Nordvestjydsk fugleforening
her ser i hvad vi så på en af vores ture med nvj-fugleforening.
Velkommen til vores hjemmeside

Ordinær Generalforsamling 2021

Mandag den 9. august 2021 kl. 19.30

Ungdomsborgen - Kirkestræde 9 i Holstebro

 

DAGSORDEN:

1. Valg af Dirigent .

2. Valg af Stemmeudvalg.         

3. Formandens beretning        

4. Kassererens beretning.       

5. Indkomne forslag.              

6. Kontingent for næste år.    

7. A ) Diæter for bestyrelsesmedlemmer ved Danske Fugleforeningers Repræsentantskabsmøde.

     B) Vederlag bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg til bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

     A) Kasserer: Klaus Johansen

     B) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

        Dorte Sloth Bäck

        Kim Højer

9. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er:

    A 1.suppleant: Niels Pedersen

    B: 2. suppleant: Knud Erik Krøjgaard

10. Valg af 1 revisor samt suppleant.

    A) På valg for 2 år er revisor: Jens Andersen

    B) Revisorsuppleant (1 år): Per Kirkeby

11. Valg af udvalgene:

      A) 6 personer til 1. Opdrætsudvalget - Nuværende kontrollanter:                                                   

Lemvig området :  Per Kirkeby og Jens Andersen        

Struer-Thyholm  området:   Kim Højer og  Kaj Borgholm              

Holstebro området m.v.: Henry Kreilgaard og Kristian S. Andersen

B) 3 personer til Bladudvalget. Nuværende medlemmer:

Henry Kreilgaard og Carsten Jensen

C) 3 personer til Udstillingsudvalg valgperiode 2 år. På valg er

Per Kirkeby, Carsten Jensen og Svend Overby

12. Eventuelt.

 

Bestyrelsen


Velkommen til vores hjemmesideOpdateret 18. marts 2021
Nordvestjysk Fugleforening. 


Vi er en hobbyforening for dig.....
 
Hvad laver vi så.. 

Vi samles vi ca. 10 gange årligt i Holstebro til foredrag, film om fugle eller blot hyggesnak om hobbyen..
Vi arrangerer ture til andre fugleforeninger og fugleparker ca. 2 gange om året. Desuden har vi 2-3 volierevandringer hos egne medlemmer.
En gang årligt har vi UDSTILLING, hvor medlemmer viser deres fugle frem for publikum, men også med det formål at fuglene bliver bedømt af kritiske dommere, som giver råd og vejledning om fremtidige avl mm.
Ligeledes afholder vi årligt et Fuglemarked i vores klublokale, hvis der ikke er forbud pga. fjerkræsygdomme.
For at holde styr på alt dette har vi et MEDLEMSBLAD der udkommer 10 gange årligt, her kan medlemmerne skrive artikler og annoncerer. Her kan man også se lidt om, hvad der sker i naboforeningerne, samt hvad deres medlemmer ønsker at købe/sælge.

Har dette din interesse, så kom til et af vores arrangementer eller kontakt foreningen, ALLE er velkomne🤩

Mail til: Galmstrup.s(a)nypost.dk

Husk at udskifte(a) med @ (dette for at undgå spam)
men ta´en kik på vores side. 🙂

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE