Ørby Bylaug.. vi har fået ny hjemmeside www.ørbybylaug.dkVi har fået ny hjemmeside 

klik dig ind på 
mvh
BestyrelsenSeneste nyt: Generalforsamling 2019

Kære Ørby,

Bestyrelsen i Ørby Bylaug indkalder hermed til ordinær Generalforsamling:

Mandag d. 27. Maj 2019 kl. 19:00
på pladsen på Ørby Gade.


Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 
 - Valg af dirigent
 - Valg af referant
 - Valg af stemmetæller
 - Bestyrelsens beretning
 - Fremlæggelse af regnskab

 - Forslag fra bestyrelsen

 - Forslag fra medlemmer
 - Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 - Valg til bestyrelsen
 - Valg af intern revisor 
 - Eventuelt  

Sæt kryds i kalenderen, vi håber at se jer alle sammen! 

Mvh. Bestyrelsen
(Udsendt 18/4-2019 + dagsorden 12/5-2019)

Sommerfest 2018

Kære Ørby

Hurra, så er der HØSTFEST!!! :-)

Lørdag den 25. august 2018 kl 14:30 på Ørby Gade.

Klik på invitationen til højre, hvor du kan se programmet og alt det praktiske.
Vi glæder os til at se jer alle sammen!

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Ørby, 16. juli 2018


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Ørby Bylaug, som afholdes lørdag 25. august, 2018, kl. 10.30.


Generalforsamlingen afholdes på ”Festpladsen” på Ørby Gade hvor Ørby Høstfest afholdes samme dag.


Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes for godkendelse af det reviderede regnskab for 2017, da dette ikke kunne opfyldes på den ordinære generalforsamling som blev afholdt på samme sted, 30. Maj i år. Ref. punkt 5 i referatet fra den ordinære generalforsamling.


Agenda for den ekstraordinære generalforsamling er som følgende: 


- Valg af dirigent  

- Valg af referant

- Valg af stemmetæller  

- Godkendelse af revideret regnskab 2017.


Medlemmer af Ørby Bylaug har stemmeret på generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer (inklusive fuldmagt). Hvert medlem må medbringe 1 fuldmagt fra et andet medlem.


Med venlig hilsen


Roar Sæther

Formand

Opkrævning af kontingent

Kære alle i Ørby Bylaug,

Det er tid til at indbetale kontingent for 2018, hvilket som vedtaget beløber sig til kr. 50,-

Beløbet bedes indbetalt på konto nr. 5358 0246077. Husk at angive navn og adresse ifm. overførslen. Det er også muligt at betale kontingentet kontant, hvilket kan gøres inden generalforsamlingen starter på onsdag kl. 19:30 (se indkaldelse herunder).

Vi er ved at oprette en MobilePay løsning til foreningen, og den burde havde været klar nu, men der er forsinkelser i processen. Det er ikke givet at den er klar inden generalforsamlingen, men vi skriver ud så snart den er klar.

Husk at det kun er medlemmer uden kontingent-restance som har stemmeret på generalforsamlingen.

Vi ses :-)

Dagsorden for Generalforsamling

Hej Ørby Bylaug,

Der fremsendes herved Dagsorden til ordinær generalforsamling i Ørby Bylaug, som afholdes

Onsdag 30. maj, 2018, kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes på Festpladsen for byfesten på Ørby Gade som sædvanlig, men i tilfælde af dårlig vejr så flyttes generalforsamlingen til Askemosevejen 7.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 - Valg af dirigent
 - Valg af referant
 - Valg af stemmetæller
 - Bestyrelsens beretning
 - Fremlæggelse af regnskab
 - Forslag fra bestyrelsen
   Bestyrelsen foreslår, at der stemmes om vedtægtsændring
   Vedr. punkt 3, hvor der ændres, at man fremadrettet kan blive medlem af Ørby Bylaug hvis man er bosat og har fast adresse i Ørby.
 - Forslag fra medlemmer
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer ved tidsfristens udløb
 - Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 - Valg til bestyrelsen
 - Valg af intern revisor 
 - Eventuelt

Der kan ikke optages andre forslag til beslutning, end der er udsendt sammen med
dagsordenen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer (inklusiv fuldmagt). Hvert medlem må medbringe 1 fuldmagt fra et andet medlem. Foreningens vedtægter findes i menuen til venstre.

Med venlig hilsen
Roar Sæther
Formand

Indkaldelse til Generalforsamling

Det indkaldes herved til Ordinær Generalforsamling i Ørby Bylaug, som
afholdes

Onsdag 30. maj, 2018, kl. 19.30.


Sted for generalforsamlingen vil fremgå af dagsorden.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

   - Valg af dirigent
   - Valg af referant
   - Valg af stemmetæller
   - Bestyrelsens beretning
   - Fremlæggelse af regnskab
   - Forslag fra bestyrelsen
   - Forslag fra medlemmer
   - Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
   - Valg til bestyrelsen
   - Valg af intern revisor 
   - Eventuelt

Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
fremsendt/overleveret til formanden senest 8. maj. Der kan ikke optages andre forslag til beslutning, end der er udsendt sammen med
dagsordenen.

Beslutninger træffes ved simpel flertal blandt de fremmødte medlemmerne (inklusiv fuldmagt). Hvert medlem må medbringe 1 fuldmagt fra et andet medlem.
Foreningens vedtægter findes på Bylaugets hjemmeside: www.ørbybylaug.dk

Med venlig hilsen
Roar Sæther
Formand

Forår og Vandring i Ørby

Kære alle,

Søndag d. 6. Maj 2018 holder vi Løvspringstur. Det er en vandretur i naturskønne omgivelser hvor vi hygger os med hinanden og får fortalt lidt om området. Alle medbringer egen madpakke/picnic-kurv og drikkevarer.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, der kommer flere detaljer snart.

Glad forårshilsen,
Bestyrelsen

Høstfest 2017

Hey Ørby!!!
Vi holder HØSTFEST

Lørdag d. 26. August 2017

Se invitationen  i menuen til venstre 

Referat fra Generalforsamling

Kære Ørby-borgere

Referatet fra vores Ekstraordinære Generalforsamling d. 22. Juni 2017 kan nu læses under menu-punktet "Generalforsamling".

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen