ved regionens arrangementer:

Se under Datoer Formand

Hos os arbejder vi på at finde en dato efter sommerferien, når vi er startet med at danse igen, til vores generalforsamling. Og vi arbejder også på at finde en dansedag i Sørbyhallen. I hører nærmere. 
Mon ikke, vi kan starte med at danse igen til september, hvor alle har fået deres sidste stik.
God påske til jer alle.

Helle, formand region Vestsjælland/Storstrømmen, 24. marts 2021

Hjemmeside og Danseretningen ansvarlig
Indlæg til hjemmeside og Danseretningen, 

så skal du henvende dig  til 

hellemilan@icloud.com

Næstformand


 

Bestyrelsesmedlem, sekretær


 

Kasserer


 

Bestyrelsesmedlem


Suppleant: og fanebærerSuppleant