Kirkebogen - Begravelser

Begravelser i Jerlev 1685-1947

Jerlev Kirke anno 2018. Foto: Helle Rau Hartmann.

Højen og Jerlev kirkebog Døde og begravede 1683-1947

 

 

 

 

 

 

 

1683

 

Niels Stanmand og hustru Bodil Madtsdatter af Højen

 

Peder Pedersen af Horsted

 

Jonson af Mejsling

 

Qvartermester Friderich Meiers hustru af Højen

 

Søren  QvelKrogs søn

 

Anna Jacobsdatters barn af Torndal

 

Casper Rytters søster af Mejsling

 

Peder Courtsens søn af Stubberup

 

Niels Gydesens søn af Højen Gyde

 

Hans Rav i Højen som et træ slog ihjel

 

Jep Pedersen af Horsted

 

 

1684

 

Peder Madtsens hustru af Højen og hendes barn begr.

 

Peder Pengaards søn

 

Peder Olesens søn i Højen

 

Begr. Hr. Peder Warde min kierstes stefmoder

 

 

1685

 

Peder Piengaards datter af Højen

 

H. Povel Poert Stochortsdatter i Stubdrup

 

Peder Madtsens søn af Højen

 

Madt Jydes søn af Horsted

 

S. Rigte Koniers Frue

 

Niels Piengaar Sandager

 

 

1686 ingen indførsler

 

 

1687

 

Povel Demt i Højen

 

Jens Grøns stefdatter i Jerlev

 

Las Sørensen af Horsted

 

Morthen Fogets datter i Højen

 

Simon Lassen af Jerlev

 

Jess Sørensen af Horsted

 

Hans Caspers søn af Jerlev

 

Niss Due af Stubberup

 

Min egen søn Oluf Jørgen

 

 

1688

 

Las Simonsens hustru af Jerlev

 

Povel Lassens hustrus moder

 

Hans Hansen i Mejsling

 

Hans Knudsen i Pingaard

 

Søren Jesærsen min formands ?

 

Terkel Degn til ?

 

Corporal Canders Frue i Jerlev

 

Jens Ulf ungkarl af Mejsling

 

Niss Hansens søn i Højen

 

Jørgen Povelsen i Jerlev

 

Jørgen Jelsytte af Stubberup

 

Christen Nielsen i Stubberup

 

Karen Piengaards Axels i Oxvig

 

 

1689

 

Johanne Jensdatter til Peder Courtsen

 

Jørgen Funcss rytter datter af navn

 

Svends barn i Mejsling

 

Christen Dogorent?

 

Friderich i Stubberup

 

Søren Madtsen ungkarl af Højen

 

Laurits Nørbors hustrus moder i Højen

 

Barn til Jens Rasmussen i Jerlev

 

Erich Jensens hustru af Jerlev  Maren

 

Niels Jørgensens datter af Højen

 

Hans Nielsens søn i Højen   Niels

 

 

1690

 

Jons datter i Mejsling

 

Morthens Søn nom:

 

Nissis søn i Oxvig

 

Et slefrens barn til Jens Rasmussen  i Jerlev

 

 

1691

 

Jens Snedkers datter i Tved

 

Niss Christensens datter i Højen

 

Hans Nielsens datter i Højen

 

Søren Pedersen i Højen

 

Madt Jydes datter i Højen

 

Knud Andersens kones moder

 

Søren ?

 

Hans Erichsens hustru i Højen

 

Anna Courtsdatter i Mejsling

 

Gydes hustru i Højen

 

Jørgen Lauritsens hustru af Stubberup

 

Hans Erichsen af Højen

 

Hans Nielsens søn af Jerlev

 

Jens Courtsens søn og i Mejsling

 

Hans Pedersens søn af Højen

 

Hans Boesen af Stubberup

 

Niels Skræders hustru i Højen

 

Peder Madtsens søn i Højen

 

Jens Snedkers kones moder i Tved

 

Begge Erich Jensens tvillinger i Jerlev

 

Anna Staigaars slefrens barn

 

 

1692

 

Michel Hagemands datter til Anders Mejsling

 

Oluf Povelsen i Jerlev

 

Christen Sørensens datter i Jerlev

 

Hans Lassens søn af Stubberup

 

Staphens søn af Højen

 

 

1693

 

Hans Lassens søn Las i Stubberup

 

Jens Rasmussens hustru i Jerlev

 

Iffuer Hans datter i Højen

 

Jens Rasmussens mindste datter i Jerlev

 

Gl. Gunder i Højen

 

Erich Jensens søn af Jerlev

 

Mogens Skredders søn i Mejsling

 

Søren Skrædder til Tobea Thomasdatter i Jerlev

 

Karen Krogs datters barn

 

Peder Kiøbmands hustru i Højen

 

 

1694

 

Christen Jensens rytter datter i Mejsling

 

Madt Svane rytters datter til Morthen B. i Jerlev

 

Mans. Maedens Hustru i Jerlev

 

Jens Rosendal rytters barn til Hans nom: i Jerlev

 

Laurit Nørboe af Højen

 

Nis Hansen i

 

Anders Hansens hustru i Harrils huus

 

Én Betlers barn af Randers

 

Niels Jensens barn af Qvelkrog

 

En betler død til Peder Piengaars

 

Mogens Skræders datter af Mejsling

 

Peder Courtsens søn af Stubberup

 

Mogens Skræders søn af Mejsling

 

Jørgen Degnes barn

 

s. Laurits Nørbors søn   Madtsdatter

 

 

1695

 

eet qvinfolk til huuste i Oxvig til Nissis

 

Thomæ Anchers rytters barn til Povel Lassen

 

Knud Smed i Højen

 

Nissis Hiorderen i Oxvig

 

Hans Nielsens søn i Højen

 

s. Laurits Nørbors hustru i Højen

 

Niels fogs rytters barn i Højen

 

Maren Jørgensdatters barn i Højen

 

Anders Hansen i Harrils huus

 

Manc. Mandees hustrus moder til Skovløbernes af H.

 

Erich Jensens barn i Jerlev

 

Hoesand barn ?

 

Anders Hansens ene tvilling i Harrils huus

 

Las Ipsens i Mejsling

 

Madt Jensens søn af Horsted

 

Niels Jensens barn i Qvelkrog

 

Lamme Nissis hustru i Mejsling

 

 

1696

 

s. Jørgen Povelsens søn Jerlev

 

Jens Rosendals rytters barn i Jerlev

 

Niels Bondes søn i Jerlev

 

En Betler død i Højen

 

Ifferr Corporal i Jerlev

 

Peder Madtens moder i Højen

 

Christen Nielsens datter af Stubberup

 

Jens Boesens søster slefrens barn i Stubberup

 

Johanne Sørensdatter af Højen

 

Corporalens hustrue Mad. ibid

 

Hans Povelsen af Horsted

 

Niels Degns datter

 

Isacs barn i Højen

 

Christen Jensens rytter søn til Mejsling

 

Niels Jørgensens barn i Højen

 

Jens Olees hustru i Stubberup

 

Niels fogs barn af Højen

 

Povel Lassens rytters barn af Jerlev

 

Jens Jørgensens broder i Tved

 

Madt Nielsens barn af Mejsling

 

 

1697

 

 

Peder Olesens tjenestepige af Horsted

 

Peder Olesens barn af Horsted

 

Oluff Povelsens hustru af Jerlev

 

Gl. Margrethe til Hans Povelsens i Horsted

 

Anders Lyderitsens rytters barn af Horsted

 

Jens Jydes rytters barn af Stubberup

 

Mogens Galshyttes

 

Povel Lassens rytters barn af Jerlev

 

Niels fogs af Højen dødfødte barn

 

Søren Mejsling

 

 

1698

 

Madt Lauritsens hustru i Højen

 

s. Jess Sørensens hustru i Horsted

 

Peder Olesens barn i Horsted

 

Niels Bode i Jerlev

 

Dynes barn i Jerlev

 

Jens Olees søn i Stubberup

 

 

1699

 

Peder Olesens hustru i Horsted og barn

 

Morthen Bondes hustru i Jerlev

 

Ole Thomasens barn i Horsted

 

s. Knud Smeds hustru i Højen

 

Niss i Oxvig

 

Jens Michelsen i Højen

 

Smedens barn ibid

 

Nissis datter i Jerlev

 

Morthen Foget søn i Højen Arent

 

Peder Pingaars barn

 

Søren Qvelkrogs søn Madt

 

Manc. Mandees Hustru af Jerlev

 

Søren Olesens hustru af Harrils huus

 

 

1700

 

Povel Hansens barn i Horsted

 

Hans Smed i Mejsling

 

Jerlev Hiord

 

Madt Skomagers barn i Horsted

 

Thomæ Nielsens barn i Jerlev

 

Morthen Bonde i Jerlev

 

Anna Nielsdatters slefrens barn af Højen

 

Madt Skomager i Horsted

 

Michels søn i

 

Henrich Madtsen i Højen

 

Maren elles i Højen

 

Gl. Niels Madten til Povel Lassens i Jerlev

 

 

1701

 

Oluf Lauritsens hustru af Højen

 

Hans Pedersens barn i Højen

 

Christen Sørensen af Jerlev

 

Rytterens barn ibid

 

Kirsten Degngs

 

Gl. Niels Madtsen i Jerlev

 

Pedtel Slottes i Højen

 

Morthen Foget hustru ibid

 

Anna Jesses i Jerlev

 

Morthen Mogensen af Galschytte

 

Mette Johansdatter

 

Degnens barn i Jerlev

 

Povl Lassen i Jerlev

 

Søren Madtsen i Oxvig

 

 

1702

 

Jens Rasmussens søn af Jerlev til Giermand Povelsen

 

Niels Pedersens hustru af Stubberup

 

s. Søren Oxvigs hustru

 

Mette Knudsdatter i Galschytte

 

Jens Lauritsen Brochsmids Curanters i Højen

 

Michel Hansen Curanter i Jerlev

 

Søren Oxvigs barn død i Horsted

 

? Hansen af Højen

 

 

1703

 

Hans Nielsens søn i Jerlev

 

Peder Bondes hustru i Mejsling

 

Lamme Niss af Mejsling

 

Isaach Thomæsen datter i Højen

 

s. Laurits Nørbors datter af Højen

 

Hans Andersens hustru af Højen Bodil Pedersdatter

 

Jens Tveds datter

 

Min svend, Søren Nielsen

 

Anders Nielsens hustru af Hiortsbierg møllested

 

Peder Pingaars navnløse barn

 

Jens Tveds

 

Laurits Manc. Hustru i Højen

 

Christen Madtsens datter i Højen begraved

 

Christen Andersens barn i Oxvig

 

Maren Giermandsdatter i Jerlev

 

Min egen kiæreste, Bodil Olufsdatter Bang

 

Peder Jensens hustru i Højen

 

Hans Casper ibid

 

Søren Svenske rytters hustru fra Horsted

 

Jens Damkier i Jerlev som var Stiffret til død med amtsmandens tilladelse

 

Niels Lasses datter i Højen

 

 

1704

 

begrafet Morthen Foget i Højen

 

Povels barn i Horsted

 

Giermand i Jerlev

 

Regimentsskriver Jens Duckes datter begrafen

 

Jens Jyde i Stubberup

 

Rasmus Fyenbors barn

 

Leut. Hendrisens 2 børn

 

Peder Kiøbmand i Højen

 

Dorthe Jons i Jerlev

 

Thomæ Nielsens dødfødte barn

 

Anders Nielsens hustrus moder i Højen

 

Peder Jensens barn i Højen

 

 

1705

 

Morten Orlovs hustru i Jerlev

 

Madt Møller

 

Madt Jydes rytters barn i Horsted

 

Jens Boesens af Stubberup

 

Jens Tveds søn

 

Jens Boesens moder i Stubberup

 

Thomæ Axelsens hustru i Højen

 

Degnens datter

 

Søren Jensens søn

 

Madt Jyde rytters søn

 

Anders Mejsling i Højen

 

Erich Smeds hustru i Jerlev

 

Niels Skræders søn i Højen

 

Christen Sandagers datter

 

Jens Rasmussens datter døde i Højen til Knuds i Mejsling

 

Gl. Eldtse døde i Stubberup

 

s. Jens Damkiers datter i Jerlev

 

Anders Nielsens barn i Højen

 

Anders Morthensens barn i Mejsling

 

Niels Gydesens datter datter i Højen

 

Madt Henrichsens barn i Højen

 

Morthen Pedersens i Mejsling

 

Povel Hansens barn i Horsted

 

Niels Lassens i Højen

 

Jens Boesens søn

 

Corporal Madt Olesens datter

 

Jess Courtsen i Mejsling

 

Jens Boesens barn

 

Anders Møller i Degnge

 

 

1706

 

Peder Jensen i Jerlev

 

Thove i Mejsling

 

Tveæ som tjente i Jerlev

 

rytter barn til Maren Peirs i Jerlev

 

Anders Murersvend rytter

 

Anders Mejslings hustru

 

Erich Jensen i Jerlev

 

En rytters barn af Højen

 

En huuskone til Søren Olufsens

 

Jørgen Christensens datter af Mejsling

 

Niels Jensen i Højen

 

Niels Degns søn i Højen

 

Peder Jensen af Højen

 

 

1707

 

Jon i Mejsling

 

Søren Ollesens barn i Højen

 

Madt Nielsens barn i Mejsling

 

Simon Knudsens hustru i Jerlev

 

Peder Christensens søn i Jerlev

 

Bodil Torndals

 

Abraham  rytters barn

 

s. Søren Oxvigs søn

 

Jens Grøn i Jerlev

 

Christen Leimands barn i Højen

 

Maren i Torndal

 

Povel Gydesens barn

 

Hans Nielsens hustru i Højen

 

Iffers hustru i Jerlev

 

 

1708

 

Madt Jydes hustru i Højen begrafen

 

Dend Qvinde? Til Ole Skomager i Horsted

 

Et rytter barn af Jerlev

 

Jens Boesens søster

 

Gl. Thomæ Axelsen i Højen

 

Thomæ Nielsens barn i Jerlev

 

Hans Lauritsens barn i Jerlev

 

Jørgen Nielsens H.

 

Jens Skræders stefdatter i Stubberup og barn

 

Niels Knudsens barn i Mejsling

 

Jørgen Torndals barn

 

Las Torndals søn i Torndal

 

Niels Knudsens søn af Mejsling

 

Et dødfødt barn i Qvelkrog

 

Træskomandens datter i Højen

 

Niels Hyrdens i Højen

 

Søren Madtsens søn i Horsted

 

 

1709

 

Niels Pedersens barn i Højen

 

Thomæ Nielsens tvillinger i Jerlev

 

Rytter kones søn til Højen

 

Peder Madtsens søn til Højen

 

Lass Ipsens hustru af Mejsling

 

Gl. Gyde i Højen  81 aar

 

Hans Nielsen i Jerlev

 

Kirsten Nissdatter i Jerlev

 

Anna Hiulers i Jerlev

 

Niels Christensen i Højen

 

? kone i Mejsling

 

 

1710

 

Søren Jonsen i Jerlev

 

Stephens Søfrensens datter i Højen

 

Peder Jensens barn udi Højen

 

Las Povelsen i Jerlev 33 aar

 

Sl. Povel Lassens hustru af Jerlev 76 aar

 

Søfren Cortsens barn udi Mejsling

 

Johannis Sandager  Pastor i Højen og Jerlev 59 aar

 

 

1711

 

Peder Aldrups barn i Jerlev

 

Curasiers Christian Pfeiffers barn i Jerlev

 

Giermand Hansens barn i Jerlev 10 aar 7 måneder

 

Hyrdens kone udi Mejsling 76 aar

 

Thomas Nielsens tvende døtre i Jerlev den ene 11 aar og den anden 8 aar gamle

 

Giermand Hansens barn i Jerlev 1 aar

 

Ifver Lassen i Højen 62 aar

 

Hyrdens datter barn i Jerlev 4½

 

Thomæ Nielsens barn i Jerlev 1 aar

 

Peder Hansens barn i Jerlev 4 aar

 

Hans Nielsens 2 sønner i Jerlev den eldste 4 den yngste 2 aar

 

Den gamle Degnkone i Højen

 

Erich Smeds barn i Jerlev 10 aar

 

Hans Larsens barn i Jerlev 2 aar

 

Maarten Orlov i Jerlev 67 aar

 

Niels Thomsens moder i Jerlev 86 aar

 

Søfren Jensens barn i Stubberup dødfødt begrafet

 

Madt Simonsens kone i Jerlev 24 aar

 

Dragoen Casper Clausens barn i Jerlev 1 aar

 

Oluff Nielsens barn i Højen ½ aar gammel

 

 

1712

 

Maren Larsdatters uægte barn i Højen 7 uger gammelt

 

Peder Hansens søn i Højen 14 aar

 

Povel Gydesens barn i Højen

 

Peder Nielsens datter af Horsted 13 uger

 

Hans Nielsens stefdatter i Højen 20 aar

 

Søfren Pedersens datter i Højen 33 aar

 

Hans Larsens datter i Jerlev 5 aar

 

Søfren Madtsens søn i Horsted 13 uger 3 dage

 

Et rytter barn i Højen 18 uger gl.

 

Niels Madtsens barn i Højen dødfødt

 

Gl. Madt Gyde i Højen 79 aar

 

Søfren Jensens dødfødte barn begrafen

 

Søfren Madtsens barn i Horsted begrafen

 

 

1713

 

den gamle enke i Højen 78 aar

 

Jørgen Nielsens barn i Jerlev 14 dage

 

Niels Jørgensens datter i Højen 10 aar 4 måneder

 

Christen Markmand i Jerlev 78 aar

 

Søfren Courtsens moder i Mejsling 65 aar

 

Christen Jonsøns barn i Mejsling 3 uger

 

Jens Hansen i Mejsling 68 aar

 

Oluf Pedersøns barn i Højen 22 uger

 

Erich Smed i Jerlev 62 aar

 

Corporal Klebacks kone i Højen

 

Niels Gydesens kone i Højen 80 aar

 

Niels Bødkers kone udi Mejsling 46 aar

 

Anders Michelsen i Jerlev 23 aar

 

Giermand Hansens kone i Jerlev 51 aar

 

Jens Jensens barn i Mejsling 4 uger

 

Christen Pedersen af Mejsling

 

Christen Madtsens dødfødte barn begrafen

 

Hans Lassens barn i Jerlev 5 uger

 

En gammel soldater kone til Anders Hiuler i Højen omtrent 60 aar gl.

 

Peder Coutsen udi Stubberup 73 aar

 

Anders Michelsens barn i Jerlev 7 uger

 

Maren Olufsdatter af Højen 45 aar

 

Søfren Jensens hustru i Stubberup 33 aar

 

 

1714

 

gl. Peder Bonde udi Mejsling 87 aar

 

en gl. kone i Jerlev Ane Jacobsdatter 52 aar

 

Madt Simonsens barn i Jerlev 12 dage

 

Jørgen Torndals søn i Højen

Anders Michelsen barn i Jerlev

 

Niels degns barn i Højen

 

Jens Ølov i Stubberup 79 aar

 

Jørgen Andersens barn i Horsted 1 aar nogle uger

 

En fattig kones barn i Stubberup

 

Anders Nielsen Huilers barn i Højen 12 uger

 

Curasier Saurvalts barn i Højen

 

Jens Jensens barn i Mejsling 10 uger

 

 

1715

 

Christen Jonsøns barn udi Mejsling 24 uger

 

Niels Knudsens barn i Mejsling

 

Jens Grøns barn i Jerlev

 

Karen Christensdatters barn i Mejsling

 

Hans Jørgensen Torndal i Højen 22 aar 6 uger

 

En anden af Jørgen Torndals sønner 11 aar og 6 måneder

 

Hans Maartens barn ½ aar i Højen

 

Niels Lassens barn i Højen

 

Søfren Madtsens barn i Horsted

 

Niels Træskomands kone i Højen

 

Niels degn barn i Højen 13 uger

 

Hans Andersens barn i Højen

 

Peder Olesens barn i Højen 9 aar

 

Simon Knudsens barn i Jerlev 14 dage

 

Jens Krogs barn i Oxvig

 

Thomas Nielsens kone i Jerlev 47 aar

 

 

1716

 

Søren Madtsens barn i Horsted 1 aar

 

Søfren Cortsens kone i Mejsling 46 aar

 

En rytter som laa i Mejsling ved nafn Rasmus Nielsen

 

Maarten Pedersens kone i Mejsling 48 aar

 

Jørgen Torndals kone i Højen 49 aar

 

Thomas Nielsen i Jerlev 48 aar

 

Jens skrædders kone i Mejsling 38 aar

 

Jens Grøns enke 81 aar i Jerlev

 

Peder Jensens moder i Højen 74 aar

 

Hieronymus Smed i Højen 46 aar

 

Ane Madtsdatters barn i Højen ½ aar

 

Jens Madtsens datter i Højen 13 aar

 

Peder Aldrups kone i Jerlev 45 aar

 

En svend hos Niels Thomsen

 

Hans Nielsens kone i Højen 70 aar

 

Niels Lassens kone i Højen 47 aar

 

Maren Larsdatters uægte barn i Mejsling 3 aar

 

Madt Nielsens søn ibid 24 aar

 

Anders Søfrensens barn i Højen 14 dage

 

Christen Jonsens barn i Mejsling 22 uger

 

Gamle Anne i Højen 72 aar

 

Gamle Ane til Niels Mogensens i Jerlev omtrent 60 aar

 

Den gamle Niels Træskomands i Højen 88 aar

 

 

1717

 

Søfren Christensens kone i Højen 81 aar

 

Peder Pedersen af Mejsling 55 aar

 

Hans Maartensens datter af Højen 9 aar

 

Dorthe sl. Peder Pedersens i Mejsling 77 aar

 

Jens Skrædders barn i Mejsling 1 aar og 9 måneder

 

Jørgen Hyrde i Stubberup 71 aar

 

Jørgen Nielsens barn i Jerlev 3 uger

 

Ane Knudsdatters mand i Jerlev 34 aar

 

Bodil Jensdatter i Højen 34 aar

 

Jens I Tved 53 aar

 

Hans Andersen trompeter i Højen 56 aar

 

Christen Jonsens barn i Mejsling

 

 

1718

 

Hans Nielsens søn i Højen 16 aar

 

Madt Henrichsens kones moder 87 aar

 

Jep Nielsens barn i Højen 9 måneder

 

Simon Knudsen i Jerlev 63 aar

 

Christen Sagmand i Højen 68 aar

 

Maarthen Pedersens kone i Mejsling 44 aar

 

Mette Knuds i Jerlev 60 aar

 

Peder Olesens barn i Højen 9 uger

 

 

1719

 

Nis Christensen i Højen 70 aar

 

Hans Larsens datter i Jerlev 4 aar

 

En gammel kone i Jerlev

 

Knud Søfrensens barn i Mejsling 4 aar

 

Christen Michelsens moder i Højen 81 aar

 

Mette Jensdatter i Højen 76 aar

 

Hans Orlovs søn i Jerlev 11 aar

 

Hans Nielsens barn i Jerlev

 

Jens Madtsens svage og elendige barn i Højen 3 aar

 

Niels degns barn i Højen 3 aar og nogle måneder

 

Madt Simonsens barn i Jerlev

 

Peder Hansens barn i Jerlev 4 aar

 

Niels Degns søn i Højen 11 aar

 

Maren Pers i Jerlev 81 aar

 

Niels Andersens hustru i Højen 32 aar

 

Madt Henriksens barn i Højen 13 uger

 

Niels Thomsens datter i Jerlev 1 aar og nogle uger gammel

 

Anders Michelsens barn i Jerlev 1 aar gl.

 

Søfren Madtsen barn i Horsted 3 måneder

 

Jørgen Christensens hustru i Mejsling 46 aar

 

Christen Jørgensens hustru i Mejsling 76 aar

 

Niels Degns barn 10 uger gl.

 

Povel Gydesens søn i Højen 15 aar

 

Søfren Pedersen i Højen 68 aar

 

Christen Madtsens barn

 

Niels Pedersens barn i Horsted 6 uger

 

Corporal Eberit barn i Højen 4 måneder

 

Gl. Bodil i Jerlev henved 70 aar

 

Niels Lassen i Højen 44 aar

 

Søfren Hyrde i Jerlev

 

 

1720

 

Michel Andersens stifdatter i Stubberup 22 aar

 

Hans Andersen i Højen 57 aar

 

Stephen Søfrensen i Højen 72 aar

 

Madt Slotsmand i Højen 76 aar

 

Christen Michelsens søn i Højen 14 aar

 

Jørgen Stephensen i Højen 42 aar

 

Peder Olesens barn i Højen 8 uger

 

Ane Verners søn i Galshytte 23 aar

 

Peder Smeds barn i Jerlev 1 aar og nogle måneder

 

Sl. Stephen Søfrensens enke i Højen 76 aar

 

Sl. Niels Lassens barn ibid

 

Hans Orlovs barn i Jerlev 16 uger

 

 

1721

 

Nicolai Abrahamsen i Højen 21 aar

 

Niels Andersen i Højen 56 aar

 

Oluff Nielsens barn i Højen 3 aar

 

Søfren Jensens moder i Stubberup 83 aar

 

Jep Nielsen i Højen 40 aar

 

Peder Olsens barn i Højen 9 måneder

 

Niels Bøkers svoger i Mejsling 43 aar

 

Catharina Clausdatter en rytter kone af Horsted 70 aar og nogle måneder

 

Niels Lassens svenskes barn i Mejsling

 

Thomæ Jørgensens barn i Højen 4 uger

 

Thomæ Isachsens barn i Højen 10 uger

 

Jens Tveds enke 56 i Jerlev sogn

 

 

1722

 

Hendrik Orlovs kones søster 26 aar

 

Povel Gydesen i Højen 54 aar

 

Niels Gydesen i Højen 80 aar

 

Christen Michelsens hustru døde i Jerlev 56 aar

 

Thomæ Jørgensens barn i Højen 9 uger

 

Jørgen Jørgensens hustru i Højen

 

Anders Nielsens barn i Højen 7 aar

 

Madt Gyde i Horsted 86 aar

 

 

1723

 

Niels Lassens datter i Højen begravet i sin alders andet aar

 

Maren Iversdatter 89 aar

 

Oluff Nielsens barn i Højen ½ aar

 

Den gamle Niels Thomsens kone 81 aar

 

Anders Andersens stifsdatter i Højen 4 aar og nogle måneder

 

Det andet Anders Andersens stifbarn lige gamle med det forrige, saasom de var tvillinger

 

Smed enkens søn i Højen 9 aar

 

Peder Hansens smids barn i Jerlev 4 aar

 

Hans Pedersens datter i Højen 8 aar

 

Oluff Pedersens datter i Højen 7 aar ringere nogle måneder

 

Niels Degngaards liden pige 9 aar

 

Jørgen Grøns stifbarn i Højen 6 aar

 

Jørgen Andersens barn i Galshytte 1 aar

 

Jørgen Andersens andet barn af Galshytte 8 aar og nogle måneder

 

Oluff Pedersens datter i Højen 4 aar og nogle måneder

 

Anders Maartensens kone i Mejsling 58 aar

 

Christen Nissens barn i Højen omtrent 14 uger

 

Oluff Pedersens barn i Højen 12 uger

 

Anders Hansen Hyrde i Stubberup 60 aar

 

Isaach Thomasen i Højen 84 aar

 

 

1724

 

Maren Kornings moder i Højen 62 aar

 

Jens Pedersens kones moder i Jerlev 81 aar

 

Hyrdekonens moder i Horsted omtrent 80 aar

 

Peder Pedersens barn i Højen 4 uger

 

Bondefogden Michel Hansen i Jerlev 62 aar

 

Sl. Isaach Thomsens enke 60 aar

 

Anders Maarthensen i Mejsling 76 aar

 

Niels Lassens kone af Mejsling 38 aar

 

Christen Christensens moder i Horsted 72 aar

 

 

1725

 

den gamle Giertrud til Madt Hendrichsens i Højen hen ved 70 aar

 

Peder Olesen Hyrde i Jerlev og omtrent 70 aar

 

Knud Søfrensens kone i Mejsling 48 aar

 

Thomæ Jørgensens barn i Højen 1½ aar

 

Peder Pingaard i Nederby 70 aar

 

Christen Nissens barn af Højen 3 måneder

 

Lars Eilersen i skovløber huset ved Højen 81 aar

 

Søfren Madtsen i Horsted 50 aar

 

Peder Smeds barn i Jerlev

 

Lene sl. Peder Courtsens i Stubberup 73 aar

 

Christen Andersens kone i Jerlev 64 aar

 

Madt Simonsens barn i Jerlev 6 aar

 

 

1726

 

Severin Frandsens søn i Højen 7 aar og nogle måneder

 

Kirsten Nielsdatter af Højen 72 aar

 

Hans Hansens kone af Vesterby, som døde hos sin moder i Galshytte 30 aar

 

Svend Søfrensens barn i Højen nogle dage gammel

 

Thomas Jørgensens barn i Højen 13 uger og nogle dage

 

Mette Degngaard 77 aar

 

Hans Madtsen af Mejsling 70 aar

 

Jørgen Torndals barn i Højen 4 måneder

 

Peder Hansen smeds barn i Jerlev

 

Niels Michelsen af Jerlev

 

 

1727

 

gamle Søfren i Stouberies huus

 

Hans Møllers kone i Møllen

 

Severin Frandsens søn i Højen 13 aar

 

Oluff Nielsens kone i Højen 41 aar

 

Giermand Hansens kone i Jerlev 39 aar

 

Mette Jensdatter i Jerlev 66 aar

 

Giermands barn i Jerlev ½ aar

 

 

1728

 

Søfren Pedersens barn af Stubberup 4 uger

 

Madt Simonsens barn af Jerlev ½ aar

 

Den karl som saa hastigt døde hos Christen Nissen i Højen

 

Agnete sl. Peder Piengaards 68 aar

 

Skovløberens enke af Højen 55 aar

 

Oluff Christensens barn i Stubberup 11 uger

 

Peder Smeds barn i Jerlev ½ aar

 

Las Michelsen i Jerlev 26 aar

 

Christen Jørgensen i Mejsling 97 aar

 

Peder Smeds søn af Jerlev 14 aar

 

Peder Hansens Smeds kone af Jerlev 41 aar

 

Jens Lassens kone i Højen 60 aar 3 måneder

 

Anders Søfrensens barn i Højen 3 uger

 

Søfren Qvelkrogs kone 87 aar

 

Else Christensdatter i Højen omtrent 30 aar

 

Søfren Jensens kone af Stubberup 32 aar

 

Christen Jørgensens stifsøn i Højen 11 aar

 

 

1729

 

Karen (Christens)datter i Højen

 

Las Erichsen i Højen 65 aar

 

Christen Nissen af Højen 49 aar

 

Jens Madtsen i Højen 59 aar

 

Peder Pedersen af Skovløber huset 34 aar

 

Niels Christensens kone af Horsted 43 aar

 

Peder Nielsens barn af Horsted 5 aar

 

Jens Hansens barn af Mejsling 4 aar

 

Karen Pedersdatter af Jerlev 72 aar

 

Hyrdens kone af Horsted omtrent 50 aar

 

Søfren Boesen af Stubberup 39 aar

 

Mette vasker kone i Jerlev 52 aar

 

Maarten Andersen af Mejsling 34 aar

 

Jens Hansens barn af Mejsling 6 uger og nogle dage

 

Maren, Smeds i Højen

 

En liden pige i Pingaard

 

Skoleholderens barn i Højen 15 dage

 

Jens Jensen Skrædder af Mejsling 54 aar

 

Niels Pedersens kone af Højen 50 aar

 

Niels Pedersens datter af Højen 15 aar

 

Jørgen Rans barn af Højen 15 uger

 

Niels Christensens  barn af Horsted 16 uger

 

Niels Lassens barn af Højen 5 uger

 

Bendt Andersens barn i Højen 5 dage

 

Svend Søfrensen i Højen 36 aar

 

Jens Huiler af Mejsling i hans alders 52 aar

 

Søfren Christensen af Højen 86 aar

 

Hans Jensens barn af Højen 6 aar

 

Sl. Peder Pedersens efterladte barn 3 uger gl.

 

Jens Pedersen af Stubberup 47 aar

 

Søfren Pedersens datter af Stubberup 6 aar

 

Søfren Lunds barn i Højen 9 uger

 

Oluf Christensens barn i Stubberup

 

Svend Michelsens barn i Jerlev 3 uger

 

Niels Thomsen i Jerlev 84 aar

 

Peder Maartensens barn af Mejsling 1 aar

 

Jørgen Nielsen af Jerlev 54 aar

 

 

1730

 

Hyrdens barn af Mejsling 1 aar og nogle uger

 

Peder Jensens datters barn af Højen ?

 

Jep Hansens tvillinger af Mejsling

 

Christian Schøttes Tvillinger omtrent 8 dage

 

Las Torndals barn 5 uger

 

Christen Maartensens barn af Mejsling 7 uger

 

Niels Piengaars stifsøn af Højen 4 aar

 

Hans Nielsens kone af Jerlev 53 aar

 

Peder Sørensens barn af Højen

 

Peder Hansens søn af Horsted 25 aar

 

Kirsten Skovløbers barn 5 aar

 

Peder Hafris kone af Højen 32 aar

 

Christen Jørgensen af Højen 26 aar

 

 

1731

 

Søfren Krage af Stubberup

 

Niels Olufsens kone af Højen 29 aar

 

Christian Schøttes søn 4 uger og 2 dage

 

Karen Møller af Højen 63 aar

 

Jørgen Rans barn af Højen 1 aar 1 måned

 

Hyrdens moder af Mejsling 62 aar

 

Niels Pedersens kone af Horsted 43 aar

 

Hans Orlovs datters barn

 

Giermand Michelsens barn af Jerlev

 

 

1732

 

Jens Hansens kone af Mejsling 42 aar

 

Niels Piengaards stifsøn af Højen 3 aar

 

Hans Møllers datter 4 aar

 

Jørgen Christensens søn af Mejsling 24 aar

 

Niels Jørgensen af Højen 80 aar

 

Hans Sørensens barn i Horsted 4 aar

 

Karen Erichsdatter uægte barn af højen 4 uger

 

Jens Hansens barn af Mejsling 3 uger

 

Knud Sørensen af Mejsling 70 aar

 

? Andersen af Jerlev 71 aar

 

Peder Hafris barn af Højen 3 uger

 

Niels Christensens barn i Horsted 16 uger gamle ringere 2 dage

 

Jens Grøn af Jerlev 63 aar

 

Anders Huiler i Højen 68 aar

 

Gamle Anna af Mejsling henved 80 aar

 

Møller Juul og Peder Smed af Jerlev 50 aar

 

 

1733

 

Jens Hansens kone i Mejsling 41 aar

 

Niels Erichsen trompeter i Højen 46 aar

 

Berentis moder omtrent 80 aar

 

Maarten Pedersen af Mejsling 70 aar

 

Anna Hansdatter i Højen 39 aar

 

Kirsten Jensdatter af Højen 20 aar

 

Niels Mortensen af Jerlev 66 aar

 

Skoleholderen i Højen Jørgen Prip 56 aar

 

Hans Pedersen af Højen 43 aar

 

 

 

 

1734

 

Niels  ?  barn i Mejsling

 

Søren Smed i Højen

 

Niels Olesens barn af Højen 6 uger

 

Sl. Niels Christensens enkekone af Højen 80 aar

 

Jens Follerups kone i Højen 70 aar

 

Peder Olesens kone af Horsted 66 aar

 

Svend Michelsens piger af Jerlev omtrent 25 aar

 

Sognefogden Mads Henrichsen af Højen 68 aar

 

Søren Bøker i Tved 53 aar

 

Peder Jensens barn af Skovløber huset

 

Anna Maartensdatter af Jerlev 71 aar

 

Hans Lassens kone af Stubberup 86 aar

 

Peder Olesen af Horsted 80 aar ringere end 5 måneder

 

 

1735

 

Peder Nielsens barn af Højen

 

Morten Orlovs barn af Jerlev

 

Jørgen Degngaard begravet 85 aar

 

Peder Hafres barn af Højen

 

Knud Andersen af Højen begravet 36 aar

 

Et uægte barn af Højen, født i Ødsted

 

Begravet Else Skovløbers barn af Højen 11 aar

 

 

1736

 

begravet Hans Sørensens barn af Haarsted

 

Oluf Christensens barn af Stubberup

 

Peder Christensen af Mejsling 49 aar

 

Niels Tveds barn

 

En rytterkone af Højen, nom: Anna Nielsdatter 60 aar

 

Svend Mikkelsens barn af Jerlev

 

Peder Nielsen af Horsted 56 aar

 

Søren Qvelkrog 83 aar

 

Jørgen Slottes barn af Højen

 

Peder Jensens søn af Skovløber huset

 

Anna Christensdatter af Tved 70 aar

 

Peder Mortensens barn af Mejsling

 

Hans Jensens hustru i Højen 40 aar

 

Hr. Hans Thassanig (sognepræst) 70 aar

 

Jens Lassen af Højen 70 aar

 

Niels Jørgensens barn af Jerlev

 

Christen Jensen af Højen 28 aar

 

 

1737

 

Jørgen Andersen af Højen eller Qvelkrog 65 aar

 

Zidsel Nielsdatter af Højen 64 aar

 

Jens Piengaard 35 aar

 

Karen Knudsdatter 66 aar

 

Dorethe Rasmusdatter af Horsted 55 aar

 

Knud Lassen af Galskiøt 74 aar

 

Karen Degngaards 51 aar

 

Niels Tomsens søn af Jerlev, Christen 10 aar

 

Anders Hansens søn af Mejsling nom: Hans 12 aar

 

Niels Andersen af Deigngaard 56 aar

 

Anders Hansen af Mejsling 42 aar

 

Jep Christensens datter af Højen

 

Niels Lassens barn af Højen

 

Mads Nielsens hustru af Højen

 

Søren Hansen af Højen

 

Giermand Hansens barn af Jerlev

 

Hyrdens kone af Jerlev

 

Jens Hansen af Stubberup 79 aar

 

Ingeborg Laugesdatter Fanøe 62 aar

 

Christen Nielsen af Stubberup 91 aar

 

Niels Tomsens søn af Jerlev 5 aar

 

 

1738

 

Oluf Christensen af Stubberup 52 aar

 

Mette Jensdatter af Tved

 

Hans Jensens datter af Højen

 

Svend Michelsens hustru af Jerlev

 

Hans Sørensen Smed i Højen 24 aar

 

Dorethe Jensdatter af Højen 18 aar

 

Maren Larents af Højen

 

 

 

 

1739

 

Faaborgs barn af Højen skole

 

Claus Bohachs hustru af Mejsling 54 aar

 

Sidsel Olufsdatter af Stubberup 82 aar

 

Mads Nielsen af Højen

 

Niels Lassens barn af Højen

 

Hans Jensens datter og Jørgen Slottes kones moder af Højen

 

Hans Larsen af Jerlev 72 aar

 

Anna Jørgensdatter af Mejsling 26 aar

 

Søren Skrædder af Horsted

 

Jørgen Ranses barn af Højen

 

Kirsten Pedersdatter af Horsted 91 aar

 

Svend Mikkelsens barn af Jerlev

 

Niels Pedersens barn af Horsted

 

Johan Clausen Boesack af Mejsling 27 aar

 

Anna Nielsdatter af Jerlev 76 aar

 

 

1740

 

Dorethe Jensdatter af Mejsling 62 aar

 

Peder Smeds barn

 

Jens Daugaards barn

 

Anna Christophers uægte datter Dorethe af Horsted

 

Peder Hansens hustru af Horsted

 

Niels Kurremands hustru fra Horsted

 

Niels Strangesens barn af Jerlev

 

Peder Ollerup af Jerlev 76 aar

 

Niels Lassens datter 9 aar

 

Jens Hansens barn af Mejsling

 

Christen Kyes barn af Stubberup

 

Niels Christensens og Peder Sørensens 2 børn af Horsted

 

Søren Skrædders barn af Horsted

 

Hans Jensens barn af Højen

 

Margrethe Iversdatter Bruun 21 aar

 

Povel Lassens kone af Jerlev 27 aar

 

Mads Nielsen af Mejsling 87 aar

 

Peder Haues barn af Højen

 

Peder Jensen af Højen 67 aar

 

Peder Madsen af Højen 79 aar

 

Mads Christensens datter Karen 7 aar af Jerlev og søn Hans ½ aar

 

 

1741

 

Hans Lassen af Stubberup 76 aar

 

Maren Hansdatter af Mejsling 80 aar

 

Mette Hansdatter af Højen 68 aar

 

Anna Boesens af Stubberup 41 aar

 

Eilert Larsen af Højen 30 aar

 

Sidsel Madsdatters tienestepige af Horsted, Karen Mortensdatter

 

Christen Pedersen af Horsted

 

Johanna Jensdatter af Højen 72 aar

 

Margrethe Andersdatter af Højen 19 aar

 

Niels Christensen af Horsted 47 aar

 

Jørgen Grøns søn af Højen 5 aar

 

En soldater kones barn Jonas 10 aar død i Jerlev

 

Peter Sivardt markvogter 52 aar

 

Jens Pedersens hustru af Jerlev, Anna Jensdatter 70 aar

 

 

1742

 

Karen Pedersdatter af Højen 84 aar

 

Claus Bonhach af Mejsling 84 aar

 

Peiter Thomes af Højen

 

Else Pedersdatter af Jerlev 83 aar

 

Dorethe Saekone af Højen 84 aar

 

En fattig betler død i Stubberup, han hedder Peder og var fra Leierskov sogn

 

Laurits Christensen af Tved 76 aar

 

Jens Jensen af Mejsling 60 aar

 

 

1743

 

Dorethe Hanskone af Mejsling 76 aar

 

Jørgen Torndal af Højen 74 aar

 

Maren Nielsdatter af Højen 84 aar

 

Niels Andersen Degn til Højen og Jerlev sogne 73 aar

 

Giermand Mikkelses barn af Jerlev

 

Oluf Pedersens barn af Horsted

 

Anna Madsdatter af Mejsling 37 aar

 

Morten Orlofs barn af Jerlev

 

Hans Torndals hustru af Højen 32 aar

 

Jens Daugaards barn af Stubberup

 

Jørgen Grøns søn Niels

 

Niels Tomsens gamle moder af Højen

 

 

1744

 

Niels Pedersens barn af Horsted

 

Jacob Krog 33 aar

 

Thomas Nielsens barn af Højen

 

Maren Degngaard

 

Mads Madsens kone i Mejsling 46 aar

 

Jens Grøns barn af Jerlev

 

Berent Jørgensen af Højen af cassen

 

Hans Jensens barn af Højen

 

Marcus Simonsens barn af Jerlev

 

Bertel Smeds barn af Højen

 

Christen Kyeds barn af Stubberup

 

Niels Olesens barn af Højen

 

 

1745

 

Niels Lassens kone af Højen af cassen

 

Thomas Jørgensen af Højen 52 aar

 

Jens Krog af Oxvig

 

Thomas Nielsens hustru af Højen 29 aar

 

Thomas Nielsens hustru af Mejsling 63 aar

 

Jens Krogs kone af Oxvig

 

Peiter Thomses barn af Højen

 

Else Skovløbers barn

 

Mads Madsens kones oldemoder over 80 aar

 

1746

 

Niels Olesens barn af Højen

 

Lars Andersens barn af Mejsling

 

Christen Joensens kone af Mejsling 66 aar

 

Morten Orlovs tvillinger udi Jerlev

 

Hans Mortensens hustru af Højen

 

Hans Mortensen af Højen

 

Anders Nielsen af Højen 45 aar

 

Mette Nielsdatters uægte barn

 

Jep Dragons barn af Højen

 

Hyrdens barn af Mejsling

 

 

1747

 

Mette Kiøbsmands af Højen over 80 aar

 

Hans Jensens barn af Højen

 

Peder Olesen af Højen 75 aar

 

Anna Madsdatter af Højen 65 aar

 

Maren Nielsdatter af Jerlev 79 aar

 

Mads Madsens moder af Mejsling 86 aar

 

Anders Mogensen af Højen

 

Morten Skrædder af Højen

 

Anna Povelsdatter af Højen

 

Karen Nisdatter af Højen 74 aar

 

Niels Mikkelsen af Stubberup 46 aar

 

Mads Jensens søn af Qvelkrog

 

Mads Christensens barn af Jerlev

 

Lars Smed i Jerlev

 

