John Juhler Hansen og Else Willert = Johs. Thejll´s datter fik sig en god snak til skiltetræffet 19. sept. 2009...!!