Fotoalbum

nr 259 130 kg højde 147 cm pris 2750,00 kr.

nr 113 46 kg højde 110 cm pris 1245,00 kr

nr 273 64 kg højde 120 cm pris 1650,00 kr.

nr. 274 71 kg. højde 120 cm. pris 1685,00 kr.

nr 648 196 kg. højde 121 cm. pris 3295,00 kr.

nr. 651 ca 100 kg stk højde 86 cm. pris 2100,00 kr. stk 2 stk 4000,00kr.

nr. 181 330 kg. højde 140 cm. pris 6845,00 kr.

nr. 632 130 kg. højde 79 cm. pris 2115,00 kr. stk

nr 2135 233 kg. højde 101 cm. pris 4825,00 kr.

nr. 269 143 kg. højde 150 cm. pris 3900,00 kr.

nr. 114 125 kg. højde 145 cm. pris 2645,00 kr.

nr 248 78 kg. højde 100 cm. pris 1425,00 kr

nr. 2074 27 kg. højde 42 cm. pris. 615,00 kr.

nr. 839 24 kg. højde 45 cm. pris. 625,00 kr.

nr. 838 20 kg. højde 42 cm. pris. 605,00 kr.

nr. 2103 14 kg. højde 50 cm. pris. 415,00 kr

nr. 2066 13 kg. højde 48 cm. pris 385,00 kr.

nr. 2067 9 kg. højde 51 cm. pris. 340,00 kr.

nr. 2104 15 kg højde. 50 cm. pris. 475,00 kr.

nr. 2211 18 kg. højde. 48 cm. pris. 595,00 kr.

nr. 2150 32 kg. højde 44 cm. pris. 745,00 kr.

nr. 2158 28 kg. højde. 50 cm. pris. 675,00 kr.

nr. 660 51 kg. højde. 57 cm. pris. 840,00 kr.

nr. 406 nr. 407 15 kg. stk højde. 40 cm. pris. 345,00 kr. stk

nr. 2044 85 kg. højde. 167 cm pris. 2185,00 kr.

nr, 280 springvand 100 kg. højde højde 140 cm. pris. 2890,00 kr.

nr 2120 fontaine 136 kg. højde 140 cm. diameter 80 cm. pris. 3070,00 kr.

nr. 873 fontaine 135 kg. højde 110 cm. diameter 73 cm. pris. 3440,00 kr.

nr. 872 fontaine. 50 kg. diameter 55 cm. højde 55 cm. pris 1395,00 kr.

nr. 50 fontaine 167 kg. højde 155 cm. diameter 81 cm. pris 3765,00 kr.

nr. 270 143 kg. højde 150 cm. pris. 3525,00 kr,

nr. 115 125 kg. højde 141 cm. pris. 2645,00 kr.

nr. 117 125 kg. højde. 136 cm. pris.2750,00 kr

nr. 116 125 kg. højde. 140 cm. pris. 2695,00 kr.

nr. 1 fuglebad. 5 kg. diameter 29 cm. pris 195,00 kr.

nr. 5 fuglebad. 3 kg. højde 14 cm. diameter 25 cm. pris 165,00 kr.

nr. 6 fuglebad 6 kg. diameter 37 cm. pris. 285,00 kr.med fugl.

nr.7 fuglebad 10 kg. højde. 8 cm. diameter 38 cm. pris. 285,00 kr.

nr.8 fuglebad. 10 kg. højde. 8 cm, diameter 36 cm. pris. 285,00 kr.

nr. 9 fuglebad 12 kg. højde 8 cm. diameter 38 cm. pris. 285,00 kr.

nr. 10 fuglebad 12 kg. højde, 12 cm. diameter. 38 cm. pris. 285,00 kr.

nr. 11 fuglebad. 10 kg. højde. 8 cm. diameter. 35 cm. pris.285,00 kr.

nr.12 fuglebad. 8 kg. højde. 7 cm. diameter. 40 cm. pris. 285,00 kr.

nr. 13 fuglebad 2 kg. højde 14 cm. diameter 30 cm. pris. 195,00 kr.

nr. 14 fuglebad 1 kg. højde 27 cm. diameter 30 cm. pris. 195,00 kr.

nr.2024 6 kg. højde 32 cm. pris. 205,00 kr.

nr. 193. 25 kg. højde. 55 cm. pris. 500,00 kr.

n.179 15 kg. højde. 30 cm. pris. 395,00 kr.

nr.254 5 kg. højde 20 cm. pris. 185,00 kr.

nr. 215 16 kg. højde 36 cm. pris. 425,00 kr.

nr. 396 13 kg. højde 26 cm. pris. 385,00 kr.

nr. 350 10 kg. højde 40 cm. pris. 370,00 kr.

nr. 418 4 kg. højde 30 cm. pris 155,00 kr.

nr. 417 3 kg. højde 18 cm. pris. 135,00 kr.

nr.2177 16 kg. højde. 25 cm. pris.345,00 kr.

nr. 2068 8 kg. højde. 32 cm. pris.265,00 kr.

nr.2206 44 kg. højde. 50 cm. pris. 755,00 kr.

nr. 415 7 kg. højde 34 cm. pris 260,00 kr.

nr.416 5 kg. højde 30 cm. pris. 200,00 kr.

nr. 2130 5,5 kg. højde 12 cm. pris. 175,00 kr.

nr.389 10 kg. højde 35 cm. pris. 285,00 kr.

nr. 401 7 kg. højde. 24 cm. pris. 260,00 kr.

nr. 388 16 kg. højde 24 cm. pris. 385,00 kr.

nr. 375 vægt 13 kg. højde 26 cm pris 365,00 kr.

nr.2074 vægt 27 kg. højde 42 cm. pris. 615,00 kr.

nr. 2069 vægt. 13 kg. højde 30 cm. pris. 335,00 kr.

nr. 613 vægt. 3 kg. højde. 14 cm. pris. 125,00 kr.

nr.612 vægt. 2,5 kg. højde 12 cm pris 125,00 kr.

nr. 614 vægt 3 kg. højde 15 cm pris. 125,00 kr.

nr.835 vægt. 25 kg. højde. 30 cm. pris. 685,00 kr.

nr. 833 vægt, 14 kg. højde 38 cm. pris. 420,00 kr.

nr. 832 vægt. 20 kg. højde. 25 cm. pris. 540,00 kr.

nr. 2125 vægt. 14 kg. højde. 47 cm. pris. 415,00 kr.

nr. 611 vægt.43 kg. højde. 28 cm. længde.70x30 cm. pris.800,00 kr.

nr. 410 vægt. 45 kg. højde 84 cm. pris.960,00 kr.

nr. 260 vægt. 84 kg. højde. 100 cm. pris. 1525,00 kr.

nr. 2208 vægt. 60 kg. højde. 58 cm. pris. 1230,00 kr.

nr. 2122 vægt. 100 kg. højde. 118 cm. pris. 2175,00 kr.

nr. 2123 vægt. 102 kg. højde. 118 cm. pris. 2185,00 kr.