En gang årligt går turen op til Knud & Lisbeth

godtnok virker   parkeringen tilfældig
,men her er jo god plads

Så er det bare om at få nogle flotte billeder taget!
Og e t spil stangbold,skal der da også spilles
Bare nu ikke Bente ret hurtigt taber pusten
  Det er vist godt,at der ikke er lyd på denne side!
800 meter fra hjemmet,forbi denne smukke sø
finder vi så Hr & Fru Petersen's postkasse
Der bliver mange steder fortalt folk om brandfaren i de svenske skove
Langt ude i skoven,på de stille grusveje,findes denne lille landsby på nogle  få enkelte huse

Vi skal da også ud og se på Sverige

Bosgaard vattenfald
                 TORUP KIRKE
Bruunsbacka Sågkvarn ved  Unnaryd dannede denne lørdag rammen om en del aktiviteter,bl.a en folkemusikgruppe
Her får vi et stempel  brændt ind i en spån,til beklædning,
som vi har taget med os hjem
Vi så ingen ELG på denne tur,udover denne som er udskåret i metal
🙂 Flot og fredfyldt ser det ud gennem bilruden😉
Her er man ikke i tvivl om,hvordan man kommer rundt
Og under os "synger" skoven,med udsigt til vejen der går til Jønkjøbing
Et øjebliks fred og ro på terrassen giver sikkert et sundt menneske
Farvel Sverige,Mens vi venter på at færgen skal sejle os over til Helsingør og Danmark i Helsingborg,tænker vi tilbage på 4 dejlige dage i begyndelsen af Maj måned 2008,hvor vi var til søskendetræf i det svenske.