 

1748

 

Maren Laursdatter af Højen

 

Bertil Smeds datter af Højen

 

Christen Kyeds barn af Stubberup

 

Jørgen Ranses kones søster datter, Maren Clausdatter

 

Jørgen Sørensens barn af Jerlev

 

Cathrine Bondgaard af Højen

 

Morten Mikkelsens barn af Jerlev

 

Lars Jensens hustrues moder i Jerlev

 

Jens Grøns datter i Jerlev

 

Christen Madsen Smed af Jerlev 22 aar

 

Jep Dragons barn af Højen

 

Niels Thomsen i Jerlev 52 aar

 

Bertil Smeds barn af Højen

 

Jens Nielsens barn ibid

 

Søren Jensens søn i Stubberup død i Starup

 

Lars Jensens kone af Jerlev 34 aar

 

Niels Knudsens hustru af Mejsling 75 aar

 

Thomas Nielsens barn Sidsel af Højen

 

Ole Jensens barn af Højen

 

 

1749

 

Mads Simonsens hustru af Jerlev

 

Peder Sørensens søn Søren af Højen

 

Jørgen Christensen af Mejsling 67 aar

 

Peder Hansen af Horsted 74 aar

 

Tygge Thomsen af Højen

 

Anders Mikkelsen af Jerlev 67 ½ aar og hans hustru Maren Madsdatter 74 aar

 

Anders Qvelkrogs datter af Højen

 

Sidsel Gydes af Højen 80 aar

 

Anders Bertelsens hustru af Jerlev

 

Peder Mortensen af Mejsling

 

Søren Lunds datter af Højen 27 aar

 

Jens Boesens barn af Stubberup

 

Jørgen Krogs kone af Oxvig 29 aar

 

Svend Mikkelsens kone i Jerlev 40 aar

 

Søren Jørgensen i Jerlev 65 aar

 

Hans Pedersens kone af Højen

 

Christen Rytters kone af Horsted 67 aar

 

Faaborgs barn

 

 

1750

 

 

Jens Hansens kone af Højen 65 år

 

Gierman Hansen af Jerlev 75 år

 

Mette Madsdatter af Jerlev 84 år

 

Degnens barn, Claus som døde strax efter fødslen af Terat, det var døbt af Degnen selv in casu

 

Mads Boesen af Stubberup56 år

 

Niels Olesens barn af Højen

 

Mads Jensens datter eller barn af Galskiøt

 

Mads Pedersens barn af Horsted

 

Hans Jørgensen af Hiortebierg 67 år

 

Et uægte barn af Horsted, hvis moder er Peder Hansens stifdatter

 

Hans Jørgensens enke af Hiortebierg 63 år

 

Johanna Nielsdatter af Højen 79 år

 

Faaborgs barn Niels

 

Jørgen Christensens kone

 

Niels Tryses søn af Højen

 

Jørgen Christensens datter Bodild af Højen

 

Jens Sadlers barn af Højen

 

Søren Jensens datter af Stubberup

 

Jens Sørensen af Jerlev

 

Hans Pedersen af Højen 80 år

 

Niels Tryses kone

 

 

1751

 

Anna Bondgaards af Højen 93 år

 

Jens Follerup af Højen 72 år

 

Jep Hyrdes datter i Horsted

 

Jens Grøns søn af Jerlev

 

Jørgen Bredballes hustru i Jerlev

 

Oluf Pedersen af Horsted 56 år

 

Søren Tomsens søn af Tved

 

Søren Pedersens hustru af Horsted 43 år

 

Anders Pedersen i Jerlev 56 år

 

Niels Pedersen i Horsted 59 år

 

Peder Sørensen hustru i Horsted

 

Jørgen Randzens hustru af Højen 48 år

 

Søren Pedersen af Horsted 36 år

 

Christen Christensen af Horsted 68 år

 

Las Andersens barn af Højen

 

Hans Jensens datter af Højen

 

Leene Pedersdatters barn af Højen

 

Maren Lasdatter af Højen 72 år

 

Anna Sørensdatter af Højen 74 år

 

Henrik Orlof af Jerlev 67 år

 

Niels Jensens barn af Højen

 

Christen Christensens barn af Horsted

 

 

1752

 

 

Lars Risoms dreng Thomas

 

Jens Skrædders kone i Jerlev

 

Las Andersens barn af Mejsling

 

Niels Andersens kone af Højen 59 år

 

Svend Mikkelsens barn af Jerlev

 

Mads Pedersens kone af Horsted 33 år

 

Erich Smeds barn af Jerlev, søndagen derefter Erich Smed selv

 

Jens Boesens barn af Stubberup

 

Mads Gydes barn af Højen

 

Skoleholder Faaborgs søn Jens

 

Jens Pedersens barn af Horsted

 

 

1753

 

 

Thomas Nielsens søn Hans af Højen

 

Peder Skovløbers søn Christen af Højen

 

Søren Olesens barn af Højen

 

Anna Cortsdatter af Jerlev

 

Jørgen Madsen barn af Højen

 

Christen Rytters barn af Horsted

 

Jens Olesens barn af Højen, døbt af faderen førend det døde

 

Christen Joensen af Mejsling 75 år

 

Appelone Andersdatter af Jerlev 59 år

 

Niels Knudsen af Bleisberg

 

Jørgen Christensens barn af Højen

 

Niels Hansens hustru af Horsted

 

Peder Hyrdes hustru af Jerlev

 

Mads Jensens hustru af Jerlev

 

Peder Olesens karl, Jens Fynboe af Højen

 

Hans Lund af Horsted

 

Hans Winding af Horsted

 

Mads Pedersen af Horsted 39 år

 

Kirsten Olufsdatter af Stubberup 21 år

 

Lars Jensens barn i Jerlev

 

Anna Stephensdatter af Højen 67 år

 

 

1754

 

 

Jørgen Krogs karl fra Nørholms gods, som nytaarsaften gik frisk og sund til sengs,

og om morgenen er funden død

 

Mette Bosens af Stubberup 86 år

 

Anders Andersen af Højen 62 år

 

Jørgen Krog af Oxvig 37 år

 

Hans Nielsen almisselem i Jerlev

 

Jens Skrædders dødfødte barn i Jerlev

 

Maren Kønigs af Horsted

 

Søren Jensen af Stubberup 81 år

 

Mads Madsens datter af Mejsling

 

Mette Nielsdatter af Højen

 

Søren Olesens barn af Højen

 

 

1755

 

 

Johanna Laursdatter af Horsted

 

Sophie Pedersdatter af Højen 62 år

 

En gl. kone af Mejsling, Morten Sørensens svigermoder

 

Christen Madsen af Højen 88 år

 

Maren Frandsdatter

 

Niels Jensens barn af Højen

 

Jep Dragon i Højen

 

Hans Jensen af Højen

 

Hans Torndals hustru

 

Niels Jensen af Piengaard

 

 

1756

 

 

Niels Skrædders hustru af Højen 29 år

 

Christen Nielsens barn af Mejsling

 

Niels Pedersens barn i Højen

 

Jørgen Nielsens hustru af Højen 63 år

 

En fremmed fattig betler i Højen

 

Jørgen Nielsen af Højen 68 år

 

Mads Madsens søn af Mejsling

 

Jørgen Skrædders barn af Højen

 

 

1757

 

 

Else Sørensdatter af Jerlev 60 år

 

Jørgen Christensens barn af Højen

 

Hans Torndals hustru af Højen

 

Henrik Madsen af Højen

 

Maren Pedersdatter af Jerlev 57 år

 

 

 

 

1758

 

 

Søren Cortsens af Mejsling 84 år

 

Peder Sørensen af Højen

 

Mads Jydes hustru af Højen 30 år

 

Mads Madsens hustru af Mejsling

 

Søren Cortsens enke af Mejsling Abelone Nielsdatter 71 år

 

Mads Simonsen af Jerlev 77 år

 

 

1759

 

 

Niels Pedersen af Skovgaard i Højen 75 år

 

Morten Mikkelsen af Jerlev 53 år

 

Margrethe Ransis søn

 

Ole Jensen af Højen eller Friederik

 

Christian Berthelsens barn af Jerlev

 

Skoleholder Faaborgs barn af Højen

 

Thomas Nielsens hustru af Højen 38 år

 

Anders Sørensen af Højen

 

Dorthe Nielsdatter af Højen

 

Christen Madsen af Mejsling

 

Søren Madsens hustru af Mejsling

 

Jens Grøns hustru af Jerlev 52 år

 

 

1760

 

 

Peder Sørensen af Horsted 100 år

 

Svend Hansen af Højen 26 år

 

Skoleholderen af Højen, Jacob Faaborg 53 år

 

Markvogterens kone Jens Jensens af Højen

 

Maren Pedersdatter af Højen 63 år

 

Rasmus Hyrde af Mejsling 40 år

 

Peder Frostes Ravn af Horsted 57 år

 

Mads Jensens kone af Qvelkrog 53 år

 

 

1761

 

 

Margrethe Jensdatter af Viuf, som var kommet til at besøge sin datter i Mejsling, og der døde

 

Las Andersens barn af Mejsling 1 år

 

Hans Torndals hustru af Horsted

 

Hans Torndals hustrues søster 24 år

 

Christen Kyeds hustru af Stubberup 59 år

 

Peder Bertelsens barn Mejsling ½ år

 

Karen Nielsdatters uægte barn af Hiortsberg ¼ år

 

En fattig betlerqvinde i Jerlev 40 år

 

Karen Hansdatter af Højen 80 år

 

Jep Laursens barn af Horsted ¼ år

 

Hans Hansens datters barn af Højen

 

Thomas Nielsens barn Maren af Højen ½ år

 

 

1762

 

 

Christen Mortensens søn af Mejsling 36 år

 

Hyrdens søn i Mejsling 33 år

 

Jens Grøns moder i Jerlev 73 år

 

Dorthe Mogensdatter af Galskiøt 87½ år

 

Jørgen Rytter af Højen 36 år

 

Mette Peiters af Højen 64 år

 

Søren Pedersen almisselem i sognet 20 år

 

Anders Qvelkrog af Højen 76 år

 

Jesper Rytters barn eller søn af Mejsling ½ år

 

1 styk Knegt som på Manck Retour døde i Højen 33 år

 

 

1763

 

 

Jørgen Slottes hustru af Højen 60 år

 

1 rytter som tjente Niels Jørgensen i Højen 36 år

 

Peder Nielsen af Højen 57 år

 

Jens Jensens hustru i Jerlev 34 år

 

Peder Olesen af Højen 33 år

 

Jens Hansen af Højen 78 år

 

Maren Hansdatter af Hiortberg komne fra Als 64 år

 

Christen Nielsens datter Mette af Mejsling 16 år

 

Peiter Thomsen af Højen 55 år

 

Jens Bosens hustru af Stubberup 49 år

 

Søren Olufsens hustru 32 år

 

Søren Olesen af Højen  40 år

 

Jep Ravns datter af Højen 1 år

 

Las Storgaards datter af Højen

 

Peder Laursdatter af Horsted

 

 

 

 

 

1764

 

 

Joen Christensen af Mejsling, qvi heiphum strangulasset  36 år

 

Hans Daugaards tjenestedreng fra Hornstrup 15 år

 

Svend Michelsen af Jerlev 66 år

 

Jens Rebslager af Jerlev 86 år

 

Peder Bertelsens hustru af Mejsling 23 år

 

Søren Nielsens søn Svend af Jerlev ½ år

 

Lars Skomagers hustru Johanna Carddatter af Mejsling 70 år

 

Jørgen Skrædders søn af Højen ½ år

 

Thomas Hyrde i Jerlev, hans hustru 33 år

 

Jens Bosens søn Mads af Stubberup ¾ år

 

Mette Torndals af Højen over 80 år

 

Lars Andersen af Højen 48 år

 

Jørgen Slottes barn af Højen 5 uger

 

Niels Friis almisselem i Højen 50 år

 

Søren Christensens hustru af Mejsling 49 år

 

Langkildes hustru af Horsted 52 år

 

 

1765

 

 

en fremmed Niels Tullesens barn eller søn

 

Hans Larsen af Højen

 

En betler komne til Højen og der døde 60 år

 

Oluf Pedersen af Højen 77 år

 

Jørgen Venborg af Højen 60 år

 

Søren Christensen af Mejsling 46 år

 

Maren Michelsdatter af Jerlev 77 år

 

Gl. Karen Andersdatter af Højen 80 år

 

Søren Jensen af Jerlev 47 år

 

Skovfoged Jørgensen af Oxvig 48 år

 

 

1766

 

 

Povel Sørensens barn 2 år

 

Niels Jensens søn Povel 1 år

 

Præstens hustru Anna Maria Bruun 55 år

 

 

1767

 

 

Mette Pedersdatter af Jerlev 92 år

 

Lars Jensens barn, søn, af Jerlev 2½ år

 

Peder Jensens barn af Mejsling 1 år

 

Las Povelsens hustru af Højen 62 ¼ år

 

Thomas Nielsen af Mejsling 68 år

 

Mads Christensen af Jerlev 63 år

 

Niels Pedersen af Højen 104 år

 

Kirsten Kiøbmands 65 år

 

 

 

 

1768

 

 

10 jan            Jens Ollesens datter i Højen  8 dage

 

12 jan            Jens Daugaards hustru i Stubdrup 69 år

 

17 jan            Niels Thullesens datter i Højen 3 uger

 

24 jan            Else Sørensdatter i Højen 65 år

 

29 jan            Jens Jensens hustru i Jerlev 23 år

 

2 feb              Jørgen Breballe i Jerlev 67 år

 

17 feb            Laurs Langkiil i Horsted 61 år

 

20 mar           Christen Pedersens søn i Højen ½ år

 

14 apr            Jens Ollesens hustru i Højen 38 år

 

25 apr            Jens Pyses hustru i Højen 61 år

 

8 maj             Thomas Brock i Højen 76 år

 

23 maj           Povel Nielsens hustru i Højen 72 år

 

2 jul               Hans Daugaards datter i Stubdrup 9 uger

 

20 jul             Hr. Jens Storm, Provst og Jerlev og Slaugs herreder, og sognepræst for Højen og Jerlev

menigheder  66 år

 

25 jul             Mads Hendrichsens hustru i Tved 26 år

 

31 jul             Niels Jensen Skrædders datter i Højen ½ år

 

31 jul             Niels Ranses datter i Højen  2 maaneder

 

14 aug            Anders Sørensens hustru i Højen 70 år

 

17 aug            Else Nielsdatter i Jerlev  63 år

 

29 aug            Peder Hansen i Jerlev 89 år

 

31 aug            Olle Hendrichsens hustru i Stubdrup 24 år

 

6 nov             Jochum Ollesens datter i Stubdrup 2½ år

 

4 dec              Thomas Nielsens datter i Højen 8 dage

 

5 dec              Giermand Michelsen i Jerlev 75 år

 

 

1769

 

 

16 feb            Peder Jensen i Højen 63 år

 

26 feb            Maren Broks i Højen 70 år

 

23 mar           Peder Nielsens søn i Jerlev ¼ år

 

2 apr              Hans Hauges søn i Højen 1½ år

 

9 apr              Mads Jydes søn i Højen ½ år

 

7 maj             Lars Andersens datter i Højen 2 år

 

16 maj            Mads Hendrichsens søn i Mejsling ¾ år

 

16 maj           Mads Hansen Hyrdes datter i Mejsling 8 år

 

16 maj           Mads Giermandsens hustru i Højen 67 år

 

16 jul             Karen Nielsdatter i Højen 73 år

 

23 jul             Lars Andreasen søn i Højen 5 år

 

8 okt              Maren Nielsdatter i Mejsling 89 år

 

8 okt              Karen Markusdatters datter i Mejsling 3 uger

 

15 okt            Poul Nielsens søn i Højen 3 uger

 

19 nov           Jørgen Giermandsens søn i Jerlev 3 uger

 

 

1770

 

 

1 jan              Søren Madsens datter i Mejsling 11 maaneder

 

21 jan            Jørgen Nielsens hustru i Mejsling 21 år

 

28 jan            Bennedt Andresen i Stubdrup 70 år

 

18 feb            Niels Rafnes søn i Højen 5 maaneder

 

25 feb            Niels Hansens datter i Højen 2 dage

 

4 mar             Jockum Ollesens datter i Stubdrup 2 år

 

18 mar           Olle Hendrichsens søn i Stubdrup 1½ år

 

12 apr            Jørgen Nielsens søn i Mejsling 3 maaneder

 

29 apr            Jørgen Madsen i Højen 39 år

 

13 maj           Jens Grøns søn i Jerlev 4 år

 

24 maj            Lars Thomsens datter i Mejsling 8 dage

 

24 jun            Peder Orlovs søn i Jerlev 2½ år

 

15 jul             Thomas Nielsens datter i Højen 14 dage

 

15 jul             Niels Pedersens søn i Højen 4 maaneder

 

26 aug            Peder Terkildsen i Horsted 60 år

 

26 aug            Søren Slottes søn i Højen 5 maaneder

 

2 sep              Søren Nielsens søn i Tved 10 dage

 

4 nov             Las Andresen i Mejsling 59 år

 

16 dec            Niels Bertelsens søn i Højen dødfødt

 

 

1771

 

 

17 mar           Petter Axelsen i Højen 73 år

 

6 apr              Maren Madsdatter i Jerlev 49 år

 

12 maj           Peder Boesens søn i Stubdrup 1 maaned 21 dage

 

23 maj           Jens Pedersens hustru (Stubdrup)41 år

 

2 jun              Niels Madsens datter i Jerlev 1 år 3 måneder

 

16 jun            Simon Madsens datter i Jerlev 3½ år

 

30 jun            Mads Jydes datter i Højen 3 måneder

 

5 jul               Maren Jørgensdatter i Højen 15 år 5 måneder

 

18 aug            Jens Potholm i Stubdrup 68 år

 

31 aug            Jens Boesen i Stubdrup 62 år

 

15 sep            Jens Grøns søn i Jerlev 5 måneder

 

22 sep            Peder Nielsens datter i Jerlev 1 år

 

29 sep            Jens Pedersens hustru i Stubdrup 70 år

 

10 nov           Jokcum Ollesens søn i Stubdrup 2 år

 

29 nov           Jørgen Rans i Højen 72 år

 

 

1772

 

 

12 jan            Niels Jensens datter i Degngaard 1 år

 

18 mar           Mads Piengaard i Piengaard 82 år

 

25 mar           Anne Avenborgs i Højen 80 år

 

1 apr              Christen Mortensens hustru i Mejsling 68 år

 

5 apr              Niels Madsens søn i Jerlev dødfødt

 

16 apr            Laurs Hansens datter i Højen 2 år

 

3 maj             Thomas Nielsens søn i Højen 4 uger

 

28 jun            Laurs Andresens søn i Højen dødfødt

 

28 jun            Christen Jacobsens søn i Mejsling ½ år

 

5 jul               Gyde Jørgensens hustru i Jerlev 62 år

 

12 jul             Jens Skrædder i Jerlev 70 år

 

14 jul             Niels Jørgensen i Jerlev 60 år og hans hustru 67 år begge lagt i en grav

 

12 aug            Thomas Nielsen i Højen 55 år

 

16 aug            Peder Ladefogdes søn i Jerlev 2 år

 

26 aug            Jørgen Sørensen i Jerlev 57 år

 

29 aug            Niels Nielsen i Mejsling 57 år

 

30 aug            Poul Pedersen i Jerlev 57 år

 

3 sep              Søren Jørgensen i Jerlev 25 år

 

6 sep              Jørgen Nielsens søn i Mejsling 1 dag

 

20 sep            Poul Sørensens søn i Jerlev 3 måneder

 

1 nov             Peder Boesens søn i Stubdrup ½ år

 

22 nov           en betlers søn døde i Jerlev 8 år

 

10 dec            Jacob Pedersen skoleholder i Højen 66 år 5 måneder

 

13 dec            Kirsten Larsdatter i Højen 81 år

 

20 dec            Jens Bødkers hustru i Højen 60 år

 

29 dec            Poul Nielsen i Højen 69 år

 

 

1773

 

 

15 jan            Christen Mortensen i Mejsling 75 år

 

26 jan            Lars Thomsen i Mejsling 71 år

 

14 feb            Jens Kiøbmand i Mejsling 81 år

 

28 mar           Knud Markvogters hustru i Højen 62 år

 

4 apr              Knud Markvogter i Højen 58 år

 

4 apr              Johanne Lasdatter i Højen 78 år

 

9 apr              Las Storgaards søn i Højen 2 år

 

18 apr            Jens Ollesens datter i Højen 2 år

 

20 apr            Maren Hansdatter i Horsted 71 år

 

2 maj             Anders Sørensen i Højen 66 år

 

9 maj             Anne Sørensdatter i Højen 81 år

 

16 maj           Hans Daugaards søn i Stubdrup 2 år

 

16 aug            Christen Nielsens hustru i Mejsling 42 år

 

22 aug            Niels Lauses 2 børn i Højen dødfødte

 

8 okt              Las Pedersen i Højen 64 år

 

7 nov             Johan Mortensens datter i Jerlev 4 dage

 

14 nov           Hans Bertelsens søn i Højen 6 dage

 

21 nov           Anne Kiøbmands i Højen 76 år

 

28 nov           Poul Laursens hustru i Højen 30 år

 

5 dec              Niels Huilers hustru i Jerlev 51 år

 

8 dec              Peder Jensen i Piengaard

 

12 dec            Søren Madsens søn i Mejsling ½ år

 

 

1774

 

 

16 jan            Jochum Olesens søn i Stubdrup 7 år

 

6 feb              Las Poulsens søn i Jerlev ½ år

 

6 mar             Niels Hansens hustru i Højen 47 år

 

20 mar           Cathrine Christensdatter i Højen Skovhus 72 år

 

23 mar           Michel Svendsens datter i Jerlev 4 dage

 

10 apr            Jens Madsen Riis i Højen 73 år

 

13 apr            Præstens datter i Højen Præstegaard dødfødt

 

24 apr            Mads Jydes datter i Højen 1 ¾ år

 

19 jun            Jørgen Pingers søn i Højen 9 Måneder

 

16 okt            Thomas Hansens søn i Mejsling dødfødt

 

20 nov           Lars Thomsens søn i Mejsling 4 måneder

 

 

 

1775

 

 

26 feb            Christen Nissens datter i Jerlev 1 år

 

12 mar           Søren Sørensen i Højen 25 år

 

12 mar           Niels Koeses søn i Højen 6 måneder

 

4 maj             Maren Orlovs i Højen 65 år

 

12 maj           Peder Jensen i Mejsling 50 år

 

14 maj           Anne Jensdatter i Højen 89 år

 

11 jun            Christen Kyed i Stubdrup 73 år

 

21 jun            Peiter Hansen i Jerlev 58 år

 

12 jul             Christen Nissens datter i Mejsling 1 år

 

14 aug            Sr. Christian Fugls hustru i Oxvig 60 år

 

16 aug            Peder Jensens hustru i Jerlev 43 år

 

24 nov           Hans Jensens hustru i Jerlev 59 år

 

28 nov           Stephan Christensen i Mejsling 39 år

 

17 dec            Jørgen Fingers søn i Højen 2 uger

 

 

1776

 

 

5 jan              Lars Jensen i Jerlev 67 år

 

14 jan            Anne Kirstine Jensdatter i Horsted 16 år

 

14 jan            Jens Jensens søn i Højen 8 dage

 

21 jan            en betler Anders Hansen i Højen 63 år

 

28 jan            Hans Jørgensen i Højen 81 år

 

18 feb            Hans Bertelsen i Højen 77 år

 

2 jun              Nicolai Hylsbergs søn i Jerlev 12 dage

 

18 aug            Christen Nielsens søn i Mejsling 1 ¼ år

 

8 sep              Las Poulsens søn i Jerlev 1 ¾ år

 

22 sep            Mette Mogensdatter i Mejsling 79 år

 

22 sep            Ole Pedersens datter i Højen 2 uger

 

22 sep            Niels Pedersens søn i Højen 2 måneder og 1 uge

 

22 sep            Niels Olesens datter i Mejsling 2 år

 

31 okt            Niels Olesen i Højen 68 år

 

17 nov           Karen Henrichsdatter i Højen 53 år

 

1 dec              Mette Benneds i Stubdrup 65 år

 

2 dec              Mette Knudsdatter i Degngaard 71 år

 

5 dec              Las Knudsen i Galskiøt 74 år

 

15 dec            Niels Nielsen i Qvelkrog 58 år

 

22 dec            Ingeborg Hansdatter i Stubdrup 62 år

 

 

1777

 

 

12 jan            Birthe Christensdatter og dødfødt datter i Tveed 40 år

 

15 jan            Maren Pedersdatter i Højen 19 år

 

15 jan            Niels Tullesens søn i Højen 4 uger

 

19 jan            Niels Ranses søn i Højen 6 år

 

28 jan            Niels Pians i Højen 35 år 3 måneder

 

12 mar           Peder Nielsen i Horsted 32 år

 

4 maj             Jochum Olesen i Stubdrup 46 år

 

5 maj             Niels Kyeds hustru i Stubdrup 23 år

 

19 maj           Mette Giermands i Jerlev 60 år

 

25 maj           Rasmus Poulsens søn i Højen ½ år

 

16 jun            Søren Pedersen i Høiholt 16 år

 

27 jun            Anders Poulsen i Jerlev 25 år

 

6 jul               Hans Daugaards datter i Stubdrup 6 måneder

 

27 jul             Christian Krog i Mejsling     64 år

 

17 aug            Mads Jensen i Højen 68 år

 

5 okt              Anne Pedersdatter i Højen 63 år

 

26 nov           Maren Kiøbsmands i Højen 76 år

 

 

1778

 

 

12 apr            Søren Knudsen i mejsling 74 år

 

5 maj             Hans Jessen Torp i Horsted 59 år

 

10 maj           Ammon Cordtsens datter i Jerlev 1 år

 

28 jun            Karen Jensdatter Riis i Højen 31 år

 

13 sep            Anne Sørensdatters søn i Horsted 10 uger

 

1 nov             Niels Huiler i Højen 56 år

 

 

1779

 

 

16 jan            Peder Stokholms datter i Højen 14 år

 

20 jan            Jep Rauns hustru i Højen 59 år

 

21 jan            Anne Sørensdatter i Horsted 30 år

 

31 jan            Kirsten Jochumsdatter i Stubdrup 24 år

 

7 feb              Jørgen Koeds 2 døtre i Højen den ene 12 år og den anden 8 år

 

7 feb              Niels Skrædders datter i Højen 3 år

 

24 feb            Hans Pedersens datter i Højen 4 år

 

24 feb            Morten Jensens hustru i Højen 46 år

 

24 feb            Niels Bertelsens datter i Højen 6 år

 

28 feb            Ole Sørensens søn i Højen ½ år

 

28 feb            Niels Tullesens datter i Højen ½ år

 

3 mar             Poul Sørensens søn i Jerlev 6 år

 

3 mar             Giermand Nielsens søn i Jerlev 6 år

 

7 mar             Ole Nielsens datter i Højen 9 år

 

10 mar           Niels Degngaards søn 2 år

 

10 mar           Morten Sørensens søn i Højen 1 år

 

14 mar           Hans Pedersens datter i Højen 2 åe

 

14 mar           Lars Avenborgs søn i Højen 1 år

 

17 mar           Ole Nielsens datter i Højen 5 år

 

28 mar           Simon Madsens datter i Jerlev 6 år

 

1 apr              Søren Nielsens hustru i Jerlev 51 år

 

2 apr              Jens Jensens datter i Jerlev 19 år

 

11 apr            Jacob Theodossius i Stubdrup hans søn 1 år

 

11 apr            Hans Pedersens datter i Højen 14 dage

 

13 apr            Sr. Fugls datter i Oxvig 7 uger og 5 dage

 

25 apr            Karen Andersdatter i Mejsling 86 år

 

14 nov           Jens Daugaard i Stubdrup 87 år

 

26 dec            Jacob Jensens søn i Jerlev 8 uger

 

 

1780

 

 

6 feb              Niels Christensens hustru i Jerlev 79 år

 

30 apr            Niels Madsen, en fremmed fattig i Højen 40 år

 

4 jun              Karen Pedersdatter i Højen 56 år

 

22 sep            Præstens hustru i 31te år

 

8 okt              Else Povelsdatter i Horsted 51 år

 

 

 

1781

 

 

21 jan            Gyde Jørgensen i Jerlev 63 år

 

18 feb            Niels Christensen i Jerlev 82 år

 

18 feb            Peder Christensen Slotholm i Højen 78 år

 

28 mar           Hans Skrædders søn, Poul i Horsted 11 år

 

13 apr            Mette Olesdatter i Højen 68 år

 

20 apr            Christen Nielsen Storgaard 46 år

 

1 maj             Jacob Theodosis hustru Karen i Stubdrup 37 år

 

11 maj           Christen Rauns hustru Anne i Højen 31 år

 

20 maj           Jens Nielsen Sandagger i Højen 71 år

 

28 aug            Jens Smeds datter i Højen 1 år

 

27 dec            Else Jensdatter i Stubdrup 75 år

 

 

1782

 

 

6 jan              Jens Nielsens søn i Højen 1 år

 

13 jan            Christen Nielsens datter i Jerlev 10 dage

 

17 feb            Ole Nielsens datter i Højen 1 år

 

18 apr            Poul Lassen i Jerlev 72 år

 

5 maj             Christen Pedersen i Jerlev 68 år

 

11 maj           Jens Jørgensen i Stubdrup 74 år

 

19 maj           Jens Jensen i Mejsling 50 år

 

19 maj           Johan Olmutz hans søn i Mejsling 8 uger

 

19 maj           Hans Daugaards datter i Stubdrup 17 uger

 

2 jul               Peder Nielsens søn i Jerlev 6 måneder

 

3 nov             Marcus Simonsen i Mejsling 68 år

 

24 nov           Woldborg Jacobsdatters søn i Mejsling 3 måneder

 

15 dec            Hans Thygesen i Stubdrup 50 år

 

 

1783

 

 

30 mar           Mette Jørgensdatter i Jerlev 80 år

 

17 apr            Niels Nielsen Engelunds hustru 72 år

 

29 apr            Niels Christensens hustru i Jerlev 50 år

 

15 jun            Jeppe Larsen i Hattenborg 55 år

 

31 aug            Niels Jensens hustru i Højen 52 år

 

16 nov           Iver Jørgensens søn i Horsted 18 uger

 

11 dec            Lars Risom Skoleholder i Højen 66 år og 6 måneder

 

25 dec            Jørgen Slott i Højen 72 år

 

30 dec            Hans Juul Skoleholder i Højen 52 år

 

 

1784

 

 

1 jan              Thomas Hansen i Jerlev 64 år

 

11 jan            Niels Skrædders datter i Højen 18 år

 

18 jan            Mads Madsen i Mejsling 88 år

 

23 jan            S.T. Hr. Jacob Holm en datter i Præstegaarden 22 uger

 

21 mar           Peder Boesens søn i Stubdrup 10 uger

 

 

 

 

4 apr              Christen Christensen Potholm i Mejsling 56 år

                      en søn 5 år

 

                      en søn 1 år

 

8 apr              Niels Madsen i Jerlev 53 år

 

11 apr            Erich Fuglsmesters søn i Stubdrup markskeel 3 uger

 

18 apr            Maren Elisabeth Jørgensdatter i Horsted 62 år

 

18 apr            Peder Nielsens datter i Jerlev 1 år

 

3 jun              Niels Luunds hustru i Højen 56 år

 

20 jun            Søren Nielsen i Jerlev 64 år

 

8 jul               Jep Pedersens hustru i Horsted 66 år

 

8 jul               Mads Giermandsen i Højen 78 år

 

22 aug            Hans Daugaards søn i Stubdrup 1 år

 

19 sep            Niels Degngaards søn 3 uger

 

26 sep            Niels Hansen i Horsted 45 år

 

19 dec            Christen Jespersen Kiærgaard paa Margrethelund 46 år

 

 

1785

 

 

9 jan              Lars Thomsens søn i Mejsling 4 måneder og 2 uger

 

16 jan            Ole Pedersens datter i Jerlev 1 måned

 

16 jan            Christen Jacobsens hustru i Mejsling 52 år

 

20 feb            Marcus Simonsens enke i Mejsling 72 år

 

20 mar           Johan Mortensens søn i Jerlev 1½ år

 

3 apr              Hans Kaltofts hustru i Stubdrup 63 år

 

3 apr              Jens Grøns datter i Jerlev 1 år

 

1 maj             Peder Bertelsens datter i Mejsling 4 år

 

29 maj           Lars Povelsen i Højen 77 år

 

29 maj           Maren Gregorius i Højen 67 år

 

19 jun            Morten Matthiasen i Horsted 84 år

 

17 jul             Niels Skrædders datter i Mejsling 1 år 3 måneder

 

14 aug            Søren Christensens datter i Jerlev 1 år

 

8 sep              Jens Olesens søn i Højen 20 år

 

25 okt            Hieronymus Bertelsen, tienende i Præstegaarden 16 år

 

11 dec            Jep Rauns søn i Højen 3 måneder

 

 

1786

 

 

22 jan            Niels Hansens søn i Horsted 1½ år

 

9 apr              Anna Nielsdatter i Højen 60 år

 

24 apr            Hans Jørgensen Torndahl i Højen 63 år

 

2 maj             Anna Madsdatter Torndahl i Højen 76 år

 

2 maj             en fattig rytter kone fra Weile nomine: Anna Marie, som gik omkring at betle og døde

                      hos Jens Lassen i Højen, hvor hun fik hus om natten 51 år

 

21 maj           Jørgen Koeds hustru i Højen 52 år

 

21 maj           Niels Tullesen i Stubdrup 54 år

 

25 maj           Søren Nielsens datter i Tveed 14 dage

 

29 jun            Maren Frises i Højen 81 år

 

17 jul             Degnen, Michael Melchiors hustru i Højen 72 år

 

6 aug              Niels Vinkkel i Horsted 45 år

 

22 sep            Christian Bertelsens hustru i Hiortsbierg 63 år

 

19 nov           Peder Madsen i Mejsling 46 år

 

17 dec            Lars Jepsens søn i Hattenborg 1 år

 

 

1787

 

 

1 jan              Michel Nielsens hustru i Højen enge 80 år

 

14 mar           Ole Sørens datter i Højen 4 år

 

18 mar           Jørgen Christensen i Højen 65 år

 

21 mar           Jens Nielsens hustru i Højen 47 år

 

25 mar           Jørgen Hansen Verner i Højen 67 år

 

28 mar           Jens Grøns hustru fra Almind 76 år

 

15 apr            Enevold Iversen i Højen 68 år

 

4 maj             Michel Svendsens datter i Jerlev 3 måneder

 

9 maj             Povel Sørensens hustru i Jerlev 57 år

 

12 maj           Anders Sørensen i Jerlev 68 år

 

20 maj           Iver Jørgensens søn i Horsted 6 måneder

 

27 maj           Søren Christensens datter i Jerlev 6 måneder

 

18 jun            Niels Jonsens datter i Jerlev 8 måneder

 

18 jun            Simon Madsens datter i Jerlev 28 år

 

4 nov             Tobia Hansdatter i Jerlev 69 år

 

2 dec              Christen Jensen paa Hiulbæk 80 år

 

2 dec              Hermand Kaltoft i Stubdrup 90 år

 

 

1788

 

 

6 jan              Christen Christensens søn i Højen 7 år

 

6 jan              Peder Iversens søn i Stubdrup 14 dage

 

17 feb            Matthis Skrædders hustru i Højen 29 år

 

4 maj             Mads Jensens søn i Horsted 1 år 7 måneder

 

12 maj           Christen Nielsens hustru i Mejsling 61 år

 

11 jun            Niels Pedersens datter i Højen 17 år

 

14 jun            Niels Sørensens søn i Jerlev 14 dage

 

16 jul             Giermand Jensen i Jerlev 37 år

 

7 sep              Christen Jerlevs datter i Mejsling 3 uger

 

16 nov           Niels Jensen i Højen 74 år

 

3 dec              Mads Sørensen Jyde i Højen 68 år 5 måneder

 

21 dec            Jens Pedersen i Horsted 61 år 9 måneder

 

26 dec            Ole Sørensens hustru i Højen 39 år 3 måneder

 

 

1789

 

 

18 jan            Henrich Hansen i Aakiærlund 42 år

 

25 jan            Peder Jensens hustru i Jerlev 64 år

 

25 jan            Iver Jørgensens søn i Horsted skov 3 måneder

 

1 feb              Mads Jensen i Jerlev 74 år

 

25 mar           Jep Olesen i Jerlev 62 år

 

10 maj           Anna Svensdatter i Jerlev 62 år 5 måneder

 

17 maj           Las Hansens hustru i Jerlev 68 år

 

7 jun              Lauge Pedersens søn i Jerlev 11 måneder

 

24 jun            Niels Skrædders hustru i Højen 59 år

 

26 jul             Niels Grøns hustru i Stubdrup 79 år

 

5 aug              Niels Andersen i Højen 40 år 2 måneder

 

12 aug            Jacob Gydesen i Højen 54 år

 

9 sep              Lars Hattenborgs datter 2 år

 

20 dec            Christen Nissens søn i Jerlev 6 år 3 måneder

 

 

1790

 

 

29 jan            Niels Nielsen Piengaard 80 år

 

14 mar           Jens Madsen Qvelkrogs søn 3 måneder

 

14 mar           Mads Larsens søn i Mejsling 1 år

 

24 maj           Niels Poders datter i Engelund 1 år 6 måneder

 

13 jun            Jens Madsens hustru i Stadgaard 31 år

 

8 aug              Peder Hansens hustru i Højholt 51 år

 

17 aug            Karen Henrichsdatters søn i Mejsling 6 måneder

 

 

1791

 

 

30 jan            et uægte barn Maren, der blev opdraget hos Thomas Bødker paa Højen hede i

                      Hans Pedersens huus  9 måneder

 

20 feb            Christen Ravns hustru i Højen 29 år

 

24 feb            Kirsten Madsdatter Hiulers i Højen 87 år

 

6 mar             Hans Jepsen en betler, som døde hos Mads Madsen i Stubdrup 59 år

 

13 mar           Niels Grøns hustru med sit dødfødte barn i Stubdrup 25 år 9 måneder

 

20 mar           Hermand Kaltofts enke i Stubdrup 73 år

 

27 mar           Ingeborg Pedersdatter i Jerlev 73 år

 

15 maj           Jørgen Finger i Højen 54 år

 

22 maj           Ole Nielsens hustru i Højen 45 år 2 måneder

 

19 og 26 jun   Niels Laugesens sønner i Hiortbierg, den ene 3 måneder og den anden 4 måneder

 

20 jul             Povel Sørensen i Jerlev 69 år 6 måneder

 

16 okt            Hans Asmussens søn i Mejsling 8 dage

 

27 nov           Christen Jacobsens søn i Mejsling 4 uger

 

27 nov           Michel Svendsens datter i Jerlev 4 måneder

 

11 dec            Michel Svendsen en anden datter i Jerlev 4 måneder 14 dage

 

 

1792

 

 

23 maj           Tobia Krog i Mejsling 76 år

 

27 jun            Jens Jensens hustru i Jerlev 70 år

 

23 dec            Anna Hansdatter i Højen 73 år 6 måneder

 

30 dec            Maren Andersdatter i Jerlev 71 år 10 måneder

 

 

1793

 

 

24 feb            Lars Venborgs datter i Højen 24 år

 

24 feb            Iver Christensens datter i Mejsling 1 år

 

14 apr            Christen Ravns datter i Højen 9 måneder

 

12 maj           Jens Nielsens søn i Højen 6 måneder

 

12 maj           Niels Luund i Højen 60 år

 

26 maj           Niels Luunds enke i Højen 46 år

 

27 jun            Berthel Christensens datter i Jerlev 1 år 6 måneder

 

30 jun            Berthel Hansens søn i Højen 1 år 5 måneder

 

30 jun            Søren Pedersen i Hiortbierg en datter datter 9 måneder

 

7 jul               Jens Lassens hustru i Højen 32 år 4 måneder

 

14 jul             Peder Hansens søn i Højen 8 dage

 

21 jul             Iver Hansens søn paa Højen hede 6 uger

 

31 jul             Matthis Villemsens søn i Stubdrup 21 år 2 måneder

 

15 nov           Lars Prebensen i Jerlev 58 år

 

 

1794

 

 

5 jan              Christian Væver i Højen 64 år

 

12 jan            Matthis Skrædders søn i Højen 2 år 6 måneder

 

12 jan            Johan Mortensens datter i Jerlev 2 år

 

26 jan            Jens Lassens søn i Højen 1 år 6 måneder

 

30 jan            Kirsten Christensdatter i Højen 75 år 8 måneder

 

30 jan            Peder Christensens datter i Højen 2 måneder

 

30 jan            Jens Pedersens datter i Højholt 3 år

 

16 feb            Peder Jørgensens søn i Jerlev 4 år

 

16 apr            Mads Svendsens søn i Højen 1 år 6 måneder

 

19 apr            Morten Nielsen i Højen 26 år 3 måneder

 

29 maj           Hans Christensens søn i Horsted 5 år 9 måneder

 

8 jun              Anders Jensen Sadlers søn i Horsted 4 år 3 måneder

 

22 jun            Hans Christensens søn i Horsted 2 år 6 måneder

 

5 jul               Las Povelsens datter i Jerlev 2 år

 

6 jul               Marcus Hansens søn i Horsted 3 år 10 måneder

 

11 nov           Ellen Nielsdatter i Højen 18 år 4 måneder

 

16 nov           Anders Jensens hustru i Horsted 42 år

 

5 dec              Anna Larsdatter i Jerlev 63 år

 

14 dec            Niels Poders hustru i Højen enge 44 år

 

 

1795

 

 

18 jan            Karen Jensdatter Smed i Højen 50 år

 

18 jan            Jens Madsens søn i Højen 1 år

 

4 mar             Jens Broes hustru i Højen 38 år

 

14 apr            Degnen, Michel Melchior 75 år

 

20 apr            Laust Knudsens kone i  Mejsling 65 år

 

6 jun              Laurs Andersens enke Mette Masdatter af Mejsling 72 år

 

29 jun            døde Degnen, Johan Friderich Neutes yngste søn Hans Henrik og blev begrafet

                      den 5 juli næst efter 5 uger 1 dag gammel

 

4 jul               ungkarl Niels Jørgensen i Højen 29 år 3 måneder 4 uger 1 dag

 

26 jul             Niss Krisen Vævers tvende dødfødte tvillinger

 

18 aug            døde ungkarl Poul Pedersen Piengaard og begravet den 23 dennes 23 år 1 måned og nogle dage

 

25 okt            Niels Christensens søn, Søren Nielsen i Mejsling 1 uge 4 dage

 

9 nov             Jens Pedersen Skræders ? paa Vindinghøi 56 år

 

26 dec            Preben Smeds moder i Jerlev 58 år

 

 

1796

 

 

3 jan              Christen Jensen Rodens barn i Højen 3 uger

 

10 jan            Michel Svendsen i Jerlev 46 år

 

31 jan            Peder Enevoldsen Smeds datter Maren i Højen 1 år 4 måneder

 

7 feb              Hans Asmussens søn i Jerlev 2 år 6 måneder

 

21 feb            Mads Jensen i Horsted 39 år 5 måneder og nogle dage

 

21 feb            Maren Johansdatters slegfred søn Hans paa Højen hede 8 måneder

 

6 mar             Skoleholder Lindballes datter Johanne i Højen 5 måneder

 

13 mar           gl. Niels Poder i Horsted 75 år

 

20 mar           Laurs Poulsen i Jerlev 58 år

 

27 mar           Søren Tømmermands søn Christen i Tveedhauge 5 måneder

 

3 apr              Ole Skomagers søn fra Stubdrup heede 7 år

 

7 maj             Mads Svensens søn Hans 10 år

 

12 maj           Niels Hansen i Højen 60 år

 

20 maj           Christen Jacobsens hustru i Mejsling 48 år

 

20 maj           Jacob Jensen i Mejsling 60 år

 

20 maj           Ole Skomagers barn paa Stubdrup heede 1 år 6 måneder

 

29 maj           Laurs Poulsens hustru i Jerlev 36 år

 

29 maj           Jørgen Slotts barn paa Højen hede nogle uger

 

24 jul             Jacob Torndals søn Søren i Højen i 7 år

 

