VILKÅR OG BETINGELSER VED KØB AF ET 123hjemmeside-ABONNEMENT ELLER EN TJENESTE FRA 123hjemmeside

Læs venligst følgende vilkår og betingelser for køb af 123hjemmeside-abonnementer (som defineret nedenfor) og hjemmesidetjenester ("Vilkår og betingelser") grundigt igennem, før du bruger et 123hjemmeside-websted eller køber 123hjemmeside-abonnementer. Ved at bruge 123hjemmesides hjemmesidetjeneste og ved at acceptere at købe et abonnement på vores hjemmesidetjenester erklærer du, at du har læst, forstået og accepteret disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser, skal du ikke bruge 123hjemmesides online produkter og hjemmesidetjenester.

For at undgå enhver tvivl gælder disse vilkår og betingelser, uanset om et specifikt køb eller en specifik tjeneste er købt fra og/eller leveret af 123hjemmeside eller et datterselskab af 123hjemmeside.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

SimpleSite ApS (i det følgende benævnt "123hjemmeside")
Slåenbakken 17
DK-3460 Birkerød
Virksomhedsregistrering (CVR) nr.: 10079861
Telefon: +45 33 32 17 12
Email: kundeservice@123hjemmeside.dk
(Hvis du allerede er 123hjemmeside-bruger og kontakter os, beder vi dig om at angive din 123hjemmeside-websideadresse i din e-mail og sende os en e-mail fra den e-mailadresse, du brugte til at oprette din 123hjemmeside-bruger).

BETALING

Al betaling vedrører direkte 123hjemmeside PRO- eller 123hjemmeside E-commerce-abonnementet og alle yderligere køb og produktfunktioner, der falder ind under dette abonnement. En beskrivelse af det abonnement, der købes, prisen for abonnementet og abonnementets varighed er angivet på købstidspunktet.

Dit 123hjemmeside PRO- eller 123hjemmeside E-commerce-abonnement er indstillet til automatisk at blive fornyet til den normale abonnementspris for at sikre, at dit websteds online-status ikke afbrydes og ikke udløber. Det betyder, at du automatisk vil blive opkrævet 10 dage før udløbsdatoen for PRO- eller E-commerce-abonnementsperioden, hvis du ikke har annulleret den automatiske fornyelse i overensstemmelse med nedenstående.

Du kan annullere den automatiske fornyelse når som helst, når du er logget ind på 123hjemmeside. Den seneste dato for at annullere den automatiske fornyelse og undgå fremtidige gebyrer er 10 dage før udløbsdatoen for dit website-abonnement.

Kun gyldige 123hjemmeside PRO-abonnenter kan få et domænenavn til et 123hjemmeside-websted.

Hvis vi ikke kan forny dit abonnement automatisk, informerer vi dig gennem din e-mail 10 dage før dit PRO- eller e-handelsabonnement udløber. Du vil derefter blive bedt om at logge ind på 123hjemmeside og foretage betalingen for den næste abonnementsperiode.

Du kan gennemgå tidligere betalinger og udskrive fakturaer, når du er logget ind på 123hjemmeside.

PRODUKTER, TJENESTER SAMT ADGANG

Som 123hjemmeside-kunde har du til enhver tid adgang til den gratis 123hjemmeside Basic-platform. 123hjemmeside-kunder kan få adgang til 123hjemmeside PRO- og/eller E-handelsplatformen, når 123hjemmeside har registreret en abonnementsbetaling. Når en betaling er foretaget ved hjælp af online betalingssystemer, f. eks. et kreditkort, får du øjeblikkelig adgang, så snart din betaling er blevet verificeret. Andre betalingstyper kan tage nogle dage at behandle, før der gives adgang.

123hjemmeside PRO- og E-handelsabonnenter har 14 dages fortrydelsesret, efter at abonnementet er blevet købt. Hvis du bruger tjenesten eller produktet i løbet af denne 14-dages periode, er din fortrydelsesret ugyldig.

123hjemmeside E-commerce kunder kan også vælge at nedgradere til et 123hjemmeside PRO abonnement inden for 14 dages fortrydelsesfrist. Det er dog ikke muligt at nedgradere fra et 123hjemmeside PRO-abonnement til den gratis 123hjemmeside Basic-platform.

