Årets første problem

2008' S første opgave var at læse vandforbrug,men her var så et stort merforbrug,hvilket kunne henføres det et brud,et eller andet sted på ledningen indtil vores hjem.Jeg brugte flere dage,hvor jeg måtte 1,20 m ned i jorden for om muligt,at finde fejlen.
Dette gav dog intet resultat,så derfor blev der lagt en helt ny forbindelse ,hvad denne billedkavalkade angiver.

Foreløbig er der monteret en løs forbindelse fra måler.Så har vi da fået stoppet merforbruget.

Vores VVS  mand mente at fejlen kunne findes oppe ved huset,derfor gik jeg igang med at opgrave stedet mellem enter' og vaskehus som det første

Ret hurtigt stod det klart at jeg nu nok var nødsaget til,at grave en rende helt ud til måleren ved vejen.

Så det var bare igang med skovl og spade,og kæmpe sig igennem murbrukker og andre ting,der efterhånden så "dagens lys"

Her har jeg så lige slået smut ind i haven for det kunne jo godt være at den origanale ledningsførsel gik den vej

men,nej,vi fortsætter bare helt ud lægger en ny forbindelse

Flere end godt er har det samme problem,som vores.Indtil jeg bliver færdig er dette vores tilslutning til vandværket

i vaskehuset måtte jeg så gennem betonen for at få en ny indføring af vandledning

På dette foto kan man se den nye tilførsel ilagt,Så nu skal der så bare ryddes op over det hele

Vore VVSmand havde lånt mig en slaghammer til at brække gulvet op.

Uden store problemer har jeg fået støbt nyt gulv.Lampen på venstre side af billedet gjorde en god gerning

Besluttede at fortsætte støbningen udendørs,fordi det nok på længere sigt ville se bedre ud,end en masse små flisestumper.

Efter at jorden blev lagt tilbage i renden,fandt jeg nogle ekstra fliser for at gøre opkørslen en smule bredere,hvilket nok skal vise sig at være en god ide'

Endelig oprandt den store dag,hvor jeg kunne udbryde: "færdig arbejde"

men det da også i sidste øjeblik,for nu begyndte det at sne.