"Refsbisgaard" Minna og Kurt

"Refsbisgaard - 2005

Velkommen til vores hjemmeside


"Refsbisgaard" 1919

   Ifølge oplysninger fraKøbenhavn's Universitet har navnetsbetydning oprindelig været" bispegården i refs". Fra gammel tid har gården efter al sansynlighed hørt under Vestervig Kloster , men kan også have været ejet af en af Bisperne i Børglum.
Gården nævnes første gang i 1603. Og man ved, at den i marts 1661 sammen med andre gårde i Refs af Kongen tilskødes rigmanden Jochum Irgens. I 1688 hører den atter under kronen, og der er lidt over 9 tønder hartkorn.
Omkring 1700er der forskellige fæstere på gården, men i 1704 (senest -1705)
får Claus Sørensen den i fæste; han er familien Bisgaard's forfader.
9.maj 1785 køber Jens Pedersen Bisgaard , Claus Sørensen barnebarn, gården til selveje af Christen Lauridsen på Flarupgaard. Refsbisgaard skal fra nu af "tilhøre meer bemelte Jens Pedersen og Hands arvinger til Evindelig Arv og Egendom". I familiens Bibel fra 1633 - en Bibel som man pga. hans notater i margen og en ny indbinding i 1827 må formode betød meget for ham, - har Jens Bisgaard skrevet det afgørende årstal, 1785, ud for Salmernes Bog , 116. 16. en af David's takkesalmer , hvor der står " mine lænker har du løst".
Refsbisgaard er formodenlig blevet flyttet fra selve Refs i forbindelse med udskiftningen , sikkert omkring 1790 ; på et kort fra 1793 ligger gården og jorderne omtrent akkurat som i dag ( med en Niels Højriis som nærmeste nabo ) med samme have , fire længer og samme indkørsel , samtidig med , at udskiftningen ednu ikke er blevet afsluttet lige over på den anden side af Refs . De enkelte marker på gården har hver deres navne , såsom Uldals Vang , Rytter Jord , Fold Ager og Kabbeleje Ager.
Med årene er gården vokset . Ifølge danske landbrug , 7. bind , er hartkornet pr. 1935 oppe på 10 tønder , og det samlede areal er på 48,3 hektar;  besætningen består af 16 malkekøer , 1 tyr , 45 ungkreaturer , 7 arbejdsheste (belgiere) 150 høns og op til 100 grise . I dag (2002) anslås hartkornet til at være ca. 12 tønder , og arealet 56 hektar (102 tønder land).
Listen over familiens fæstere og ejere fra de ældste tider til i dag ser ud :
1. generation : Claus Sørensen  ca 1675 - efter 1733 ; får fæste ca1704).
2. generation :  Peder Clausen ( 1709 - ca. 1778 ; får fæste 1735).
3. generation :  Jens Pedersen Bisgaard (ca. 1756 - 1833 ; fæste ca 1735).
4. generation : Søren Jensen Bisgaard ( 1792 - 1857 ; ejer fra 1839 . Flere ting tyder på, at Søren Bisgaard er  velstående ,deriblandt han og hans kone's meget formfuldendte gravsten , som i dag hører til de allerældste ved Hurup Kirke).
5. generation : Jens Sørensen Bisgaard ( 1835 - 1901 ; ejer fra 1857 ; portræt fra ca. 1895 , samt maleri af gården ; bygger nye stuehus i 1859. To af Jens Bisgaard's
historier findes på tryk ( Evald Tang Kristensen - Danske Sagn, bd.2 (1883),s. 476 , og bd. 4 (1896), s. 459), den ene om et dødsvarsel , den anden om røvere på den hede, somJens bisgaard sælger fra i 1891 , og hvor Ashøjgaard senere bliver bygget . Jens forteller , at røverne engang havde en hule der , men blev slået ihjel af naboer ).
6. generation : Anton Marius Jensen Bisgaard ( 1882 - 1936 ; ejer fra 1912) . 
7. generation : Mary Bisgaard Mortensenog Poul Mortensen (ejer fra 1952. Tildeles fra - Foreningen af Jyske Landboforeningens Sølvmedalje for landboflid i 1972).
8. generation : bdr. Kurt og Knud Bisgaard Mortensen ( ejere fra 1977). 