Et erstatningskrav kan ikke overstige den oprindelige pris for PRO- eller E-handelsabonnementet. Bemærk venligst, at det købte online produkt kun er til brug for kunden og ikke må deles eller udlånes ved deling af adgangskode, overføres, videresælges eller på anden måde videredistribueres til andre end kunden.

123hjemmeside forbeholder sig retten til at suspendere og/eller afslutte ethvert køb af online produkter i sådanne tilfælde, og/eller hvis 123hjemmeside opdager, at tredjeparter bruger salgsfremmende tilbud til uautoriseret økonomisk vinding eller provision.

123hjemmeside garanterer ikke for tjenestens tilgængelighed og kan ikke holdes ansvarlig hvis siden er nede ("nede" betyder perioder med manglende eller begrænset tilgængelighed af 123hjemmesides online tjeneste) eller vanskeligheder med at få adgang til tjenesten, som lejlighedsvis kan forekomme i forbindelse med opdateringer og vedligeholdelse. 123hjemmeside er desuden ikke ansvarlig for, at det er forårsaget af tredjepartsleverandører, internetudbydere osv. eller af force majeure.

123hjemmeside har ret til at overføre abonnementet i sin helhed til en anden udbyder (debitor af tjenester) uden dit udtrykkelige forudgående samtykke. I så fald vil 123hjemmeside underrette dig om overførslen mindst femten (15) dage før tidspunktet for overførslen. Du har mulighed for at opsige abonnementet i løbet af denne varselsperiode.

123hjemmeside forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser. 123hjemmeside forbeholder sig retten til at ændre abonnementspriserne med mindst femten (15) dages varsel. Vi forbeholder os retten til at kræve, at du ændrer dine loginoplysninger, enten af sikkerhedshensyn eller af andre årsager.

KLAGER

Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse truffet af vores kundeservice, skal du sende din klage igen og vedlægge svaret fra vores kundeservice og grunden til, at du ikke er enig i deres afgørelse. Send venligst din klage til complaint@123hjemmeside.dk.

For at kunne hjælpe dig bedst muligt, beder vi dig venligst sende din klage fra den samme e-mailadresse, som du brugte til at kontakte vores kundeservice. Bemærk venligst, at kun sager, der allerede er blevet besvaret af vores kundeservice, vil blive accepteret af vores klageafdeling. Alle andre henvendelser vil blive videresendt til vores kundeservice på kundeservice@123hjemmeside.dk. Du skal regne med op til 3 arbejdsdage for at få et svar fra vores klageafdeling.

Hvis du er EU-borger og ikke føler, at vores service lever op til dine forventninger, kan du også klage til EU’s online tvistbilæggelsesordning - http://ec.europa.eu/consumers/odr/

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF 123hjemmeside-PRODUKTET

Du accepterer hermed, at du kun vil bruge tjenesten i nøje overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, og at du specifikt vil give nøjagtige og fuldstændige oplysninger i forbindelse med oprettelsen af dit abonnement og dit 123hjemmeside-websted.

BEMÆRK: Dit 123hjemmeside-produkt leveres på den absolutte betingelse, at det ikke må bruges til at offentliggøre eller støtte krænkende indhold af nogen art. Dette omfatter (men er ikke begrænset til) uopfordret kommercielle mails, ærekrænkende tale, distribution af internetvirus og andre destruktive aktiviteter, pornografi, voksenindhold, forfølgelse eller krænkende indlæg. Du garanterer, at du ikke vil overtræde nogen love ved at bruge produktet eller tjenesten. Alt indhold, som 123hjemmeside efter eget skøn anser for at være krænkende, vil blive slettet øjeblikkeligt og uden varsel, uanset abonnementsstatus for dit 123hjemmeside-produkt eller din 123hjemmeside-tjeneste. 123hjemmeside vil ikke udstede nogen refusion for et 123hjemmeside-websted eller en 123hjemmeside-tjeneste, der er blevet opsagt på grund af en overtrædelse af ovenstående vilkår.