7 aug              Skoleholder, Lindballes hustru Kirsten Christensdatter i Højen 45 år

 

28 aug            hos Jørgen Sørensen Slott paa Højen hede, en gl. kones Hendregithe 68 år

 

4 sep              Tomas Bødkers datter i Horsted 2 dage

 

25 okt            Las Hansen i Jerlev 80 år

 

6 nov             Niels Rasmussens kones søster Appelone Jensdatter i Horsted 45 år

 

27 nov           Iver Hansens søn Hans paa Højen hede 12 uger

 

18 dec            gl. Jens Jensen i Jerlev 79 år

 

 

1797

 

 

1 jan              Niels Sørensens datter Maren i Jerlev 14 dage

 

8 jan              Niels Nielsen i Højen 61 år

 

15 jan            Peder Ladefoged i Stubdrup 62 år

 

5 feb              Jørgen Sørensens datter Mette paa Højen hede 32 uger

 

9 feb              Degnen, Johan Friderich Neuches hustru med 3 børn i en kiste i Højen 37 år

 

26 feb            gl. Christen Nielsen i Mejsling 80 år

 

5 mar             Hans Fynbos søn Niels i Horsted 16 år

 

9 mar             Ole Pedersens hustru Thove Jensdatter i Højen 57 år 9 måneder 23 dage

 

26 mar           Jørgen Jensen Koeds søn Jens i Galskiøt 6 år

 

7 apr              Christen Nielsen i Mejsling 61 ½ år

 

9 apr              Niels Jensen Skrædders søn Jens i Højen 24 år

 

14 apr            Las Nielsens hustru Agnethe Olesdatter i Højen 67 år

 

2 maj             Niels Christensens datter Maren i Mejsling 16 uger

 

13 maj           Skoleholder Lars Lindballe 45 år

 

7 jul               Christen Nissens hustru Anne Nielsdatter i Jerlev 56 år 3 måneder

 

3 aug              Jes Mikkelsens hustru Ingeborg Kirstine Markusdatter fra Højkier 29 år 5 måneder

 

16 aug            Matthias Villumsens hustru Mette Jørgensdatter i Stubdrup 70 år

 

1 okt              Christen Jacobsens hustru Anne Sørensdatter i Mejsling 32 år 8 måneder 2 uger

 

5 nov             Peder Sørensens datter Bodil i Mejsling 3 uger

 

14 nov           gl. Else Skrædders i Jerlev 87 år

 

3 dec              Jørgen Fiskers hustru Anne Christiansdatter paa Højen hede 77 år

 

8 dec              Mette ? datter i Stubdrup 68 år

 

19 dec            Maren Stokholms af Højen 76 år

 

 

1798

 

 

18 feb            Jens Madsen af Højen 64 år

 

1 apr              Peder Broe af Højen 65 år

 

11 feb            Bertel Hansen af Højen 70 år

 

3 mar             Morten Pedersens datter Maren i Mejsling 12 uger

 

17 maj           Niels Henrichsen af Højen 21 år 4 måneder

 

21 maj           Hans Matthias hustru Maren Pedersdatter af Højen 87 år

 

4 aug              Anders Fughe af Margrethelund 58 år

 

7 aug              John Nielsen af Jerlev 20 år

 

28 sep            Christen Skræders datter Anne Maria fra Marielund 11 uger

 

18 sep            Niels Snedkers søn Johan Petter af Jerlev ½ år

 

8 nov             Niels Johnsens  ?broder i Jerlev 74 år

 

29 nov           Jørgen Matthiasens søn Matthias i Stubdrup 1 dag

 

22 dec            Hans Fiskers søn i Horsted 1 dag

 

 

1799

 

 

1 jan              Anne Margrethe    Mejsling 4 uger

 

27 jan            Sidsel Thomasdatter i Højen 49 år 1 måned 3 uger

 

27 feb            Jørgen Kors fra Højen en datter 8 dage

 

10 mar           Ole Laursen af Stubdrup 1 år 6 måneder

 

7 apr              ?  Johansen dødfødte dreng af Højen bye

 

19 apr            Jes Michelsens datter af Horsted Ingeborg Kirstine 3 dage

 

18 maj           Maren Kirstine fra Stubdrup 7 uger

 

16 jun            Rasmus Smed af Højen 64 år 2 måneder 3 uger

 

7 jul               Anne Madsdatter af Jerlev 69 år

 

24 jul             Hans Skomager en søn Petter af Jerlev 8 dage

 

28 jul             Jacob Tordahl? en søn Søren af Højen 2 år 3 måneder 2 uger 5 dage

 

9 sep              Peder ?      ?    ? i Højen Præstegaard 39 år

 

23 okt            Niels Knudsen af Højen en dødfødt dreng

 

27 okt            Peder Ladefogeds enke af Højen hede 60 år

 

30 okt            Hans Hermandsen Kaltou Jerlev 21 år

 

17 nov           Anders Larsen af Mejsling en datter Else 4 år

 

 

1800

 

 

6 apr              blev begravet paa Højen kirkegaard enken Else Giermandsdatter

i Højen 69 år 4 måneder 3 uger 1 dag

 

6 apr              blev ungkarl Christen Sørensen af Mejsling begravet paa Jerlev kirkegaard 15 år

 

6 apr              blev Søren Tømmermands lille søn Christen Sørensen begravet paa kirkegaarden 2 år 3 måneder

 

14 apr            blev ungk. Niels Povelsen begravet paa Jerlev kirkegaard 31 år 6 måneder 2 uger 4 dage

 

20 apr            blev et barn begravet paa Jerlev kirkeg. 5 dage

 

27 apr            blev et barn begravet paa Jerlev kirkeg. 14 dage

                      begge disse drenge tilhørte Søren Bertelsen i Mejsling

 

4 maj             et barn af Knud Fisker paa Jerlev mark 14 dage

 

9 maj             Peder Orlof af Jerlev paa kirkeg. 56 år 11 måneder 2 uger 6 dage

 

15 maj           Ole Hveisel i Horsted paa Højen kirkeg. 84 år 1 måned 1 uge 3 dage

 

18 maj           et barn paa Højen kirkeg. 2 uger 4 dage

 

18 maj           Jens Sørensen paa Jerlev kirkeg. 62 år

 

3 aug              lod Mads Lauritsen paa Jerlev kirkeg. Begrave et barn naml. Sara 3 uger 5 dage

 

28 sep            lod Christian Hansen i Jørgen Nielsens hus et barn begrave paa Højen kirkeg. 2 år

 

9 nov             begravet paa Højen kirkeg. Ungkarl Friderich Nielsen fra Højen 22 år

 

 

1801

 

 

26 jan            blev Lægdsmand, Sognefoged og Gaardmand Jens Larsen begravet paa Højen

                      kirkeg. Født i Højen 1756 gl. 46 år 1 måned 1 uge 3 dage

 

15 feb            begraven paa Højen kirkeg. Ebbe Jensens kone paa Magrethelund 60 år 1 måned 4 dage

 

1 mar             Højen kirkeg. Iver Hansen i Højen 64 år 2 måneder 5 dage

 

1 mar             Højen kirkeg. Povel Rasmussens dattersøn Søren Knudsen i Højen 4 måneder 2 uger 1 dag

 

NB!                Et slefrends barn af  Maria Rasmusdatter i Højen

 

14 mar           Jerlev k. Niss Christensens søn Jens Grøn i Jerlev 1 år

 

29 mar           Højen k. Jacob Hansens søn Poul fra Højen 3 år 3 uger

 

19 apr            Højen k. Jørgen Koed i Højen Galskiøt 65 år

 

                      Jerlev k. Tjenestepige Bodil Pedersdatter i Jerlev 36 år

 

9 jul               Højen k. Niels Lauritsen husmand i Højen 56 år

 

30 aug            Højen k. blev Christen Johansens?  søn Niels fra Horsted 9 uger

 

24 sep            Højen k. Jens Pedersens hustru fra Piengaard Karen Jensdatter 27 år 1 måned

 

6 nov             Højen k. Peder Hauges hustru Mette Nielsdatter i Højen 75 år

 

18 nov           Højen k. en ubekiendt hvis navn ikke vides

 

26 nov           Højen k. afgl. Ole Hveisels enke Dorthe Nielsdatter fra Horsted 78 år

 

13 dec            Jerlev k. Thomas Jensen i Mejsling dødfødte barn

 

26 dec            Højen k. Jacob Hansen Jondahl i Højen 44 år

 

 

1802

 

 

12 feb            Højen k. aftægtsmand Niels Pedersen fra Højen 69 år 5 måneder 2 uger 4 dage

 

9 apr              Jerlev k. husmand Isach Jensens nyfødte barn 2 dage

 

14 maj           Højen k. Johan Christensen fra Horsted skov 82 år

 

14 maj           Jerlev k. Niels Christensen i Mejsling en søn Christen 4 uger

 

25 jun            Højen k. Michel Rasmussen i Højen 22 år 3 uger 4 dage

 

28 jun            Højen k. Hans Mathiasens hustru i Højen 26 år

 

25 jul             Jerlev k. Peder Nielsens spæde datter 4 uger 2 dage

 

8 sep              Jerlev Preben Lauritsen Smed 38 år 2 uger 3 dage

 

3 okt              Mejsling, Søren Madsens hustru Birthe Marie 64 år

 

 

 

1803

 

 

9 jan              Højen k. Jørgen Jensens søn Niels Hansen 9 dage

 

23 jan            Højen k. Peder Skovløbers ufødte pige

 

6 feb              Højen k. Michel Nielsens hustru fra Stubdrup 44 år

 

27 feb            Jerlev k. Niels Sørensen fra Tveed hans dødfødte barn,

                      barnets fødsel skeede med yderste ?    ?   ? -   og efter udseende saavel som moderens

                      forklaring befandtes at være død 8-10 dage før fødslen

 

3 apr              Jerlev k. Christen Madsens plejedatter 14 år

 

19 maj           Jerlev k. Maren Nielsdatter Johnsen  19 år

 

27 maj           Højen k. Christen Christensen Storgaards hustru Maren  Hansdatter 79 år

 

30 maj           Højen k.  et barn 4 måneder  (ulæseligt)

 

14 aug            Højen k. Niels Povelsen en søn af Povel Rasmussen fra Højen 1 år 6 måneder 3 uger

 

4 sep              Jerlev k. Jørgen Nielsen en søn af Niels Sørensen i Jerlev 14 dage

 

19 sep            Højen k. Mads Hansen en søn af Hans Madsen i Horsted 12 år

 

6 nov             Jerlev k. Erich Michelsen, en søn af Michel Jørgensen i Jerlev 2 år

 

27 nov           Højen k. Karen Frandsdatter – faderen Frands ?  i Horsted 2 år

 

4 dec              Jerlev k. Peder Nielsens søn Niels døbt den 20 nov samme år

 

11 dec            Højen k. uægte barn Anna Maria hvis moder Mette Maria Christensdatter fra Højen  6 måneder

 

30 dec            Højen k. Bodil Folderups enke i Højen 92 år 8 måneder

 

 

1804

 

 

8 jan              Højen k. Hans Wissing, en søn af Niels H. Daugaard i Højen 7 måneder 12 dage

 

16 jan            Højen k. Mads Madsen fra Stubdrup 61 år

 

5 feb              Højen k. Christiana Hansdatter, Hans Jørgensens i Horsted 3 uger

 

19 feb            Jerlev k. Anders Thomsen i Jerlev sin spæde datter 8 dage

 

9 apr              Højen k. Hans Pedersens hustru Mette Lauritsdatter 59 år 3 måneder 2 uger

 

22 apr            Jerlev k. Christen Jacobsens datter Mette fra Mejsling 17 år 2 måneder

 

12 aug            Højen k. Rasmus Povelsen fra Højen 70 år

 

25 aug            Jerlev k. Annexbonden Peder Jørgensen i Jerlev 49 år 2½ måned

 

14 okt            Jerlev k. Søren Madsen fra Mejsling 77 år 8 måneder 4 uger

 

21 okt            Højen k. Povel Laursens hustru i Piengaard 77 år

 

25 nov           Jørgen Mathiasen i Stubdrup hans barn som døde i fødslen af krampe

                      brækninger i moderen haver taget af navlestrengens korthed, strammes og brækning

 

 

1805

 

 

12 feb            Jerlev k. Iver Jensens hustru Bodil Nielsdatter i Jerlev 48 år 10 måneder

 

16 feb            Højen k. Niels Jensen Degngaard fra Horsted 62 år

 

17 feb            Højen k. Niels Skovløber fra Højen 64 år

 

20 mar           Jerlev k. Niels Johnsens hustru af Jerlev mark 53 år 2 måneder 23 dage

 

21 mar           Jerlev k. aftægtsmand Christen Nissen i Jerlev 60 år 2 måneder

 

30 mar           Højen k. i Horsted gaardmand Niels Jepsens søn Mads 3 år

 

25 apr            Jerlev k. German Jørgensen i Jerlev 42 år 6 måneder 14 dage

 

27 apr            Højen k. Michel Nielsen af Stubdrup 50 år

 

27 apr            Højen k. Niels Jepsens spæde datter i Horsted 8 dage

 

1 maj             Jerlev k. Søren Mortensen af Jerlev 45 år

 

3 maj             Højen k. Skoleholder Aarses hustru i Højen 56 år

 

13 maj           Jerlev k. Sognefoged Jens Jensen Grøn 67 år 9 måneder

 

19 maj           Jerlev k. Mads  ? hustru Mette ND 44 år 4 måneder

 

4 jun              Jerlev k. Niels Sørensen Gaardmand som af tungsindighed forkortede sit liv, men blev

                      ved øvrigheds susitition tilstedet begravele paa kirkegaarden med de

sædvanlige ceremonier 47 år

 

14 jun            Højen k. Jeppe Pedersen af Horsted 80 år 5 måneder

 

1 jul               Jerlev k. Povel Pedersen en søn af afgl. Peder Jørgensen i Jerlev 10 år 7 måneder

 

14 jul             Højen k. Povel Michelsen i Horsted 74 år 1 måned

 

21 jul             Jerlev k. Sognefoged N. C. Bundes datter i Jerlev Anna 4 år

 

23 jul             Jerlev k. Morten Pedersen Orloffs søn Peder af Mejsling 2 måneder 12 dage

 

7 sep              Højen k. Jens Pedersen i Asbierghus 44 år

 

3 nov             Jerlev k. Ole Povelsens datter Maren i Mejsling 1 måned 14 dage

 

26 dec            Højen k. Hans Christensen Fischers søn i Højen Jeppe 9 måneder 23 dage

 

 

1806

 

 

1 jan              Højen k. aftægtsmand Hans Pedersen Hauge paa Højen hede 72 år 8½ måned

 

7 jan              Højen k. Zacharias Nielsens søn Niels af Højen 9 år

 

12 jan            Højen k. Thomas Olesen i Højen hans søn Hans Skiøde 4 år

 

12 jan            Christen J. Blødings søn i Højen Hans Wissing 4 år

 

9 febr             Jens Nielsens datter Mette i Højen 10 år

 

26 feb            Jerlev k. Jens Jensen Skrædder paa Jerlev mark hans søn Jens 10 år 4 måneder

 

15 mar           Højen k. Peder Jensen i Stubdrup hans datter Anna Kirstine 4 år

 

18 mar           Søren Madsen i Højen hans søn Jens 3 år

 

20 apr            Højen k. Niels Hansen Daugaards hustru Maren Madsdatter Yde af Højen 47 år 10 måneder

 

15 maj            Jerlev k. Birthe Madsdatter af Mejsling 60 år

 

15 maj           Jerlev k. Anders Thomsens hustru Anna Jensdatter i Jerlev 39 år

 

25 maj            Højen k. Henrich Bertelsens plejebarn af Højen 1 år

 

27 maj           Højen k. Niels H. Daugaard i Højen 42 år

 

3 jun              Højen k. Jens Sørensen paa Stubdrup mark 39 år

 

18 jun            Højen k. Hans Jensen Daugaard i Stubdrup 69 år

 

19 jun            Jerlev k. Tobia Cortsdatter afgl. Jens Sørensens enke i Jerlev 89 år

 

22 jun            Højen k. afgl. Hans Jensen Daugaards enke i Stubdrup 67 år

 

8 aug              Højen k. Peder Rasmussens søn Niels i Horsted 3 måneder

 

9 nov             Højen k. Hans Hansens hustru i Horsted 60 år

 

4 dec              Jerlev k. Jørgen Germandsen i Jerlev 71 år

 

 

1807

 

 

25 jan            Jerlev k. Knud Nielsen hans datter paa Jerlev mark Karen 2 måneder

 

25 jan            Højen k. Jens Johansens fader i Horsted skov 70 år

 

28 jan            Højen k. ungkarl, Niels Andersen i Stubdrup 35 år 8 måneder

 

8 feb              Højen k. pigen Anna Madsdatter af Horsted 38 år

 

15 feb            Jerlev k. enken Else Sørensdatter Gydes i Jerlev 68 år

 

7 mar             Jerlev k. Christen Jacobsens søn Peder i Mejsling 2 år 2 måneder

 

22 mar           Højen k. Christen Johansens datter Anna Maria i Horsted 1 år 7 måneder

 

16 mar           Højen k. Niels Iversens hustru Bodil Nielsdatter i Højen 33 år

 

7 maj             Jerlev k. Mads Simonsen i Jerlev 36 år 10 måneder

 

10 maj           Højen k. Anders Jensens datter Mette Marie i Horsted 10 måneder

 

24 maj           Jerlev k. Michel Jørgensens søn Peder paa Jerlev mark 1 måned

 

12 jun            Højen k. Niels Jensens enke Dorthe Lauritsdatter i Horstedlund 62 år

 

22 jun            Højen k. madm. Anna Cathrine Fugl,  G. Fugls hustru paa Magrethelund 34 år

 

2 aug              Højen k. Niels Nielsen Poders søn Hans paa Højen mark 3 år 1 måned

 

23 aug            Højen k. Povel Rasmussens i Højen 2 drenge tvillinger dødfødte

 

20 sep            Højen k. Anna Gydes  almisselem i Højen 72 år

 

27 sep            Jerlev k. Morten Pedersen Orloffs søn Peder i Mejsling 11 måneder 7 dage

 

4 okt              Jerlev k. Maren Iversdatters søn Mads i Mejsling henved 2 måneder 6 dage

 

15 nov           Højen k. Pensinust Fridrich Jachaus hustru Anna Cathrina, som druknede i aaen

                      mellem Højen og Horsted mark, og efter amtets øvrigheds tilladelse dat. 13 s.m. ?  72 år

 

22 nov           Højen k. Niels Bertelsens enke i skovløberhuset 64 år

 

29 nov           Højen k. Frands Michelsens dødfødte søn i Højen hede

 

6 dec              Højen k. Rasmus Povelsens enke i Højen 68 år

 

20 dec            Højen k. Hans Andersen Skrædders søn Peder døbt 2 aug 1807  5 måneder

 

20 dec            Jerlev k. Hans Pedersen Orloffs søn Peder døbt 8 jun 1806  1 år 7 måneder

 

 

1808

 

 

17 jan            Højen k. Peder Jensens søn Jens Peter 1 år 9 måneder 9 dage

 

26 jan            Højen k. Niels Knudsens hustru Birthe Jensdatter 36 år

 

31 jan            Højen k. i Stubdrup Christen Nielsens hustru Johanne 83 år

 

7 feb              Stubdrup Jens Nielsens gravers svigermoder Lisbeth, Christen Jensens hustru 83 år

 

28 feb            Højen, Jørgen Christensens enke Maren 84 år

 

28 feb            Højen, fruentimmer Anna Follesdatter tienende paa Oxvig hendes drengebarn

                      Hans døbt i S. Vilstrup kirke  1 år

 

14 apr            Piengaard Jens P. Piengaards datter Maren 7 år 2 uger 6 dage

 

25 apr            Jens Michel Svensen  almisselem 78 år

 

26 apr            Højen k. Madm. Sal. Høxbroes født Bøegh 68 år

 

15 maj           Højen k. Mads Madsens enke i Stubdrup 64 år

 

11 sep            Højen, Niels Pedersens enke 75 år

 

9 okt              Højen k. Skoleholder Aases søn Niels Jensen Wendberg 1 år 3 måneder

 

26 okt            Højen k. Jørgen Sørensen Fisker Højen hede 84 år

 

4 dec              Anders Christensens dødfødte pigebarn i Stubdrup

 

11 dec            Niels Andersen Daugaards dødfødte drengebarn ibid

 

 

1809

 

 

8 jan              Christen Christensens pigebarn i Højen hvis daab ikke er publiceret 1 måned

 

22 jan            husmand Peter Sørensens søn Søren paa Oxvig mark, hans daab ikke publiceret 3 uger

 

19 feb            Jerlev Niels Pedersens søn Niss

 

5 mar             Jerlev Jørgen Opermansen enke i Bieskier 67 år

 

15 mar           Højen, Jens Nielsen Rauns søn Poul 17 år

 

19 mar           Højen, tjenestekarl Jochum Pedersen? 30 år 2 måneder

 

3 maj             frouhuus ved Horsted Hans Hansens hustru Joahnne Andersdatter 76 år

 

11 maj           Niels Germandsens hustru Maren Friederichs 77 år

 

2 jun              Stubdrup mark, Ole Jørgensens hustru 74 år

 

25 jun            Jerlev, Povel Christian smeds søn Preben 1 år 6 måneder

 

1 jul               Hans Mortensen Bøker i Esketofte 2 dødfødte sønner

 

2 jul               Lars Jensens pigebarn Anna Jerlev mark 2 måneder

 

2 jul               Niels Christensens i Mejsling hans dødfødte drengebarn

 

14 okt            Niels Nielsens hustru paa Jerlev mark 64 år

 

22 okt            Jens Christensen Huilers hustru i Højen 71 år

 

28 okt            Niels Pedersens søn Peder i Jerlev 5 år 6 måneder 2 uger

 

5 nov             enken Anna Broes i Højen 73 år

 

13 nov           forrige sognepræst i Højen 76 år

 

19 nov           Mads N.s søn Ole i stubdrup 2 år

 

26 nov           Hans Haastrups hustru i Højen Maren Boees 31 år

 

17 dec            Hans Christensens hustru i Højen 49 år

 

23 dec            Povel Michelsens hustru i Horsted 62 år

 

24 dec            Hendrich Bertelsen i Højen 64 år

 

 

1810

 

 

8 jan              Jess Michelsens dødfødte drengebarn Højen hede

 

14 jan            gamle, Christen Christensen Svoger i Højen 74 år

 

21 jan            Lars Jørgensen Sinker i Højen 56 år

 

18 feb            Niels Mathiasens hustru Karen Jørg i Horsted 72

 

4 mar             Jens Johansen Grøn i Højen sit pigebarn Maren 2 år

 

4 mar             Jens Madsens søn i Højen Mathias 30 år

 

11 mar           Søren Madsen Ydes hustru Maren i Højen

 

11 mar           Lars Jepsen i Hattenborg ibid 25 år

 

11 mar           Hans Jørgensen i Horsted 48 år

 

16 mar           Christian Gydesen Fugl paa Margrethelund 84 år

 

1 apr              Jæger, Hans Andersens søn i Højen  Peder 6½ måned

 

4 apr              Rasmus Hansen ungkarl i Horsted 24 år

 

6 maj             Christen Nielsen i Stubdrup 84 år

 

13 maj           Johan Mortensen gaardmand i Jerlev 68 år

 

20 maj           afgl. Johan Mortensens datter Maren i Jerlev 35 år 5 måneder

 

20 maj           husmand Ole Povelsens hustru Mette i Mejsling 48 år

 

24 maj           gaardmand Niels Pedersen i Jerlev 37 år

 

27 maj           husmand Mads Christensen i Stubdrup 57 år

 

27 maj           gaardmand Peder Rasmussens nyfødte drengebarn Niels

 

3 jun              Hans Christ. Pedersen i Mejsling hans søn Hans Peter i 3 år

 

15 jun            Niels Christensen Gmd. I Jerlev 33 år 4 måneder

 

11 jul             Johanna Lauritsdatter enke i Mejsling 80 år

 

15 jul             Christen Christensen Folderup i Højen 56 år

 

2 sep              Søren Bertelsens søn Bertel i Stubdrup

 

9 sep              Jens Jensens datter Ellen Marie i Horsted 2 måneder

 

1 okt              Skoleholder Laurits Wanberg Aars i Højen, 43 år.

han holdhæver at være forgiftet af sin hustru

                      med hvem han havde levet i omtrent 3 maaneders ægteskab, hun blev sat under

                      justctens tiltale, og venter sin dom. 

 

8 okt              gaardmand Iver Christensens hustru i Mejsling Anne Jensdatter 53 år

 

 

1811

 

 

14 feb            Grd. Anders Jørgensens søn Christen i Jerlev 23 år 6 måneder

 

3 mar             ungkarl Jens Jensen i Højen 25 år

 

13 mar           pigebarnet Johanna Seven Madsens datter i Højen 11 år

 

31 mar           Caspar Michaelsens hustru paa Stubdrup mark 31 år

 

9 jun              Søren Madsen Yde gaardmand hans søn Mads i Højen 7 år

 

13 jun            afgl. Niels Jensen Degngaards søn Anders i Højen 22 år

 

13 aug            aftægtsmand Jens Olesen i Højen 84 år

 

28 aug            husmand Christen Jensen Rodings søn i Højen Povel

 

15 sep            husmand Anders Larsen paa Jerlev mark 68 år

 

25 okt            pigebarnet Maren Marie Sophie Aars i Højen en datter af afgl. Skoleholder Aars 3 år

                      død den 20 okt

 

28 nov           enken Anne Jeppes i Højen 73 år

 

1 dec              Mads Erichsens hustru Kirsten Jensdatter i Hiortbierg mølle 29 år

 

 

1812

 

 

14 jan            aftægtsmand i Jerlev Simon Madsen 84 år 9 måneder

 

1 mar             Jørgen Jensens pigebarn Maren i Højen 1 måned

 

8 mar             aftægtsmand Peder Jensen i Mejsling 95 år

 

21 apr            aftægtsmand Niels Christensen i Jerlev 77 år

 

12 maj           ? Jørgensen husmand i Horsted 70 år 7 måneder

 

12 maj           Anders Jensen Sadlers hustru Else i Højen 70 år

 

26 maj           afskidiget grundet og fremmed fattig, Magnus Hyldahl, som døde hos Jørgen Nielsen

                      i Højen og efter herredsfogedens skrivelse af 24 s.m. blev begravet

 

31 maj           husmand Jens Nielsens hustru Karen Christensdatter 61 år

 

31 jul             pigen Anna Pedersdatter i Mejsling 46 år

 

2 aug              ? Johansen i Mejsling 44 år

 

9 aug              Niels Lauridsens datter Kirstine  Jerlev mark  4 måneder

 

25 okt            gaardmand Peder Jensen Hersleb i Stubdrup 55 år

 

27 okt            Niels Andersens hustru Bodil Sørensdatter i Stubdrup 47 år

 

6 dec              Peder Petersen Desmarais søn Rasmus Petersen i Højen 7 måneder

 

20 dec            Peder Petersen Desmarias tvilling datter 7 måneder

 

 

1813

 

 

10 jan            Niels Jørgensen i Jerlev hans dødfødte barn

 

12 jan            Kirsten Madsdatter i Højen 74 år

 

4 apr              gaardmand Laurits Thomsen i Mejsling 66 år

 

7 apr              gaardmand Johan Jensen i Højen sin dødfødte drengebarn

 

11 apr            gaardmand Niels Knudsen i Højen 51 år og plejebarn

                      Birthe Catharina i kiste med faderen 3 måneder

 

15 apr            Laurits Jensens søn Hans Wissing i Højen 1 år 2 måneder

 

19 apr            husmand Abraham Raahedes datter Maren i Horsted 3 måneder

 

22 apr            husmand Anders Hansen Fiskers datter Johanna i Højen 1 år

 

26 apr            Niels Pedersen Skrædder i Højen 86 år

 

9 maj             afgl. Gaardmand Peder Jensens søn Peder i Stubdrup 1 måned

 

14 maj           Frans Michelsen husmand paa Højen mark 55 år

 

16 maj           husmand Peter Petersen Desmarias hustru i Højen 34 år

 

21 maj           ungkarl Christen Rau i Højen 29 år

 

8 aug              husmand Rasmus Andersen i Højen hans dødfødte drengebarn

 

21 aug            Aakiærlund Wilhelm Christiansens pigebarn Johanna 1 måned

 

25 aug            husmand Christen Hansens hustru Maria Nielsdatter paa Højen hede 56 år

 

12 sep            husmand og tømmermand Johan Jørgen Wærner i Højen 68 år

 

23 sep            afgl. Gaardmand Iver Jensen Fynbos enke Anna Jensdatter Grøn i Jerlev 63 år

 

26 sep            skarpskytte Zacharias Nielsen i Højen hans dødfødte børn

 

7 nov             sognefoged Niss C. Bundes datter Maren Kirstine 2 år

 

14 nov           gaardmand Jørgen Jensens søn Niels i Højen 6 måneder 14 dage

 

18 nov           afgl. Gaardmand Niels Knudsens enke Dorthe Jensdatter i Højen 25 år

 

24 nov           afgl. Niels Pedersen Skræders enke i Højen 84 år

 

28 nov           aftægtsmand Niels Mathiasen i Horsted 85 år

 

5 dec              Højen k. husmand Lars Jensens hustru Anna Else Iversdatter i Horstedlund 22 år

 

 

1814

 

 

23 jan            Højen k. Wilhelm Christensens datter Anna Kirstine, født i S. Vilstrup døde i

                      Aakierlund 6 år

 

6 feb              Højen k. Hans Thyggesens hustru Kirsten Hansdatter af Stubdrup 81 ½ år

 

6 mar             Jørgen Jensen gaardmand i Højen hans søn Jens, døde af mæslinger født den 28 dec 1806.

                      7 år 2 måneder  paa Højen k.

 

6 mar             Højen k. husmand Thomas Nielsens søn Søren i Højen 6 år 1½ måned

                      døbt den 31 jan 1808

 

20 mar           Højen k. aftægts kone Anders Nielsen Høeghs enke Karen i Stubdrup 66 år

 

27 mar           Højen k. Christen Povelsens søn Jens i Højen 13 år

 

7 apr              Højen k. husmand Christen Christensen Svogers pigebarn Anna Margrethe i Højen 1 år

 

7 apr              Jerlev k. aftægtskone Maren Nielsdatter, enke efter Niels Madsen i Jerlev 81 år 2½ måned

 

12 maj           Jerlev k. sognefoged og lægdsmand Niss Christensen B. 39 år

 

15 maj           Højen k. Hmd. Christen Johansen i Horsted hans dødfødte drengebarn, som ikke blev døbt

 

22 maj           Jerlev k. soldat og husmand Hans Orloffs datter Johanne i Mejsling 4 år

 

4 jun              Højen k. afskediget rytter og pencionist J. J. Soeraldt i Højen, havde hængt sig selv 60 år

 

29 jul             Højen k. aftægtsmand og skrædder Bertel Hansen i Stubdrup 55 år

 

7 aug              aftægtskone Peder Orloffs enke i Mejsling 66 år

 

21 aug            Niels Jørgensens plejebarn Maren paa Jerlev mark 3 måneder

 

4 sep              gaardmand Ole Sørensen i Højen 64 år

 

4 sep              Thomas Lauritsens dødfødte pigebarn i Mejsling

 

11 sep            Hans Jensen Torp, murermester, hans drengb. Jens, han var født i Bredballe

Hornstrup sogn ½ år

 

25 sep            husmand Lars Jensen Taastrups søn Thomas i Højen 3 år

 

15 okt            Peder Jacobsen Nørskov paa Højen mark hans dødfødte søn

 

13 nov           Caspar Michelsen husmand paa Stubdrup mark 46 år

 

11 dec            husmand Christen Christensens datter Anna Maria i Mejsling 24 år

 

14 dec            Marcus Hansen i Horsted hans kone Maren Sørensdatter, som var i besøg hos

                      hendes datter i Andkier 65 år paa Højen k.

 

23 dec            aftægtskone Kirsten Andersdatter 92 år paa Jerlev k.

 

 

1815

 

 

11 jan            Højen k. aftægtsmand Niels Nielsen Qvelkrog hans hustru Mette Jørgensdatter 88 år

 

21 jan            Højen k. Hans Mathiasens tienestekarl Niels Potholm 44 år

 

26 jan            Jerlev k. Jens Iversens steddatter Anna Nielsdatter 6 år 1 måned

 

10 feb            almisselem Lars Wenborg i Højen 76 år

 

19 feb            Niels Enevoldsens hustru Maren Jensdatter i Jerlev 63 år

 

26 feb            Friederich Hansen Smed og Maren Andersdatter deres søn Anders i Horsted,

drengen født i Sellerup, Gauerslund sogn døde den 21 feb. 13 år

 

Herefter kun indførelser fra Jerlev kirkebog

 

 

Christen Madsen                  død 9 mar. Begr. 19 mar. 68 år 2 måneder

                                            Selvejergaardmand i Mejsling

 

Karen Rasmusdatter             død 20 apr. Begr. 25 apr. 45 år

                                            Bonde Kristen Jacobsens i Mejsling hans hustru, døde af vandsot

 

Mette Larsdatter                   død 19 maj begr. 26 maj 80 ¼ år

                                            Aftægtsmand Peder Berthelsens hustru i Mejsling, døde af brystsvaghed

 

Kirsten Nielsdatter               død 25 jun. Begr. 2 jul.  33½ år

                                            Sognefoged Michel Grøns hustru i Jerlev, døde af brystsvaghed

                                            Og utidig fødsel

 

Niels Hansen                       død 25 jul. begr. 30 jul.  13 dage

                                            Tvilling i Jerlev

 

Ane Jørgensdatter                død 2 aug. Begr. 6 aug. 65 år

                                            Aftægtsmand Søren Nielsens hustru i Store Tveed, døde af vattersot.

 

Anemargrethe Hansdatter     død 3 okt. Begr. 8 okt. 50 år

                                            Husmand Jacob Larsens hustru paa Jerlev mark, døde af brystsvaghed

 

Mette Marcusdatter              død 31 okt. 5 (nov) 72 år

                                            Husmand Laurs Madsens hustru i Mejsling, døde af alderdoms skrøbelighed

 

Peder Iversen                       død 22 dec. Begr. 31 dec. 64 år

                                            Aftægtsmand paa Jerlev mark. Han blev funden død paa Stubdrup mark

                                            Besigtiget paa lanbefalet maade, hiemført og at være død af ?

 

 

1816

 

Niels Jørgensen                    død 18 feb. Begr. 25 feb. 47 år

                                            Husmand paa Jerlev mark, døde af tærende sygdom

 

Johanne Nielsdatter              død 3 mar. Begr. 10 mar. 10 år

                                            Gaardmand Niels Sørensens datter i Store Tveed, død af Hidsig feber

 

Nicolai Pedersen                  død 8 mar. Begr. 13 mar. 12 år

                                            Naghlsmeden Peder Nicolajsens søn i Mejsling

 

Mette Marie Sørensdatter     død 20 mar. Begr. 27 mar. 7 år

                                            Husmand Søren Pedersens pigebarn i Elkierhus, død af tæring

 

Hans Nielsen                       død 22 apr. Begr. 28 apr. 2 uger

                                            Gaardmand Niels Sørensens drengebarn i Store Tveed

 

Jens Hansen                         død 29 aug. Begr. 1 sep. 85 år

                                            Aftægtsmand hos rebsslager Nicolai Møller paa Jerlev mark,

langvarig sygdom.

 

 

1817

 

 

Christiane Nielsdatter           død 20 feb. Begr. 26 feb. 5 maaneder gl.

                                            Gaardmand Niels Christensens pigebarn i Mejsling

 

Giertrud Marie Jensdatter     død 13 okt. Begr. 19 okt. 3½ år gl. død af tæring

                                            Skomager, Jens Nielsens datter paa Mejsling mark

 

Ane Margrethe Jensdatter     død 24 okt. Begr. 1 nov. 77 år gl.

                                            Salig. Sognefoged Jens Grøns enke i Jerlev. Død af alderdom

 

Iver Jensen                          død 18 dec. Begr. 26 dec  ¾ år

                                            Gaardmand Jens Iversens søn i Jerlev, død af slagtilfælde

 

Peder Bertelsen                    22 dec . begr 28 dec  80 år

                                            Aftægtsmand i Mejsling, alderdomssvaghed

 

 

 

1818

 

 

Peder Johansen                    død 29 jan. Begr. 6 feb.  ½ år gl.

                                            Gaardmand Johan Jepsens tvillingesøn i Jerlev 

 

 

Michel                                 død 7 mar. Begr. 11 mar. 4 år gl.

                                            Sognefoged, Michel J. Grøns søn i Jerlev

 

Maren Laursdatter                død 20 mar. Begr. 29 mar. 72 år gl.

                                            Aftægtsmand, Jens Tingschous hustru paa Jerlev mark  død af alderdom

 

 

Jesper                                  død 26 mar. Begr. 29 mar. 1 år gl.

                                            Jens Hansens Skrædders søn paa Jerlev mark

 

Jens Møller                          død 27 apr. Begr. 3 maj  11 maaneder

                                            Husmand og Rebslager Nicolai Møllers søn paa Jerlev mark

 

 

Thomas Iversen                   død 12 maj begr. 20 maj  19 år gl.

                                            Tjenestekarl hos faderen Iver Christensen i Mejsling

 

 

1819

 

 

dødfødt dreng                      død 21 jan. Begr. 24 jan.

                                            Husmand Jes Olesen paa Mejsling mark

 

Peder Nielsen                      død 24 feb. Begr. 3 mar. 73 år

                                            Aftægtsmand i Jerlev

 

Maren Andersdatter             død 24 maj begr. 31 maj 25 år

                                            Gaardmand Anders Thomsens datter paa Jerlev mark, død af brystsvaghed

 

Niels Nielsen                       død 3 jun. Begr. 9 jun.  58 år

                                            Husmand med jord, fruekierhus paa Jerlev mark

 

Anna Marie Nielsdatter        død 9 jun. Begr. 16 jun. 16 år

                                            Gaardmand Niels Nielsens datter i Elkiergaard, død af tæring

 

Michel Jørgensen                 død 5 jul. Begr. 11 jul. 50 år.

                                            Husmand paa Jerlev mark

 

Niels Envolsen                     død 27 sep. Begr. 1 okt. 62 år

                                            Almisselem i Jerlev

 

 

1820

 

 

Birgitte Hansdatter               død 20 jan. Begr. 26 jan. 29 år

                                            Gaardmand Hans Iversens hustru i Mejsling. Død efter barnefødsel

 

Hans Nielsen                       død 27 jan. Begr. 4 feb. 38 ½ år

                                            Gaardmand i Jerlev, død af brystsvaghed

 

Karen Bertelsdatter              død 7 apr. Begr. 14 apr. 26 år

                                            Gaardmand Niels Christensens hustru i Jerlev, død af vandsot

 

Thomas Jensen                    død 26 apr. Begr. 3 maj 72 år

                                            Almisselem paa Mejsling mark

 

Lars Madsen                        død 13 jun. Begr. 18 jun. 68 år

                                            Jordløs husmand i Mejsling

 

Iver Jensen                          død 28 jun. Begr. 5 jul.

Aftægtsmand i Jerlev. Hans alder kunne ikke med sikkerhed opgives

Da kirkebogen skal være brændt -

 

Kirsten Madsdatter               død 29 sep. Begr. 4 okt. 76 år

                                            Salig. Aftægtsmand Peder Nielsens hustru i Jerlev

                                            Død af kræft i brysterne

 

Thomas Hansen                   død 8 dec. Begr. 16 dec. 1 år

                                            Gaardmand Hans Iversens søn paa Mejsling mark

 

Christen                               død 15 dec. Begr. 20 dec. 4 år

                                            Husmand og Skrædder, Søren Christensens søn paa Jerlev mark

 

Lene Erichsdatter                 død 20 dec begr. 27 dec. 45 år

                                            Salig. Michel Jørgensens enke paa Jerlev mark

 

Rasmus                               død 30 dec. Begr. 14 jan. 1821 6 år

                                            Gaardmand Iver Christensens søn i Mejsling

 

Jørgen                                 død 31 dec. Begr. 7 jan. 1821  ¾ år

                                            Husmand og Skrædder, Jens Jensens søn i Jerlev

                                           

 

 

1821

 

 

Maren                                  død 9 jan. Begr. 14 jan. 8 år

                                            Gaardmand Iver Christensens datter i Mejsling, død af Mæslinger

 

Niels                                    død 18 jan. Begr. 21 jan. ¾ år

                                            Gaardmand Christen Nielsen Aates søn i Jerlev

 

Margrethe                            død 25 feb. Begr. 2 mar. 22 år

                                            Salig, gaardmand Niels Christensens ugifte datter i Jerlev, død af brystsyge

 

Kirstine Behlmann               død 11 apr. Begr. 19 apr. 86 år

                                            Moise Bethachs hustru paa Jerlev mark

 

Peder                                   død 25 apr. Begr. 29 apr. 2 år

                                            Anders Mogensens søn

 

Dorthe                                 død 3 maj, begr. 6 maj 2 maaneder

                                            Husmand, Jes Olesens pigebarn paa Mejsling mark

 

Jørgen Pedersen Klank         død 14 maj begr. 18 maj 76 år

                                            Inderste hos Peder Sørensen paa Mejsling mark

 

Karen Marie                        død 6 jun. Begr. 11 jun. i 5 år

                                            Mads Laursens datter Anna Marie i Mejsling, som er adskilt fra bord og seng

                                            Fra hendes mand, deres pigebarn.

 

Hans Jacobsen                                           død 21 aug. Begr. 26 aug. 19 år

                                            Ugift krøbling, hiemme hos faderen Jacob Laursen Raun paa Jerlev mark

 

Christen Christensen            død 22 dec. Begr. 26 dec. 83 år

                                            Aftægtsmand hos gaardmand Niels Christensen i Mejsling

 

 

1822

 

 

Anna Marie Andersdatter     død 7 jan. Begr 13 jan. 25 år

                                            Gaardmand, Conradt Michelsens hustru paa Mejsling mark

 

Hans Clausen                       død 9 feb. Begr. 17 feb. 1 år

                                            Skolelærer Claus Jepsens søn i Jerlev

 

Jens                                     død 20 feb. Begr. 24 feb. 2 år.   født i Ødsted

                                            Smeden, Niels Jensens søn i Mejsling

 

Anna Nielsdatter                  død 2 jun. begr. 9 jun. 72 år

                                            Gaardmand, Laurits Andersens hustru i Mejsling

 

Kirstine                               død 4 aug. Begr. 6 aug. 4 år

                                            Inderste, Thomas Rasmussens pigebarn paa Mejsling mark

 

Grethe Thomasdatter            død 3 nov. Begr. 10 nov. 80 år

                                            Afdøde aftægtsmand Christen Christensens hustru i Mejsling

 

Anna Pedersdatter                død 26 dec. Begr. 29 dec. 90 år

                                            Peder Jensens enke i Mejsling

 

 

 

1823

 

 

Anders                                død 27 mar. Begr. 31 mar.  1 maaned gl.

                                            Indsidder, Peder Jensen Holms søn

 

Laurs Nielsen                      død 10 sep. Begr. 14 sep. 24 år

                                            Tjenestekarl hos Morten Orloff i Mejsling, fra Wolsgaard i Kollerup sogn.

                                            Efter dåbsattest er døbt den 10 nov. 1799.

