Udsigt ned over Area Sacra set fra Via Arenula.

Oversigtskort over området. Selv Area Sacra er angivet i den rød cirkel nederst. Her ses også det mægtige Pompejusteater, der blev indviet i 55 f. kr. Oppe til venstre på kortet ses Domitians Stadion, det senere Piazza Navona. Til højre Saepta Iulia, den plads til folkeforsamlingens møder, Iulius Cæsar lod anlægge.

Kort over de fire templer, der udgør Area Sacra.

Motiv fra Area Sacra.

Tempel D på Area Sacra. Set fra San Nicola de'Cesarini.

Tempel B fra Area Sacra. Set fra San Nicola de'Cesarini.

Tempel B fra Area Sacra. Set fra San Nicola de'Cesarini.

Tempel A fra Area Sacra. I middelalderen byggede man en lille kirke, San Nicola de'Cesarini, på tempelfundamentet. Rester af denne kirkes to apsis kan stadig ses. Set fra Via di San Nicola de'Cesarini.

Tempel A fra Area Sacra. Set fra San Nicola de'Cesarini.

Udsigt over Area Sacra set fra Largo di Torre Argentina.


Et mindre upåagtet, men meget spændende sted, Area Sacra dell' Argentina - midt i Roms trafikhelvede.
Ruinerne her nemlig helt tilbage fra republikkens tid og blandt de allerældste, der er fundet i Rom.