Hverdag og aktiviter

 

Når Mariehønen åbner er vi sammen indtil kl. ca. 9 hvorefter gruppen deles i 2 el 3 afhængig af aktivitet.

Vuggestuens børn er for sig selv fra kl. 7,30 - 16,00.

Kl.7,40 sendes Svalerne i skole.


Samling

vi holder samling hver dag, hvor vi eks. hører historie, synger, har fortælle-runde, leger forskellige lege og meget mere. Vi snakker med børnene om, hvad der optager dem, og hvad der skal ske i den nærmeste fremtid. Vi holder samling hver dag kl. ca. 9.15.

Børnemøde
Svalerne holder med jævne mellemrum børnemøde. Vi har en dagsorden, som både børn og voksne kan skrive punkter på, og vi skriver referat af hvad, der evt. er blevet bestemt. I samling og på børnemøderne lærer børnene bl.a. at lytte til hinanden, at forstå kollektive beskeder, at blive trygge ved at stå frem og fortælle noget og at vente på, det bliver deres tur

 

    

Udeliv:

I Mariehønen vægter vi udelivet MEGET højt. Vi er derfor ude det meste af dagen. Alle aktiviteter som "normalt" foregår indenfor gør vi udenfor. Vi har et overdækket areal og værksted, så der skal været meget dårligt vejr for at vi er indenfor. 

Svømning for de store børn.
Vi tager til Skals Svømmehal med svalerne nogle gange i løbet af foråret. Det koster 25,00 kr. pr. gang, og børnene får gulerødder, rosiner eller andet i bussen på vej hjem.

  

Traditioner

Vi har i løbet af året forskellige traditioner, og nogle af dem involverer også forældrene. Vi har børnedyrskue med fællesspisning, tur til Hobro minizoo, bedsteforældredag, idrætsdag, samspil på skolen, juletur, juleafslutning i kirken, fastelavn, påskefrokost og koloni. Derudover er børnene sommetider i cirkus, teater, på biblioteket eller på udflugter.
I løbet af året afholder vi desuden forældremøde, generalforsamling, kaffedage og legepladsaften.
Vi har tradition for godt fremmøde, og her har man som forældre også mulighed for at lære de andre forældre bedre at kende.

Fødselsdage
Radiser/spirer:
   

Hvis i ønsker at inviteres os hjem til jer, vil vi gerne dette. Det er alle radiser der inviteres eller den spisegruppe barnet hørere til.
Fødselsdagen kan også holdes her i børnehaven.
 
Her foregår en fødselsdag sådan
:
Familien medbringer det mad man ønsker at servere. (snak med personalet om dette).

Vi har en fødselsdagskiste som kun kommer frem når et barn holder fødselsdag her.

Kisten indeholder: en tronstol som barnet kan sidde på, en kongekappe og kongekrone til drenge, et prinsessekørt og diadem/kæde til piger, lys for hver år man fylder og flag.

Vi synger fødselsdagssang – råber hurra – gir en lille gave – spiser.

Alt med fødselaren som midtpunkt på sin tron stol og med konge/prinsesse tøj på.

       
Fritidshjem-børn: Skolebørnene holder som regel fødselsdag med klassen. Vi holder "månedsfødselsdag" en gang om måneden for alle de børn, der har fødselsdag i den pågældende måned. Børnene planlægger og forbereder dagen sammen med en voksen fra Svalereden.

Forældrekaffe
En gang imellem byder vi på kaffe om eftermiddagen. Vi håber, I har tid og lyst til at blive og snakke lidt med børn, personale og de andre forældre.