 

Anna Marie                         død 18 okt. Begr. 23 okt. 1 år

                                            Indsidder, Thomas Pedersen i Mejsling hans pigebarn

 

 

 

1824

 

 

Ole Thomsen                       død 8 feb. Begr. 15 feb. 64 år

                                            Aftægtsmand og husmand i Mølbækhus paa Jerlev mark

 

Maren                                  død 10 jul. Begr. 13 jul. 1½ år

                                            Indsidder Niels Iversens datter paa Jerlev mark. Druknede i kiele vand

 

Christen Nielsen                  død 25 nov. Begr. 3 dec. 21 år

                                            Ungkarl, hielpende søn hos hans moder, gaardbrugende enke Maren Jensdatter

                                            Døbt 31 juli 1803

 

 

 

1825

 

 

Else Kirstine                        død 4 april, begr. 9 april  8 år

                                            Peder Clausens datter i Jerlev

 

Anna Marie Hansdatter        død 28 april, begr. 4 maj  26 år

                                            Indsidder Søren Christensens hustru i Mejsling

 

Anna Margrethe Nissdatter   død 6 juni, begr. 12 juni  21 år

                                            Afdøde Gaardmand Niss C. Bunde datter i Jerlev

 

Maren                                  død 10 juni, begr. 15 juni  30 år

                                            Husmand Mads Laursens vanvittige datter i Mejsling

 

Hans Mortensen                   død 4 juli, begr. 10 juli  59 år

                                            Bøker og husmand paa Jerlev mark

 

 

Anna Margrethe Fordt          død 7 november, begr. 13 november  64 år

                                            Enke efter Gosmann paa Jerlev engmark

 

 

 

 

 

1826

 

 

Kirsten Marie Jørgensdatter  død 8 januar, begr. 16 januar  46 år

                                            Husmand Christian Jørgensen Lilballes hustru paa Jerlev engmark

 

Maren Povelsdatter              død 2 april, begr. 9 april  68 år

                                            Enke efter Annexbonden Peder Jørgensen i Jerlev

 

Moisa Bethach                     død 2 april, begr. 9 april  86 år

                                            Husmand paa Jerlev mark

 

Maren Nielsdatter                død 5 september, begr. 10 september  70 år

                                            Enke efter Niels Sørensen, Gaardmand i Jerlev mark

 

Anna Laursdatter                 død 26 september, begr. 1 oktober  4 år

                                            Laurs Andersens datter i Mejsling

 

 

 

1827

 

 

Jens Boesen                         død 17 januar, begr. 21 januar 4 dage

                                            Gaardmand Hans Iversens søn i Mejsling

 

Maren Jensdatter Grøn         død 26 januar, begr. 4 februar  53 år

                                            Enke efter Hans Nielsen i Jerlev

 

Anna Dorthe                        død 7 februar, begr. 11 februar  3 år

                                            Husmand Iver Jensens datter i Mejsling

 

Anders Hansen                    død 6 marts, begr. 14 marts 63 år

                                            Husmand i Jerlev

 

Mette                                   død 3 april, begr. 8 april  2 år

                                            Gaardmand Conradt Michelsens datter i Mejsling

 

Niels Johnsen                      død 18 april, begr. 25 april 83 år

                                            Inderste paa Jerlev mark, og aftægtsmand hos sønnen H. N.

 

 

Maren Madsdatter                død 15 juni, begr. 21 juni  85 år

                                            Enke efter Bertel Skrædder, hos sf. Niels Christensen i Jerlev

 

Peder Nielsen                      død 27 juni, begr. 24 juni  50 år

                                            Skrædder og husmand i Jerlev

 

Thomas Christensen             død 27 juni, begr. 1 juli  25 år

                                            Almisselem og ugift i Mejsling.  Døbt den 24 oktober 1802.

 

Karen Sørensdatter               død 3 juli, begr. 8 juli  50 år

                                            Gaardmand Niels Christensens hustru i Mejsling

 

 

1828

 

 

Johanna Christensdatter        død 14 januar, begr. 20 januar 47 år

                                            Jacob Larsen Ravns hustru i Jerlev

 

Maren Pedersdatter              død 27 februar, begr. 5 marts  63 år

                                            Husmand Jacob Povelsens hustru paa Jerlev mark

 

Søren Christensen                død 2 april, begr. 7 april 86 år

                                            Husmand paa Jerlev mark i Lille Tved

 

Elisabeth Christensdatter      død 10 april, begr. 13 april  44 år

                                            Husmand Thomas Rasmussens hustru paa Mejsling mark

 

Lene Bennedsdatter              død 21 april, begr. 22 april  70 år

                                            Aftægtsmand Niels Nielsens hustru paa Jerlev mark

 

Maren Sørensdatter              død 21 maj, begr. 26 maj  72 år

                                            Afgl. Søren Christensens enke paa Jerlev mark

 

Karen Nielsdatter                 død 22 juni, begr. 27 juni  74 år

                                            Husmand Mads Laursens hustru i Mejsling

 

Dorthe Christensdatter          død 23 september, begr. 28 september  84 år

  1. Gaardmand Anders Jørgensens hustru i Jerlev

 

Elenora Lovise Michelsdatter

                                            Død 2 november, begr. 9 november  1 år

                                            Husmand Michel Drøhse Giermansens datter paa Jerlev mark

 

Karen Simonsdatter              død 24 december, begr. 1 januar 1829  66 år

                                            Gaardmand Christen Nielsen Kiergaards hustru i Jerlev

 

 

 

1829

 

 

Jacob Pedersen                    død 10 januar, begr. 18 januar  42 år

                                            Ugift, husmand af Mejsling

 

Karen Rasmusdatter             død 20 marts, begr. 25 marts  5 år

                                            Husmand Rasmus Madsens datter i Mejsling

 

Peder Andersen                    død 24 marts, begr. 29 marts 

                                            Husmand Anders Pedersens søn i Mejsling

 

Søren Nielsen                      død 30 marts begr. 5 april  88 år

                                            Aftægtsmand i Tveed

 

Morten Jørgensen                død 8 april, begr. 16 april  68 år

                                            Ugifte opholdende sig paa Annexgaarden

 

Iver Christensen                   død 4 maj, begr. 10 maj  88 år

                                            Aftægtsmand i Mejsling skov

 

 

Cathrine Elisabeth Hermansdatter

                                            Død 16 juni, begr. 21 juni  86 år

                                            Afgl. Peder Iversens enke, aftægtskone paa Jerlev mark

 

Maren Povelsdatter              død 8 august, begr. 14 august  81 år

                                            Aftægtskone, afgangne Johan Mortensens enke i Jerlev

 

Birgitte Hansdatter               død 17 november, begr. 19 november  2 uger

                                            Gaardmand Herman Hansen Kaltofts datter i Mejsling

 

Anne Dorthe Jørgensdatter   død 3 december, begr. ? december  80 år

                                            Enke efter indsidder Jørgen Pedersen paa Mejsling mark

 

Jens Thomsen Tingskov       død 25 december, begr. 3 januar 1930  84 år

                                            Aftægtsmand paa Jerlev mark

 

 

 

1830

 

 

Christeen Jacobsen               død 13 februar, begr. 21 februar  86 år

                                            Aftægtsmand i Mejsling

 

Elsebeth Sørensdatter           død 13 maj, begr. 20 maj  62 år

                                            Husmand og Smed, Povel Christensens hustru i Jerlev

 

Else Marie Jensdatter           død 17 maj, begr. 23 maj

                                            Husmand Hans Nielsens hustru paa Jerlev mark

 

Maren Jensdatter                  død 23 juli, begr. 29 juli  8 år

                                            Gaardmand Jens Pedersens datter i Mejsling

 

Thomas Godt                       død 24 september, begr. 29 september  1 år

                                            Gaardbruger Hans Peter Godts søn i Jerlev

 

Margrethe Mortensdatter      død 5 oktober, begr. 10 oktober  1 år

                                            Gaardmand Morten Johansens datter i Jerlev

 

Peeter Nielsen                      død 22 oktober, begr. 31 oktober  24 år

                                            Tjenestekarl i Jerlev

 

Niels Nielsen                       død 9 november, begr. 14 november  1 måned

                                            Sognefoged Niels Nielsens søn i Jerlev

 

Maren Andersdatter             død 28 november, begr. 5 december  ½ år

                                            Husmand Anders Kraghs datter i Jerlev

 

Niels Christensen                 død 29 december, begr. 6 januar  61 år

                                            Gaardmand i Mejsling,  blev funden død paa hjemrejsen fra Colding

 

 

 

1831

 

 

Birte Nielsdatter                   død 5 april, begr 12 april  26 år

                                            Gaardmand Niels Jensens hustru paa Mejsling mark

 

Anna Margrethe Hansdatter  død 20 maj, begr. 23 maj  1 år

                                            Fæstehusmand Hans Hansens barn

 

Mette Sørensdatter               død 25 maj, begr. 29 maj  30 år

                                            Ugift almisselem

 

Jes Sørensen                        død 2 juni begr. 5 juni 

                                            Tjenestekarl i Mejsling

 

Karen Povelsdatter               død 9 juni, begr. 12 juni  72 år

                                            Søren Mortensens enke, almisselem i Jerlev

 

Sinnet Jensdatter                  død 12 november, begr. 20 november  57 år

                                            Søren Pedersens hustru i kirkehøj paa Jerlev mark

 

Mette Hansdatter                 død 24 november, begr. 4 december  2 år

                                            Gaardmand Hans Iversens datter paa Elkiergaard

 

Anna Kirstine Andreasdatter død 28 december, begr. 4 januar 1832  9 år

                                            Husmand Andreas Jensens datter paa Jerlev mark

 

Helena Maria Godt               død 29 december, begr. 4 januar 1832  1 år

                                            Gaardbruger Hans Peter Godts datter i Jerlev

                     

 

1832

 

 

Niels Peter                           død 20 februar begr, 26 februar  3 åe

                                            Høkersvend og husmand Johan Wilhelm Papes søn paa Jerlev mark        

 

Mads Lauritsen                    død 26 februar, begr. 4 marts 80 år

                                            Husmand i Mejsling

 

Christen Thomsen                død 2 marts, begr. 11 marts 1 måned

                                            Gaardbruger Thomas Christensens søn i Jerlev

 

Jens Jensen Skrædder           død 5 april, begr. 11 april  70 år

                                            Jordløs husmand i Jerlev

 

Jens Thomsen                      død 5 maj, begr. 13 maj  1 måned

                                            Thomas Pedersen paa Jerlev mark hans søn

 

Hans Laursen                       død 8 maj, begr 13 maj  1 uge

                                            Gaardmand Laurs Jacobsens søn i Jerlev

 

Dødfødt pige                       død 10 maj, begr. 18 maj

                                            Husmand Jørgen Hansens barn paa Mejsling mark

 

David Rasmussen                død 5 juni, begr. 11 juni  64 år

                                            Gaardmand i Mejsling

 

Else Christensdatter             død 13 september, begr. 21 september  39 år

                                            Gaardmand Niels Christensens hustru i Jerlev

 

Anders Jørgensen                 død 18 september, begr. 25 september  81 år

                                            Annexgaards fæsteren i Jerlev

 

Hans Nielsen                       død 17 september, begr. 21 september  1 år

                                            Boelsmand Niels Christensens søn i Jerlev

 

Jacob Peter                          død 16 oktober, begr. 21 oktober  1 år

                                            Fæstehusmand Hans Hansens paa Jerlev mark

 

Johan Jepsen                        død 8 oktober, begr. 11 oktober  65 år

                                            Selvejergaardmand i Jerlev

 

 

1833

 

 

Maren Andersdatter             død 9 februar, begr. 17 februar  36 år

                                            Husmand Hans Hansens hustru paa Jerlev mark

 

Dødfødt pige                       død 19 februar, begr. 24 februar 

                                            Gaardbruger Godt og hustruAnna Pedersdatters dødfødte barn i Jerlev

 

dødfødt drengebarn              død 13 marts, begr 13 marts 

                                            Jesper Christensens paa Jerlev mark

 

Anna Cathrine Jensdatter      død 3 april, begr. 8 april  55 år

                                            Fattiglem Simon Laursens hustru i Mejsling

 

Woldborg Olesdatter            død 11 april, begr. 18 april  34 år

                                            Husmand Iver Jensens hustru paa Mejsling mark

 

Marie Hansdatter                 død 1 juni, begr. 6 juni  78 år

                                            Husmand Christen Sørensens hustru Mejsling mark

 

Anna Nielsdatter                  død 11 juni, begr. 16 juni  34 år

                                            Sognefoged Niels Nielsens hustru i Jerlev

 

Jens Christensen                  død 5 juli, begr. 7 juli  1 år

                                            Husmand Niels Christian Jensens søn paa Jerlev mark

 

Niels Peter Pape                   død 16 november, begr. 24 november  2 år

                                            Husmand Wilhelm Papes søn paa Jerlev mark

 

Anna Margrethe Jensdatter   død 4 december, begr. 12 december  37 år

                                            Ugifte, tjenestetyende opholdende sig hos hendes moder Jens Thygesens enke

                                            Paa Mejsling mark

 

 

 

1834

 

 

Eriche Monrath                    død 22 februar, begr. 26 februar  1 måned

                                            Gaardbesidder M. P. Monraths datter i Jerlev

 

Morten Povelsen                  død 21 april, begr. 27 april  1 år

                                            Inderste Povel Sørensens søn i Mejsling

 

Morten Rasmussen               død 2 juli, begr. 6 juli  4½ år

                                            Husmand Rasmus Madsen paa Mejsling mark, hans søn

 

Niels Madsen                       død 15 august, begr. 19 august  95 år

                                            Husmand paa Højen mark

 

Peder Andersen                    død 29 oktober, begr. 2 november  1 dag

                                            Husmand Anders Pedersens søn paa Jerlev mark

 

 

Anna Kirstine Clausdatter     død 14 november, begr. 23 november  68½ år

                                            Aftægtskone hos Thomas Olesen Skrædder paa Jerlev mark

 

Karen Jonasdatter                død 5 december, begr. 14 december  54 år

                                            Gaardmand Niels Sørensens hustru i Tveed

 

 

 

1835

 

 

dødfødt dreng                      død 2 januar, begr. 11 januar 

                                            Gaardmand Hans Iversens dødfødte drengebarn paa Jerlev mark

 

Carolina Jensen                    død 12 februar, begr. 15 februar  1 måned

                                            Husmand Jens Povelsens datter paa Jerlev mark

 

Dødfødt dreng                      død 27 februar, begr. 8 marts 

                                            Indsidder Jørgen Andersens dødfødte drengebarn af Jerlev mark

 

Johanna Olesdatter               død 16 juni, begr. 21 juni  44½ år

                                            Enke efter Jens Andersen paa Mejsling mark

 

Mette Johanna Pedersdatter  død 22 juni, begr 28 juni  46 år

                                            Niels Laursens kone paa Jerlev mark

 

Karen Jensdatter                  død 15 juli, begr. 19 juli  1½ år

                                            En datter af husmand og Smed Jens Nielsen paa Jerlev mark

 

Mette Jensdatter                   død 23 september, begr. 29 september  79 ¾ år

                                            Aftægtsmand Mads Nielsens hustru i Jerlev

 

Margrethe Jørgensdatter       død 5 oktober, begr. 10 oktober  34 år

                                            Bonde Laurits Jacobsens hustru i Jerlev

 

 

 

 

 

 

 

1836

 

 

 

Maren Kirstine Lange          død 24 januar, begr. 29 januar ½ år

                                            Forpagter Jens Chr. Langes datter i Jerlev

 

Jens Christian Nielsen          død 5 marts, begr. 9 marts  1 ¼ år

                                            Skræddermester Niels Nielsens søn paa Jerlev sønderhede

 

Mette Andersdatter              død 3 april begr. 10 april  59 ¼ år

                                            Husmand Isach Pedersens hustru på Mejsling mark

 

Hans Jørgensen                    død 19 april, begr. 26 april  75 ¾ år

                                            Fæstehusmand paa Mejsling mark

 

Søren Pedersen                    død 23 maj, begr. 29 maj  62 år

                                            Selveierhusmand paa Jerlev mark

 

Dødfødt pigebarn                 død 31 maj, begr. 5 juni

                                            Indsidder Hans Jensen tjenende i Veile og hustru på Jerlev mark

 

Kirstine Marie Jensdatter      død 13 juni begr. 19 juni 1 år 2 måneder

                                            Uægte barn af fruentimmer Anne Birgitte Cathrine Jensdatter på Jerlev mark

 

1837

 

 

dødfødt drengebarn              død 16 januar, begr. 22 januar 

                                            Jens Andersen paa Jerlev engmark

 

Birte Hermansdatter             død 16 januar begr. 22 januar 22½ år

                                            Jens Andersens hustru boende på Jerlev engmark

 

Thomas Andersen                død 30 januar, begr. 8 februar  25½ år

                                            Ugifte søn af Anders Thomsen paa Jerlev mark

 

Anders Thomsen                  død 3 februar, begr. 8 februar  81½ år

                                            Gaardmand paa Jerlev mark

 

Christine Christensdatter      død 23 marts begr. 31 marts 13 ¾ år

                                            Husmand Anders Andersens steddatter på Mejsling mark

 

Morten Povelsen                  død 15 april, begr. 21 april  1½ år

                                            Barn af inderste Povel Sørensen i Jerlev

 

Jacob Andreasen                  død 24 april, begr. 30 april  37 år

                                            Boelsmand paa Mejsling mark, døde formedelst et hugget saar i hovedet

 

Else Christensdatter             død 10 maj begr. 15 maj 80 år

                                            Enke efter Christen Nielsen i Mejsling, var gift 1 gang

 

Karen Nielsdatter                 død 14 juni begr. 20 juni 15 ½ år

                                            Gårdmand Niels Christensens datter i Jerlev

 

Maren Hansdatter                død 18 juni begr. 23 juni 20 ¼ år

                                            Ugift datter af husmand Hans Nielsen på Jerlev mark

 

 

Niels Jensen                         død 26 oktober, begr. 1 november 26 år

Væversvend og ungkarl i Jerlev by. Lungetærring i sengen i 10 uger

 

Jens Lauridsen Tingskov      død 3 november, begr. 9 november 35 år. vattersot, 14 ugers sygeleie

                                            Husmand paa Elkærgaards mark

 

Niels Christian Birkelund     død 8 november, begr. 12 november. Slagtilfælde

Anne Kirstine Nielsdatters søn paa Elkærgaards mark

 

 

 

1838

 

 

Karen Lauritsdatter              død 11 januar begr. 18 januar 74 år

                                            Alene datter af Laurits Prebensen i Ammitsbøl,

enke efter Skrædder Peder Nielsen i Jerev by. Døde af alderdomssvaghed

blev syg nytårsaften

 

Dorthe Jensdatter                 død 17 marts begr. 23 marts 92 år

                                            Enke efter gårdmand Laurits Thomsen i Mejsling, alders svækkelse

 

Maren Nielsdatter                død 3 april begr. 8 april

 

dødfødt dreng                      død 16 april, begr. 21 april

                                            søn af Povel Sørensen, inderste paa Jerlev amrk

 

Christen Sørensen                død 14 maj, begr. 20 maj  80 år.  alders svækkelse i sengen en maaned

                                            Paa Mejsling mark

 

Morten Hansen                    død 20 maj, begr. 27 maj  26 år.  syg i 5 uger, koldesyge undertrykt

                                            Murer paa Gjordemoderboligen paa Jerlev mark, død hos moderen

                                            Søn efter afgangne Hans Mortensen

 

Jens Christensen                  død 8 juni, begr. 13 juni.  Syg i 9 dage, hidsig sygdom, rettelig epidemie

                                            Husmand med jord paa Jerlev mark og Tømmermand, søn af

                                            Kristen Jensen i Smidstrup

 

 

Mette Nielsdatter                 død 13 juni begr. 17 juni 66 år

                                            Søren Nielsen Hyrde i Weile opholdende sig i Mejsling

Faderen Niels Iversen i Herslev, nyder almisse fra Weile,

vattersot i sengen i 4 måneder

 

Dødfødt dreng                      død 15 juni, begr. 20 juni  førstefødte

                                            Søn af Jens Andersen Søskov paa Jerlev mark

 

Niels Peter Nissen                død 22 juli, begr. 26 juli. Fandtes druknet i mergelgraven aftenen kl. 7 den 22 juli

                                            Uægte s af qvindemennesket Karen Christensdatter, udlagt barnefader Nis Jensen

                                            Barnet var i morfaderens husmand Christen Nielsens hus paa Mejsling mark

 

Jens Hansen                         død 14 september, begr. 20 september  syg 14 dage for tænder, slagtilfælde

                                            Gaardmand Hans Iversen paa Mejsling mark

 

 

 

1839

 

 

Maren Michelsdatter            død 3 februar begr. 10 februar 35 år

                                            Fæstehusmand Mathias Jørgensens hustru i Mejsling skov

                                            Datter af husmand Michel Jørgensen, død på Jerlev engmark af lungetæring

                                            Lå i seng 1 år

 

Ane Giermansen                  død 18 februar begr. 24 februar 4 uger

                                            Datter af gårdmand Gierman Andersen på Jerlev mark

                                            Syg fra fødslen

 

Søren Christensen                død 9 marts, begr. 17 marts  42 år.  lungetærring, efterlod 5 børn og en enke

                                            Syg i ¼ aar i seng 3 maaneder

                                            Gaardmand i Mejsling. Søn af Kristen Jacobsen i Mejsling

 

Dødfødt dreng                      død 28 marts, begr. 1 april.  I forbindelse med fødslen som blev moderens død

                                            Fæstehusmand Jørgen Andersen paa Jerlev mark

 

Karen Marie Pedersdatter     død 28 marts begr. 1 april  36 år

                                            Fæstehusmand Jørgen Andersens hustru på Jerlev mark

                                            Datter af Peder Nielsen i Store Lihme, døde i barselsseng forløst ved

                                            Lægen Haiding i Weile 3die dødfødte barn, fødte aldrig levende børn

 

Ane Nielsen                         død 14 maj begr. 19 maj

                                            Fæstehusmand Jesper Christensens hustru på Jerlev mark

                                            Brystsvag i længere tid, til sengs i 5 måneder

                                            Datter af Niels Madsen på Horsted mark

 

Anne Marie Hansen             død 16 maj begr. 19 maj 9 dage

                                            Husmand Hans Christoffersens tvilling datter på Jerlev mark

 

Kirsten Marie Hansen          død 25 maj begr. 2 juni

                                            Datter af husmand Hans Christoffersen på Jerlev mark Tvillingsøster til

                                            Førnævnte pige  18 dage

 

Christiane Hansdatter           død 29 maj begr. 2 juni  21 år

                                            Væverske ved Hans Peter Møller

                                            Datter af Teglbrænder, aftægtsmand på Jerlev mark

                                            Smittehus i 9 dages sygeleje, stedse svagelig

 

Mette Sørensen                    død 8 juli begr. 12 juli  28 år

                                            Gårdmand Søren Nielsens kone på gården Tved

                                            Typhus, 1 smittehus i 11 dages sygeleje

                                            Faderen Søren Andersen i Gaarslev sogn

 

Dødfødt pige                       død før fødslen begr. 18 oktober

                                            Husmand Jens Andersens dødfødte datter i Fruekiærhus på Jerlev mark

 

Jens Peter Pedersen              død 3 december, begr. 15 december.  19 år.  brystsyge i seng 1 maaned, svag 1 aar

                                            Søn af afgangne Peder Clausen Gaardmand i Jerlev.

                                            Født i Vinding, stedfader søn af Gaardmand Thomas Kristensen i Jerlev by

 

 

 

 

 

 

1840

 

 

 

Ane Hansdatter                    død 22 januar begr. 29 januar  35 år

                                            Husmand med jord Iver Jensens kone på Mejsling mark

                                            Brystsyge i 2 måneder. Faderen Hans Mortensen, født i Højen

 

Inga Rasmussen                   død 22 januar begr. 26 janaur 1 år

                                            Faderen Rasmus Hansen på Mejsling mark, krampeslag i 4 timer

 

Bodil Marie Juhler               død 2 marts begr. 8 marts  51 år

                                            Født i Vibøl Vilsted sogn, Peder Christensen Juhler i Haderslev amt

                                            Husmand Laurits Lauridsen kone på Elkærgårds mark

                                            Død af typhus i spærret hus syg en måned var under fattigforsørgelse

 

Peder Jensen                        død 3 marts, begr. 11 marts  17 år, brystsyge i sengen i 6 uger

                                            Søn af Gaardmand Jens Pedersen i Mejsling, født paa Starup mark

 

Niels Jensen                        død 23 april, begr 28 april  1 maaned  syg fra 20 april

                                            Faderen Jens Thullesen, jordløs husmand paa Jerlev mark. Født i Jerlev

 

 

Morthen Hansen Krage        død 25 april, begr. 3 maj  77 år. syg i ¾ år døv i mange år

                                            Født i Skibet sogn, faderen Hans

                                            Aftægtsmand paa Lille Anholt, Vester Jerlev mark

 

Kirsten Pedersdatter             død 17 juni begr. 21 juni  22 år

                                            Faderen Peder Madsen fødested Erritsø

                                            Døde af alderdoms skrøbelighed             ? almisselem på Jerlev mark

 

Birthe Marie Clausdatter      død 18 juli begr. 22 juli  22 år

                                            Født i Jerlev skole, faderen skolelærer Claus Jepsen i Jerlev

                                            Døde af typhus i smittehus

 

 

 

 

Anne Cathrine Hansdatter     død 25 juli begr. 29 juli  52 år

                                            Født i Jelling faderen Hans Bertelsen

                                            Skolelærer Jepsens hustru i Jerlev skole

                                            Død af typhus mor til den forannævnte

 

Bodil Marie Germansen       død 12 september begr. 17 september 1 dag

                                            Født i Mejsling, faderen gårdmnand German Lauritsens datter i Mejsling

                                            Krampe havde den 3die dag efter fødslen

                                           

 

Mads Nielsen                       død 16 oktober, begr. 23 oktober.  75 år. vandring til hjemmet i en mergelgrav

                                            Og druknede.  Født i Jerlev, faderen Niels Madsen

                                            Født i Jerlev by.  Hos Gaardmand Niels Christensen i Jerlev, enkemand, barnløs

 

 

1841

 

 

Kirsten Michelsen                død 6 januar begr. 11 januar  27 år

                                            Fæstehusmand Mathias Jørgensens hustru i Mejsling skov

                                            Døde i barselsseng forløst med to døde børn

                                            Født på Jerlev engmark faderen Michel Jørgensen

 

Mette Marie Jensen              død 12 marts begr. 17 marts  2 år

                                            Datter af selvejer husmand Jens Davidsen på Jerlev engmark

                                            Syg i 10 dage død af slagtilfælde, født i Nørre Vilstrup, Skibet sogn

 

Jeppe Sørensen                    død 19 marts begr. 26 marts 32 år

                                            Født i Boerlof i Øster Starup sogn, faderen Søren Christensen

                                            Ungkarl fra hjemmet i besøg hos sin svoger Laurids Jacobsen Torndal

                                            Gårdmand i Jerlev.  Lungetæring syg i et par måneder i sengen 8 dage

 

 

 

Ane Jensen                          død 7 maj begr. 14 maj 96 år

                                            Enke efter Søren Hoskiær skolelærer i Taulov, nu opholdende sig hos sin

                                            Broderdatters mand. Peder Jensen Tørskind i Troldahl

                                            Født i Ravning Bredsten sogn faderen var Jens Andersen

 

Dorthe Jensen                      død 30 juni begr. 5 juli  3 år

                                            Datter af gårdmand Jens Iversen Boesen i Mejsling

                                            Født i Mejsling, 3 uger syg af slagtilfælde

 

Thomas Rasmussen              død 13 juli begr. 18 juli ? 60 år

                                            Født i Kielstrup i Vissenberg sogn Fyn, faderen Rasmus Thomsen

                                            Almisselem ekemand efter 2den ægteskab i Jerlev by

                                            Døde på omgang i Niels Nielsens Gaarslevs hus i Jerlev by, svækkelse

 

 

 

 

Jochum Henrichsen              død 1 november begr. 7 november 2 år

                                            Fødested sønder Jerlev mark

                                            Søn af lejehusmand Henrich Pedersen på Sønder Jerlev mark

                                            Syg på 6te dag af udslet

 

Johanne Marie Bang             død 18 november begr. 26 november 28 år

                                            Smed og husmand Christen Povelsens hustru i Jerlev by

                                            Født i Vilstrup Skibet sogn, faderen Jørgen Bang,  syg i 21 uger mavesmerter

 

Ane Kirstine Jensdatter        død 21 december begr. 26 december  52 år

                                            Jacob Christensens hustru af Mølbækhus på Jerlev mark

                                            Født i Højen. Faderen Jens Larsen selvejende husmand med jord

 

Nielsine Michelsen Pape      død 21 december begr. 27 december 22 år

                                            Født i Jelling faderen Johan Wilhelm Pape på Nørre Jerlev mark

                                            Hun var tjenestepige i Weile

                                            Fundet død i Veile aae begravet efter amtets tilladelse med jordpåkastelse

 

 

 

1842

 

 

Siel Marie Madsen               død 7 januar begr. 16 januar  29 år

                                            Gårdmand Rasmus Davidsen på Mejsling mark

Faderen Mads Gregersen, fødested Ødsted sogn

Højfrugtsommelig med første barn, død af slagtilfælde

 

Thomas Lauridsen               død 23 januar begr. 30 januar 72 år

                                            Født i Mejsling faderen Laurits Thomsen

                                            Selvejerhusmand med jord på Mejsling mark

                                            Alderdomssvækkelse blev syg blot dagen før sin dødsdag

 

Jens Michelsen                    død 1 marts begr. 6 marts  62 år

                                            Født i Jerlev by, faderen Michel Svensen

                                            Aftægtsmand, forhen husmand med jord, gift på stedet Fruekiærhus på Jerlev mark

                                            Syg i elleve måneder, i sengen 14 dage

 

Jørgen Mathiasen                 død 15 marts begr. 20 marts 12 år

                                            Fødested Mejsling skov, faderen husmand med jord Mathias Jørgensen i

Mejsling skov. Døde af brystsyge

 

Laurids Jensen Tingskov      død 21 marts begr. 25 marts 77 år

                                            Født i Andkær i Gauerslund sogn, faderen Jens Tingskov

                                            Husmand og almisselem gift i Mejsling skov,

                                            Alderdomssvaghed dårlig i 5 måneder

 

 

 

Ane Christensdatter              død 12 april begr. 21 april 82 år

                                            Faderen Christen Jensen født  i Lunderskov

                                            Enke efter fæstehusmand med jord, Hans Jørgensen i Mejsling skov

                                            Havde ophold hos sin søn Jørgen Hansen, døde af alderdomssvaghed

 

Jens Pedersen                      død 26 maj begr. 31 maj  55 år

                                            Født  i Sønder Vilstrup, faderen Peder Jensen Skovsgaard

                                            Gårdmand i Mejsling by, døde efter faa dages upasselighed

 

Niels Sørensen                     død 4 juni begr. 9 juni 74 år

                                            Fødested Snede, faderen Søren Nielsen gift pa?

                                            Gift gårdmand på stedet Beiskiær, efter 14 dages sygedom

 

Karen Pedersdatter               død 8 juni begr. 12 juni 74 år

                                            Født i Mejsling faderen, Peder Bertelsen

                                            Kurvemager og husmand Niels Lauritsens hustru i Mejsling

                                            Brystsyge i sengen 6 dage

 

Jess Olesen                          død 26 august begr. 30 august 67 år

                                            Faderen Ole Pedersen, fødested Gauerslund

                                            Jordløshusmand og daglejer, gift i Mejsling by

                                            Brystsvaghed 4 måneders sygeleje

 

Dødfødt dreng                      død 27 august begr. 30 august

                                            Søn af indsidder Conrad Mortensen på Jerlev mark

                                            Gjordemoderens beretning haves

 

Peder Sørensen                    død 9 september begr. 15 september  59 år

                                            Faderen Søren Pedersen født i Engum by, slefreds søn af Marie Jensen

                                            Selvejende plovdrivende husmand, gift med første kone på Mejsling mark

                                            Svagelig ¾ år i sengen 8 dage. Moderen blev gift med Mathias Jensen i Højen

 

Peder Jacobsen                    død 4 oktober begr. 8 oktober 27 år

                                            Født i Mejsling, faderen Jacob Pedersen – han var stærk duelig og dygtig,

                                            Men han tærede ganske – på liget var kun skind og ben.

                                            Selvejende husmand med jord, gift i Jerlev by og hjuler – qvaksalver

                                            Jens Kudsk, lægerne Sich i Weile, en Nielsen i Fredericia behandlede ham.

                                            Urigtig laar af smerte i lederne, efter forkølelse have kastet sig på halsen

                                            Der tilstoppes saa han ej kunne synke. Han døde af hunger og tørst og

                                            Udtærring i 3 måneder, han leed skrækkelig

 

Magdalene Hansdatter          død 10 oktober begr. 18 oktober 48 år

                                            Født i Stubdrup fader Hans H. Kaltoft

                                            Gårdmand Hans Iversens kone i Mejsling by

                                            Syg i 14 dage

 

 

 

 

Jacob Pedersen Gaarslev      død 23 november begr. 28 november 58 år

                                            Faderen Peder Sørensen, fødested Gaarslev

                                            Selvejende plovdrivende husmand, ægtemand i Mejsling

                                            Sengeliggende i 1½ år, brystsyge og tærring  kærlig, from

 

 

 

1843

 

 

Niels Jensen                        død 27 januar begr. 1 februar  1 år

                                            Fader selvejerhusmand med jord Jens Davidsen paa Jerlev engmark

                                            Syg i 14 dage af brystsvaghed

 

Jørgen Hansen                      død 5 februar begr. 11 februar  42 år

                                            Fæstehusmand med jord paa Mejsling mark, gift

                                            Fader, Hans Jørgensen, født Sønder Vilstrup

                                            Typhus i seng i 3 måneder

 

Christen Poulsen                  død 8 februar begr. 14 februar  30 år

                                            Født i Jerlev, fader Poul Christensen

                                            Smed og fæstehusmand med jord og gift 2 gang i Jerlev by

                                            Blev om morgensen fundet druknet i en mergelgrav, men efter amtets

                                            Resolution af 8 februar begravet med de sædvanlige ceremonier

 

Hans Iversen                        død 4 april begr. 11 april  54 år

                                            Født i Mejsling, fader Iver Christensen

                                            Opholdsmand forhen gaard

                                            Svagelig et aar, sengeliggende ½ aar

 

Søren Madsen Johnsen         død 10 april begr. 17 april  3 aar

                                            Søn af gaardmand John Madsen i Mejsling by

                                           

 

Niels Nielsen                       død 22 maj begr. 28 maj  77 år

                                            Født i Pjedsted, fader Niels Johnsen

                                            Aftægtsmand paa Elkærgaard enkemand efter første kone,

forhen gaardmand Paa Elkærgaard

alderdomssvaghed i seng 12 dage

 

Kirsten Andersdatter            død 4 juni begr. 9 juni  60 år

                                            Født i Jerlev, fader Anders Jørgensen

                                            Selvejerhusmand med jord Hans Nielsens hustru paa Nørre Jerlev mark

                                            Brystsyge i 10 uger

 

Hans Asmussen                   død 23 juli begr. 27 juli  76 år

                                            Født i Aabenraae i Sønderjydland, fader Rasmus Asmussen

                                            Forhen skomager almisselem paa Jerlev Nørre mark

                                            Var gift i 53 aar med sin kone

 

Kirsten Madsen                    død 27 juli begr. 1 august  50 år

                                            Født Jerlev by, fader Mads Simonsen

                                            Gaardmand Conradt Michelsens hustru i Mejsling

                                            Typhus under lægebehandling i spærret hus, i seng i 6 uger

 

Michel Jensen Grøn             død 11 august begr. 18 august 63 år

                                            Født i Jerlev fader Jens Jensen Grøn

                                            Fæstehusmand, forhen sognefoged og gaardmand i Jerlev by

                                            Syg i flere maaneder af brystsvaghed i sengen en maaned

 

Jens Iversen Boesen             død 15 september begr. 20 september 50 år

                                            Sogneforstander, fader Iver Christensen fødested i Mejsling

                                            Gaardmand gift første gang i Mejsling

                                            Lungetærring i længere tid i sengen 2 maaneder, efterlader enke og 7 børn

 

Et dødfødt pigebarn              død 10 oktober begr. 15 oktober 

                                            Indsidder Niels Jakobsens datter i Mejsling skov.

                                            Førstefødte barn

 

Peder Thomsen                    død 8 november begr. 15 november  12 år

                                            Født i Jerlev tvilling.

                                            Søn af gaardmand Thomas Christensen i Jerlev

                                            Faderens eneste søn og barn

 

Maren Rasmusdatter            død 6 december begr. 13 december  81 år

                                            Født i Brænderup i Fyn, fader Rasmus Andersen gift 2 gange i Boerslef sogn

                                            Peder Nielsen Møllers hustru i Geddekiær i Mejsling skov

                                            Alderdomssvaghed i seng i 6 uger, manden er lejehusmand med jord

 

 

 

1844

 

 

Mette Marie Nielsen             død 30 januar begr. 4 februar  56 år

                                            Født i Grene fader Niels

                                            Tjenestepige hos gjordemoder Elisabeth Rasmusdatter, ugift

                                            Syg i 8 dage

 

Hans Hansen                        død 1 februar begr. 7 februar  1 år

                                            Født i Mejsling by, søn af gaardmand Hans Hansen i Mejsling by

                                            Ægteskabets første barn, død af krampe tilfælde

 

Mette Marie Ryttel               død 14 februar begr. 23 februar  79 år

                                            Født i Fredericia, fader Andreas Malling

                                            Enke efter Hoboist Ryttel i Fredericia, døde hos sin søn skolelærer Ryttel

                                            I Jerlev skole, enke efter første ægteskab

                                            Alderdomssvaghed i sengen i 7 dage

 

Eleonora Lovise Kirstine

Michelsen Drøhse                død 6 marts begr. 13 marts  9 år

                                            Født paa Jerlev mark

                                            Husmand selvejende med jord, snedker Michel Drøhses datter paa Jerlev mark

                                            Langvarigt smerter i hovedet i 7 uger

 

Johan Madsen                      død 24 marts begr. 31 marts  75 år

                                            Født i Eltang, fader Mads

                                            Opholdsmand hos sin svigersøn Christen Ebbesen i Mejsling skov,

                                            Enkemandsdatter af forrige ægteskab

                                            Alderdomssvækkelse ingen læge, syg 3 dage

 

Thomas Pedersen                 død 7 april begr. 13 april 53 år

                                            Født i Rugsted, fader Peder Pedersen

                                            Fæstehusmand med jord paa Jerlev mark, gift med første hustru

                                            Syg i 10 dage – brystsvaghed, ej behandlet af lægen

 

Maren Andersdatter             død 16 april begr. 21 april  83 år

                                            Født i Skærup, fader Anders

                                            Morten Hansen Krags enke, ophold på Jerlev mark

                                            Alderdomssvaghed brystsyge, ingen læge

 

Christiane Johnsen               død 15 maj begr. 19 maj  2 år

                                            Født i Mejsling, fader John Madsen i Mejsling

                                            Kighoste i 14 dage

 

Ej døbt og navngivet            begr 6 juni  4 dage

Drengebarn                          qvendemennesket Kirsten Hansens uægte fødte søn i Jerlev

 

 

 

Mette Iversen                       død 1 juni begr. 6 juni 23 år

                                            Født i Højen, fader Iver Jensen

                                            Pige af bondestand, bestyrede faderens hus paa Mejsling mark

                                            Brystsyge, tærring i 1 aar, ingen læge

 

Jens Peter Nielsen                død 8 juni begr. 14 juni  9 år

                                            Født paa Jerlev mark, udlagt fader Niels Mathiasen

                                            Uægte født søn af fruentimmer Ane Marie Jensen paa Jerlev mark

                                            Af brystsyge,

 

Nicolaj J. Møller                  død 12 juni begr. 18 juni  78 år

                                            Født i Kiøbenhavn, fader toldbetjent Møller

                                            Rebslager, jordløs husmand, gift i Jerlev by

                                            Tilforn Dansk husar, senere kudsk i Napoloens arme. Syg 6 maaneder

                                            Kronisk betændelse i blæren

 

Herman Kock                      død 16 juli begr. 22 juli  1 år

                                            Født paa Jerlevgaard, søn af Hr. Kock, eier af Jerlevgaard

                                            Død af krampe

 

Dreng, ingen navn                død 23 juli begr. 28 juli  20 år

                                            Født i Hiortsbierg Mølle i Højen sogn, fader Jacob Christensen

                                            Bødker lærling hos bødkermester Bruun i Veile, hvorfra liget blev bragt til

                                            Begravelse i Mølbækhus, fra Liber Daticus.

                                            Druknede ved svømmeøvelse i Veile havn, amtet har tilladt begravelse

                                            Med højtidlighed.

 

Maren Dorthe Davidsdatter   død 2 august begr. 8 august  42 år

                                            Født i Herslef, fader David Rasmussen

                                            Gaardmand John Madsens hustru i Mejsling, i Mejsling by i 2 ægteskab

                                            Blodgang efter aborttering, svagligen i næsten 1 aar

 

Peder Nielsen Lund              død 23 august begr. 28 august  57 år

                                            Født i Højen, fader Niels Pedersen Lund

                                            Opholdsmand paa stedet lystenborg paa Jerlev mark, gift

                                            Brystsyge i mange aar, i seng i 5 dage, ingen læge

 

Else Nielsdatter                    død 13 september begr. 18 september  67 år

                                            Født i Jerlev, faderen Niels Madsen

                                            Jens Michelsens enke, aftægtskone i Fruekiærhus

                                            Brystsyge ingen læge

 

Dødfødt pige                       død 17 september

                                            Søren Nielsens datter paa gaarden Tved

 

Niels Pedersen Jensen          død 31 oktober begr. 6 november  1år

                                            Født paa Jerlev engmark

                                            Søn af selvejende husmand med jord, Jens Davidsen paa Jerlev mark

                                            Slagtilfælde, ingen læge, syg 8 dage

 

Laurids Jacobsen Torndahl   død 18 december begr. 23 december  53 år

                                            Født i Højen, fader Jacob Hansen

                                            Gaardmand gift i Jerlev by.

                                           

 

Ane Jørgensen                      død 18 december begr. 26 december  19 år

                                            Født i Jerlev uægte født fader Jørgen Andersen Gadbierg

                                            Tjenende skolelærer Ryttel i Jerlev skole, ugift

                     

                                           

Else Hansen                         død 20 december begr. 29 december  28 år

                                            Født i Rugsted i Ødsted sogn, fader Hans Knudsen

                                            Lejehusmand Niels Jakobsens hustru i Mejsling skov

                                            Svækkelse efter fødsel, ingen læge

 

 

 

 

1845

 

 

Marie Cathrine Johansen      død 27 januar begr. 2 februar  16 år

Pahmuller                            født i Nørre Vilstrup, Skibet sogn

                                            Datter af smed Johan Pahmuller paa Elkærgaards mark

 

Lauge Hansen                      død 7 februar begr. 14 februar  74 år

                                            Født i Trelde, Nebel by sogn.  Fader Hans Lund

                                            Gift almisselem, tilforn fæstehusmand med jord

                                            Brystsyg i 6 aar, ingen læge

 

Peder Juul Nielsen Møller    død 21 februar begr. 28 februar  67 år

                                            Født i Borup, Asperup sogn i Fyn. Fader Niels Pedersen Møller

                                            Fæstehusmand med jord i Mejsling skov

                                            Alderdomssvækkelse, maaske følge af langvarige bekymringer

 

Jens Davidsen                      død 2 marts begr. 9 marts  36 år

                                            Uægte født i Vinding, fader David Clausen

                                            Husmand med jord og træskomager paa engmark

                                            Barnløs, brystsyge 1½ aar i sengen 2½ maaned, ingen læge

 

Ane Marie Jensdatter           død 19 marts begr. 26 marts  65 år

                                            Født i Velling, Smidstrup sogn, fader Jens Fried

                                            Opholdskone, enke efter første ægteskab med gaardmand Jacob Pedersen i

Mejsling, død i Ebbe Thomsen svigersønnens hus

Vattersot ingen læge i seng i 7 uger

 

 

 

Niels Sørensen Tved            død 30 marts begr. 8 april  67 år

                                            Født paa gaarden Tved, faderen Søren Nielsen

                                            Opholdende, enkemand efter 1 ægteskab paa gaarden Tved

                                           

Maren Mathiasen                 død 31 maj begr. 6 juni  10 år

                                            Fader Mathias Jørgensen. Født Mejsling skov.

