Serverusbuen og Basilica Julia

Saturtemplet og Vespasians tempel

Senatet - Curia. I forgrunden resterne af Rostra Julia

Udsigt over Forum med resterne af Caesars tempel

Forum set fra Vestatemplet

I forgrunden resterne af Cæsars Tempel - Bagved Templet for Faustina og Antonius Pius

Senatets mosaikgulv

Den delvise rekonstruktion af Vestatemplets vestside

Templet for Castor og Pollux

Regia i forgrunden og Romulustemplet i baggrunden

Rester af Vestalindernes hus og gården med statuerne af nogle af vestalinderne,

Den originale broncedør på Romulustemplet

Højre sideskib på Konstantins basilica

Udsigt fra Forum op over Palatinerhøjen

Titusbuen

Templet for Venus og Roma

Templet for Venus og Roma

Domus Publica

Nedgang til Cloaca Maxima

Udsigt nedover Basilica Julia

Carcer - også kaldet Det marmertinske fængsel, et navn det fik i middelalderen

Nedgangen til Carcer

Focassøjle - yngste monument på Forum Romanum fra ca. 600 e. Kr.

Fra Basilica Aemilia et Fulvia

Udsigt over Forum fra Palatin

Udsigt fra Palatin ned over Forum

Udsigt over Forum Romanum set fra Palatin

Udsigt over Forum Romanum set fra Palatin


Disse fotos viser forskellige monumenter, der i vor tid kan ses på Forum Romanum