Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer i

Dansk Senior Dans Region Vestsjælland/Storstrømmen

Regionsbestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen   
den 29. februar 2020

Formand:

Helle Milán Nielsen                                  24930022

Røsnæsvej 178

4400 Kalundborg                                      mail: hellemilan@icloud.com

Næstformand:

Lisbeth Søegaard Hansen                         25363883     

Bjergbygade 72 a st.

4200 Slagelse                                           mail: morlisbethhansen@gmail.com

Kasserer:

Lone Thybo                                               24444787

Slotsgade 53 st.tv.

4200 Slagelse                                           mail: eigilthybo@privat.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Persson                                         30254594

Lerchenborgvej 90

4400 Kalundborg                                      mail: hep@ka-net.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Conny Frederiksen                                   61782407

Blegdammen 13

4400 Kalundborg                                      mail: conny4400@gmail.com

 

Suppleant:

Doris Christiansen                                    21489449

Stendyssevej 12

4171 Glumsø                                            mail: edorisc@gmail.com

 

Suppleant:

Arne Nielsen                                             41606835

Røsnæsvej 178

4400 Kalundborg                                      mail: arnenielsen1066@gmail.com

 

               Regionens bestyrelsen ønsker danseledere 

og dansere en god sommer

og på gensyn ved regionens arrangementer:

Se under Datoer Formand


Hjemmeside og Danseretningen ansvarlig
Indlæg til hjemmeside og Danseretningen, 

så skal du henvende dig  til 

hellemilan@icloud.com

Næstformand


 

Bestyrelsesmedlem, sekretær


 

Kasserer


 

Bestyrelsesmedlem


Suppleant: og fanebærerSuppleant