                                            Brystsvag

 

Johanne Christensen             død 1 juni begr 5 juni  1 år

                                            Gaardmand og huiler Christen Jensens datter i Jerlev by

                                            Sygeleje 5 dage, ingen læge

 

Karen Jørgensdatter             død 31 juli begr. 5 august  80 år

                                            Født i Jerlev by, fader Jørgen Germansen

                                            Gaardbrugende enke i gaarden Beiskiær, enke efter første mand Niels Sørensen

                                            Alderdomssvækkelse, sengeliggende i 3 uger

 

 

 

 

 

Knud Nielsen Blanke           død 11 september begr. 17 september 45 år

                                            Født i Asperup, fader Niels Thomsen

                                            Selvejende plovdrivende husmand med jord,

gift første gang paa sønder Jerlev mark

brystsvaghed i lang tid, ingen læge

 

Gjertrud Pedersdatter           død 9 oktober begr. 17 oktober  80 år

                                            Født i Mejsling, fader Peder Jensen

                                            Skomager Hans Asmussens enke, almisselem i Jerlev fattighus

                                            alderdomssvækkelse

 

 

1846

 

 

Rasmus Madsen                   død 9 februar  begr. 15 februar  55 år

                                            Født i Mørkholt i Gaarslev sogn, fader Mads Sørensen

                                            Fæstehusmand og daglejer, gift paa Jerlev mark og i 1 ægteskab

                                            Sengeliggende paa 5 maaned, tæring, ingen læge

 

Thomas Ebbesen                  død 7 marts begr. 13 marts  1 år

                                            Født i Mejsling, fader Ebbe Thomsen gaardmand i Mejsling by

                                            Døde af slagstilfælde i livets første maaned

 

Niels Nielsen                       død 15 marts begr 22 marts 18 år

                                            Født paa Lildballe mark, Niels Nielsen Lildballe hans fader

                                            Hjemkommen af Saalmagerlære i Veile. Død i faderens hus paa Mejsling mark

                                            Mæslinger, der haves mistanke om hovedbehandling i mesterens hus

 

Peder Jessen                        død 19 marts begr. 24 marts 42 år

                                            Søn af Jes Michelsen, født paa Højen mark

                                            Gaardmand og ex. Sognefoged og kirkeværge i Jerlev by,

                                            Gift i hans første ægteskab.

svindsot i længere tid, i sengen i maaned ingen lægebesøg

 

Berthel Pedersen                  død 25 marts begr. 31 marts  70 år

                                            Fader Peder Berthelsen, født i Mejsling

                                            Gaardmand, ægtemand af 1 ægteskab i Mejsling

                                            Læge Sich, sengen i 3 uger, alderdomssvaghed, kunde ej synke af halssyge

 

Dødfødt pigebarn                 død 27 april begr. 3 maj

                                            Gaardmand Niels Christensens barn i Jerlev by

 

Frank Michelsen                  død 23 maj begr 29 maj  6 år

                                            Født i Starup, fader Michel Frantzen selvejende husmand med jord i Mejsling

                                            Forstoppelse i 10 dage, ingen læge

 

 

 

Ane Marie Thomsen Bredal  død 25 maj begr. 30 maj 33 år

                                            Født i Højen fader, Thomas Nielsen Bredal

                                            Besvangret tienestepige hos Johan Berthelsen

sogneforstander og gaardmand i Mejsling

funden druknet i mergelgrav, begravet paa Højen kirkegaard efter familiens

ønske og efter amtets tilladelse med jordpåkastelse

 

Peder Jensen Lund               død 8 juni begr. 14 juni  2 år

                                            Født paa Nørre Jerlev mark

                                            Søn af Jens Nielsen Tingskov, smed og selvejende husmand paa N. Jerlev mark

                                            Mæslinger i 4 dage, ingen læge

 

Jørgen Knudsen                   død 25 august begr. 30 august  2 år

                                            Fader, Knud Nielsen Blanke

                                            Stedsøn af plovdrivende husmand Laurits Nielsen paa Jerlev mark

                                            Kirtelsyge i et helt aar, ingen læge

 

Kirsten Marie Lauritsdatter   død 11 november begr. 18 november 76 år

                                            Søren Andersens enke, fødested i Skanderup, fader Laurits Terpager.

                                            Opholdskone hos sin stedsøn Hans Sørensen i Kongsted i Bredstrup sogn

                                            Her i besøg hos sin svigersøn gaardmand Niels Nielsen Gaarslef i Jerlev by

                                            Enke efter 1 ægteskab

                                            Alderdomsscækkelse forbunden med rosen i benene, hvilken sygdom slog op

 

Ane Gregersen                     død 19 november begr. 26 november  21 år

                                            Født i Højen fader Gregers Jensen

                                            Hjemkommen tjenestepige i forældrenes hus paa Nørre Jerlev mark

                                            Brystsyge, sengeliggende  i 3 uger, stedse svagelig, ingen læge

 

 

 

 

1847

 

 

Inger Jeppesen                     død 12 marts begr. 18 marts  2 år

                                            Gaardmand Jeppe Johansens datter i Jerlev by

                                            Slagtilfælde

 

Maren Nielsdatter                død 31 marts begr. 8 april  88 år

                                            Født i Refsgaard, Anders Larsens enke opholdskone paa Jerlev mark

                                            Alderdomssvækkelse ingen læge, sengen i 3 uger

 

Maren Jessen                       død 1 april begr. 8 april  3 år

                                            Født i Mejsling, uægtefødt datter af ugifte Margrethe Dorthea Jessen,

                                            Husholderske hos Niels Lildballe

                                            Brystsyge, syg i 7 uger ingen læge

 

 

Peter Petersen Dismarais      død 21 april begr. 1 maj  65 år

                                            Fader, Peter Dismarais, født i Fredericia

                                            Gift med 2 hustru, fæstehusmand og reformerte, paa Mejsling mark

                                            Udmattelse, nylig hjemkommen fra tjeneste

 

Lene Bennetsdatter              død 24 april begr. 2 maj  87 år

                                            Født i Tørskind fader Bennet, Stephen Rasmussens enke

                                            alderdomssvækkelse

 

Ole Povelsen                       død 1 maj begr. 7 maj  87 år

                                            Født i Jerlev, fader Povel Pedersen

                                            Almisselem gift i 2 ægteskab i fattighus. Alderdomssvaghed

 

Ane Jørgensen                      død 3 maj begr. 10 maj  51 år

                                            Født i Greis, fader Jørgen Nielsen

                                            Jens Jørgensen gaardmands hustru i Jerlev by

                                            Læge Sich

 

Ane Kirstine Nielsen            død 4 maj begr. 9 maj  32 år

                                            Besvangret fruentimmer i tjeneste hos Jens Povelsen paa engmark

                                            Følgeren af barselsseng

 

Else Marie Petersen              død 23 maj begr. 30 maj 4 år

                                            Gaardmand Søren Petersen hustrus datter i Mejsling

                                            Brystsyge – læge i Fredericia Haarseker – syg i 12 dage

 

 

 

Christen Pedersen                død 6 juni begr. 10 juni  12 år

                                            Født i Fredericia, søn af gaardmand Søren Petersen paa Mejsling mark

                                            Kirtelsyge, stedse svag, ikke værnepligtig

 

Herman Kock                      død 27 juni begr. 2 juli  2 år

                                            Født paa Jerlevgaard søn af Hr. Koch ejer af Jerlevgaard

                                            Inflamation og krampe, lægen Sich

 

Inger Jensdatter                    død 14 juli begr. 20 juli  64 år

                                            Født i Højen fader Jens Nielsen

                                            Ole Povelsens enke, almisselem i Jerlev fattighus, alderdomssvækkelse

 

Ane Andersen                      død 16 august begr 19 august 1 år

                                            Født i Mejsling, datter af Væver og gaardmand Anders Larsen i Mejsling

                                            Syg faa timer, slagtilfælde

 

Frederik Marthin Hansen      død 22 august begr. 29 august 1 år

                                            Født paa Jerlev mark, søn af skomager Christian Hansen Bærens og gjordemoder

                                            Dorthe Marie Andersen i Jerlev gjordemoderbolig

                                            Kighosten i 6 uger – kunde ej i 17 dage ej græde eller die

 

 

 

Anders Andreasen                død 4 september begr. 9 september 43 år

                                            Døbt i Smidstrup fader Andreas Andreasen

                                            Dagleier og fæstehusmand, gift paa Mejsling mark

                                            Druknede i en leergrav, paa vante travetur

 

Hans Peter Monrath             død 21 oktober begr. 30 oktober 55 år

                                            Fader Hans Monrath, født i Ollerup i Fyn

                                            Gaardmand og sognefoged og sogneforstander i Jerlev by og sogn gift 1 gang

                                            Læge Christens. En sygdom kunde ej synke

 

Christen Nissen                    død 12 november begr. 20 november 38 år

                                            Født i Jerlev fader Nis Bunde

                                            Tjenestekarl hos Niels Nielsen Gaarslef i Jerlev, ungkarl

                                            Brystsyge, svindsot

 

Bodil Marie Christensen       død 16 december begr. 23 december  1 år

                                            Født i Jerlev, datter af gaardmand Christen Madsen Huiler i Jerlev by

                                            Kighoste med slagtilfælde

 

Jens Christensen                  død 20 december begr. 27 december 1 år

                                            Født i Jerlev, søn af Christen Jensen Huiler, gaardmand og huiler i Jerlev

                                            Brystsyge

 

 

 

 

Thomas Hansen Skiøde og

Hans Hansen Skiøde (Tvillinger)  døde 22 december begr. 27 december 2 dage

                                            Tvillingebrødre, sønner af murermester og selvejerhusmand med jord

                                            Hans Thomsen Skiøde

 

1848

 

 

Ingeborg Nielsen                  død 1 januar begr. 9 januar  2 år

                                            Født paa Mejsling mark

                                            Datter af murermester og selvejende husmand Niels Nielsen paa Mejsling mark

                                            Kighoste ingen læge

 

Ane Marie Nielsen               død 4 januar begr. 9 januar  4 år

                                            Søster til den forrige pige

                                            Døde ligesom søsteren af kighoste uden lægehjælp

 

Valdborg Lauridsdatter         død 21 januar begr. 30 januar 76 år

                                            Født i Grønninghoved, fader Laurids Qvaik

                                            Enke efter første ægteskab med Laurids Jensen Tingskov,

                                            Almisselem i Mejsling skov, af alderdomssvækkelse

 

Mette Marie Germansen       død 23 januar begr. 2 februar  16 år

                                            Født i Mejsling, hjemme ved familien, datter af gaardmand German Lauritsen

                                            I Mejsling.  Krampeslag – syg 3 dage. Ingen læge

 

Laurits Andersen                  død 12 februar begr. 20 februar 82 år

                                            Født i Kærbølling, fader Anders Sørensen

                                            Opholdsmand hos sin svigersøn gaardmand Anders Larsen i Mejsling

                                            Ægtemand i 2 ægteskab. alderdomssvækkelse ingen læge

 

Jens Iversen                         død 5 april begr. 9 april  69 år

                                            Født i Thyrsbæk gartnerhus i Engum sogn

                                            Opholdsmand, forhen gaardmand i Jerlev by, ægtemand i 1 ægteskab

                                            Fandtes druknet i en mergelgrav – begravet med sædvanlige ceremonier

                                            Ifølge amtets tilladelse

 

Marie Elisabeth Rasmussen  død 16 juni begr. 23 juni  79 år

                                            Født i Nørre Vilstrup, fader Rasmus Degn

                                            Enke efter Hans Mortensen, forhen gjordemoder – nu opholdende hos sin søn

                                            Rasmus Hansen i Mejsling i 1 ægteskab

                                            Alderdomssvækkelse. – gjordemoder for Højen Jerlev Ødsted og en del af

                                            Skibet sogn

 

Dødfødt dreng                      død 16 oktober begr 29 oktober

                                            Søn af Niels Nielsen, selvejerhusmand med jord

murer og væver paa Mejsling mark,

beretning fra gjordemoderen haves

 

Jørgen Andersen                  død 4 november begr 12 november 69 år

                                            Født paa Jerlev annexgaard, fader Anders Jørgensen

                                            Jordløs husmand, barnløs enkemand i Jerlev by efter første ægteskab

                                            Gik om morgensen i dagleje som tærsker med sin dorre og døde, bragt til sengs

 

Ane Marie Hansen               død 7 november begr. 12 november  5 år

                                            Født i Elkærhus, datter af gaardmand Hans Nielsen Lilfrost i Elkærhus

                                            Diarrhee, ingen læge

 

 

 

1849

 

 

Søren Andersen Lundskov    død 13 januar begr. 21 januar 1 år

                                            Fader, Anders Ludvigsen født i Mejsling skov

                                            Faderen selvejerhusmand med jord og fra fraværende som kriger

 

Mette Stephensdatter            død 26 januar begr. 5 februar 49 år

                                            Født i Bredstenlund, fader Stephen Rasmussen

                                            Gaardmand Hans Rasmussens kone paa gaarden Rosendal

                                            mavesyge     

 

Dødfødt dreng                      død 13 marts begr. 18 marts

                                            Søn af husmand Hans Jensen Huiler med jord paa Jerlev søndre amrk

                     

Peter Beiskjær                      død 27 marts begr. 1 april

                                            Uægte søn af pige Maren Nielsdatter i gaarden Beiskjær

 

Thomas Henrichsen             død 12 april begr. 22 april 66 år

                                            Selvejerhusmand paa Jerlev mark med jord

 

Ane Pedersdatter                  død 19 maj begr. 27 maj 86 år

                                            Født i Mejsling by, fader Peder Bertelsen

                                            Aftægtemand Søren Christensens kone paa Mejsling mark

 

Niels Nielsen                       død 22 maj begr. 29 maj  52 år

                                            Gaardmand og Sogneforstander i Jerlev, født i Gaarslev

 

Hans Peter Thomsen            død 9 juni begr. 17 juni  7 år

                                            Husmand og blikkenslager Thomas Jørgen Frederiksens søn paa Mejsling mark

 

Karen Sørensen                    død 12 juni begr. 17 juni  23 år

                                            Født i Ammitsbøl i Ødsted sogn 4 maj 1826

                                            Husmand Søren Rasmussens datter paa Mejsling mark

                                            Døde af brystsyge

 

 

Kirsten Nielsdatter               død 23 november begr. Efter familiens ønske i fødesognet Jelling

                                            Født i Jelling den 28 september 1823

                                            Opholdt sig her i sognet.  Døde strax efter barselsseng

 

 

1850

 

 

dødfødt dreng                      død 9 januar

                                            forældre: Morten Christensen og hustru Kirstine Andersen paa Jerlev mark

 

Fredericia Martine Hansen    død 17 januar begr. 27 januar 5 maaneder

                                            Datter af skomager Christian Hansen Berents og hustru jordmoder

                                            Dorthea Marie Andersdatter, født 10 august 1849 Jerlev mark

                                            Død af krampe

 

Peder Pedersen                    død 14 marts begr. 22 marts 7 år

                                            Søn af gaardmand Christen Jensen i Jerlev født ibid

                                            Død af brystsvaghed

 

Henrik Mathiasen                død 22 april begr. 26 april 6 dage

                                            Søn af husmand Mathias Jørgensen af Mejsling skov, født sammesteds

                                            Død af krampetilfælde

 

Ane Marie Madsen               død 24 maj begr. 28 maj  1 år

                                            Datter af Tømmersvend Mads Peter Jessen paa Mejsling mark

                                            Død i slagtilfælde

 

Henrik Wilhelm Pape           død 14 juni begr. 21 juni 24 ½ år

                                            Søn af husmand Wilhelm Pape paa jerlev mark, født i Nørre Vilstrup

                                            Død af brysttærring

 

Ane Lauritsdatter                 død 11 juli begr. 16 juli  56 år

                                            Gaardmand Niels Lauritsens kone paa Jerlev mark

                                            Døde af vattersot

 

Niels Lildballe                     død 10 august begr. 14 august 12 dage

                                            Uægte barn af Else Marie Nielsdatter paa Jerlev mark

                                            Død af krampetilfælde

 

Bodil Marie Jørgensen         død 19 august begr. 25 august 13 dage

                                            Indsidder Jørgen Rasmussens datter paa Jerlev mark

                                            Død af børnesygdom

 

Ane Marie Jørgensen           død 28 september begr. 4 oktober 15 år

                                            Datter af gaardmand Jørgen Nielsen Tingskov paa Jerlev mark

 

Niels Lauritsen                    død 1 november begr. 10 november 87 år

                                            Fattiglem i Jerlev fattighus, død af alderdomssvækkelse

 

Ane Jensen                          død 11 november begr. 16 november 21 år

                                            Skomager Jens Nikolajsens hustru paa Jerlev mark

 

Dødfødt pige                       død 9 december begr. 15 december

                                            Faderen er fæstehusmand Hans Povelsen paa Jerlev mark

 

 

1851

 

 

dødfødt pige                        død 12 februar begr. 16 februar

                                            gaardmand Conrad Mortensens datter af Jerlev mark

 

Anders Christensen              død 17 februar begr. 23 februar  6 dage

                                            Moderen Tobia Mortensen i Jerlev

 

Ane Marie Nielsdatter          død 2 marts begr. 9 marts  58 ½ år

                                            Gaardmand Niels Iversens hustru paa Jerlev mark

                                            Døde af tæring

 

Christen Nielsen                  død 22 marts begr. 30 marts 72 år

                                            Lejehusmand, paa Mejsling mark, død af alderdom

 

German Nielsen                   død 22 april begr. 30 april  82 år

                                            Aftægtsmand hos sønnen Michel Germansen Drøhse i Jerlev, død af alderdom

 

Rasmus Jørgensen                død 21 april begr. 29 april  74 år

                                            Almisselem hos gaardmand Jeppe Johansen  i Jerlev, død af alderdom

 

Dødfødt dreng                      død 26 april begr. 4 maj

                                            Husmand Mathias Jørgensens dødfødte søn paa Mejsling mark

 

Niels Kring                          død 9 juni begr. 13 juni  21 uger

                                            Uægte barn af moderen Ane Margrethe Nielsdatter paa Jerlev mark

                                            Død af krampe

 

Johanne Nielsdatter              død 18 august begr. 24 august  88 år

                                            Enke efter for længst afdøde husmand i Ødsted Jens Christensen.

                                            Til huse hos sønnen Niels Jensen smed i Jerlev

                                            Døde af alderdom

 

Dødfødt dreng                      død 20 november begr. 30 november

                                            Husmand Niels Andersens dødfødte drengebarn af Jerlev

 

 

 

 

 

1852

 

 

dødfødt pige                        død 15 januar begr. 25 januar

                                            gaardmand Conrad Mortensens datter paa Jerlev mark

 

Inger Pedersdatter                død 4 marts begr. 11 marts  68 år

                                            Enke efter afdøde gaardmand Peder Jersin af Jerlev

                                            Døde af tæring

 

Dødfødt pige                       død 10 marts begr. 14 marts

                                            Gaardmand Ebbe Thomsens datter af Mejsling

 

Mikkel Povelsen                  død 16 juli begr. 20 juli 22 år

                                            Ugift bødkersvend i Veile, faderen Poul Sørensen i Jerlev

                                            Druknede i Veile fjord. Skifterettens og præstens attest forevist ligeledes lægens

 

Maren Pedersdatter              død 24 august begr. 29 august 72 år

                                            Enke efter husmand Anders Christensen i Nørup, var der jordemoder

                                            Var født i Starup, faderen Peder Christensen, døde hos datteren i Jerlev

                                            Død af alderdom

 

Povel Sørensen                    død 10 september begr. 14 september 56 år

                                            Gift husmand paa Jerlev mark, født der, faderen Søren. Død af brystsvaghed

 

German Lauridsen               død 14 oktober begr. 21 oktober 59 år

                                            Gift gaardmand i Mejsling, faderen Laurits Thomsen

                                            Døde af mavesygdom, har været svag i mange aar

 

 

Peder Gregersen                   død 26 november begr. 6 december 5 år

                                            Søn af husmand Gregers Jensen paa Jerlev mark, født der

                                            Død af mæslinger

 

 

1853

 

 

Jens Michael Jagd                død 1 januar begr. 8 januar  22 år

                                            Seminarist, været huslærer i Eltang, født i Gaarslev, faderen Hans Jagd.

                                            Retliget skolelærer

                                            Død hos broderen, kirkesanger Jagd efter faa dages ophold af tæring

 

Madsine Pedersen                død 20 januar begr. 26 januar  4 maaneder

                                            Datter af husmand, fæster Peder Madsen i Mejsling skov, født der

                                            Død af halssyge

 

 

 

Mette Sophie Germansen      død 27 januar begr. 6 februar  7 uger

                                            Datter af gaardmand German Andersen paa Jerlev mark, født der

                                            Død af kighoste

 

Niels Lauritsen                    død 12 februar begr. 20 februar 72 år

                                            Enkemand, aftægtsmand paa Jerlev mark, født i Mejsling,

faderen Laurits Thomsen. Død af alderdom og brystsvaghed

 

dødfødt dreng                      begr. 20 februar                  

                                            søn af husfæster Andreas Jacobsen i Mejsling skov

 

Maren Sørensdatter              død 9 marts begr. 16 marts  61 år

                                            Gift med aftægtsmand Niels Sørensen i Lille Tved, født i Jerlev

                                            Fader Søren Nielsen. Død af brystsvaghed

 

Henrik Mathiasen                død 16 marts begr. 24 marts  ½ år og 2 dage

                                            Søn af husmand Mathias Jørgensen i Mejsling skov, født der

 

Hansine Thomsen                død 23 marts begr. 3 april 8 maaneder

                                            Datter af almisselem, Thomas Frederiksen i Jerlev fattighus, død af kighoste

 

Gidsel Jensdatter                  død 3 april begr. 9 april  77 år

                                            Enke efter aftægtsmand Jens Iversen, forhen gaardmand i Jerlev

                                            Født der, faderen Jens Grøn.  Død af alderdom

 

Søren Nielsen                      død 10 april begr. 17 april  70 år

                                            Gift, aftægtsmand paa Mejsling mark, født i Jerlev faderen Niels (Sørensen ?)

                                            Død af alderdom og brystsvaghed

 

 

 

 

Maren Knudsen Blanke        død 11 april begr. 17 april  21 år

                                            Ugift datter af  afd. boelsmand Knud Nielsen. (stedfar Laurits Nielsen)

                                            Paa Jerlev mark, født i Knustrup, Vejlby sogn i Fyn

                                            Død af brysrsvaghed

 

Ane Margrethe Erichsen       død 27 april begr. 5 maj  64 år

                                            Gift med aftægtsmand Peder Vendelboe Mejsling mark, født i Ringkøbing

                                            Faderen smed Erik Severin

                                            Død pludselig efter længere tid brystsvaghed

 

Lene Rasmusdatter               død 29 april begr. 5 maj 56 år

                                            Gift med smed Hans Frederiksen paa Jerlev mark, født i Vrigsted

                                            Faderen Rasmus Simonsen.  Død af vattersot

 

Abraham Raahede Pedersen død 18 maj begr. 22 maj  10 maaneder

                                            Søn af fæstehusmand Peder Gregersen Mikkelsen i Mejsling skov, født der

                                            Død af kighoste

 

Ane Marie Johansdatter        død 13 juni begr. 18 juni  72 år

                                            Enke efter afg. Gaardmand Berthel Pedersen i mejsling, født i Ammitsbøl

                                            Ødsted sogn, fader Johan Lauritsen.  Død af alderdom

 

Niels Jerlev                          død 24 juni begr. 3 juli  1 1/3 år

                                            Uægte søn af ugifte fruentimmer Karen Pedersdatter i Højen, født i Jerlev

                                            Døde hos boelsmand Niels Andersen i Jerlev

                                            Død af kighoste

 

Niels Iversen                       død 3 juli begr. 10 juli  ¾ år

                                            Søn af gaardmand Iver Jensen paa Mejsling mark, fødr der

                                            Død af kighoste

 

Hans Hansen                       død 11 juli begr. 17 juli 1 1/3 år

                                            Søn af husmand Hans Povelsen paa Jerlev mark, født der

                                            Død af kighoste og mæslinger

 

Sophie Magdalene Drøhse    død 15 august begr. 19 august 14 år

                                            Datter af sognefoged Mikkel Drøhse Jerlev mark, født der

                                            Død formentlig af nervefeber

 

Søren Hansen                      død 15 september begr. 20 september 14 ½ år

                                            Søn af boelsmand Hans Nielsen i Elkærhus, født der

                                            Druknede i en leergrav ved badning

 

Niels Pedersen                     død 18 november begr. 25 november  47 år

                                            Væver husmand i Jerlev, født i Jerlev. Faderen Peder Nielsen, indsidder

                                            Hængte sig selv og skulde efter herredsfogdens anmeldelse af 23 november

                                            Udi amtets resul. Begraves paa kirkegaarden uden jordpaakastelse eller

                                            Anden kirkelig højtidlighed

 

Abelone Jensdatter               død 22 december begr. 30 december 74 ¼ år

                                            Enke efter husmand Nicolaj Møller i Jerlev. Født i Egtved faderen

                                            Jens Jensen død hos svigersønnen Niels Rasmussen i Jerlev

                                            Død af alderdom

 

 

1854

 

 

Andrea Madsen                    død 19 marts begr. 27 marts 25 år

                                            Ugift datter af gaardmand sogneforstander Mads Andersen i Kirkehøi

                                            Født paa Nørre Vilstrup mark

                                            Død af krampe – var sindssvag

 

 

 

 

Ane Jørgensdatter                død 21 marts begr. 29 marts 75 år paa Ødsted kirkegaard

                                            Enke efter aftægtsmand Poul Hansen af Ødsted, død i Jerlev hos husmand

                                            Jens Nielsen Christensen i Jerlev skov.

                                            Død af alderdom, blev som egentlig hjemmehørende i Ødsted sogn

                                            Hvorfra hun haver aftægt, ført til Ødsted kirkegaard ar begrave

 

Dødfødt pige                       begr 27 marts

                                            Datter af Proprietær Kock til Jerlevgaard

 

Ane Marie Jensdatter           død 28 marts begr. 5 april  80 år

                                            Enke efter husmand Peder Nielsen Lund, hendes anden mand, født i Andkær,

                                            Faderen Jens Thomsen, hun døde hos sønnen gaardmand Jørgen Tingskov

                                            Nørre Jerlev mark.  Død af alderdom

 

Ane Mortensdatter               død 18 april begr. 22 april 56 år

                                            Gift 2 gang med husfæster Mathias Pedersen paa Jerlev søndre mark

                                            Født i Mejsling, faderen Morten Olesen, gaardmand og dyrelæge

                                            Død af brystbetændelse

 

Peder Germansen                 død 4 juni begr. 10 juni  16 år

                                            Ugift søn af German Lauritsens enke i Mejsling, født der

                                            Død af brystbetændelse

 

Augustinus Andreasen          død 2 juli begr. 7 juli  17 ½ år

                                            Ugift søn af boelsmand Andreas Jensen paa Jerlev mark, født og døde der

                                            Død af brystsvaghed og vattersot

 

Morten Johansen                  død 5 august begr. 11 august  68 ½ år

                                            Aftægtsmand i Jerlev by tillige med lægdsmand og gaardmand, født i Jerlev

                                            By, faderen Johan Mortensen

                                            Død af Rørelse

 

Peder Jensen Vendelboe       død 30 september begr. 8 oktober  76 år

                                            Enkemand, aftægtsmand paa Mejsling mark, født i Ødsted fader Jens Vendelboe

                                            Død af alderdom

 

Ane Kirstine Jensen             død 25 december begr. 31 december ½ år

                                            Datter af indsidder Jens Nielsen. Hos boelsmand Jacob Christensen

                                            Jerlev mark, født i Højen by død af krampe

 

Jens Thomsen                      død 26 december begr 2 januar 1825  33 år

                                            Ugift, søn af Thomas Henriksens enke, husejerinde med jord paa Jerlev mark,

                                            Født der, fader Thomas Henriksen er død

                                            Død af brystsvaghed

 

Gidsel Marie Rasmussen      død 28 december begr. 6 januar 1855  11 ¼ år

                                            Datter af gaardmand Rasmus Davidsen i Mejsling mark, født der

                                            Død af kjertelsyge og brystsvaghed

 

 

1855

 

 

Niels Sørensen                     død 5 januar begr. 13 januar  63 år

                                            Aftægtsmand, enkemand i Lille Tved, født i Qvelkrog i Højen sogn

                                            Fader Søren Nielsen. Død af brysrsvaghed

 

Dødfødt pige                       begr. 11 marts

                                            Datter af indsidder Væver Bertel Hansen i Mejsling

 

Dødfødt pige                       begr. 6 april

                                            Datter af husfæster Laurits Simonsen Jerlev mark

 

Peder Pedersen Desmarais    død 17 maj begr 24 maj  33 år

                                            Gift lejehusmand paa Jerlev mark, fader Peder Jensen Desmarais

 

Dødfødt pige                       begr. 24 maj

                                            Datter af husmand med jord Niels Andersen i Jerlev

 

Dorthe Kirstine Sørensen      død 19 maj begr. 25 maj 48 år

                                            Gift anden gang med gaardmand, sogneforstander Søren Madsen Pedersen i Jerlev

                                            Født i Terp, Bredstrup sogn. Faderen Gaardmand Søren Andersen Ladegaard

                                            Død af benskade, som trak op i maven, kræft i maven

 

Maren Andersen                  død 19 juni begr. 24 juni  2 dage

                                            Datter af efterlevende moder og fader.  Født for tidligt

 

Ane Marie Kirstine

Christensen                          død 19 juni begr. 24 juni  34 ¼ år

                                            Gift 2 gang med indsidder Anders Mortensen i Mejsling skov, født i

                                            Skibet sogn, faderen Christen Pedersen boelsmand dersteds

                                            Død i barslsseng

                                           

                                           

 

Germand Andersen              død 27 juni begr. 2 juli  56 år

                                            Gift gaardmand paa Nørre Jerlev mark, født sammensteds, faderen

                                            Anders Thomsen.

                                            Hængte sig selv og blev efter amtets resolution begravet uden jordpaakastelse

 

Dødfødt dreng                      begr. 8 august

                                            Søn af lejehusmand væver Peder Jensen Pedersen i Mejsling mark

 

Ane Johanne Hansen            død 21 september begr. 2 oktober 28 år

                                            Gift med husmand med jord, murer Johan Henriksen paa Jerlev engmark

                                            Født i Erritsø, faderen Hans Christensen

                                            Død af kirtelsyge og tæring

 

Dødfødt dreng                      begr. 23 september

                                            Søn af husmand med jord Mathias Jørgensen i Mejsling skov

                     

Niels Jensen                        død 15 oktober begr. 21 oktober  7 år

                                            Stedsøn af husfæster Laurits Simonsen paa Jerlev mark, født paa Elkærgaards

                                            Mark. Faderen Henrik Pape, var uægte født

 

Niels Christensen                 død 13 november begr. 20 november 76 ¾ år

                                            Gift gaardmand i Jerlev by, født i Mejsling, faderen Christen Nielsen

                                            Død af alderdom, en benskade var begyndelsen til hans sygdom,

                                            Han laa 1 ¼ aar til sengs

 

Johanne Andersdatter           død 25 december begr. 3 januar 1856 82  ¼ år

                                            Enke efter afgangne aftægtsmand Søren Nielsen, hos boelsmand

                                            Jens Conradsen paa Mejsling mark, født i Nørre Vilstrup, Skibet sogn

                                            Faderen Anders Clausen.  Død af alderdom

 

 

 

1856

 

 

Thomas Pedersen                 død 23 marts begr. 29 marts  21 år, hængte sig selv

                                            Ugift tjenestekarl paa Jerlevgaard. Født i Oustrup, Egtved sogn

                                            Faderen, Peder Christophersen

 

Grethe Christensdatter          død 16 april begr. 23 april  78 år gl.

                                            Døde af alderdom hos Peder Pedersen Darmarais enke, som var hendes datter

                                            Hun var enke efter Johan Pedersen, var almisselem på Ødsted sogn.

                                            Født i Feerup, Leierskov sogn, faderen Christen Pedersen

 

Niels Jensen                        død 14 maj begr. 18 maj  tvilling/nyfødt

                                            Søn af indsidder Niels Lauritsen i Mejsling skov, født der

 

 

Kirsten Johansdatter             død 6 juni begr. 15 juni  68 år

                                            Død af koldfeber og alderdomssvaghed

                                            Gift med aftægtsmand Henrik Levi på Jerlev engmark, født i Jerlev

                                            Faderen Johan Mortensen

 

Ane Pedergitte Qvist            død 11 juli begr. 17 juli  4 ¾ år

Pedersen                              døde af tæring, syg i 3 aar

                                            Datter af fæstehusmand Peder Jensen på Mejsling mark, født i Leierskov sogn

 

Hans Henrik Johansen          død 26 juli begr. 2 august  5 år, død af brystsyge

                                            Søn af murer Johan Henriksen paa Jerlev mark, født der

 

 

 

Hans Skjøde Thomsen          død 17 september begr. 22 september  45  ¾ år, død pludselig

                                            Gift husmand og murer paa Jerlev mark, født paa Stenogaard i Højen sogn

                                            Faderen, Thomas Olesen

 

Mette Margrethe Jørgensen   død 19 november begr. 27 november  ¾ år. Død af Brystsvaghed

                                            Datter af Gårdmand Jørgen Jensen i Jerlev, født der

 

Søren Christensen                død 4 november begr. 13 november  59 år  død af tæring

                                            Enkemand, aftægtsmand hos boelsmand Jens Pedersen Vendelboe paa

                                            Mejsling mark, født i Pjedsted. Faderen, Christen Sørensen

 

 

 

1857

 

 

Ane Andreasen                    død 23 marts begr. 31 marts  25 ¾ år. død af tæring

                                            Gift med husmand tømrer Thomas Thomsen Verner på Jerlev mark

                                            Født der, faderen Andreas Jensen

 

Hans Frederik Jørgensen      død 28 marts begr. 4 april  5½ år død af slag

                                            Søn af husmand med jord Jørgen Ludvigsen af Jerlev mark, født der

 

Ane Dorthea Jensen             død 27 juli begr. 2 august  1 ¼ år. død af kighoste

                                            Datter af husmand Jens Lauritsen i Mejsling skov, født der

 

Niels Iversen                       død 21 september begr. 26 september 68 år  død af brystsvaghed

                                            Enkemand, aftægtsmand hos kromand Iver Jørgensen i Jerlev, født i Jerlev

 

Anders Nielsen                    død 19 november begr. 27 november  10 maaneder 3 dage død af kighoste

                                            Søn af steenkløver Niels Jacobsen af Mejsling mark, født der 16 januar 1857

 

Karen Jensdatter                  død 4 december begr. 13 december  65½ år. død af alderdom

                                            Enke efter Anders Andreasen, død i fattighuset, født i Egtved sogn

                     

 

 

1858

 

 

Johan Wilhelm Pape             død 1 januar begr. 9 januar 76 år,  død af alderdom, var katholik

                                            Gift boelsmand, paa Jerlev Nørre mark, født i Vestphalen.

                                            Faderen, Henrich Pape

 

Ane Marie Hansen               død 14 januar begr. 23 januar 22 år. død af brystsvaghed

                                            Ugift datter af smed Hans Frederiksen i Jerlev by, født i Randers

 

Jens Jørgensen                     død 4 februar begr. 14 februar  maaske kighoste  2 ¾ maaned

                                            Søn af indsidder Jørgen Rasmussen paa Jerlev engmark, født der 18 nov. 1857

 

Hans Jørgensen                    død 18 februar begr. 26 februar 2 aar død af kighoste

søn af indsidder Jørgen Rasmussen Paa Jerlev engmark, født der

 

Elisabeth Kathrine               død 2 marts begr. 12 marts  67 år død af vattersot

Pedersdatter                         gift 2 gang med gaardmand Mads Andersen paa Kirkehøi.

                                            Født i Lindved, Sindbjerg sogn. Faderen Peder Stephansen

 

Rasmus Jørgensen                død 6 marts begr. 10 marts 4 dage

                                            Søn af husfæster Jørgen Hansen paa Jerlev mark, født der

 

Mikkel Germansen Drøhse   død 13 april begr. 21 april 57 år, død af krampe

                                            Gift boelsmand paa Jerlev engmark. Født i Højen sogn,

                                            Faderen, German Nielsen

 

Kirsten Thomsen                  død 30 maj begr. 5 juni   31 ¾ år død af brystsvaghed efter en barsel

                                            Gift med indsidder Jørgen Rasmussen paa Jerlev engmark, født der

                                            Faderen Thomas Henriksen.

 

Ane Dorthe Jensen               død 5 juni begr. 9 juni  2½ maaned  død af Diærrehe

                                            Datter af husfæster Jens Lauritsen i Mejsling skov, født der

 

Ane Kirstine Christiansen     død 13 juli begr. 18 juli  1 år  død af mavekrampe

Post                                     datter af gårdmand Christian Povelsen Post i Tved Stampemølle, født der

 

Anders Sørensen                  død 19 oktober begr. 24 oktober 6 uger 3 dage  død af krampe

                                            Søn af gårdmand Søren Madsen Pedersen i Jerlev by, født der

 

Martin Jeppesen                   død 20 november begr. 28 november  7 dage

                                            Søn af husmand Jeppe Hansen Seest paa Mejsling mark, født der

 

Thomas (?Frederik), Jørgensen   død 27 november begr. 1 december 45 år,

Kaldet ’ Thomas Jørgen Frederiksen’.          død ved selvmord, han forgav sig selv

                                            Gift blikkenslager i Jerlev fattighus. Født i Lureby, Kollerup sogn. Faderen,

                                            Uægte – stedfaderen Niels Jørgensen i Stubdrup mark

 

 

Else Nielsen                         død 28 november begr. 5 december  5  ¾ år  død af Gulsot

                                            Datter af husmand steenkløver Niels Jacobsen i Mejsling skov,

                                            Født i Mejsling skov

 

Niels Christian Ellebek         død 17 december begr. 22 december cirka 20 timer gl.

                                            Uægte søn af Lars Ellebeks datter Ane Marie Ellebek i Mejsling, født der

 

 

 

 

 

 

1859

 

 

Maren Povelsen                   død 21 januar  begr. 24 januar  33 år død i Veile sygehus af Vennisk sygdom

                                            Gift med væver husmand Morten Madsen paa Nørre Jerlev mark

 

Hans Hansen                       død 7 marts begr. 16 marts 9½ år  død af hjernebetændelse

                                            Søn af gaardmand Hans Hansen i Mejsling, født der

 

Bodild Jensdatter                 død 17 marts begr. 25 marts  78 år  død af alderdom

                                            Enke efter husmand Thomas Henriksen paa Jerlev engmark, født i Andsager

                                            Sogn, faderen Jens

 

Mette Mathiasen                  død 19 april begr. 26 april  71 år  død af alderdom efter pludseligt anfald af

                                            Besvimelse. Hendes fødested er Højen by

                                            Gift anden gang med lejehusmand Anders Rasmussen paa Mejsling mark,

                                            Født i Højen by, faderen Mathias Skrædder

 

Niels Nielsen                       død 28 april begr. 4 maj  ¼ år  død af brystbetændelse

                                            Gift husmand paa Nørre Jerlev mark, født i Lillballe, Eltang sogn

                                            Faderen, Niels Pedersen

 

Louise Mathilde Jensen        død 10 maj begr. 17 maj  7½ maaned død af kighoste

                                            Datter af Dorthea Jensen hos Seligmann i Veile, døde hos husmand Niels

                                            Andersen i Jerlev, er født i Veile

 

Ane Sophie Mikkelsen         død 2 juni begr. 8 juni  9  ¼ år død formentlig af orm?

                                            Datter af husmand Mikkel Frandsen i Mejsling skov, født der

 

Christian Madsen                 død 7 juni begr. 15 juni  35  ¼ år død af brystsvaghed

                                            Gift gaardmand i Mejsling, født i Nørre Vilstrup, Skibet sogn

                                            Faderen, Mads Christiansen

 

Carl Holbeh Rasmussen       død 2 juli begr. 7 juli  29  ¾ år  død af typhus

                                            Gift, skrædder og forpagter paa Jerlev mark, født i Stubdrup Højen sogn

                                            Faderen, Rasmus Jørgensen

 

Karen Mikkelsdatter             død 24 juli begr. 28 juli 32 ½ år  død af kirtelsvaghed og brystsvaghed

                                            Ugift datter af afdøde Mikkel Grøn efterlevende enke paa N. Jerlev mark,

                                            Født der

 

Ingeborg Andersdatter          død 6 september begr. 11 september 78 år  død af alderdom

                                            Aftægtsenke efter Thomas Lauritsen paa Mejsling mark, død hos sviger-

                                            Sønnen Niels Nielsen, født i Jerlev, faderen Anders Jørgensen

 

Niels Jensen                        død 25 september begr. 30 september 66 år   død af brystsvaghed

                                            Gift, aftægtsmand hos Niels Madsen paa Mejsling mark, født i Hover sogn

                                            Faderen , Jens Ulv

 

Lars Andersen                      død 2 november begr. 10 november 17  ¾ år  død af alderdom

                                            Gift, aftægtsmand, hos Conrad Mortensen paa Jerlev mark, født i Mejsling

 

Thomas Thomsen Værner     død 7 november begr. 16 november  36 år  død af tæring

                                            Gift boelsmand paa Jerlev engmark, født i Højen by. Faderen

                                            Thomas Johansen Værner

 

 

1860

 

 

Maren Nisdatter                   død 15 februar begr. 21 februar  83 år  død af alderdom

                                            Enke efter gaardmand Christen Nielsen Aatte, hendes anden mand.

                                            Født i Nørre Vilstrup, død paa Mejsling mark

 

Ane Margrethe Pedersen      død 23 april begr. 29 april 73 år  død af alderdom

                                            Enke efter aftægtsmand Lars Andersen paa Jerlev mark, født i Rugsted,

                                            Ødsted sogn, faderen Peder

 

Mads Andersen                    død 20 maj begr. 26 maj 61 ½ år  død af brystbetændelse, var gift 2 gange

                                            Gift gaardmand paa Kirkehøj, født i Rugsted, Ødsted sogn

                                            Faderen, Anders Johansen

 

Søren Jørgensen                   død 24 juni begr. 29 juni  41 ¾ år  død af tæring

                                            Gift husmand paa Mejsling mark

Johan Henrik Ludvig            død 25 juli begr. 30 juli  16 uger  død af smerter

Rau Hansen                         søn af husmand Hans Clausen paa Jerlev mark, født der

 

Kirsten Marie Christensen    død 1 august begr. 5 august 14 ¾ år død af vattersot

                                            Ugift datter af indsidder Christen Nielsen i Jerlev by, født i Ruhe, Skibet sogn

 

Niels Jensen                        død 3 august begr. 8 august  9 ½ uge død af diarrehe

                                            Søn af husmand fæster Jens Lauritsen i Mejsling skov, født der

 

Ane Marie Lauritsen            død 25 oktober begr 1 november  34 år  død af tæring. Født 25 oktober 1826

                                            Gift med gaardmand Anders Larsen i Mejsling, født der, faderen

                                            Laurids Andersen

 

Ane Sørensdatter                  død 28 oktober begr. 3 november 44 ¾ år  død i barselsseng

                                            Gift med gaardmand Morten Ladegaard Nielsen i Jerlev by, født i Boerlev,

                                            Starup sogn, faderen Søren Hansen

 

Dødfødt dreng                      begr. 22 november født den 16 november 1860

                                            Søn af husmand med jord  ?  Knudsen Hansen paa Mejsling mark, født der

 

Ane Nielsdatter                    død 3 december begr. 10 december  35 ¾ år  død af mavesygdom efter sin

                                            Barsel i februar dette år

                                            Gift med boelsmand Peder Mikkelsen paa Jerlev nordre mark, født i

                                            Mejsling, faderen Niels Jensen

 

Lene Kirstine Johansdatter    død 10 december begr. 16 december  48 ¾ år  død af mavekrampe

                                            Separeret fra Jens Nielsen Grøn, boende paa Jerlev mark, født paa Fænø

                                            Faderen Johan Jeppesen

 

 

1861

 

 

Ane Rasmussen                   død 23 januar begr. 31 januar 74 år  død af alderdom

                                            Enke efter aftægtsmand Iver Christensen, døde i Mejsling skov

                                            Hos svigersønnen Peter Ebbesen Vilhelmsen, født i Bredsten sogn

                                            Fader Rasmus Iversen

 

Johan Henrik Ludvig            død 1 marts begr. 8 marts 24 ½ år. død af tæring paa Jerlev engmark

Rau Larsen                          ugift søn af aftægtemand Lars Jensen paa Vilstrup mark, Skibet s. var murer

 

Ane Marie Kathrine Hansen død 23 marts begr 29 marts 4 ¾ år  død af krampe

                                            Datter af indsidder Hans Jørgensen paa Jerlevgaards mark, født i Lejerskov

 

Hans Bentsen                       død 27 marts begr. 4 april 10 ½ år  død af kirtelsyge

                                            Søn af afdøde Bent Hansen. født i Lilballe, Eltang sogn. Døde hos smed

                                            Johannes Markussen, stedfaderen paa Mejsling mark

 

Lene Eriksen                       død 21 april begr. 26 april  næsten 4 uger.