Du accepterer, at du ikke vil bruge dit 123hjemmeside-produkt eller din 123hjemmeside-tjeneste til at anmode om adgangskoder eller andre personlige oplysninger fra tredjeparter til ulovlige eller svigagtige formål. Du accepterer, at du ikke vil udgive dig falsk for at være en person eller enhed eller vildledende repræsentere dit forhold til en person eller enhed. Du accepterer, at du ikke vil præsentere eller sende "spam".

Du accepterer, at du alene er ansvarlig for alt indhold (herunder, men ikke begrænset til, data, tekst, software, musik, lyd, billeder, fotografier, grafik, video, meddelelser, filer eller andre typer indhold), som du lægger på dit 123hjemmeside-websted, og at du er ansvarlig for at sikre, at dit indhold ikke på nogen måde krænker lokale eller internationale ophavsretslove. 123hjemmeside overvåger eller gennemgår ikke indholdet og er ikke på nogen måde ansvarlig for kvaliteten eller arten af det indhold, du har lagt op. 123hjemmeside er ikke ansvarlig for indhold, som du har lagt ud på dit 123hjemmeside-websted, og kan ikke holdes ansvarlig for krav fra eller mod dig eller tredjepartsindehavere af indhold.

Hvis dit indhold ikke er i strid med vilkårene og betingelserne, kan du frit offentliggøre links til dit 123hjemmeside-websted, hvor du vil, og der er ingen begrænsninger for offentliggørelse på dit 123hjemmeside-websted. Du må dog ikke bruge dit 123hjemmeside-websted til at vise billeder, der er offentliggjort på tredjepartswebsteder.

123hjemmeside kan ikke holdes ansvarlig af dig eller nogen tredjepart for tab eller misbrug af indhold eller for direkte eller indirekte økonomiske tab, herunder, men ikke begrænset til, i tilfælde af at siden er nede eller der sker nogen form for misbrug af indhold.

123hjemmeside kan ikke holdes ansvarlig for misbrug af din adgangskode, uanset om det skyldes din uagtsomhed, eller om adgangskoden eller 123hjemmeside bliver hacket.

123hjemmeside forbeholder sig retten til at give politiet eller en domstol adgang til det indhold, du har lagt ud på dit 123hjemmeside-websted. I tilfælde af at 123hjemmeside mener, at et 123hjemmeside-websted indeholder ulovligt indhold (f. eks. børnepornografi osv.) eller faciliterer eller deltager i ulovlige aktiviteter, forbeholder 123hjemmeside sig retten til at suspendere eller lukke dit 123hjemmeside-websted uden forudgående varsel og informere politiet om det ulovlige indhold/aktivitet og din identitet.

123hjemmeside forbeholder sig retten til at opsige eller suspendere adgangen til vores produkt og tjenester og/eller blokere dit websted uden forudgående varsel.

123hjemmeside forbeholder sig retten til at slette et inaktivt 123hjemmeside-websted og alt offentliggjort indhold 3 måneder efter, at et abonnement er udløbet. Det betyder, at ejeren af et 123hjemmeside-websted har en periode på 3 måneder efter abonnementets udløbsdato til at forny abonnementet.

123hjemmeside kan ikke holdes direkte eller indirekte ansvarlig for tab af nogen art i forbindelse med opsigelse og sletning af 123hjemmeside-websteder. 123hjemmeside kan ikke holdes ansvarlig for tab af nogen art i tilfælde af, at 123hjemmeside-tjenesten er helt eller delvist utilgængelig.

Ved at registrere dig hos 123hjemmeside og oplyse din e-mailadresse accepterer du udtrykkeligt at modtage reklameindhold fra 123hjemmeside via e-mail fra tid til anden. Hvis du ikke ønsker at modtage denne type salgsfremmende indhold / meddelelser, kan du til enhver tid give 123hjemmeside besked herom eller afmelde dig direkte i vores e-mails. Bemærk, at der er visse meddelelser fra os, som du ikke kan afmelde dig,(ikke-salgsfremmende indhold), herunder meddelelser om transaktioner på din konto.

Hvis du har oprettet dit gratis 123hjemmeside-abonnement via en tredjepart, f. eks. i forbindelse med et magasin- eller klubabonnement, er ovenstående Vilkår og Betingelser vedrørende udløb og betaling muligvis ikke gyldige. Kontroller venligst vilkårene og betingelserne for prøveabonnementet fra tredjepart.