             Bisgaard i Mary og Pouls tid der.
                         1952  -   1977
 
                                      

                          

Velkommen til vores hjemmeside

                                Mary Jensine Bisgaard.
For Mary var historien og slægt og familien altid en afgjort del af hendes selvforståelse . Familien har boet på Bisgaard gennem så mange generationer, at vi skal helt tilbage til 1704 for at finde slægtens første tilknytning til den gamle gaard. og på Hurup kirkegaard ses forbindelsen tydligt, idet nogle af de ældste gravsten viser forbindelse til Refs Bisgaard.
Hun rejste som ung ud for at lære nyt på Fyn, hvor et højskolebekendskab i den ældre generation skabte forbindelse til ham, som siden blev husbond på Bisgaard. I 1934 døde faderen og hun kom hjem for at hjælpe sin mor med at drive gaarden.
Inde passese hun arbejdet sammen med sin mor, men også ude tog hun del i arbejdet i høsten.gården blev i en årrrække under Mary's mor:

Mary Jensine Bisgaard  -   f. 6/8 - 1914  Refsbisgaard 
 og Poul Mortensen  f. 1/12 - 1911 - Dybmosegaard ved Rørup på Fyn   Blev  gift  -1937 i hurup Kirke,og poul  overtog mer og mer af  ledelsen og  driften på gaarden , 1952 overtog Mary og poul gaarden Refsbisgaard.

Velkommen til vores hjemmeside

                                      Poul Mortensen - 1972
Gdr. Poul Mortensen
og hustru, Refs Bisgaard ved Hurup, fik overakt
Foreningen af Jyske Landboforeningers Sølvmedalje for landboflid med tilhørende diplom. Det skete ved en festlighed på Missionshotellet i Hurup, hvortil det Thylandske landøkonom.Selskab havde indbudt familien fra Refs Bisgaard. Poul Mortensen og hustru har modtaget medaljen efter landboforeningens indstilling.
Baggrunden er meget flittigt og dygtigt landmandsarbejde på "refs Bisgaard" der i mange slægtled har været i familiens eje . Poul Mortensen, som stammer fra Fyn, blev i 1937 gift med Mary Bisgaard , datter af afdøde gdr. Anton Bisgaard , Refs bigaard, og overtog straks ledelsen af gårdens drift , men fik først skøde på ejendommen i 1952.
I hans tid som forvalter og ejer er sket store forandringer på den gamle gaard, hvis avelsbygninger forlængst erstattet af nye og tidsvarende samtidig med, at markerne er drænet og merglet og bærer store afgrøder.
Der er plantet læhegn om gårdens bygninger, og en stor besætning og en moderne maskinpark giver ny mulighed for lønnende og rationel drift.
Landboforeningens formand, Holg. Erichsen , Skibstedgaard, overrakte diplom og medalje med tak for en dygtig gerning, der havde været andre til godt eksempel.


Velkommen til vores hjemmeside

Ny Generation overtar gården
Bdr. Kurt og Knud Bisgaard Mortensen
år - 1977

Velkommen til vores hjemmeside

Bevaringsværdige Minnesmærker.

 


Billedet tv. : de to liggende sten i forgrunden er de ældste på kirkegården
( bortset fra runestenen). Stenen tv. er meget svær at læse, men det er mindesten for  
ægteparret :
Karen Henrichsdatter og
Søren Jensen Bisgaard,
fra Refsbisgaard

på den forreste sten th. står der :
Herunder hviler det forkrænkelige af
den i livet agtede i Døden salige Kone
enke efter forudgangne Gårejer
Søren Jensen Bisgaard.
Hun blev født i Hurup d. 8 sept. 1788
gift d.26 sept. 1815
og blev Moder til 7 Børn
3 sønner og 4 Døttre, af hvilke
1 Søn og 3 Døtre ere forudgangne.
Hendes daadrige Liv endtes
ved en blid og rolig Død
d. 20 august 1865
i hendes bolig Refsbisgaard.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.07 | 13:56

India er vakker, har vært der to ganger i 2001 giftet jeg meg der i Chandigarh, jeg hqar vært på de fleste steder i india, i 1999 0g 2001.

...
28.12 | 12:54

Hejsa Minna.
Tusinde tak for dit julekort har lige været rundt en tur på din hjemmeside
hvor er den altså flot
Knuzz Ketty

...
18.10 | 19:12

Hej Minna, Hvor er det nogle flotte billeder, i må have et rigtig godt kamera, når i kan tage så store og flotte billeder, Tak for synet. God ferie.
Knus Annema

...
18.01 | 18:55

Hej Minna og hej Kurt - tak for sidst og mange tak for kigget! Knus, Heidi

...
Du kan lide denne side