                                            Datter af daglejer Erik Michelsen af Veile, født og død i Jerlev fattighus

 

Thomas Olesen                    død 23 april begr. 28 april næsten 70 år  død af alderdom

                                            Gift indsidder i Jerlev by, født i Tistrup sogn ved Varde

 

Ane Lauritsdatter                 død 29 april begr. 5 maj  86 år  død af alderdom

                                            Enke efter boelsmand Søren Pedersen, døde hos N. Christ. Jensen i Jerlev skov

                                            Var født i Mejsling, faderen Laurits Thomsen

 

Karen Sørensen                    død 20 maj begr. 26 maj  8½ år  død af mæslinger

                                            Datter af afdøde husmand Søren Jørgensen i Mejsling

 

Laurits Lauritsen                  død 6 juni begr. 11 juni næppe 1 aar  død af mæslinger

                                            Søn af husmand Anders Lauritsen i Mejsling skov, født der

 

 

Hans Jeppesen                                           død 13 juni begr. 18 juni  14 år  død af svaghed i hovedet

                                            Søn af Jeppe Hansen Seest, boelsmand paa Mejsling mark, født der

 

Jens Boesen Jensen              død 14 juni begr. 18 juni 10 år  død af hævelse i benet, hos gaardmand

                                            Jeppe Johansen i Jerlev

                                            Søn af almisselem Jens Nielsen Grøn i Nørup sogn, født i Nørup sogn

 

 

Johanne Lauritsen                død 14 juni begr. 18 juni 1 ¼ år  død af kighoste og mæslinger

                                            Datter af gaardmand Laurits Germansen i Mejsling, født der

 

Ane Margrethe Nielsen        død 14 juni begr. 18 juni  10 ½ år  død af mæslinger

                                            Datter af udlagt barnefader, Guldbrandt Andersen. Plejedatter af Jens Pedersen

                                            Husfæster paa Jerlev mark, født i Fyen

 

Ane Kathrine Pedersen         død 15 juni begr. 23 juni 10 ¾ år  død af mæslinger

                                            Datter af husfæster Peder Christ. Madsen i Mejsling skov. Født i Rugsted

                                            Ødsted sogn

 

Inger Margrethe Friis            død 20 juni begr. 27 juni  16 år  død af kjertelsvaghed og mæslinger

Jeppesen                              datter af boelsmand Jeppe Hansen Seest paa Mejsling mark, født der

 

Johan Peter Eriksen              død 21 juni begr. 24 juni  3 år  død af mæslinger

                                            Søn af daglejer Erik Mikkelsen paa Veile Søndermark, død i Jerlev fattighus

 

Lars Hansen                        død 20 juni begr. 24 juni  11 ½ år død af mæslinger

                                            Søn af husmand med jord, Hans Clausen paa Jerlev engmark, født der

 

Hans Henrik Johansen          død 22 juni begr. 27 juni  4 ¾ år  død af mæslinger

                                            Søn af husmand murer Johan Henriksen paa Jerlev mark, født der

 

Maren Hansen                      død 23 juni begr. 27 juni  1 år 1½ maaned  død af kighoste

                                            Datter af smed, Hans Frederiksen i Jerlev by, født der, død hos husmand

                                            Hans Clausen paa Jerlev mark

 

Jeppe Jeppesen                    død 23 juni begr. 27 juni 6 ½ år  død af mæslinger

                                            Søn af boelsmand Jeppe Hansen Seest paa Mejsling mark, født der

 

Ane Mortensen                    død 24 juni begr. 30 juni  7 maaneder  død af mæslinger

                                            Datter af gaardmand Morten Ladegaard i Jerlev, født der

 

Christine Rasmussen            død 28 juni begr. 2 juli  1 år 11 maaneder død af mæslinger

                                            Datter af daglejer Peter Rasmussen paa Søndre Jerlev mark, født paa

                                            Stubdrup mark, Højen sogn

 

Martine Christensen             død 29 juni begr. 5 juli 3 ¼ år død af mæslinger

                                            Datter af daglejer Christen Andersen i Jerlev by, født der

 

 

 

Hans Christian Hansen         død 2 juli begr. 7 juli  3 år  død af mæslinger

                                            Søn af skomager Christian Hansen og hustru Gjordemoder, i Jerlev

                                            Gjordemoderbolig, født der

 

Ane Johanne Johansen         død 3 juli begr. 7 juli  død af mæslinger

                                            Datter af murer Johan Henriksen paa Jerlev mark, født der

 

Ane Kathrine Iversdatter      død 5 august begr. 10 august  66 år  død af brystsvaghed

                                            Gift med aftægtsmand Jørgen Sørensen Tved af Jerlev by,

                                            Født i Vilstrup, Skibet sogn, fader Iver Jensen

 

Niels Christensen Nielsen     død 8 august begr. 13 august  14  á 16 timer  nyfødt

                                            Søn af boelsmand Hans Nielsen i Jerlev skov, født der

 

Henrik Levi Johansen           død 12 august begr. 18 august 61 år  død pludselig ved afstigen af vognen

                                            I Jerlev by, formedentlig af kramper.

                                            Enkemand, aftægtsmand paa Jerlev mark, født paa Damkjær i Erritsøe

                                            Sogn. Faderen Johan German Mathiasen

 

Christiane Sørensen             død 19 august begr. 23 august 25 ¾ år  død i barselsseng af brystsvaghed

                                            Gift med boelsmand Hans Nielsen i Jerlev skov.

                                            Født i Ø. Snede sogn, faderen Søren Christensen

 

Ane Mette Jørgensdatter       død 18 november begr. 24 november  69 ½ år  død af gigt, blev begravet paa

                                            Højen kirkegaard.

                                            Gift med indsidder Niels Jørgensen, døde hos svigersønnen Jens Jacobsen

                                            I Mejsling skov, født i Jellinge sogn, faderen Jørgen

 

Gregers Jensen                     død 16 december begr. 23 december  62 år  død af tæring

                                            Gift husmand med jord paa Jerlev Nordre mark, født i Vilstrup Skibet sogn

                                            Faderen Jens Gregersen

 

 

1862

 

dødfødt dreng                      begr. 23 februar 

                                            søn af ugifte fruentimmer Else Sørensen i Mejsling by

 

Mikkel Pedersen                  død 18 februar begr. 26 februar  79 år  død af alderdom

                                            Gift aftægtsmand paa Jerlev mark, født i Hornstrup by og sogn,

                                            Faderen Peder Mikkelsen

 

Laurits Jensen Laborius        død 15 april begr. 21 april  82 år  død af alderdom

                                            Gift husmand i Mejsling skov, født i Skjærup, faderen Jens Laborius

 

Peder Sørensen                    død 23 april begr. 1 maj  64 år  død pludselig af krampe paa Høllund mølle

                                            Hvorfra han hjemkørtes

                                            Gift slagter paa Mejsling mark, født i Mejsling, faderen Søren Pedersen

 

Magdalene Nielsen              død 28 april begr. 4 maj 5 uger 2 dage  død af krampe

                                            Datter af bødker Niels Sørensen af Jerlev engmark, født der

 

Lars Hansen                        død 6 maj begr. 11 maj  17 dage  død af krampe

                                            Søn af husmand med jord Hans Clausen paa Jerlev engmark, født der

 

 

Dødfødt dreng                      begr. 25 maj 

                                            Søn af husmand Peder Madsen paa Jerlev mark

 

Jens Christian Ruhe              død 14 juni begr. 20 juni  12 ¼ år død af følgerne af mæslinger, brystsyge

                                            Stedsøn af skrædder, Anders Mortensen i Jerlev, død hos Peder Jensen

                                            Tørskind. Født i Ruhe, moderen Ane Marie Christensen

 

Henrik Jagd                         død 29 juli begr. 6 august  45 år  død af langvarig lungetæring

                                            Gift skolelærer og kirkesanger i Jerlev skole, født i Gaarslev.

                                            Faderen Hans Jagd

 

Maren Nielsdatter                død 2 august begr. 7 august  86 år død af alderdomssvaghed

                                            Enke efter gaardmand David Rasmussen i Mejsling, født i Herslev sogn,

                                            Faderen Niels Iversen

 

Christen og Jens Johnsen      død 9 september begr. 14 september  1½ døgn gamle tvillinger

                                            Nyfødte og fødte for tidlig

                                            Tvillingesønner af daglejer John Christensen paa Jerlevgaard mark, født der

 

Ane Mette Lauridsdatter       død 23 september begr. 28 september  32 år  død af tæring

                                            Har ligget 2½ år til sengs

                                            Ugift datter af afdøde Lave Hansen, født i Mejsling skov, hvor hun døde

 

Jeppe Johansen                    død 26 september begr. 2 oktober  45  ¼ år  død af slagtilfælde, var tillige

                                            Hengiven til druk.

                                            Gift gårdmand i Jerlev by, født i Jerlev by, faderen Johan Jeppesen

 

Jørgen Sørensen                   død 7 oktober begr. 15 oktober  79 år  død af alderdom

                                            Enkemand aftægtsmand hos gaardmand Hans Madsen Buch i Jerlev by

                                            Født i Tved, faderen Søren Nielsen

 

Søren Nielsen                      død 14 december begr. 21 december  ca. 75 år  død af alderdom

                                            Gift aftægtsmand paa Jerlev mark

 

Abelone Lauridsen               død 29 december begr. 5 januar 1863  56 år  død af brystsvaghed paa

                                            Jerlev engmark, gaarddrivende enke efter Mikkel Drøhse, født i

                                            Møgelkær kro, Egtved sogn, faderen Laurids Hansen

 

 

 

 

 

 

1863

 

 

Rasmine Louise Nielsen       død 20 februar begr. 1 marts  2 ¾ år død af strubehoste

                                            Datter af væver Niels Rasmussen i Jerlev by. Født der.

 

Niels Jakob Nielsen              død 2 marts begr. 8 marts  10-11 maaneder  død af brystsvaghed

                                            Søn af afdøde Niels Nielsen paa Jerlev mark.

                                            Stedfader Jakob Mortensen

 

Ane Mette Nielsen               død 24 april begr. 1 maj  55 ¼ år  død af brysrsvaghed

                                            Gift med indsidder Anders Mortensen Krog paa Jerlev mark. Født paa

                                            Engelund  Højen mark. Fader Niels Nielsen Poder

 

Ida Marie Jensen                  død 18 maj begr. 23 maj  64 år død af alderdom

                                            Enke efter aftægtsmand, Søren Nielsen paa Jerlev engmark. Født i

                                            Skovbølling, Jelling sogn. Fader Jens Lauridsen

 

Ane Marie Hansdatter          død 24 maj begr. 31 maj  49 år  død af brystbetændelse

                                            Gift med aftægtsmand, Mathias Jørgensen i Mejsling skov, født der.

                                            Fader Hans Christiansen Møller

 

Jeppe Hansen                       død 3 juli begr. 9 juli  64 år  død af brystsyge

                                            Gift boelsmand paa Mejsling mark. Født i Seest fader Hans Jeppesen

 

Hans Karlsen                       død 14 juli begr. 19 juli  12 ½ år  død af kirtelsvaghed

                                            Almissebarn paa Skibet sogn, hos husmand Peder Madsen paa Jerlev mark

                                            Født i Jerlev sogn, faderen Carl Rasmussen

 

Christen Jensen                    død 11 august begr. 16 august  2 ¼ år  død af koldfeber og mavesygdom

                                            Søn af indsidder Jens Lauridsen i Mejsling skov, født der

 

 

1864

 

 

Jens Andersen                      død 8 februar begr. 15 februar  55 ½ år  død af brystbetændelse

                                            Gift aftægtsmand i Jerlev by. Født i Ruhe Skibet sogn

                                            Faderen Anders Jensen

 

Ane Hansdatter                    død 18 februar begr. 24 februar  60 år  død af brystsvaghed

                                            Gift med husmand Mads Lauridsen Tingskov i Mejsling skov. Født i

                                            Højen, fader Hans Andersen

 

Dødfødt dreng                      begr. 21 februar

                                            Søn af indsidder Niels Mortensen paa Jerlev engmark

 

 

 

Niels Jensen                        død 26 februar begr. 4 marts  77 år  død af alderdom

                                            Smed, indsidder i Jerlev by, gift

                                            Født i Fredericia, faderen Jens

 

 

 

Ane Marie Hansen               død 27 februar begr. 4 marts  50 ½ år  døda af brystsvaghed og tæring

                                            Gift med gaardmand Rasmus Davidsen i Mejsling. Født i Bramdrup

                                            Fader Hans Nielsen

 

Maren Jensen Lauridsen       død 2 april begr. 10 april  1 dag gl.

                                            Datter af husmand, indkaldt soldat Jens Lauridsen paa Mejsling mark

                                            Født der

 

Niels Lauridsen Laborius      død 5 april begr. 10 april  32 år  død af slagtilfælde, var sindssyg

                                            Og aldrig confirmeret

                                            Ugift søn af afdøde Laurids Jensen Laborius, i Mejsling skov, født der

 

Andreas Jensen                    død 12 april begr. 20 april  73 år  død af alderdom

                                            Gift, husmand med jord paa Jerlev engmark. Født i Thyregod sogn

 

Hans Jensen                         død 27 maj begr. 29 maj  8 dage  død af indvendig forraadenelse i Hovedet

                                            Ifølge doktorens attest tilstedes det at barnet begraves hurtigt.

                                            Søn af soldat, Jens Mathias Jensen i Jerlev by, født der

 

Dødfødt dreng                       begr 5 juni.  Moderen død begravet paa Højen k.

                                            Søn af soldat Jens Peter Sørensen. Født i Lille Tved

 

Knudsine Nielsen                 død 7 juni begr. 11 juni 35 ½ år  død i barselsseng efter et dødfødt barns fødsel

                                            Gift med soldat Jens Peter Sørensen, død i Lille Tved, født i Egtved sogn

                                            Faderen Niels Iversen

 

Dødfødt dreng                      begr. 10 juni  moderen død

                                            Søn af boelsmand Jørgen Rasmussen paa Jerlev engmark, født der

 

Hanne Oline Federikke         død 9 juli begr. 15 juli  31 år. død i barselsseng af tæring, 5 uger efter

Jørgensen                            Et dødfødt barns fødsel

                                            Gift med boelsmand Jørgen Rasmussen paa Jerlev engmark. Født i Weile

                                            Moder, Kirsten Sofie Jørgensen

 

Dødfødt pige                       begr. 7 august

                                            Datter af gaardmand Peder Hansen i Jerlev by

 

Maren Nielsen                      død 8 september begr. 16 september  11 ½ år død af lungetæring

                                            Datter af husmand Niels Jørgen Hansen paa Jerlev nordre mark, født

                                            Der i et andet hus

 

Johanne Sørensen                død 8 september i Weile begr. 16 september død af tæring paa Vejle

                                            Sygehus  31 år gl.

                                            Gift med smed Hans Henrik Jensen paa Jerlev gaards mark. Født i N. Vilstrup

                                            Skibet sogn, fader Søren Nielsen

 

Søren Rasmussen                 død 2 november begr. 8 november næsten 70 år død af brystsvaghed og alderdom

                                            Gift, aftægtsmand paa Mejsling mark. Født i Kærbølling, Bredsten sogn

                                            Fader. Rasmus

 

Mikkel Frandsen                  død 10 november begr. 18 november  53 ¾ år  død af astma

                                            Gift husmand med jord i Mejsling skov, født paa Højen hede,

                                            Fader Frands Mikkelsen

 

Søren Peter Sørensen            død 17 november begr. 23 november  næppe 1 år død af kighoste

                                            Søn af husmand Søren Jensen Hatting paa Jerlev mark, født der

 

Ane Marie Jensdatter           død 18 november begr. 27 november  89 år død af alderdom

                                            Enke efter skrædder Jens Jensen paa Jerlev nordre mark, almisselem

                     

Hans Peter Nielsen               død 30 november begr. 8 december  3 ½ år død af kighoste

                                            Søn af gårdmand Niels Madsen paa Mejsling mark, født der

 

Anders Pedersen                  død 26 november begr. 4 december 11 maaneder død af

                                            Søn af husmand Peder Jensen, Jerlev nordre mark, født der

 

 

1865

 

 

Ane Katrine Jensen Kjær      død 1 februar begr. 7 februar død af kighoste 1 maaned og 6 dage gl.

                                            Datter af gaardmand Mads Jensen Kjær paa Jerlev engmark, født der

 

Anders Mortensen Krag       død 30 marts begr. 5 april  68 år  død af krampe

                                            Enkemand, indsidder paa Jerlev nordre mark. Født i Jerlev,

                                            Faderen Morten Andersen Krag

 

Dødfødt dreng udøbt            død 11 maj begr. 16 maj 

                                            Søn af Mads Lauridsen Tingskov. Kludesamler i Mejsling skov, født der.

                                            Var levende nogle faa minutter, døde i krampeslag. Efter faderens beretning.

                                            Etfer jordemoderens beretning havde det været død et par dage

 

Thomas Velling Pedersen     død 27 maj begr. 1 juni  1 áar 1 maaned. Død af brystbetændelse

Buhl                                    søn af gaardmand Peder Christensen Buhl i Jerlev by, født der.

 

Laurids Iversen                    død 29 maj begr. 3 juni  14 ¼ år  død af kjertler i halsen

                                            Søn af kromand Iver Jørgensen i Jerlev kro, født paa Jerlev mark.

 

Gjertrud Nielsen                  død 26 juni begr. 2 juli  død af krampe  7 maaneder og 4 dage gl.

                                            Datter af gaardmand Nielsen Madsen paa Mejsling mark, født der

 

Peter Nielsen                       død 12 juli begr. 17 juli  8 år.  død af sygdom i den store taa.

                                            Søn af gaardmand Niels Jensen Daugaard paa Jerlev nordre mark,

                                            Født i Jerlev by

 

Dortea Hansdatter                død 16 september begr. 23 september  71 år  død af vattersot of alderdom

                                            Enke efter boelsmand Mads Lauridsen paa Vilstrup mark, Skibet sogn

                                            Død hos sønnen, Laurs Madsen paa Jerlev mark

 

Ane Iverine Hansen              død 1 oktober begr. 6 okrober  1 ¼ år  død af strubehoste

                                            Datter af gaardmand Hans Hansen i Mejsling, født der

 

Hans Jagd                            død 25 oktober begr. 30 oktober 74 år  død af langvarigt gigtlidelse, blev bisat

                                            I Jerlev kirke, men begravet paa Gaarslev kirkegaard.

                                            Enkemand, skoleholder og kirkesanger af Gaarslev. Død hos enkemadame

                                            Jagd i Jerlev

 

Mads Pedersen                     død 25 november begr. 29 november  3  ¼ år  død af brystbetændelse

                                            Søn af dagleier Peder Olesen i Mejsling, født der paa Mejsling mark

 

 

1866

 

 

Jens Boesen Hansen             død 10 januar begr. 16 januar  2 år 7 måneder  død af strubehoste

                                            Søn af boelsmand Mads Christian Hansen i Mejsling mark

 

Gunder Marie Thomsen        død 5 februar begr. 14 februar 69 år død af alderdom

                                            Gift med skrædder Lars Nielsen Elkæb paa Mejsling mark

                                            Født i Fredericia, fader Boger Anders Thomsen

 

Catrine Christiansen             død 6 februar begr. 11 februar  25 ¼ år  død i barselsseng

                                            Gift med daglejer Niels Thomsen paa Mejsling mark, født i Nebsager

                                            Moder Grete Sørensdatter, gift med Peder Nielsen Jerlev mark

 

Hansine Kirstine Christensen død 2 marts begr. 11 marts  1 ¾ år død af strubehoste

                                            Datter af daglejer Christen Nielsen paa Jerlev mark, født der

 

Iver Jørgensen                      død 8 marts begr. 14 marts  50 ¾ år  død af vattersot

                                            Gift kromand i Jerlev by, født i Jerlev by. Fader Jørgen Sørensen

 

Ane Kirstine Christensen      død 13 marts begr. 19 marts  6 år  død af kirtelsygdom

Post                                     datter af møllen, Ellen Poulsen Post i Tvedmølle, født der

 

Ane Marie Nielsen               død 26 marts begr. 3 april 39 år  død af brystsvaghed og krampe

                                            Gift med gaardmand Niels Madsen paa Mejsling mark, født i Smidstrup

                                            Fader Niels Jensen

 

Johan Peter Eriksen              død 13 april begr. 22 april  3 ¾ maaned  født 22 december 1865

                                            Søn af indsidder Erik Mikkelsen, Tjenende i Veile

                                            Født og døde i Jerlev fattighus

 

 

Kirstine Christensen             død 15 april begr. 22 april 11 maaneder  født 21 maj 1865, død af brystsvaghed

                                            Datter af gaardmand Christen Jensen Hjuler i Jerlev , født der

 

 

Jørgen Jensen                      død 3 august begr. 8 august 41 år  død af krampe som følge af drukkenskab

                                            Gift gaardmand i Jerlev by, faderen Jens Jørgensen

 

Mette Marie Hansdatter        død 7 september begr. 13 september 87 år død af alderdom

                                            Almisselem, enke efter den i 1845 afdøde Lauge Hansen, født i Sønder

                                            Vilstrup. Død i Mejsling skov

 

Gidsel Marie Nielsdatter       død 25 oktober begr. 2 november  73 år død af alderdom,

                                            Var i kirken 2 marts 94

                                            Enke efter husmand Rasmus Jørgensen, hos sønnen Jørgen Rasmussen

                                            Paa Jerlev engmark, født i Elkærgaard, fader Niels Johnsen

 

Ane Kirstine Hansen            død 14 november begr. 23 november 6 ¼ år

                                            Uægte datter af ugifte fruentimmer, Ane Marie Ellebæk i Mejsling, født der

 

Morten Mathiasen                død 21 november begr. 27 november 1 ¾ år

                                            Søn af husmand Mikkel Mathiasen i Mejsling skov, født paa Stubdrup

                                            Mark i Højen sogn

 

Ellen Marie Madsen             død 23 december begr. 30 december 3½ maaned. Født 15 september 66

                                            Død af krampe

                                            Datter af husmand Søren Madsen paa Jerlev Sønder mark, født der

 

 

1867

 

 

Hans Nielsen                       død 31 januar begr. 8 februar  78 ½ år  død af alderdom

                                            Døbt i Jerlev kirke 7 september 1788.

                                            Gift, aftægtsmand paa Jerlev nordre mark, født paa Elkærgaard

                                            Faderen Niels Johnsen

 

Karen Marie Madsen            død 19 februar begr. 24 februar 3½ år død af strubehoste. Født 10 oktober 63

                                            Datter af husmand og væver Peder Madsen paa Jerlev mark, født der

 

Niels Hansen Knudsen         død 8 marts paa Risgaard i Egtved sogn begr. 17 marts Jerlev k. 31 ¼ år

                                            Død af brok

                                            Ungkarl daglejer, søn af afdøde Knud Nielsen. Født i Kastrup ved

                                            Middelfart.

 

Udøbt pigebarn                    død 29 marts begr. 3 april  5 dage. Født 24 marts 67

                                            Uægte datter af ugifte fruentimmer Nikoline Lauridsen paa Jerlev Nordre

                                            Mark, født der

 

Maren Johansen                   død 15 april begr. 22 april  6 uger 5 dage. Død af krampe. Født 6 marts 67

                                            Datter af husmand Johan Henriksen paa Jerlev engmark, født der

 

Lars Jensen Tørskind           død 23 april begr. 27 april  61 ¼ år død af bræk. Født 4 marts 1806

                                            Gift aftægtsmand paa Jerlev mark, født i Tørskind, faderen Jens Pedersen

 

Mette Marie Lauridsen         død 2 maj begr. 8 maj 16 ½ år. død af tæring paa sygehuset i Veile

                                            Hvor hun var indlagt

                                            Ugift datter af daglejer Laurids Sørensen af Jerlev skov, født der

 

Niels Pedersen Hansen         død 4 maj begr. 11 maj  68 ¼ år død af alderdom, var krøbling

                                            Gift aftægtsmand paa Jerlev mark, født i Herslev, fader Gaardmand

                                            Hans Jakobsen

 

Kirstine Christensen             død 10 juni begr. 16 juni  86 ¼ år  død af alderdom

                                            Enke efter aftægtsmand, Niels Pedersen Hansen i Jerlev, født i Mejsling

                                            Faderen, Christen Nielsen i Jerlev

 

Maren Marie Jensen             død 12 juni begr. 16 juni 4 ½ år død af ?

                                            Datter af husmand Jens Pedersen væver paa Mejsling mark, født der

 

Lars Andersen                      død 12 juli begr. 18 juli  16 ½ år død af tæring. Født 14 marts 1851

                                            Søn af gaardmand Anders Larsen i Mejsling, født der

 

Anton Iver Hansen               død 26 juli begr. 1 august  7 uger

                                            Søn af gaardmand Hans Hansen i Mejsling, født der

 

Niels Christiansen Nielsen    død 16 september begr. 22 september 2 uger

                                            Søn af boelsmand Søren Nielsen i Jerlev skov, født der

 

Peder Nielsen                      død 11 november begr. 17 november  8 maaneder. Død af krampe

                                            Søn af gaardmand Niels Jensen Daugaard, paa Jerlev nørre mark, født der

 

Maren Jensen                       død 16 november begr. 20 november  2 ½ år født 2 juni 65  død af strubehoste

                                            Datter af daglejer Jens Madsen Jensen i Jerlev by, født der

 

 

1868

 

 

Jens Jensen Kjær                  død 20 januar begr. 26 januar  1 maaned død af krampe

                                            Søn af gaardmand Mads Jensen Kjær, paa Jerlev mark, født der

 

Hans Frederik Rau Jørgensen død 31 marts begr. 7 april   3 år  død af strubehoste

                                            Søn af gaardmand Jørgen Ludvigsen Ring paa Jerlev mark, født der

 

Maren Germansdatter           død 31 marts begr. 7 april 78 ¼ år død af alderdom

                                            Enke efter aftægtsmand Niels Jensen paa Mejsling mark. Født i Smidstrup

                                           

 

 

Maren Pedersdatter              død 9 april begr. 18 april 74 ¾ år død af alderdom

                                            Enke efter gaardmand, aftægtsmand Morten Johansen i Jerlev

                                            Født i Vilstrup

 

Ane Katrine Olesen              død 13 april begr. 20 april 77 ¼ år død af alderdom

                                            Gift med aftægtsmand Johan Carl Straaberg paa Mejsling mark

                                            Født i Hedensted

 

Kathrine Madsdatter             død 7 juni begr. 12 juni 68 år død af brystsvaghed

                                            Gift med aftægtsmand Peder Hansen Tvedgaard, født i Torstrup

                                            Præstegaard ved Varde, fader Mads Mogensen

                                           

Carl Nielsen                         død 13 juni begr. 18 juni 1 ¼ år død af krampe, Var født den 12 marts 1867

                                            Søn af gaardmand Niels Jensen Daugaard paa Jerlev nordre amrk, født der

 

Johan Gottlieb Sohbræk?      Død 16 juni begr. 20 juni  85 år. død af alderdom

                                            Enkemand, betjent i mange år, afskediget, nu i Jerlev by

 

Otto Arevad                         død 23 juli begr. 26 juli 34 år død af brystbetændelse

                                            Ungk. Snedker, døde hos gaardmand Peder Buhl i Jerlev. Født i Haastrup

                                            Smidstrup sogn. Fader skoleholder Niels Kjærgaard Arevad

 

Sidsel Marie Jensen              død 7 august begr. 12 august 1 ½ år  født 13 april 67, død af kighoste

                                            Og krampe.

                                            Uægte datter af ugifte fruentimmer Margrethe Gregersen , døde hos

                                            Laurids Gregersen husmand paa Jerlev mark

 

Poul Madsen Nielsen           død 19 august begr. 24 august  6 maaneder. Død af tandsyge og brystsvaghed

                                            Født den 15 februar 1868, søn af gaardmand Niels Madsen paa Mejsling mark

                                            Født der

 

Martine Nielsen                   død 3 september begr. 8 september 7 ¾ år  død af kjertelsvaghed

                                            Og kighoste

                                            Datter af almisselem Niels Mortensen Bjerlev paa Jerlevgaards mark,

                                            Født i Højen

 

Dødfødt pige                       død 15 september begr. 20 september 

                                            Datter af husmand Christen Andersen, under Jerlev by og herred

                                            Kirstine Jensen

 

Marie Kirstine Olesen          død 16 september begr. 22 september 4 ½ år død af strubehoste eller halssyge

                                            Datter af husmand Niels Olesen paa Jerlev engmark, født paa Vilstrup mark

                                            Skibet sogn

 

Hans Henrik Jensen              død 4 november begr. 12 november  2½ år  død af kighoste og slagtilfælde

                                            Født den 1 august 1866, søn af Hans Henrik Jensen, emed paa Jerlevgaard

                                            Mark. Født i Tiufkær, Smidstrup sogn

 

 

Maren Jensen                       død 6 november begr. 12 november 6 ½ år  død af kighoste og slagtilfælde

                                            Datter af smed, Hans Henrik Jensen paa Jerlev gaards mark

                                            Født i Vilstrup, Skibet sogn

 

Ane Marie Iversen               død 29 december begr. 6 januar 1869  49 ¼ år  død af brystsvaghed

                                            Efter en barselsseng for 12 aar siden

                                            Gift med husmand væver, Peder Ebbesen Vilhelmsen i Mejsling skov,

                                            Født i Mejsling, fader Iver Christensen

 

 

1869

 

 

Carl Christian Nissen           død 14 januar begr. 21 januar  5½ maaned  død maaske af kighoste

                                            Født den 39 juli 1868, søn af tømrer Niels Nissen paa Elkærhus mark

                                            Født der.

 

Ane Marie Nielsdatter          død 9 februar begr. 17 februar næsten 80 år død af alderdom

                                            Gift 2 gang med aftægtsmand Peder Andreasen i Mejsling skov

                                            Født i Give eller Givskud, fader Niels Christensen

 

Carl Johnsen                        død 10 marts begr. 16 marts  6 ¾ år  død af kirtelsyge

                                            Søn af væver John Rasmussen i Mejsling, født der

 

Sidsel Marie Nikolaisen       død 6 maj begr. 9 maj 1 aar  død af brystsyge

                                            Død hos Niels Andersen i Mejsling skov, datter af ugifte fruentimmer

                                            Nikoline Laursen – for tiden i Viuf

 

Mads Jensen Andersen         død 17 juni begre. 25 juni  næsten 43 år  død af brystsyge

                                            Gaardmand i Jerlev, søn af gaardmand Anders Madsen i Ruhe, Skibet sogn

                                            Født der, gift 1 ægteskab

 

Jens Andersen                      død 21 august begr. 27 august  55 år  pludselig død

                                            Gift boelsmand paa Jerlev mark, født i Bredsten sogn, faderen gaardmand

                                            Anders Jensen i Bredsten sogn. I anden ægteskab

 

Dødfødt dreng                      død 19 november 2001        

                                            Søn af husmand, smed Hans Henrik Jensen paa Jerlev mark

 

 

1870

 

 

Maren Møller skov               død 4 januar begr. 9 januar 28 år død af brysttæring

                                            Fattiglem, skomager J. Carlsens hustru, født i Naastrup ved Haderslev

                                            1 ægteskab i Jerlev fattighus

 

 

 

Kirsten Andersdatter            død 20 januar begr. 25 januar 80 år død af alderdom

(Laursen)                             fattiglem, enke efter skrædder Thomas Olesen – Jerlev fattighus

                                            datter af Laurs Pedersen af Jelling

 

Niels Mortensen                   død 29 januar begr. 6 februar 46  2/3 år  død af brystsyge

                                            Indsidder i Jerlev, søn af Morten Petersen, født i Vonge, Nykirke sogn

                                            Gift i første ægteskab

 

Ane Johanne Nielsen            død 12 februar begr. 20 februar 63 år død af tæring

                                            Husmand Jens Thullesens hustru i Højen, 1 ægteskab i Jerlev

 

Niels Jensen                        død 14 februar begr. 20 februar  87  år død af alderdom

                                            Almisselem, født i Hygum, Jellinge sogn

 

Jens Thuelsen                      død 11 marts paa Fredsted mark, i Blaakjær skov i Starup sogn,

                                            Begr. 18 marts paa Jerlev k. 68 år. 

                                            Død af brystbetændelse, blev begraven her med tilladelse af pastor

                                            Blicher i Starup

                                            Husmand i Jerlev, født i Starup, søn af Thule Jørgensen, gift 1 ægteskab

 

Dødfødt pige                        død 3 april

                                            Datter af Jens Peter Jensen Tingskov- Jerlev fattighus

 

Hans Peder Madsen              død 18 maj begr. 22 maj 4 maaneder død af krampe

                                            Husmand Søren Madsens søn i Jerlev

 

Marie Sofie Christiansen      død 28 maj begr. 3 juni 75 år død af alderdom

Født Jensen                         husejer Christian Nielsen Christiansen – i Tved Mølle. Født i Haderslev

 

Jes Christensen Kvist           død 15 september begr. 21 september  10 uger død af krampe

                                            Husmand Christen Sørensen Kvists søn i Jerlev

 

Christen Jensen                    død 30 september begr. 8 oktober  52 år død af tæring

                                            Gaardmand og Hjulmand i Jerlev, født i Rugsted Ødsted sogn den

28 januar 1818

 

Christen Pedersen Andersen

Og

Peder Nielsen Andersen       døde 5 juni begravet 10 juni 1 dag

                                            Husmand Anders Madsen Buchs tvillingsønner Jerlev mark                                         

Jens Johansen                      død 15 oktober begr. 22 oktober 9½ år død af skarlagensfeber

                                            Husmand murer Johan Henriksens søn paa Jerlev mark

 

Herman Kaltoft Jensen         død 25 december begr. 1 januar 1871  14 år  død af tæring

                                            Væver Jens Pedersens søn paa Mejsling mark

 

 

 

 

 

 

1871

 

 

Augustine Marie Panduro     død 4 februar begr. 10 februar 5 ½ år død af tæring

                                            Smed, Hans Rudolf Panduros datter i Jerlev by

 

Jens Jørgensen                     død 24 februar begr. 4 marts 95 aar død af alderdom

                                            Aftægtsmand hos Søren Jensen Lund i Jerlev - enkemand

 

Grete Sørensdatter               død 8 marts begr. 16 marts 58 år død af brysttæring

                                            Husmand, Peder Nielsens hustru paa Jerlev mark

 

Arent Knudsen Hansen         død 1 april begr. 8 april 47 år død af brystsvaghed

                                            Husmand med jord – gift i Mejsling

 

Christen Pedersen                død 14 april begr. 21 april 11 uger  død af svaghed i rykken

                                            Boelsmand Peder Mikkelsens søn – Jerlev nordre mark

 

Niels Olesen                        død 20 april begr. 28 april 44 aar død af brystsvaghed

                                            Husmand gift paa Jerlev mark

 

Mette Katrine Jensen            død 10 juni begr. 15 juni 75 år  død af alderdomssvaghed

                                            Aftægtsmand, Jens Andersens hustru, paa aftægt hos Hans Sørensen i Mejsling

 

Ane Marie Hansdatter          død 14 juli begr. 20 juli Ødsted kirkegaard  81 år, død af alderdom

                                            Aftægtskone, enke efter aftægtsmand Kleman Klausen af Ammitsbøl,

                                            Ødsted sogn, hun opholdt sig ved dødsfaldet hos gaardmand Jakob

                                            Nielsen paa Jerlev mark

 

Jens Konradsen                    død 3 oktober begr. 9 oktober 53 aar omkommen ved hængning

                                            Boelsmand – gift i Mejsling

 

Ane Mette Thomasen           død 15 oktober begr. 22 oktober 21 år død af mavesygdom

                                            Fattiglem – ugift i Mejsling

 

Hans Peder Pedersen            død 16 november begr. 23 november 71 aar død af brystsvaghed

                                            Aftægtsmand – gift i Jerlev

 

Thomas Sørensen                 død 2 december begr. 9 december 40 aar død af tæring

                                            Gaardmand i Mejsling - gift

 

Else Jensdatter                     død 22 december begr. 30 december 85 år død af alderdom

                                            Husmand Thomas Kristensens hustru paa Jerlev mark

 

Dødfødt dreng                      død 28 december begr. 1 januar 1872

                                            Søn af Jens Peder Jensen Tingskov i Jerlev fattighus

 

 

 

1872

 

 

Rasmus Davidsen                død 2 januar begr. 11 januar 65 aar ihjelslagen ved ulykkelig kørsel

                                            Gaardmand i Mejsling – gift i 3 ægteskab

 

Karen Andersdatter              død 6 februar begr. 14 februar  59 år, død af mavebetændelse

                                            Husmand og snedker Niels Nielsens hustru i Jerlev

 

Kirstine Kristensen              død 29 februar begr. 3 marts 1 dag. Dødsaarsagen vides ikke

                                            Tjenestepige Kirstine Marie Kristensens datter – paa Jerlevgaard

 

Else Marie Nielsen               død 4 marts begr. 10 marts  18 uger  død af krampe

                                            Indsidder Niels Kristian Nielsens datter i Jerlev

 

Amalie Katrine Kristensen    død 14 marts begr. 24 marts  42 uger 2 dage  død af krampe

Kvist                                   husmand Kristen Sørensen Kvists datter paa Jerlev mark

 

Maren Andersen                  død 19 marts begr. 24 marts 10 aar  død af tyfus

                                            Husmand Anders Madsen Buchs datter i Jerlev

 

Maren Jensdatter                  død 28 marts begr. 1 april 39 aar  død af brystsvaghed

                                            Indsidder Niels Nielsen Beiskjærs hustru – fattiglem i Jerlev

 

Johan Henrik Bartel             død 31 marts begr. 6 april 8 dage  død af krampe

                                            Indsidder Johan Martin Bartels søn i Jerlev

 

Søren Germansen                 død 2 april begr. 8 april 37 aar død af tæring

                                            Indsidder i Mejsling - gift

 

Maren Hansen                      død 7 april begr. 13 april 3 ½ aar død af feber

                                            Gaardmand Rasmus Steffen Hansens datter paa Jerlev mark

 

Anton Pedersen                    død 1 maj begr. 6 maj 9 ½ aar død af brystsvaghed

                                            Smed Peder Sørensen Madsens søn – Jerlev mark

 

Erik Mikkelsen                    død 28 juni begr. 3 juli 66 aar død af brystsvaghed

                                            Fattiglem i Jerlev fattighus - gift

 

Johanne Jensdatter               død 3 juli begr. 8 juli 75 år  død af mavebetændelse

                                            Enke efter gaardmand i Mejsling German Laursen – aftægtskone i Mejsling

 

Anders Larsen Nielsen         død 17 oktober begr. 23 oktober 2 aar  død af kjertelsvaghed

                                            Indsidder Niels Kristian Nielsens søn i Jerlev

 

 

 

 

 

1873

 

 

Ane Pouline Jensen              død 11 januar begr. 18 januar 8 ½ aar død af blegsot

                                            Husmand Jens Nielsen Kristensens datter paa Jerlev mark

 

Maren Nisdatter                   død 2 februar begr. 10 februar 75 aar død af alderdomssvaghed

                                            Aftægtskone – aftægtsmand Peder Jensen Tørskinds hustru hos

                                            Kristian Grebæk Jørgensen paa Jerlev mark

 

Elisabet Jeppesen                 død 7 marts begr. 14 marts 58 aar død af vattersot

                                            Enke efter husmand Mikkel Frandsen – Mejsling skov

 

Thomas Nielsen                   død 15 marts begr. 22 marts 5 maaneder  død af krampe

                                            Husmand Jørgen Nielsens søn paa Jerlev mark

 

Poul Nielsen                        død 21 marts begr. 29 marts ¾ aar død af hjernebetændelse

                                            Gaardmand Niels Madsens søn i Mejsling

 

Ane Jørgensen                      død 25 marts begr. 1 april 68 aar død af brystsvaghed

                                            Aftægtskone – aftægtsmand Jakob Kristensens hustru paa Jerlev mark

 

Else Marie Nielsen               død 18 maj begr. 24 maj 20 aar død af brystsyge

                                            Gaardmand Niels Madsens datter – ugift i Mejsling

 

Iver Jensen                          død 26 maj begr. 3 juni 73 aar død af tæring

                                            Gaardmand – gift i Mejsling

 

Kristen Frederiksen              død 10 juni begr. 16 juni 60 aar. Ihjelslagen ved kjørsel, idet hesten løb

                                            Løbsk og vognen væltede

                                            Boelsmand – gift paa Jerlev mark

 

Anders Rasmussen               død 23 juni begr. 29 juni 53 aar død af brystbetændelse

                                            Husamnd – gift i Mejsling

 

Magdalene Kirstine              død 18 juli begr. 24 juli 24 aar død af brystsvaghed

Jørgensen                            husmand, skomager Niels Nielsens hustru i Jerlev

 

Dødfødt pige                       begr. 9 september

                                            Husmand Hans Jensen Søskovs dødfødte datter – Jerlev engmark

 

Johan Christoffer Strange     død 11 november begr. 18 november 83 aar død af alderdomssvaghed

                                            Aftægtsmand – gift i Mejsling

 

Mikkel Frandsen                  død 18 december begr. 23 december 46 aar død af tarmslyng

                                            Husmand – gift – Jerlev mark

 

 

 

Ane Marie Nikolaisen          død 23 december begr. 30 december 5 ½ maaned død af krampe

                                            Ugift fruentimmer Nikoline Lauridsens datter. I pleje hos

                                            Niels Ravn i Stubdrup

 

 

1874

 

 

Sidsel Marie Rasmussen       død 12 januar begr. 18 januar ¾ aar død af kighoste

                                            Husmand, Anders Rasmussens barn i Mejsling

 

Laura Elisabeth Mariette      død 27 januar i Veile begr. 1 februar Jerlev k. 84 aar, død af astma

Nielsen f. Christensen          enke.

 

Jørgen Pedersen                   død 22 februar begr. 1 marts  48 aar   død af brystbetændelse

                                            Husmand i Mejsling gift

 

Peder Jensen (Tørskind)       død 2 marts begr. 11 marts  77 aar  død af alderdom

                                            Aftægtsmand paa Jerlev mark, enkemand

 

Laurs Andersen Laursen       død 15 marts begr. 22 marts  11 aar  død af hjernebetændelse

                                            Husmand Anders Laursens søn i Mejsling

 

Lene Jensen                         død 22 marts begr. 27 marts 33 aar død af brystsyge

                                            Arbejdsmand Johan Martin Bartels hustru  - Jerlev mark

 

Marie Kirstine Nielsen         død 31 marts begr. 2 april  39 aar  død af feber

                                            Arbejdsmand Jens Jakobsens hustru – Mejsling skov

 

Kirsten Pedersen Tilsted       død 2 maj begr. 10 maj  46 aar  død af tæring

                                            Husmand og væver John Rasmussens kone i Mejsling

 

Kristen Rasmussen               død 11 maj i Veile begr. 17 maj Jerlev k.  38 aar død af vattersot

                                            Fattiglem – ugift  fra fattiggaarden i Stubdrup

 

Dødfødt dreng                      død 13 maj begr. 15 maj 

                                            Maren Amalie Matiasens dødfødte søn – Mejsling mark

 

Hans Poulsen                       død 15 maj begr. 22 maj 67 aar  død af brystbetændelse

                                            Husmand – gift – Jerlev mark

 

Dødfødt dreng                      død 19 juni begr. 24 juni 

                                            Husmand Kristen Andersens søn i Jerlev

 

Niels Ebbesen                      død 8 juli Ødsted sogn begr. 12 juli Jerlev k.  24 aar  død af krampeslag

                                            Hjuler – ugift – Vesterby, Ødsted sogn

 

Herman Hansen Kaltoft        død 18 juli begr. 22 juli 88 aar død af alderdom

                                            Aftægtsmand – gift – Mejsling

 

Morten Rasmussen               død 19 oktober begr. 25 oktober 8 aar  død af kjertelsvaghed

                                            Husmand Peder Rasmussens søn paa Jerlev mark

 

Birte Kirstine Kristensen      død 27 november begr. 3 december 67 aar  død af brystsyge

                                            Fattiglem, Jens Sørensen fraskilte hustru – Mejsling

 

Ane Katrine Sørensen          død 30 november begr. 7 december  40 ½ aar  død i barselsseng

                                            Gaardmand Jens Nielsens hustru i Jerlev

 

Dødfødt pige                       død 5 december begr. 11 december 

                                            Indsidder Søren Pedersens dødfødte datter – Mejsling skov

 

Kristiane Jensen Kjær          død 10 december begr. 18 december  2 aar død af langvarig indvortes ?

                                            Gaardmand Mads Jensen Kjærs datter Jerlev mark

 

 

1875

 

 

dødfødt dreng                      begr. 7 februar

                                            husmand skomager Niels Nielsens dødfødte søn i Jerlev

 

Marie Kirstine Olesen          død 8 februar begr. 14 februar 4  5/6 aar død af brystsvaghed

                                            Afdøde husmand, Niels Olesens datter paa Jerlev engmark

 

Niels Rasmussen                  død 15 februar begr. 21 februar  52 aar død af brystsygdom

                                            Husmand og væver – gift i Jerlev

 

Ane Kirstine Nielsen            død 4 marts begr. 11 marts  15 aar  død af brystsvaghed

                                            Husmand Jakob Mortensens steddatter – Jerlev mark

 

Maren Hansen Stilling          død 16 marts i Veile begr. 23 marts Jerlev k. 62 aar død af mavesygdom

                                            Fattiglem – Laurs Sørensens fraskilte hustru

 

Karen Pollesdatter                død 4 maj begr. 11 maj 80 aar død af alderdomssvaghed

                                            Enke efter Andreas Jensen – aftægtskone paa Jerlev mark

 

Maren Mikkelsen                 død 20 maj begr. 26 maj  27 aar  død af følgerne af barselsseng

                                            Husmand og skomager Niels Nielsens hustru i Jerlev

 

Sidsel Nikolaisen                 død 7 juni i Vejle begr. 11 juni Jerlev k.  56 ½ aar  sygdom i lungerne

                                            Enke efter væver Niels Rasmussen i Vejle

 

Jens Nielsen Haastrup          død 8 juni begr. 14 juni 66 aar død af brystsyge

                                            Husmand – gift paa Jerlev mark

 

Dødfødt pige                       begr. 7 september 

                                            Soldat Anders Karl Jørgensens dødfødte datter paa Jerlev engmark

 

Johanne Andersdatter           død 10 september begr. 16 september  62 aar død af vattersot

                                            Boelsmand Jens Andersen Søskovs enke – aftægtskone – Jerlev engmark

 

Anders Nielsen                    død 23 september begr. 27 september 13 aar død af tyfus og hjernebetændelse

                                            Husmand Niels Jakobsens søn i Mejsling skov

 

Johanne Jensen Søskov        død 12 oktober begr. 17 oktober  5 timer gl.  død af krampe

                                            Boelsmand Hans Jensen Søskovs datter – Jerlev engmark

 

Mette Marie Davidsdatter     død 16 oktober begr. 21 oktober 72 aar  død af vattersot

                                            Enke efter væver Niels Pedersen i Jerlev

 

Hans Tagemoes Monrath      død 6 december begr. 14 december  48 aar død af tyfus

                                            Gaardmand gift i Jerlev by

 

Maren Jørgensdatter             død 14 december begr. 22 december  95 aar  død af alderdom

                                            Enke efter Peder Sørensen – aftægtskone i Mejsling

 

 

1876

 

 

Ane Margrethe Andersdatter død 4 marts begr. 10 marts  79 aar  død af alderdom

                                            Enke efter gaardmand Laurs Andersen – aftægtskone i Mejsling

 

Udøbt drengebarn                død 12 marts begr. 19 marts 5 dage  død af krampe

                                            Husmand murer, Mikkel Jørgensens søn i Jerlev

 

Else Kristensen                    død 20 marts Fredsted mark begr. 26 marts Jerlev k.  83 aar død af alderdom

                                            Enke efter husmand Laurs Jensen – Mejsling skov

 

Karoline Jørgensen              død 26 marts begr. 1 april  42 aar  død af brystsvaghed

                                            Sypige – ugift – Jerlev mark

 

Hans Nielsen Germansen      død 27 marts begr. 4 april  36 aar  død af gigtfeber

                                            Gaardmandssøn – ugift paa Jerlev mark.

                                            Født i Jerlev den 13 februar 1840, faderen German Andersen

 

Kristian Jensen Kjær            død 3 maj begr. 13 maj  ½ aar død af brysttæring

                                            Gaardmand Mads Jensen Kjærs søn Jerlev mark

 

Niels Klausen                      død 2 juli begr. 7 juli  26 aar  død af brystsyge

Gaardmand Klaus Nielsens søn i Jerlev – ugift

Født i Høllund, Ødsted sogn den 8 september 1841[JP1] 

 

Sidsel Laursdatter                død 12 oktober død i Ravning skov, Bredsten sogn begr. 17 oktober Jerlev k.

                                            68 aar pludselig død uden bekjendt aarsag

                                            husholderske hos Jens Sørensen Storm – enke – Ravning skov

 

Niels Thomsen                     død 4 december begr. 10 december  ½ døgn

                                            Husmand Søren Peter Thomsens søn paa Mejsling mark

 

Ane Pedersen                       død 17 december begr. 24 december Højen k.  75 aar  død af brystsvaghed

                                            Enke efter husmand Erik Andersen – fattiglem – Mejsling skov

 

Mads Laursen Tingskov       død 19 december begr. 24 december  71 aar død af brystsvaghed

                                            Indsidder og arbejdsmand, gift – Mejsling mark

 

 

 

1877

 

 

Jens Andersen                      død 17 januar begr. 24 januar  63 aar  død af vattersot

                                            Aftægtsmand hos Hans Sørensen i Mejsling – gift

 

Dødfødt pige                       død 20 februar begr. 25 februar 

                                            Gaardmand Kristen Hansens datter i Mejsling

 

Dødfødt dreng                      begr. 11 marts 

                                            Boelsmand Hans Jensen Søskovs søn Jerlev engmark

 

Thomas Hansen Skjøde        død 17 marts paa Vejle Søndermark, begr. 23 marts Jerlev k. 27 aar 

                                            Død af vattersot.  Husejer og skrædder – ugift, søn af husmand Hans Thomsen

                                            Skjøde – født paa Jerlev mark 13 september 1849

 

Søren Jensen                        død 3 maj paa sygehuset i Vejle begr. 10 maj Jerlev k.  22 aar

                                            Tjenestekarl paa Jerlevgaard

 

Kristine Rasmussen              død 11 juni begr. 15 juni 4  ¾ aar  død af halssyge

                                            Husmand og daglejer Peder Rasmussens datter – Jerlev mark

 

Mette Katrine Jørgensen       død 12 juni begr. 18 juni 82 aar  død af alderdomssvaghed

                                            Gaardmand og teglbrænder Jens Poulsens hustru paa Jerlev mark

 

Rasmus Peter Rasmussen     død 17 juli begr. 22 juli  11 aar  død af hjernebetændelse

                                            Husmand Anders Rasmussens søn paa Mejsling mark

 

Niels Jakob Mortensen         død 22 juli begr. 27 juli  8 aar  død af strubehoste

                                            Husmand Jakob Mortensens søn – Jerlev mark

 

Anders Mortensen                død 1 august begr. 5 august  3 ¾ aar død af strubehoste

                                            ”Broder til ovennævnte”

                                            husmand Jakob Mortensens søn – Jerlev mark

 

Klaus Nielsen                      død 17 september begr. 24 september  63 aar  død af lungebetændelse

                                            Gaardmand – gift – Jerlev

 

Anders Madsen                    død 30 september begr. 6 oktober 23 aar. Druknet i en mergelgrav paa

                                            Mejsling mark.

                                            Skræddersvend – ugift – søn af boelsmand Mads Andersen, født i Aagaard

                                            Starup sogn 10 april 1854

 

Marie Jensen                       død 16 oktober begr. 20 oktober 71 aar  død af alderdomssvaghed

                                            Sognefoged gaardmand Hans Hermansens hustru – Jerlev skov

 

Abelone Laursdatter             død 4 december begr. 11 december  50 aar  falden i en mergelgrav og druknet

                                            Indsidder Christen Daugaard Nielsens hustru Jerlevgaards mark

 

Niels Kristian Jensen            død 11 december begr. 18 december  69 aar ihjelslagen under skovning

                                            Af et fældet træ.  Husmand – gift – Jerlev mark

 

Matias Jørgensen                 død 26 december begr. 4 januar 1878  70 aar  død af alderdom

                                            Aftægtsmand hos Mikkel Matiasen i Mejsling skov. Enkemand

 

 

1878

 

 

Else Andersen f. Jensen        død 7 februar begr. 14 februar  49 år  død af brystsyge

                                            Skolelærer Andersens hustru – Jerlev skole

 

Niels Madsen                       død 12 februar begr. 19 februar  64 år  indvortes svaghed

                                            Gårdmand – gift i Mejsling

 

John Madsen                       død 20 marts begr. 26 marts 68 år  død af flere aars tiltagende svækkelse

                                            Gårdmand – gift i Mejsling

 

Karoline Mikkelsen              død 19 april begr. 26 april  9 år  død af brysttæring

                                            Indsidder, Hans Mikkelsens datter i Jerlev by

 

Ane Mette Hansen               død 28 april begr. 4 maj  95 år  død af alderdomssvaghed

                                            Enke efter gårdmand Mikkel Pedersen – aftægtskone Jerlev mark

 

Dødfødt dreng                      død 28 april begr. 3 maj

                                            Gårdmand Steffen Hansens søn i Mejsling

 

Sybille Katrine Jensen Kjær  død 16 juni begr. 22 juni  12 år  død af brystsvaghed

                                            Gårdmand Mads Jensen Kjærs datter af Jerlev mark

 

Louise Jørgensen                 død 24 juli på Ømkulerne ved Vejle. begr. 28 juli Jerlev k. 1 år

                                            Død af strubehoste, arbejdsmand Anders Karl Jørgensens datter,

                                            Ømkulerne ved Vejle

 

 

 

Jens Matiasen                      død 14 oktober begr. 21 oktober 19 år  død af vattersot

                                            Tjenestekarl – husmand Mikkel Matiasens søn, ugift i Mejsling skov

                                            Født 16 november 1858 Mejsling skov

 

 

 

1879

 

 

Kirsten Marie Nielsen          død 19 januar begr. 25 januar  40 år  død af rosen

                                            Boelsmand Anders Madsen Buckes hustru – Jerlev mark

 

Maren Johanne Johansen      død 5 februar begr. 13 februar  71 år  aftægtsmand Johan Bertelsens

                                            Hustru. Aftægtskone ved gårdmand Steffen Hansens gård i Mejsling by

 

Maren Marie Kristensen       død 8 februar begr. 13 februar 1 dag

                                            Gårdmand Knud Mikael Kristensens datter – Jerlev mark

 

Andersine Rasmine              død 24 marts begr. 30 marts 7 år død af brysttæring

Mikkelsen                           indsidder Hans Mikkelsens datter – Jerlev by

 

Karen Marie Hansen            død 31 marts begr. 7 april  38 år død af brysttæring

                                            Husmand Søren Madsens hustru – Jerlevgaards mark

 

Jens Nikolaj Møller              død 9 maj begr. 16 maj  55 år  død af brystsyge

                                            Skomager – husmand i Mejsling

 

Poul Jørgen Jensen               død 16 juni begr. 21 juni  49 år  død af leversygdom

                                            Gårdbestyrer – ugift – søn af gårdmand Jens Poulsen Jerlev engmark

 

Maren Thomasdatter            død 25 juni begr. 2 juli  76 år  død af brystsvaghed

                                            Husmand Christen Sørensens hustru – Mejsling skov

 

Hans Peter Monrath             død 30 juni begr. 5 juli  24 år  død af nervegigt

                                            Gårdmandssøn – ugift – søn af afdøde Hans Tagemoes Monrath

                                            Født i Jerlev 3 juli 1855

 

Jens Poulsen                        død 14 september begr. 20 september  75 år  død af brystsvaghed

                                            Forhenværende gårdmand – enkemand Jerlev engmark

 

Jens Jensen Bøgvad             død 16 november begr. 22 november 61 år  død af brystsvaghed

                                            Husmand – gift – Jerlev mark

 

Johanne Cathrine Skov         død 18 november i Petersholms høhus, Vejle sogn begr. 23 november

                                            Jerlev kirkegård. 20 år.  død af kjirtelsyge

                                            Tjenestepige – ugift – arbejdsmand Niels Peter Andersens steddatter –

                                            Petersholms Høhus –

 

 

1880

 

 

udøbt pigebarn                     død 16 februar begr. 22 februar  4 uger  død af krampe

                                            indsidder, Hans Mikkelsens datter. Født i Jerlev 22 januar 1880. Jerlev

 

Niels Andersen                    død 11 marts begr. 17 marts 68 år  død af brysttæring

                                            Husmand – gift – Mejsling skov

 

Niels Nielsen                       død 8 april begr. 13 april 36 år  død af tæring

                                            Boelsmand og skomager – gift – søn af snedker Niels Nielsen

                                            Født i Smidstrup 19 april 1844.   Jerlev

 

Nielsine Nielsen                   død 7 maj begr. 13 maj  11 år  død af brysttæring

                                            Boelsmand Jørgen Nielsens datter – Jerlev mark

 

Marie Kristine Hansen         død 2 juni begr. 8 juni  5 uger gl.  dødsårsagen ukendt

                                            Gårdmand Khristen Hansens datter i Mejsling

 

Iver Martin Iversen              død 23 juni begr. 27 juni  3 år  død af feber

                                            Husmand Mads Kristensens plejesøn paa Jerlevgaard mark

                                            Søn af Søren Iversen i Kollerup

 

Christian Hansen                 død 29 august begr. 2 september  69 år  død af brystsvaghed

                                            Husmand – skomager – gift i Jerlev

 

Karen Margrethe Berthelsen død 4 september begr. 8 september 5 måneder

                                            Indsidder og daglejer Anders Peter Berthelsens datter

                                            Født 10 april 1880 Jerlev engmark

 

Sidsel Marie Jørgensen         død 17 september i Vork begr. 22 september Jerlev k. 28 år

                                            Husmand Christen Jeppesens hustru i Vork, Egtved sogn

 

Christen Nielsen                  død 29 september begr. 5 oktober 64 år  pludselig død paa Ribevejen

                                            ¼ mil fra Vejle

                                            indsidder – arbejdsmand enkemand paa Jerlevgaards mark

 

Karen Nielsdatter                 død 11 oktober begr. 18 oktober 57 år død af brystsvaghed

                                            Husmand Jens Sørensens hustru, Jerlev engmark

 

Hans Christian Hansen         død 14 oktober i Vejle begr. 20 oktober paa Jerlev k.

                                            37 år  død af Diabetes mellitur

                                            gjæstgiver i Vejle, gift. Født i Vesterby, Ødsted sogn 5 marts 1843

                                            søn af husmand Hans Jensen samme steds.     Vejle

 

Hendrik Andersen                død 19 oktober begr. 26 oktober 50 år  død af astma

                                            Skolelærer for Jerlev skole – enkemand – Jerlev mark

 

 

Jens Christensen                  død 3 november begr. 10 november 23 år 10 måneder  død af tæring

                                            Tjenestekarl, søn af afdøde hjuler, gårdmand Christen Jensen

                                            Født i Jerlev 11 januar 1857. ugift i Mejsling

 

 

1881

 

 

Niels Sørensen                     død 21 januar begr. 27 januar 60 år  død af tæring

                                            Bødker – gift  Jerlev engmark

 

Peter Hansen                       død 23 januar begr. 31 januar 74 år  død af alderdomssvaghed

                                            Aftægtsmand – enkemand  Tvedgaard

 

Karen Petersdatter                død 15 februar begr. 23 februar 85 år  død af alderdomssvaghed

                                            Aftægtskone i Jerlev by, enke efter aftægtsmand Jens Andersen

                                            Død 8 februar 1864.  Jerlev by

 

Kathrine Jørgensen Schou    død 19 marts begr. 24 marts  23 år  død af barselsfeber

                                            Indsidder Søren Johansens hustru – Jerlevgaards mark

 

Anton Johannes Georg         død  29 marts begr. 3 april  19 dage  dødsårsag ubekjendt

Johansen                             indsidder, daglejer Søren Johansens søn, født 10 marts 1881

                                            På Jerlevgårds mark

 

Dorthea Kirstine Hansen      død 7 april begr. 13 april  76 år  død af brystsygdom

                                            Aftægtsmand Laurs Nielsens hustru – Jerlev mark

 

John Rasmussen                  død 15 april begr. 23 april 56 år  død af blodstyrtning

                                            Husmand væver – gift i Mejsling

 

Ane Margrethe Jensen          død 15 maj i Vejle begr. 22 maj Jerlev k. 85 år  død af alderdomssvaghed

                                            Husholderske hos husmand Peder Nielsen Jerlevgaards mark

                                            Enke efter væver Jens Thomsen – død i Vejle

 

Vilhelmine Nielsen              død 19 maj begr. 27 maj   2½ år død af brystsyge

                                            Født 4 oktober 1877. skrædder Christen Peter Nielsens barn Jerlev mark

 

Rasmine Dorthea Hansen     død 19 juni begr. 24 juni  9 år død af skarlagensfeber

                                            Født 24 juni 1871. husmand Hans Jørgen Hansens datter – Mejsling mark

 

Søren Jensen Lund               død 3 juli begr. 8 juli  47 år  død af krampe

                                            Gaardejer – Jerlev – gift

 

Dødfødt dreng                      død 20 juli begr. 24 juli 

                                            Indsidder Mathias Thomsens barn, Jerlevgaard mark

 

Karen Jørgensen                  død 28 september begr. 4 oktober 40 år død af tæring

                                            Husmand Niels Christensens hustru Jerlev engmark

 

Katrine Marie Tved              død 31 oktober i Vejle begr. 5 november Jerlev k. 80 ¾ år død af aplepsi

Født Tagemoes                    født 26 december 1800. kromand Lars Tveds enke i Grejs

 

Jens Lauridsen                     død 17 december begr. 23 december 47 år  død af mavesygdom

                                            Husmand – gift i Mejsling

 

Ane Margrethe Andersen      død 25 december begr. 31 december  74 år død af kræft

                                            Født på Kjølkær mark i Bredsten sogn 23 januar 1807

                                            Skrædder Casper Andersens fraskilte hustru. Husejerinde Jerlev mark

 

 

 

 

 

1882

 

 

Thomas Christensen             død 12 januar begr. 19 januar 81 år  død af alderdomssvaghed

                                            Aftægtsmand hos boelsmand Jørgen Nielsen paa Jerlev mark,

                                            Enkemand paa Jerlev mark

 

Mette Marie Therkelsdatter   død 22 januar begr. 28 januar  87 år død af alderdomssvaghed

Bundgaard                           enke efter Hermand Hansen Kaltoft – aftægtekone paa Jens

                                            Hundevads gaard i Mejsling – født i Andkjær 9 juni 1794

 

Laurids Nielsen                    død 25 januar begr. 1 februar 65 år  død af kræft

                                            Enkemand – aftægtsmand hos Niels Lauritsen, husmand. –Jerlev mark

 

Dødfødt pige                       død 18 februar begr. 24 februar

                                            Smed, Anders Madsens barn i Mejsling

 

Hans Rasmussen                  død 5 april begr. 13 april  86 år  død af alderdomssvaghed

                                            Aftægtsmand hos boelsmand Martin Kristensen Skov paa Jerlev mark

                                            Gift – Jerlev mark født i Gjærup paa Fyn

 

Mette Nielsdatter                 død 12 april begr. 17 april 78 år alderdomssvaghed

                                            Enke efter husmand Peder Sørensen, aftægtskone paa afdøde

                                            Jens Lauritsens hus i Mejsling

 

Laurids Hansen                    død 13 maj begr. 19 maj 6 ½ maaned død af kighoste

                                            Gaardmand Kristen Hansens søn. Født 23 oktober 1881 i Mejsling

 

Jakob Kristensen                  død 18 maj begr. 24 maj 86 år død af alderdomssvaghed

                                            Aftægtsmand hos husmand Hans Kristian Kristensen paa Jerlev mark

                                            Enkemand – Jerlev mark

 

 

 

Karen Marie Jakobsdatter     død 20 juni begr. 26 juni 59 ½ år  død af Apoplixi

                                            Aftægtsmand Ebbe Thomsen hustru – aftægtskone paa Thomas

                                            Ebbesens gaard i Mejsling

 

Hans Kristensen Skov          død 5 juli begr. 12 juli  18 år  død af brysttærring

                                            Boelsmand Martin Kristensen Skovs søn – ugift paa Jerlev mark

                                            Født 26 juni 1864 Jerlev engmark

 

David Peter Nielsen             død 11 august begr. 15 august 45 år død af mavekrampe i Jerlev

                                            Indsidder – Blikkenslager gift – væver Niels Pedersens søn.

                                            Født i Jerlev 10 marts 1837

 

Peter Hansen Petersen          død 20 september begr. 25 september ½ år død af krampe

                                            Boelsmand Peder Mikkelsens søn – født paa Jerlev mark 27 februar

                                            1882 – Jerlev mark

 

Niels Petersen                      død 1 november begr. 7 november 62 år  død af brystsyge

                                            Boelsmand paa Jerlev mark, Lille Tved – gift

 

Ole Peter Olesen                  død 12 november begr. 18 november 16 år død af lungebetændelse

                                            Ugift – søn af aføde husmand Niels Olesen

                                            Født paa Jerlev mark 16 oktober 1866

 

Hans Jørgen Hansen             død 17 november begr. 25 november 53 år død af lungebetændelse

                                            Gift – høker – husmand i Mejsling mark

 

Hans Christensen Madsen     død 9 december begr. 16 december 35 år død af lungebetændelse

                                            Gift – født paa Ravning mark Bredsten sogn den 7 februar 1847.

                                            Gaardmand i Jerlev – søn af afdøde gaardmand Mads Christian Frederiksen

                                           

 

1883

 

 

Kirsten Hansdatter               3 februar begr. 12 februar 68 år død af astma

                                            Enke efter afdøde gaardmand Mads Jensen Andersens – aftægtskone

                                            Jerlev mark

 

Maren Sørensdatter              død 17 februar begr. 24 fenruar 66 år  død af brokskade

                                            Enke efter boelsmand Jens Konradsen – aftægtskone paa Mejsling mark

 

Jesper Christensen               død 18 februar begr. 26 februar 83 år død af alderdomssvaghed

                                            Husfæster – enkemand paa Jerlev mark

 

Maren Lavine Hansen          død 10 marts begr. 18 marts  var født 28 februar 1883

                                            Husmand Laurits Hansens barn paa Jerlev engmark

 

 

 

Johanne Nielsdatter              død 28 april begr. 5 maj  90 år  dødsaarsag alderdomssvaghed

                                            Enke efter afdøde boelsmand Johan Vilhelm Pappe – aftægtskone

                                            Hos Iver Jensen, Jerlev nørremark

 

Johanne Marie Sørensen       død 30 april begr. 7 maj 69 år død af vattersot

                                            Enke efter smed, Mikkel Hansen Kjærbølling, Bredsten sogn

                                            Død i Mejsling

 

Ellen Kirstine Hermansen     død 19 maj begr. 25 maj 45 år død af vattersot

                                            Aftægtsmand Jens Hundevads hustru – aftægtskone paa Dorthea

                                            Sørensens gaard i Mejsling

 

Hendrik Hendriksen             død 7 september begr. 12 september 1 år 10 maaneder død af hjernebetændelse

                                            Husmand Jens Hendriksens barn i Mejsling skov

                                            Født i Mejsling skov 25 oktober 1881

 

Maren Simonsen                  død 10 november begr. 16 november 60 år  død af kræft i maven

                                            Husmand Søren Rasmussens enke – indsidderske Jerlev mark

 

Elise Kirstine Antonsen        død 22 december begr. 29 december 1 maaned  død af rosen

                                            Husmand Karl Antonsens datter født 21 november 1883 Jerlev mark

 

Dødfødt dreng                      begr. 29 december

                                            Boelsmand Peter Mikkelsens dødfødte søn paa Jerlev mark

 

 

1884

 

 

Mads Jensen Andersen         død 17 februar begr. 23 februar 16 år  død af lungebetændelse

                                            Boelsmand Anders Madsen Buchs søn

                                            Født paa Jerlev mark 16 november 1867 – Jerlev mark

 

Lene Lauridsen f. Hansen     død 20 februar begr. 29 februar 38 år død af vattersot

                                            Gaardmand Christen Lauridsens hustru i Jerlev

 

Niels Grundet Bertelsen       død 27 februar begr. 5 marts 47 år  død af hjernebetændelse

                                            Husmand – arbejdsmand – gift Mejsling skov

 

Marie Christensen Buch       død 7 marts begr. 12 marts ¼ år død af krampe

                                            Ugifte, fruentimmer Marie Sofie Nissens datter i Mejsling

 

Christen Sørensen                død 16 marts i Starup begr. 21 marts Jerlev k. 80 år  død af alderdomssvaghed

                                            Aftægtsmand – enkemand - Starup

 

Else Marie Sørensen             død 16 marts på sygehuset i Vejle begr. 21 marts Jerlev k. 8 ¾ år

                                            Død af difteritis

                                            Afdøde ugifte fattiglem, Maren Kirstine Sørensens datter – født på fattiggaarden

                                            I Stubdrup 21 juni 1875.   fattiggaarden i Stubdrup

 

Thomas Værner Petersen      død 16 april begr. 22 april 27 år  død af gastrisk feber

                                            Klodsmager – ugift. Født i Gauerslund sogn 23 juni 1856

                                            Søn af smed, Peter Sørensen Madsen – Jerlev mark

 

Poul Nielsen Brødsgaard      død 19 maj begr. 24 maj 72 år druknet i en mergelgrav paa gaardens

                                            Mark. Herredsfogdens attest 21 maj 1884

                                            Aftægtsmand paa Peter Christiansen Sørensens gaard i Jerlev

                                            Var gift - Jerlev

 

Dødfødt pige                       død 11 juni begr. 15 juni

                                            Smed, Anders Madsens dødfødte datter i Mejsling

 

Marie Kristine Hansen         død 15 juli begr. 21 juli 1 ¼ år død af brystbetændelse

                                            Gaardmand Christen Hansens datter i Mejsling. Født i Mejsling 21 april 1883

 

John Jensen                         død 15 juli begr. 21 juli 1 ¼ år  død af kirtelsygdom

                                            Skomager Nicolaj Møller Jensens søn paa Jerlev mark

                                            Født paa Jerlev mark 15 april 1883

 

Maren Andersen                  død 18 november begr. 24 november 25 år død af blodstyrtning i barselsseng

                                            Ugift pige – gaardmand Anders Larsens datter i Mejsling

 

Ane Marie Vilhelmsdatter    død 12 december begr. 19 december 67 år  død af alderdomssvaghed

Pape                                    boelsmand Iver Jensens hustru Jerlev nørremark

 

 

 

1885

 

 

Hans Klausen                      død 24 februar begr. 6 marts 60 år  død af brystsvaghed

                                            Husmand – gift – Jerlev engmark

 

Laurs German Sørensen       død 18 marts begr. 24 marts 4 maaneder  død af brystsvaghed

                                            Husmand Hans Sørensens søn paa Jerlev søndermark

                                            Født paa Jerlev søndermark 16 november 1884

 

Kristiane Karoline                18 marts begr. 24 marts 11 maaneder død af mæslinger

Frederikke Madsen              indsidder, Kudsk Peter Venners Madsens barn

                                            Født på Jerlev engmark 28 marts 1884 Jerlevgaardshus

 

Jakob Christensen                død 24 marts begr. 2 april 1 år  død af mæslinger

                                            Indsidder, Anders Jespersen Christensens søn – Jerlev gaardhus

 

Kristine Kristensen              død 25 marts begr. 2 april 5 aar  død af mæslinger

                                            Indsidder Anders Jespersen Christensens datter, Jerlevgaard hus

 

 

Ane Katrine Madsen            død 6 april begr. 13 april 56 år  død af vattersot

                                            Aftægtsmand Anders Larsens hustru i Mejsling

 

Ane Nielsdatter                    død 10 april i Ødsted begr. 17 april Jerlev k. 80 år død af alderdomssvaghed

                                            Enke efter husmand Søren Rasmussen, aftægtskone paa Christen Sørensen

                                            Qvists sted i Mejsling

 

Christen Nielsen                  død 10 april begr. 17 april  12 år død af brystsvaghed

                                            Husmand Jørgen Nielsens søn Jerlev mark

                                            Født paa Jerlev mark 16 november 1872

 

Conrad Mortensen               død 25 maj begr. 1 juni 76 år  død af alderdomssvaghed

                                            Aftægtsmand paa Mikkel Nielsens sted – gift Jerlev mark

 

Niels Torsen                        død 18 juli paa Jerlev mark  begr. 22 juli  i Bredsten 52 år 

aflivet sig ved hængning. Tjenestekarl – enkemand Jerlev mark

 

Karoline Sørensen                død 9 august 14 august 66 år  død af vattersot

                                            Enke efter Bødker Niels Sørensen Jerlev engmark

 

Magdalene Nielsen              død 9 august begr. 14 august 20 år  død af brystsyge

                                            Datter af ovennævnte Niels Sørensen og hustru Karoline Sørensen

                                            Jerlev engmark

 

Johan Karl Straaberg            død 29 oktober begr. 4 november 84 år  død af alderdom

                                            Enkemand – aftægtsmand paa Peter Petersens Lunds sted – Mejsling mark

 

Stefan Hansen                      død 4 november begr. 11 november 48 år  død af lungebetændelse

                                            Gaardejer – gift i Mejsling

 

Birgitte Andreasen               død 8 november begr. 16 november paa Bredsten kirkegaard

                                            64 år død af brystsvaghed

                                            enke efter gaardmand Hans Jensen i Søskov Bredsten sogn

                                            Jerlev mark

 

Hans Christensen Slot          død 26 november begr. 3 december 55 år  død af lungebetændelse

                                            Aftægtsmand – gift i Mejsling

 

 

1886

 

 

Maren Hansen Buhl             14 januar begr. 22 januar 34 år  død af brysttærring

                                            Gaardmand Christen Hansens hustru i Mejsling

 

Benned Mathiasen               død 2 marts begr. 12 marts 60 år død af brysttærring

Bennedsen                           Husmand – gift – Mejsling skov

 

 

Ebbe Thommesen                død 9 marts begr. 16 marts 77 år  død af alderdomssvaghed

                                            Aftægtsmand paa Tomas Ebbesens gaard i Mejsling – Enkemand i Mejsling

 

Dødfødt pige                       død 12 marts begr. 16 marts

                                            Gaardmand Hans Peter Andersens datter i Jerlev

 

Ane Jensen                          død 16 marts begr. 25 marts 58 år  død af brystsvaghed

                                            Aftægtskone i husmand Christen Christensen Slots hus

                                            Enke efter Hans Christensen Slot i Mejsling

 

Mette Johanne Nielsen         død 30 marts begr. 7 april 36 år død af brystsvaghed

                                            Boelsmand Hans Jensen Søskovs hustru Jerlev mark

 

Rasmus Jensen                     død 26 april begr. 3 maj paa Højen k.  40 år  død af brystsvaghed

                                            Lejehusmand – gift Lille Tved – Jerlev sogn

 

Hans Madsen Buch              død 1 maj begr. 8 maj 75 år død af alderdomssvaghed

                                            Aftægtsmand paa Christen Lauridsens gaard – gift – Jerlev

 

Jens August Jensen              død 5 maj begr. 10 maj  1 ¾ år  død af krampe

                                            Tjenestepige Augusta Sofie Johansens barn – født paa Jerlevgaardmark

                                            Den 19 juli 1884 – Mejsling skov

 

Christen Hermansen             død 9 maj begr. 16 maj  ¼ år  død af krampe

                                            Ugift tjenestepige Ane Marie Christensens barn. Født i Stubdrup 2 februar 1886

                                            Barnets fader tjenestekarl Poul Hermansen paa Sønderbygaard  - Mejsling

 

Karen Thomasen Værner      død 9 juli begr 14 juli 30 år

                                            Ugift sypige Jerlev mark

 

Karen Marie Nielsen            død 13 juli begr. 19 juli 31 år

                                            Husmand Søren Peter Thomsens hustru paa Mejsling mark

 

Peder Olesen                       død 19 juli begr. 23 juli  66 år

                                            Gift – fattiglem paa Mejsling mark

 

Jørgen Nielsen (Tusen)         død 18 august i Vejle begr. 23 august 59 år

                                            Gift husmand paa Jerlev mark

 

Anders Mortensen                død 8 september begr. 14 september 62 år

                                            Enkemand – skrædder i Jerlev

 

Poul Brødsgaard Sørensen    død 1 oktober begr. 7 oktober 4 dage

                                            Søn af gaardejer Peter Christiansen Sørensen

 

Iver Jensen                          død 11 december begr. I Nørup 72 år  død af alderdom

                                            Gaardmand - enkemand

 

 

 

1887

 

 

Peter Schach Hansen            død 4 april 34 år  begravet i Vejle

                                            Gift – boelsmand Jerlev mark

 

Magdalene Madsdatter         død 12 april begr. 18 april  66 år

                                            Enke efter indsidder Peter Olesen paa Mejsling mark

 

Anna Magdalene Nielsen      død 1 november begr. 8 november  38 år  død af epilipsi

Født. Vilhelmsen                 datter af skrædder Vilhelm Udesen i Ammitsbøl

                                            Jordemoder, skrædder Christian Peter Nielsens hustru paa Jerlev mark

 

Poul Grau Nielsen                død 29 november begr. 5 december ¼  år

                                            Skrædder Christen Peter Nielsen barn – Jerlev jordermoderbolig

 

Ane Kirstine Madsen           død 19 december begr. 26 december 67 år død af kræft

                                            Gift med gaardmand Ole Thomsen i Elkærgaard Jerlev engmark

                                            Datter af Mads Madsen paa Oxviggaard

 

 

1888

 

 

Karen Augustinusen             død 17 januar begr. 23 januar  77 år

                                            Enke efter Mads Madsen i Lindet – død hos sin søn i Mejsling

 

Ane Margrethe Nielsdatter    død 14 februar begr. 22 februar 93 år

                                            Efter efter aftægtsmand Lars Jensen paa Jerlev engmark

 

Martin Petersen                    død 9 april begr. 16 april paa Jelling kirkegaard  27 år

                                            Gift gaardmand paa Jerlev mark

 

Peter Mikkelsen                   død 23 april begr. 30 april 56 år

                                            Gift – boelsmand  Jerlev mark

 

Johanne Germansen             død 3 maj begr. 9 maj 22 år

                                            Ugift datter af gaardmand Søren Germansen af Ploustrup – Mejsling

 

Anders Claudi Mortensen     død 15 maj begr. 22 maj. var født den 29 februar 1888

                                            Søn af gaardmand Josva Claudi Mortensen Jerlev mark

 

Emma Christensen               død 7 juni begr. 11 juni 2/3 år

                                            Gaardmand Knud Michael Christensen datter (ugift) Jerlev mark

 

Else Marie Sørensen             død 6 juli begravet i Egtved sogn 20 år

                                            Ugift – tjenestepige hos gaardmand Hans Peter Andersen i Jerlev

 

Bodil Marie Nielsdatter        død 3 september begr. 10 september  65 år

                                            Husmand Jens Laursens hustru af Mejsling skov

 

Poul Hansen                        død 24 september begr. 1 oktober  41 år? 

                                            Fraskilt – fattiglem paa Stubdrup fattiggaard

 

Marie Kirstine f. Kamman    død 24 december begravet i Købenahavn 89 år

                                            Enke efter Provst og Sognepræst Mikael Frederik Blichfeldt til

                                            Vejlby og Tibirke

 

 

1889

 

 

Anna Jørgensen                   død 20 januar begr. 26 januar  71 år

                                            Enke paa aftægt efter aftægtsmand Hans Madsen Buch paa Jerlev mark

 

Nikolaj Møller Jensen          død 5 februar begr. 11 februar  33 år

                                            Gift – skomager paa Jerlev mark

 

Johannes Christian Johnsen  død 13 februar begr. 17 februar  1/12

                                            Søn af arbejder Hans Johnsen i Mejsling

 

Ane Katrine Jensen              død 29 marts begr. 4 april   48 år

                                            Indsidder Jes Nielsens hustru paa Mejsling mark

 

Søren Madsen Petersen        død 8 april begr. 15 april 66 år

                                            Gift – aftægtsmand – Jerlev

 

Christian Ebbesen                død 22 maj begr. 28 maj 11 maaneder

                                            Søn af gaardmand Peter Ebbesen Mejsling skov

 

Dødfødt pige                       død 30 maj begr 2 juni

                                            Gaardmand Josva Claudi Mortensens barn paa Jerlev engmark

 

Laurids Germansen              død 30 juli begr. 3 august 66 år

                                            Gift – gaardmand i Mejsling, hvor han var født

 

Ane Marie Jensen                død 19 august begr 24  august 75 år

                                            Fattiglem Jens Petersen i Jelling sin hustru paa Jerlev Nørremark

 

Mette Johanne Carlsen         død 13 oktober begr. 18 oktober 63 år

Stroberg                               Boelsmand Peter Lunds hustru af Mejsling mark

 

Oskar Emil Jessien               død 29 oktober begr. 4 november 45 år

                                            Gift – Kromand – Jerlev, født paa Phønixborg – Starup sogn

 

 

 

1890

 

 

Leonore Helene Sivertsen     død 4 januar begr. 10 januar 1 år

                                            Indsidder Christian Sivertsens barn  Jerlevgaardshus

 

Laurids Jensen                     død 13 januar begr. 20 januar 22 år

                                            Ugift – søn af Jens Germansen af Hestlund – død i Mejsling

 

Jens German Jensen             død 25 januar begr. 30 januar 4 år

                                            Søn af afdøde skomager Nicolaj Møller Jensen paa Jerlev mark

 

Poul Brødsgaard Sørensen    død 12 februar begr. 19 februar 2 år

                                            Søn af gaardmand Peter Christiansen Sørensen - Jerlev

 

Johanne Marie Lauridsen      død 30 marts begr. 5 april 61 år

                                            Gift – gaardmand Mads Madsens hustru Jerlev mark

 

Niels Nielsen                       død 9 maj begr. 14 maj 81 år

                                            Enkemand paa aftægt hos sin søn Christen Uth Nielsen i Jerlev

 

Anders Christian Nielsen      død 23 maj begr. 29 maj 20 år

                                            Ugift tjenestekarl paa Jerlevgaard. Død paa sygehuset i Vejle.

                                            Søn af husmand Peter Nielsen i Ersted, Aarestrup sogn, Hornum herred

                                            Vejle skifteret 24 maj 1890

 

Magdalene Marie Petersen    død 6 september begr. 11 september 4 år

                                            Datter af husmand Niels Petersen i Mejsling

 

Ane Margrethe Panduro       død 12 oktober begr. 18 oktober 48 år

                                            Smed Hans Rudolf Panduros hustru af Vejle Søndermark

                                            Vejle skifteret 31 oktober 1890

 

Laust Knudsen                     død 16 oktober begr. 22 oktober paa skiber kirkegaard 74 år

                                            Druknet i gaardmand Christen Laursens mergelgrav paa Jerlev mark

 

Lars Nielsen Elbæk              død 6 november begr. 12 november 86 år

                                            Enkemand under fattigforsørgelse – død paa Mejsling mark – født i Vejle

 

 

1891

 

 

Mette Katrine Poulsdatter     død 22 februar begr. 28 februar 72 år

                                            Enke efter husejer Jens Christian Jørgensen paa Andkjær mark,

                                            Død paa Jerlev mark

 

Maren Mortensen                 død 21 marts begr. 28 marts 77 år  død af lungebetændelse

                                            Enke efter aftægts-gaardmand Poul (Brødsgaard) Nielsen Jerlev by

 

Peter Jensen Krejberg           død 17 april begr. 24 april paa Ødsted kirkegaard  90 ½ år

                                            Enkemand aftægtsmand hos husmand Mads Christensen paa Jerlev mark.

                                            Født i Vinding – faderens navn: Jens Petersen Krejberg

 

Ane Dorthea Nielsen            død 16 juni 23 juni 25 år

                                            Ugift – datter af husmand Rasmus Nielsen paa Jerlev mark

 

Ane Larsdatter                     død 20 august begr. 26 august 78 år

                                            Enke paa aftlægt efter boelsmand Jens Nielsen Jerlev mark

 

Karen Marie Jensen              død 17 oktober begr. 24 oktober  6/12

                                            Datter af Gaardejer German Jensen – Mejsling mark by

 

Hans Hermansen                  død 19 oktober begr. 26 oktober  65 år

                                            Gift 2 gang – forhenværende sognefoged – husmand Jerlev skov

 

 

 

1892

 

                                           

Iver Jensen                          død 3 januar Jerlev by begr. 8 januar Ødsted kirkegård 72 år

                                            Aftægtsmand i Ødsted, gift med Maren Sørensen

                                            Søn af gårdmand Jens Iversen og Sidsel Jensdatter i Jerlev

 

Jens Ejnar Jensen                 død 8 januar Mejsling begr. 15 januar   5 måneder

                                            Søn af arbejder, Søren Peter Herman Jensen og Maren Johanne

                                            Stejnmeyer i Mejsling

 

Kirsten Marie Pedersen        død 26 januar Jerlev engmark begr 2 februar Højen k.  56 år

                                            Gift med indsidder Jens Pedersen på Jerlev engmark.

                                            Datter af gårdmand Peder Olesen og Barbara Jørgensdatter i Højen by

 

Johanne Marie Jensen          død 4 marts Mejsling mark begr 11 marts  35 år

                                            Enke efter skomager, Nicolaj Møller Jensen på Jerlev mark

                                            Datter af husmand Jens German og Ane Marie Jensen af Hestlund, Bording sogn

 

Peder Nielsen                      død 8 marts Jerlev sdr. mark begr. 15 marts  76 år

                                            Enkemand, aftægtsmand på Jerlev sdr. mark

                                            Søn af gårdmand Niels Laursen i Mejsling

 

Niels Pedersen                     død 13 marts Mejsling by begr. 19 marts  42 år

                                            Stenhugger i Mejsling by

                                            Gift med Ane Katrine Hansine Frandsen

                                            Søn af smed Peder Nielsen og Maren Sørensen i Ødsted by

 

Karoline Olesen                   død 18 marts Jerlevgårdhus begr 25 marts  4 år

                                            Datter af indsidder Søren Olesen og Johanne Katrine Birkesen, Jerlevgårdhus

 

Ane Kathrine Iversen           død 12 april Vejle amts og bys sygehus begr 15 april Jerlev k.  38 år

                                            Ugifte mejerske i Ildved, Uldum sogn

                                            Datter af boelsmand Iver Jørgensen og Johanne Marie Laursen på Jerlev n. mark

 

Niels Christensen Slot          død 14 april Mejsling by  begr. 22 april   7 måneder

                                            Søn af skomager Christen Christensen Slot og Kirstine Nielsen af Mejsling by

 

Jens Pedersen                      død 2 maj Mejsling mark begr 9 maj  70 år

                                            Gift, væver på Mejsling mark

                                            Gift med Maren Simonsen.

                                            Søn af Husmand Peder Sørensen og Maren Jørgensdatter på Mejsling mark

 

Peder Pedersen Lund            død 12 maj Mejsling mark begr. 19 maj  61 år

                                            Boelsm. På Mejsling mark. Gift med Mette Johanne Karlsen Sthroberg på

                                            Mejsling mark, enkemand siden 1889.

                                            Søn af husmand Peder Bendixen Lund og Dortehe Kathrine Petersen på Viuf mark

 

Karen Marie Jensen              død 13 maj Mejsling mark begr 22 maj  31 år

                                            Ugifte datter af husmand og væver Jens Pedersen og

                                            Maren Simonsen af Mejsling mark

 

Ole Thomsen                       død 11 juli Jerlev engmark, begr. 16 juli  75 år

                                            Enkemand og aftægtsmand på Jerlev engmark

                                            Var gift med Ane Kirstine Madsen på Jerlev engmark

                                            Søn af gårdmand Thomas Olesen og Kirstine Skøde i Højen by

 

Johan Bertelsen                    død 13 august Mejsling by, begr. 18 august  78 år

                                            Enkemand på aftægt i Mejsling by

                                            Gift med Maren Johanne Johansen i Mejsling by

                                            Søn ad gårdmand, Bertel Pedersen og Ane Marie Johansdatter i Mejsling

 

Niels Nielsen Bejskjær         død 1 oktober Stubdrup fattiggård, Højen sogn, begr. 9 oktober Jerlev sogn  64 år

                                            Enkemand, fattiglem på Stubdrup fattiggård, var gift med Maren Jensen Grøn

                                            I Jerlev.

                                            Søn af gårdmand Niels Iversen og Ane Marie Nielsen af Bejskjær på Jerlev mark

 

Karen Marie Hansen            død 30 oktober Mejsling by begr. 5 november  30 år

                                            Født 18 januar 1862 født Hansen

                                            Gårdmand Søren Hansens hustru af Mejsling

                                            Født i Mejsling af Hans Hansen og Else Markusdatter

 

Ane Marie Ellebech             død 8 december Mejsling by begr. 15 december  64 år

                                            Ugifte aftægtsnyder i Mejsling

                                            Født i Haderslev den 3 september 1828  søn af  Skræddersvend Lars Nielsen

                                            Ellebech og forlovede Gundel Marie Thomsen

 

 

 

Ejnina Jensine Karoline

Jensen                                 død 22 december Mejsling by begr 26 december  ¾ år

                                            Datter af Else Kirstine Jensen nu tjenende i Starup sogn

                                            Død i Mejsling, barnets fader Hans Jørgen Poulsen af Vejle

 

Niels Christian Nielsen         død 26 december Jerlev by begr. 2 januar 1893  55 år

                                            Husmand, arbejdsmand i Jerlev by

                                            Gift med Ane Margrethe Andersen.

Født i Gadbjerg den 29 januar 1838

 

Jens Pedersen

Kaldet ”Haderslev”              fundet død på Jerlev Ødsted landevej  57 år   begr. I Vejle

                                            Lægeattest af 2 januar 1893 ”ulykkelig hændelse” forfrysninger

                                            Røgter i Ødsted, gift boede i Vejle

 

 

1893

 

 

Else Katrine Vidriksen         død 13 januar begr. 20 januar  61 år

                                            Ægtehustru i Mejsling skov.  Født 21 februar 1832 i Hatting af Kirsten

Thomasdatter og udlagt fader Vidrik Henriksen. – gift med Jens Johansen

Han er født 21 april 1828 husmand i Mejsling skov

 

Marie Kathrine Madsen        død 31 januar Vejle amts og bys sygehus  70 år

Født Nielsen                        gift anden gang med husmand tækkemand Martin Madsen af Mejsling mark

                                            Han er født 8 maj 1822 i Flemløse.

                                            Ifølge en skudsmålsbog med følgende udskrift af Assens Politikammer protokol

                                            Kaldes den afdøde Maren Kathrine Rasmussen. Hun har ifølge skudsmålsbogen

                                            Været gift med skomagersvend Jørgen Rasmussen Nielsen, gift 16 juni 1849

 

Niels Nielsen                       død 13 april Mejsling mark begr 20 april  79 år

                                            Væver og murer, aftægtsmand på Mejsling mark

                                            Gift med Dorthe Thomsen, født i Ødsted, døbt 17 juli 1813

                                            Søn af Niels Christensen og Ane Nielsdatter

 

Udøbt pigebarn                    død 22 april Mejsling by begr. 26 april  6 timer gl.

                                            Datter af skomager Christen Christensen Slot og Kirstine f. Nielsen

                                            Født i Mejsling den 21 april

 

Dødfødt pige                       død 7 juli Jerlev mark begr 9 juli

                                            Husmand Søren Pedersens barn af Jerlev mark

 

Marie Vilhelmine Eskildsen  død 23 juli Jerlevgaard begr 28 juli  63 år

Født Blichfeldt                     ægtehustru, gift med proprietær Eskildsen op Jerlevgaard, datter af sognepræst

                                            Mikael Frederik Blichfeldt og Marie Kirstine f. Kamman

                                            Hun er født i Vejlby præstegaard den 3 juli 1830

 

 

Else Marie Rasmussen         død 1 august Mejsling mark begr 8 august  29 år

Født Christensen                  ægtehustru med indsidder Rasmus Rasmussen af Mejsling mark.

                                            Datter af Knud Christensen og Johanne Nielsen

                                            Født på Engelsholm mark den 29 december 1863

 

Hansine Hansen                   død 17 september Mejsling mark begr 22 september  53 år

Født Jensen                         gift med Boelsmand Mads Christian Hansen af Mejsling

                                            Født 9 juli 1840 i Mejsling datter af gårdmand Jens Bosin og Maren

                                            Johansdatter af Mejsling

 

Axel Peter Rasmussen          død 29 september Mejsling mark, begr. 4 oktober  1 år

                                            Husmand Rasmus Rasmussens barn af Mejsling mark

 

Ane Sophie Hansen              død 20 oktober Nørre Vilstrup mark begr 28 oktober Jerlev k.  60 år

                                            Gift med indsidder Søren Olesen på Nørre Vilstrup mark

 

 

1894

 

 

Sofie Marie Petersen            død 18 januar Jerlev by begr 25 januar  67 år

                                            Ægtehustru gift 11 marts 1870 med Christian Grebæk Jørgensen, husmand

                                            I Jerlev. Født i Skibet sogn 15 april 1826 datter af husmand Peter Jensen og

                                            Maren Nielsdatter af Troldahl

 

Ole Johannes Sørensen         død 14 februar Nørre Vilstrup, Skibet sogn begr. 14 februar Jerlev k.  1 år

                                            Ugifte tjenestepige Ane Dorthea Sørensen søn af Nørre Vilstrup

 

Niels Jørgen Stejnmeyer       død 12 april Stubdrup fattiggård, begr 17 april Jerlev k.  53 år

                                            Fattiglem i Stubdrup fattiggård, fraskilt ægtemand

                                            Født i Langskov den 27 maj 1840 af Kirkesanger og Skoleholder H. D.

                                            Stejnmeyer og Kirsten Thomasdatter

                                            Ægteviet til Jensine Johansen 29 december 1864.

                                            Separeret den 17 april 1885 og skilt den 22 januar 1891

 

Bodil Jensen                        død 13 maj Jerlev by begr. 19 maj  70 år

                                            Gård og aftægtsenke i Jerlev by. Født i Jerlev 25 oktober 1823 af gårdmand

                                            Jens Iversen og Sissel Jensdatter.

                                            Gift 1 gang 2 juli 1850 til Jørgen Jensen. 2 gang 27 november 1868 med Søren

                                            Jensen. begge boende med hende i ægteskabene i Jerlev by

 

Jens Nielsen Christensen      død 2 juli Jerlev mark, begr 8 juli  79 år

                                            Ægtemand, husmand og tækkemand.

                                            Gift med Maren Poulsdatter boende på Jerlev Sdr. mark

                                            Søn af husmand Christen Pedersen og Kirsten Marie.

                                            Født i Bække sogn 1815

 

 

 

Kathrine Marie Jensen          død 1 august Jerlev by begr. 5 august  3 år

                                            Datter af Hjulmand Jens Chr. Ladegaard Jensen og Pedersine født Thomsen

                                            Af Jerlev

 

Dødfødt dreng                      død 3 august Mejsling mark  begr 5 august

                                            Forældrene gårdmand Søren Nielsen og Jørgine f. Hansen af Mejsling mark

 

Signe Petersen                      død 5 august Jerlev by begr 9 august  9 måneder

                                            Datter af kroejer Rasmus Petersen og Ane Kathrine f. Christensen af Jerlev kro

 

Johanne Nikoline                 død 28 august Mejsling by begr. 3 september  3 år

Andrea Jensen                      datter af gårdmand Niels Jensen og Hansine Marie Hansen Ravn.

                                            Født på Assendrup mark 3 december 1891

 

Niels Benedictus Slot           død 26 oktober Tvedgård, begr 3 november 69 år

                                            Aftægtsmand i gården Tved

                                            Søn af Benedictus Christensen Slot og Abelone Nielsdatter født 1 oktober 1825

                                            Gift 19 oktober 1849 med Karen Nielsdatter af Hesselballe,

datter af gårdmand Niels Nielsen

 

Søren Olesen                       død 31 oktober Jerlev by begr. 8 november 71 år

                                            Enkemand, søn af gårdmand Ole Sørensen og Ane Johanne Jensdatter af Tørskind

                                            Født 3 april 1823.  gift 1 gang 26 juli 1851 med enke Mette Margrethe Petersdatter.

                                            2 gang med Ane Sofie Hansen af Gadbjerg

 

 

 

1895

 

 

Anders Larsen                      død 7 januar Mejsling by begr. 14 januar  76 år

                                            Enkemand, aftægtsmand i Mejsling, gift 1 gang Ane Marie Laursen af Mejsling

                                            Og 2 gang Ane Kathrine Madsen af Aagaard.

                                            Var søn af husmand Lars Andersen og Ane Margrethe af Jerlev mark

 

Mette Kirstine Jensen           død 27 januar Mejsling mark begr. 4 februar  79 år

                                            Aftægtskone, Mejsling gift 24 marts 1846 med enkemand anden gang

                                            Iver Jensen af Mejsling mark

 

Ane Margrethe Petersen       død 11 marts Mejsling mark begr 18 marts  72 år

                                            Aftægtsmand Mads Andersens hustru af Mejsling mark

                                            Født i Jerlev sogn 16 november 1823 af husmand Peder Sørensen og Maren

                                            Jørgensdatter på Mejsling mark, gift 1 gang 25 november 1843 med Jeppe Hansen.

2 gang 25 november 1865 med Mads Andersen

 

Hans Henrik Jensen              død 17 april Jerlev mark, begr. 22 april  63 år

                                            Tjenende enkemand efter 2det ægteskab i Jerlev var søn af husmand Jens Hansen

                                            Af Højen skov. Var født 15 oktober 1831

 

Signe Petersen                      død 27 maj Jerlev by begr. 31 maj  18 dage

                                            Datter af kroejer Rasmus Petersen og Ane Kathrine Kristensen af Jerlev kro

 

Karen Jensen                       død 3 juli Jerlev mark begr. 8 juli  37 år

                                            Gift med husmand Niels Poulsen på Jerlev mark, født i Strandby, Vejlby

                                            Sogn på Fyn 12 februar 1858 datter af gårdmand Jens Jensen og hustru

                                            Maren i Strandby

 

Dødfødt pige                       død 12 juli Jerlev mark  begr. 15 juli

                                            Datter af ugifte Christiane Frederikke Jørgensen, hos faderen indsidder

                                            Jørgen Rasmussen på Jerlev mark

 

Karen Frandsen                    begr. 12 juli 1895 Jerlev kirkegård

                                            Enke, aftægtskone på Fredsted mark, født i Højen by 13 marts 1834

                                            Af gårdmand Frands Mortensen og Karen Marie Jensdatter. gift 22 september

                                            1855 med gårdmand Laurits Germansen af Mejsling, født i Mejsling 23 januar

                                            1822, død 30 juli 1889

 

Martin Poulsen                    død 12 juli Jerlev mark begr. 15 juli  11 måneder

                                            Ugifte, søn af husmand Niels Poulsen og Karen Jensen på Jerlev mark

                                            Født den 5 august 1894

Ane Kirstine Sørensen          død 9 august Jerlev by begr. 13 august  66 år

                                            Enke i Jerlev, født 9 juli 1829. ægteviet i Højen kirke 26 april 1851 til

                                            Enkemand 1 gang tjenestekarl Erik Mikkelsen født 4 december 1808,

                                            Død 28 juni 1872

 

Jens Sørensen Klausholm     død 22 august Jerlev begr. 27 august  78 år

                                            Enkemand, aftægtsmand på Jerlev engmark

                                            Døbt den 11 juli 1817, født på Klausholm på Nørre Vilstrup Nørremark

                                            Gift 2 august 1845 med enke af Jerlev engmark Karen Nielsdatter , som var

                                            Gift 1 gang med Jens Davidsen. Hun døde 11 oktober 1880 på Jerlev engmark

 

Hans Sørensen                     død 7 november Mejsling mark, begr. 14 november  14 år

                                            Gårdmand Søren Nielsen og Jørgine Hansens søn af Mejsling mark.

                                            Født i Fredsted Starup sogn den 11 januar 1881

 

Bengte Olesen                      død 23 november på Højen mark begr. 27 november Jerlev k.  75 år

Født Nielsdatter                   Fattiglem i Højen, enke efter Husmand Ole Olesen, født i Gammelbörö i

                                            Sverige 4 november 1820 gift i Højen 14 marts 1868 boede i Frederikslunds hus

 

Ane Kirstine Bertelsdatter     død 3 december Mejsling by begr. 10 december  87 år

                                            Enke. Født i Mejsling 7 februar 1808 af Gårdmand Bertel Pedersen og Anna

                                            Marie Johansdatter, gift 17 september 1852 med enkemand Christen Madsen

 

 

 

 

 

1896

 

 

 

Martine Katrine Christensen død 20 januar Jerlevgaardshus begr. 26 januar  7 måneder

                                            Ugifte sidsel Marie Christensens datter af Jerlevgaardshus, født 3 juli 1895

 

Peter Petersen                      død 15 april Jerlev by begr 19 april  9 dage

                                            Søn af kroejer Rasmus Petersen og hustru Ane Katrine f. Christensen

                                            Af Jerlev kro

 

Karen Henningsen               død 7 maj Mejsling skov begr. 13 maj  7 år

                                            Datter af husmand Anders Henningsen og Juliane f. Nielsen af Mejsling skov

                                            Født i Starup 22 august 1889

 

Jens Peter Hansen                død 20 maj Jerlev mark begr 27 maj  62 år

                                            Daglejer, ægtemand på Jerlev mark

                                            Født i Grejs sogn den 9 februar 1834 søn af husmand Hans Christensen

                                            Og Mette Kirstine Madsdatter. Gift 1 december 1865 i Smidstrup

                                            Kirke med Mette Marie Sørensen

 

Anders Nielsen Henningsen  død 22 maj Mejsling skov begr. 27 maj 3 år

                                            Søn af husmand Anders Henningsen og Juliane f. Nielsen af Mejsling skov.

                                            Født 20 juli 1892 Mejsling skov

 

Tobia Marie Christensen      død 17 august Jerlev mark begr. 24 august  9 måneder

                                            Datter af indsidder, Anders Christensen og Karoline f. Sørensen Jerlev mark

 

Christen Sørensen Kvist       død 14 september Vejle Sygehus begr. 19 september Jerlev k.  68 år

                                            Husmand  ægtemand i Mejsling. Gift med Ane Margrethe Jørgensen

                                            Ægteviet i Jerlev kirke

 

Agna Marie Jensen               død 17 oktober Vejle begr. 23 oktober Jerlev k.  2 år

                                            Arbejdsmand Niels Jensens datter af Vejle

                                            Født i Engum sogn 1 marts 1894

 

Hans Pedersen                      død 4 november Mejsling mark begr. 10 november 54 år

                                            Ugift, sadelmager, søn af gårdmand Peter Benned Slot og hustru

                                            Ane Dortea af Grejs mark, i Sindbjerg sogn.

født 17 marts 1842 Grejs mark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1897

 

 

Søren Nielsen                      død 29 januar Jerlev mark  begr. 5 februar  58 år

                                            Gårdmand, ægtemand, født i Jerlev den 23 september 1838 af gårdmand

                                            Niels Christensen og hustru Marie Jensen.

                                            Blev gift 26 april 1867 med Lene Marie født Madsen i Ødsted kirke

 

Anders Germansen               død 7 april Stubdrup fattiggaard begr. 9 april Jerlev k.  42 år

                                            Ugifte fattiglem, søn af gårdmand German Andersen og hustru Kirsten

                                            Hansdatter.  Født i Jerlev 9 april 1854

 

Mads Madsen                      død 17 juli Vejle amts Sygehus begr. 23 juli Jerlev k.  60 år

                                            Enkemand, boelsm. I Smalle Jerlev. Født i Gauerslund den 4 marts 1837

                                            Søn af gårdmand Mads Sørensen og Ane Dorthea Pedersdatter af Børkop.

                                            Gift den 23 november 1866 med Johanne Marie Lauritsdatter, enke den 8 marts

                                            1866 efter Iver Jørgensen af Jerlev kro, født i Grejs 30 maj 1828 død i Jerlev, død i

Jerlev 30 marts 1890.

 

Jens Christian Ladegaard      død 24 juli Jerlev by begr 29 juli  37 år

Jensen                                 ægtemand, hjuler i Jerlev by, født i Tiufkær 19 september 1859 af gårdmand

                                            Jens Germansen og Ana Marie Jensen. gift 9 maj 1890 med Pedersine Thomsen

 

Ane Dorthea Pedersdatter     død 14 oktober Jerlev mark, begr. 21 oktober  69 år

                                            Ægtekone på Jerlev mark. Født i Pjedsted 21 november 1827 af Boelsmand

                                            Peter Madsen og Margrethe Jeppesdatter. Gift i Jelling 19 marts 1852 med

                                            Efterlevende Peder Jensen nu Boelsmand på Jerlev mark.

 

Else Kirstine Nissen             død 24 oktober Jerlev mark begr. 30 oktober  62 år

                                            Enke, aftægskone på Jerlev mark. Født 2 august i Stubdrup af Gårdmand

                                            Hans Jørgensen og Gjertrud Marie Pedersdatter Thuesen.

                                            Gift 11 juli 1857 i Jerlev kirke med ungk. Jørgen Nielsen fra Ruhe.

                                            Anmærk: ved fødslels og dåb er afdøde anført med bagnavnene Hansen Thuesen,

                                            Ved ægteskabet med Nissen

 

Karen Andersen                   død 8 december Jerlev by, begr. 14 december  72 år

                                            Aftægts gårdmands enke i Jerlev. Født på Horstedlund 26 november 1825

                                            Døbt 22 januar 1826. gift 4 juli 1846 med ungk. Søren Holgersen af Ammitsbøl

                                            Som døde 12 april 1855. gift 2 gang 26 juli 1855 med gårdmand enkemand

                                            Søren Madsen Pedersen af Jerlev som døde 8 april 1889

 

 

1898

 

 

Steffen Hartvig Hansen        død 10 maj Mejsling begr. 15 maj  10 måneder

                                            Søn af Boelsmand Jens Boesen Hansen og Karen f. Rasmussen

                                            Af Mejsling skov

 

Jørgen Jensen Christensen    død 28 juni Jerlev mark, begr. 4 juli 4 uger

                      Tvilling          søn af gårdmand Rasmus Christensen og Mette Margrethe f. Jørgensen

                                            På Jerlev mark

 

Sine Christensen                  død 28 juni Jerlev mark begr. 4 juli  4 uger

                      Tvilling          se ovenstående indførsel

 

Laurits Nielsen                    død 21 juli Mejsling by begr. 29 juli Ødsted k.  82 år

                                            Aftægtsmand, enkemand, Mejsling by, født i Gauerslund sogn 1816

                                            Søn af Niels Madsen Laursen og Mette Jørgensdatter.

                                            Gift i 1840 med Marie Christine Jesdatter død 1884

 

Christen Pedersen                død 20 august Jerlev mark begr. 26 august  76 år

(Korin)                                boelsmand, ægtemand Jerlev mark. Søn af husmand Peder Severinsen

                                            og Maren Christensdatter af Taulov mark. Født 8 november 1821.

                                            Gift med Dorthea Nielsdatter af Drejens – Eltang sogn 1850

 

Dagmar Teodora Hansen      død 8 oktober Jerlev by begr. 15 oktober  8 uger

                                            Datter af træskomand Hans Christensen Hansen og

                                            Marie f. Nielsen Jerlev by

 

Hans Peter Hansen               død 29 oktober Jerlevgaard begr. 1 november  41 år   død pludselig ’druk’

                                            Enkemand 2 gang, Røgter på Jerlevgaard.

                                            Født i Pjedsted 21 juli 1857 søn af Sakarias Hansen og Johanne f. Petersen

 

Tobea Marie Christensen      død 5 november Jerlev by begr. 11 november  14 uger

                                            Indsidder Anders Christensen og Karoline Sørensens datter af Jerlev

 

Udøbt pigebarn                    død 25 november Jerlevgaardhus begr. 2 december  3 uger

                                            Datter af indsidder Johnas Olesen og Andrea Karoline f. Godtfredsen

                                            Af Jerlevgaardhus

 

Anders Henningsen              død 26 november Mejsling skov begr. 3 december  54 år

                                            Husmand, ægtemand, i Mejsling skov, født 8 oktober 1844 søn af skrædder

Henning Guldbrandsen og Mariane Andersdatter af Vester Smidstrup

Gift med Juliane Nielsen af Tiufkær 23 oktober 1870 i Højen kirke

 

 

 

1899

 

 

Hans Christensen                 død 7 februar Jerlevgaardhus begr 12 februar  14 dage

                                            Søn af ugifte Ane Christensen, opholdende sig i Jerlevgaardhus

 

Margrethe Christensen         død 25 februar Jerlevgaardhus  begr. 3 marts  5 uger

                                            Datter af Ane Christensen af Jerlevgaardhus

 

 

Ana Margrethe f. Jensen       død 23 marts Jerlev by begr. 28 marts  67 år

                                            Ægtehustru, født i Ribe 18 september 1831 af gårdmand Jens Andersen

                                            Og Karen Pedersdatter. Gift 1 gang 1853 med gårdmand Hans Monrath af

                                            Jerlev. 2 gang 3 juli 1880 med enkemand 1 gang Jens Nielsen af Jerlev

 

Alfred Volmar                      død 26 oktober Mejsling by begr. 1 november Skibet k.  16 uger

                                            Søn af gårdmand Troels Volmar og Inger Kathrine f. Schmidt af Mejsling

 

Ingeborg Margrethe             død 26 december Vejle, Koldingvej 12  1 sal. begr. 31 december Jerlev k. 74 år

Hansen Rose                        gift med Møller nu Rentier Hansen Rose, Koldingvej Vejle

 

 

1900

 

 

Peter Hansen Rose               død 3 januar Koldingvej i Vejle begr. 7 januar Jerlev k.  81 år

                                            Enekmand, Partikuler, forhenværende møller i Tved mølle i Jerlev sogn

 

Dorthea Nielsen f. Thomsen død 16 marts Mejsling mark, begr. 23 marts  83 år

                                            Aftægtsenke i Jerlev, datter af husmand Thomas Lauritsen og Ingeborg

                                            Andersdatter af Mejsling. Født der 14 februar 1817.

                                            Gift 23 april 1843 med Niels Nielsen død i Mejsling 13 april 1893.

 

Ane Kirstine Hansen            død 26 marts Jerlev mark, begr. 2 april  62 år

f. Skøde                               Ægtehustru på Jerlev mark. Datter af husmand Hans Thomsen Skøde

                                            og Karen Pedersdatter på stedet Hjortsbjerg mølle, født den 30 november

                                            1837. gift 2 oktober 1857 med Rasmus Stefan Hansen, ungkarl gårdmand

                                            af Rosendal i Jerlev

 

Laurids Madsen                   død 29 april Jerlev mark begr. 7 maj  75 år

                                            Ægtemand, aftægtsmand, Jerlev mark. Født Nørre-vilstrup, Skibet sogn

                                            9 april 1825.  gift 24 maj 1851 med Dorthea Marie Nielsdatter

 

Dorthea Marie Madsen         død 16 maj Jerlev mark begr. 21 maj  73 år

f. Nielsen                             aftægtskone, enke på Jerlev Nørremark, født i N. Vilstrup, Skibet sogn

                                            af boelsmand Niels Hansen og Karen, den 8 oktober 1826.

                                            Gift med Laurids Madsen, boelsmand i Jerlev den 24 maj 1851

 

Magnus Petersen                  død 19 maj Jerlev by begr. 24 maj  5 måneder

                                            Søn af kroejer Rasmus Petersen og Ane Kathrine f. Christensen af Jerlev kro

 

Karen Thomsen Skøde         død 10 september Nørre Vilstrup begr. 16 september Jerlev k.  88 år

f. Pedersdatter                      NB! 9 september den rigtige dødsdag

                                            Aftægtskone Nørre Vilstrup, Skibet sogn. Født i Vinding by og sogn

                                            Af Peter Clausen og Else Jensdatter. Døbt den 21 juni 1812.

                                            Gift 8 april 1837 i Jerlev kirke med ungk. Og Murer Hans Thomsen

                                            Skøde af Jerlev. Som døde 17 september 1858

 

 

Laurids German Jensen        død 10 november Mejsling mark begr. 16 november  17 år

                                            Ungkarl, Mejsling mark. Søn af afdøde skomager Nikolaj Møller Jensen

                                            Og Johanne Marie Jensen af Jerlev mark.

                                            Født der 15 april 1883, boende hos Niels Jensen (Konradsen)

 

Martine Kathrine                  død 7 november Jerlevgaardhus begr. 11 november 3 år

Christensen                          datter af ugifte Sidsel Marie Christensen og udlagt barnefader ungk.

                                            Marius Christensen begge af Gauerslund sogn, født i Andkær 15 september

                                            1897, opholdende sig hos morfaderen indsidder Frederik Christensen

                                            af Jerlevgaardhus

 

 

1901

 

 

Astrid Nikolajsen                 død 7 januar Mejsling mark begr. 12 januar  14 uger

                                            Datter af gårdejer Jens Nikolajsen og Karen f. Andersen af Mejsling mark

                                            Født der 21 september 1900.

 

Peder Jensen ’Pjendgaard’    død 19 januar Jerlev mark begr. 25 januar  88 år

                                            Aftægtsmand, Jerlev mark, søn af gårdmand Jens Pedersen Pjendgaard og

                                            Bodild Hansdatter af Pjendgaard.

                                            Født der, hjemmedøbt 5 april 1813. gift 19 marts 1852 med Ane Dorthea

                                            Pedersdatter, som døde 14 oktober 1897 på Jerlev mark

 

Jørgen Jensen Jørgensen       død 2 februar Jerlev mark begr. 6 februar  6 år

                                            Ugifte, søn af Boelsmand Niels Jørgensen og Ane Kathrine f. Christensen

                                            Af Jerlev mark. Født den 1 juni 1894

 

Laurentse Mortensen            død 7 marts Jerlev mark  begr. 15 marts  44 år

f. Jensen                              ægtehustru Jerlev mark

                                            datter af gårdmand Jens Peter Bertelsen og Bodild af N. Vilstrup. Født der

                                            23 juni 1856.

                                            Gift 28 maj 1879 med Josva Claudi Mortensen af Højen

 

Ole Pedersen                       død 11 marts Mejsling by begr. 18 marts  79 år

                                            Ægtemand, husmand i Mejsling by. Født i Fredsted i Starup sogn

                                            27 september 1821 af husmand Peder Hansen og Ane Kathrine Knudsdatter.

                                            Gift 13 juni 1854 med Karen Hansdatter

 

Astrid Petersen                    død 18 marts Jerlev mark begr. 24 marts  3 måneder

                                            Datter af landmand Rasmus Peter Petersen og Ane Marie f. Thomsen

                                            Af Jerlevgaard

 

Anna Petrea Jeppesen           død 22 april Jerlev mark begr. 25 april  3 år

                                            Datter af møller Morten Jeppesen og Jensine Kirstine f. Jensen af Jerlev mølle

 

Jens Axel Herslev Petersen   død 25 juli Jerlev by begr. 31 juli  7 år

                                            Søn af Uddeler Laurs Jensen Petersen og Kristine Marie f. Madsen af Jerlev by

 

Hans Sørensen                     død 13 september Mejsling skov begr. 19 september  74 år

                                            Ægtemand, aftægtsmand, Mejsling skov. Født 30 november 1826 i Gaarslev

                                            Søn af gårdejer Søren Hansen og Mette Marie Sørensdatter. Gift 21 april 1855

                                            Med efterlevende enke Sidsel Marie Nielsen

 

Dorthea Vilhelmsen             død 26 september Mejsling by begr. 3 oktober 78 år

f. Nielsen                             ægtehustru i Mejsling by. Født i Egtved sogn 1823 af Niels Sørensen og Maren

                                            Iversdatter blev døbt 10 oktober 1823. trolovet med husmand og enkemand Hans

                                            Schou Petersen af Rugsted 13 maj 1857. gift 2 gang 1869 med husmand Peter

                                            Ebbesen Vilhelmsen da af Rugsted, nu af Mejsling

 

 

1902

 

 

Jens Petersen                       død 21 februar Stubdrup mark begr. 28 februar Jerlev k.  89 år

                                            Enkemand med alderdomsunderstøttelse, Stubdrup mark.

                                            Født i Jelling  4 maj 1812. gift 3 juli 1847 med Ane Marie Jensen af Jerlev,

                                            Død 19 august 1889

 

Jens Jakobsen                      død 27 februar Mejsling skov begr. 6 marts  76 år

                                            Enkemand anden gang, med alderdomsunderstøttelse.

                                            Født i Starup sogn 21 april 1825, gift 1 gang med Marie Kirstine Nielsen

                                            Død 31 marts 1874. anden gang med Else Katrine Vidriksen død 13 januar 1893

 

Marthine Karoline Juhl         død 23 marts Mejsling  1 år

                                            Datter af gårdmand Peter Nissen Juhl og Maren Margrethe Jeppesen af

                                            Vester Nebel, nu af Mejsling. Født i Vetser Nebel 8 marts 1901

 

Ane Johanne Ludvigsen       død 26 marts Søndergade 14 Vejle begr. 31 marts Jerlev k.  82 år

Rav                                     gift med fhv. Boelsmand Ludvigsen Ring

 

Jørgen Ludvigsen Ring         død 1 april Sønderbrigade 14 bagbygningen i Vejle. begr. 5 april Jerlev k. 88 år

                                            Enkemand forhenværende boelsmand i Vejle

 

Johanne Amistoffersen         død 29 april Mejsling by begr. 4 maj  85 år

                                            Enke i pleje hos sønnen, skrædder Peter Hansen i Mejsling, født i Tudvad

                                            17 januar 1817 af Amistoffer Jensen og Ane. Gift med Hans Pedersen

                                            daglejer i Rugsted død 1896

 

Kirstine Sørensen                 død 29-30 april Vejle Vedelsgade 60 begr. 3 maj Jerlev k.  49 år

f. Olesen                              enke efter værtshusholder Anton Sørensen i Vejle

 

Karla Elisabeth                    død 24 juli Jerlev by begr. 29 juli  1 dag

Simmesholm Andersen         uldspinder af Jerlev Tage Aage Svend Leonard Simmesholm Andersen og

                                            Louise Kirstine Nielsens datter.

 

 

Maren Simmesdatter            død 7 oktober Sofiesminde enge, Skibet sogn begr. 12 oktober Jerlev k. 82 år

                                            Enke efter væver Jens Pedersen, Sofiesminde enge.

                                            Sidste fælles bolig Mejsling

 

Laurits Thuesen Andersen    død 9 oktober Mejsling mark begr. 15 oktober  70 år

                                            Ægtemand med alderdomsunderstøttelse Mejsling mark.

                                            Født i Ferup, Lejerskov sogn 9 september 1832 som søn af gårdmand Anders

                                            Iversen og Mette Marie Lauritsdatter.

Gift 1866 i Starup kirke med Dorthea Marie Sørensen

 

Kristine Brik f. Hansen         død 14 oktober Jerlev mark begr. 21 oktober  25 år

                                            Ægtehustru Jerlev mark, født i Egtved 21 oktober 1876 af gårdmand Hans

                                            Mikkel Hansen og Marie Christensen. Gift i Jerlev kirke 9 januar 1897

                                            Med Mads Knudsen Nielsen Brik 25 år

 

Dorthea Andersen f. Jensen  død 10 november Jerlev mark begr. 18 november Hover sogns k.  58 år

                                            Ægtehustru på Jerlev mark. Født i Allersbov sogn ved Præstø 7 februar 1844

af husmand Jens Christensen og hustru af Gjærv i Allersbov sogn.

Gift 1882 i København med efterlevende mand smed, Christen Andersen af Jerlev

 

Signe og                               død 2 december

Ane Marie Sørensen             død 6 december, begge begravet 9 december

’tvillinger’                           tvillingedøtre af landpostbud Andreas Sørensen og Gjertrud Kirstine f.

                                            Petersen af Jerlev by

 

Dødfødt dreng                      død 26 december Mejsling mark begr. 28 december

                                            Tjenestepige Maren Albina Larsens barn

 

 

1903

 

 

Johannes Laursen                 død 10 januar Jerlev by begr. 11 januar  3 timer

                                            Arbejdsmand Karl Christian Laursens barn

 

Jørgen Rasmussen                død 8 marts Jerlev mark begr. 14 marts  82 år

                                            Ægtemand 3 gange, indsidder med alderdomsunderstøttelse, Jerlev engmark.

                                            Født 23 oktober 1820 Hjortsbjerg mølle, søn af Murer Rasmus Jørgensen og

                                            Gidsel Nielsdatter.

                                            Gift 2 november 1849 i Jerlev med pigen Kirsten Thomasdatter, død 30 maj

  1. gift 2 gang 8 november 1858 i Jerlev med pigen Hanne Oline Frederikke

Jørgensen, død 9 juli 1864. gift 3 gang 2 maj 1865 i Jerlev med pigen

Mette Marie Nielsen

 

Svend Andersen                   død 14 maj Mejsling skole  6 måneder

                                            Lærer Anton Andersen og Kathrine Bothilde Magdalene f. Christiansen

 

 

 

Ane Petrine Jensen               død 21 juli Jerlev mark begr. 26 juli 12 år

                                            Datter af arbejdsmand Ole Thomsen og Sine f. Jensen.

                                            Født på Jerlev engmark 19 april 1891

 

Lars Sørensen                      død 25 juli Mejsling by 80 år begr. 31 juli Rye sogns k. Valborg herred

                                            Aftægtsmand, enkemand 2 gang i Mejsling.

                                            Født i Lundby sogn 5 november 1822 af gårdmand Lorents Larsen og

                                            Johanne Larsdatter, hjemmedøbt samme dag, fremstillet i kirken 23 februar

                                            1823. konfirmeret i Hyllinge 1837.

                                            Gift 2 marts 1861 med pigen Kirstine Sørensdatter død 24 september 1862,

                                            Gift 2 gang 21 marts 1863 med enke Ana Margrethe Poulsdatter død 8 marts 1900

 

Jens Pedersen Vendelboe      død 31 juli Mejsling by begr. 6 august  92 år

                                            Ægtemand, aftægtsmand, i Mejsling. Født i Vejle 12 april 1811

                                            Søn af Peder Jensen Vendelboe og Margrethe.

                                            Gift 28 september 1837 i Jerlev kirke med efterlevende hustru, Else Marie

Sørensen.

 

Dødfødt pige                       død 3 september Mejsling skov begr. 6 september

                                            Datter af husmand Peder Nissen Juhl og Maren Margrethe Jeppesen af

                                            Mejsling mark

 

Christen Laursen                  død 28 september Jerlev mark begr. 2 oktober  2 dage

                                            Søn af gårdbestyrer Laurs Christensen Laursen og Mine Bendine f. Rasmussen

                                            Af Jerlev mark

 

Mads Jensen Kjær                død 11 oktober Jerlev mark begr. 17 oktober  72 år

                                            Aftægtemand, ægtemand, Jerlev mark

                                            Født i Bredal 31 aaugust 1831 af gårdmand Jens Kjær og hustru Sybilla.

                                            Gift 23 oktober 1863 med Christine f. Christiansen

 

Anna Jensine Jensen            død 29 oktober Jerlev by begr. 4 november  7 måneder

                                            Datter af landpostbud Poul Jensen og Hansine Berthelline f.

                                            Henriksen af Jerlev

 

 

1904

 

 

Niels Jensen                        død 12 januar Nørre-Vilstrup, skibet sogn begr. 18 januar Jerlev k.  55 år

                                            Ægtemand, gårdmand i Nørre-Vilstrup. Født i Viuf af gårdmand

                                            Jens Christiansen og hustru.

                                            Gift 1 gang Mette Oline Nielsen død 1885 i Sellerup.

                                            2 gang med efterlevende Dorthea Jensen Vilstrup

 

 

 

 

 

Poul Mikkelsen                    død 7 februar på Kirkehøj Jerlev engmark begr. 13 februar  69 år

                                            Ægtemand, aftægtsmand på Kirkehøj.

                                            Født i Nørre-Vilstrup, Skibet sogn 9 september 1834 af gårdmand Mikkel

                                            Poulsen og Ane Pedersdatter. Gift 16 juli 1861 med enke efter Mads Andersen

                                            Af Kirkehøj Gjertrud Marie Nielsdatter

 

Ole Jensen                           død 26 februar Jerlev engmark begr. 4 marts  43 år

                                            Gift søn af daglejer Jens Pedersen Agerbøl og Johanne Kirstine Johansen

                                            Af Vejle. født i Vinding 2 september 1860. gift i Højen kirke den 18 februar

                                            1882 med Jensine Sørine Jensen

 

Peder Christian Nissen         død 3 marts Jerlev Nørremark begr 10 marts Ødsted k.  75 år

                                            Enekamnd alderdomsunderstøttelse på Jerlev Nørremark.

                                            Født i Aatte, Føvling sogn, Malt Herred. Af husmand Nis Simmonsen og

                                            Mariane Jensdatter.

                                            Var i sin tid gift med Cecilie Hansen

 

Axel Herslev Petersen          død 28 april Vejle amts sygehus begr. 1 maj Jerlev k.  1 år

                                            Søn af Uddeler Laurs Jensen Petersen og Christine Marie f. Madsen

                                            Af Jerlev, født der den 18 januar 1903

 

Kathrine Margrethe              død 2 juli Jerlev mark begr. 8 juli  54 år

Christensen f. Strøh              ægtehustru, Jerlev mark, født i Haaby Sønderjylland 28 august 1850

                                            Af arbejdsmand Frederik Strøh og gift i Ødsted kirke 13 juli 1876

                                            Med ungk. Mads Christensen

 

Nielsine Baasch f. Nielsen    død 13 august Ribevej 21 Vejle begr. 17 august Jerlev k.  39 år

                                            Selvmord ved hængning

                                            Arbejdsmand Vilhelm Hynrich Ditlev Baaschs hustru af vejle. født den

                                            9 november 1864 på Tvedgaard i Jerlev sogn af Niels Bendictsen Sloth

                                            og Karen Nielsen. Gift i Jerlev kirke 14 december 1894

 

Karl Hansen                        død 25 august Mejsling by begr. 30 august 21 år

                                            Ungkarl, Mejsling, født der den 27 juli 1883 af gårdmand Jens Hansen

                                            Og Elisabeth Kirstine

 

Karen Jensine Martine          død 2 september Jerlev mark begr. 8 september  14 år

Jensen                                 husmand Jens Peter Jensen og hustru Jensine f. Pedersens datter af

                                            Jerlev engmark

 

Else Marie Pedersen             død 7 september Mejsling by begr. 14 september  90 år

Vendelboe f. Sørensdatter     aftægtsenke i Mejsling. Født i Jerlev sogn 1813. gift 28 september 1839

                                            Med afdøde Jens Pedersen Vendelboe af Mejsling

 

Kirsten Mortensen                død 14 november Jerlev by begr. 22 november  90 år

f. Larsdatter                         aftægtsenke i Jerlev, hos Mikkel Nielsen, født i Jerlev 20 august 1814 af

                                            husmand Lars Andersen og hustru.

                                            Gift i Jerlev 3 juli 1840 med ungk. Konrad Mortensen af Velling

 

 

1905

 

 

Dorthea Jensen                    død 10 januar N.Vilstrup, Skibet sogn begr. 16 januar Jerlev k.  61 år

                                            Aftægtskone i Vilstrup, Skibet sogn. Født i Mejsling datter af Gmd. Jens

                                            Boesen og Maren.

                                            Enke efter Gmd. Steffen Hansen Mmejsling død 1885 og Gmd. Niels Jensen

                                            Af Vilstrup død 1904

 

Niels Hansen Lomholt          død 5 marts Mejsling by begr. 10 marts  4 dage

                                            Barn, søn af gårdejer Niels Skousen Lomholt og Ane Kirstine

                                            Født, Nielsen Pagh af Mejsling

 

Maren Sørensdatter              død 22 marts Jerlev mark begr. 29 marts  82 år

                                            Enke med alderdomsunderstøttelse i Jerlev, født 25 juli 1822 i Jerlev

                                            Af Hmd. Søren Nielsen og hustru Ide Marie født Rasmussen.

                                            Gift med Jens Jensen Bøgvad, der døde 16 november 1879 i Jerlev

 

Henrik Hansen Ellebæk        død 24 marts Mejsling mark begr. 31 marts 38 år

                                            Hmd. Gift, af Mejsling. Søn af ugifte Ane Marie Ellebæk af Mejsling

                                            Født i Mejsling 3 marts 1867. gift med Marie født Sørensen

 

Ane Johanne Mortensen       død 27 april i Mølholm, Vinding sogn begr. 4 maj Jerlev k.  78 år

                                            Aftægtshustru, gift med fhv. Gmd. Mikkel Mathiasen af Stubdrup, nu Mølholm

                                            Født i Oustrup, Egtved sogn 17 januar 1827,

                                            Datter af Hmd. Morten Lauesen og Else Nielsdatter

 

Ane Kathrine Christensen     død 4 maj Jerlev mark begr. 9 maj  44 år

                                            Ægtehustru, gift med Hmd. Niels Jørgensen Bonde,

                                            født 19 november 1860, datter af aftægtemand Christen Lauridsen og

                                            Charlotte af Ravning.  Gift 3 oktober 1884

 

Mette Johanne Rasmussen    død 7 maj Jerlev by  begr. 13 maj Bredsten sogns k.  77 år

                                            Enke i Jerlev by. Gift med Gmd. Iver Christensen af Ravning mark

 

Jensine Sørensen                  død 22 maj Vejle Amts Sygehus begr. 27 maj Jerlev k.  44 år

                                            Ægtehustru i Jerlev, gift med landpost Hmd. Niels Peter Jensen af Jerlev.

                                            Datter af Søren Jensen og Mette Pedersdatter af Ammitsbøl, født i Ammitsbøl

                                            25 december 1860. viet 30 april 1889 til møllebygger Niels Peter Jensen

                                            af Jerlev

 

Ane Lomholt                       død 4 september Mejsling by, begr. 9 september Valgmenighedens

                                            Kirkegård i Balle.   8 timer gl.

                                            Gmd. Jens Madsen Lomholt og hustru Marie Madsen af Binneballe.

                                            Født og død under et besøg af forældrene i Mejsling

 

 

 

Mads Andersen                    død 20 september Mejsling mark begr. 25 september  81 år

                                            Enkemand 2 gang, aftægtsmand på Mejsling mark

                                            Født i Brørup 25 marts 1824. gift 1 gang med Ellen Marie, død i Starup.

                                            2 gang gift med Anna Margrethe Pedersen, død i Mejsling

 

Christine Jensine Kjær         død 25 september Jerlev mark,  begr. 30 september  72 år

Født. Christiansen                aftægtskone paa Jerlev engmark. Født i Engum af Hmd Christian Christensen

                                            Og Kathrine 7 marts 1833. gift 23 oktober 1863 med Hmd. Mads Jensen Kjær

                                            Død 11 oktober 1903. første gang enke

 

 

1906

 

 

Martin Christensen Skou      død 2 januar Horsens begr. 6 januar Jerlev k.  71 år

                                            Ægtemand Partikulier i Horsens, født i Viuf 2 januar 1835 af Gårdmand

                                            Christen Christensen Skou og Ingeborg. Gift i Jerlev 25 juni 1866 med

efterlevende Lene Hansen

 

Dorthe Madsen                    død 3 januar 1906 i Stubdrup mark, Højen sogn begr. 11 januar i Jerlev k.

Født Germansen                   Aftægtekone  79 år

 

Birgitte Madsen                   død 30 januar Jerlev mark begr. 6 februar  1 ¾ år

                                            Ugifte, datter af Gmd. Poul Madsen og Mette Marie født Karlsen

                                            Hogrefe af Jerlev mark

 

Anna Marie Vigsø                død 25 marts Jerlev mark begr. 30 marts  20 år

                                            Ugift hos søsteren Christen Johansen Meyers hustru, på besøg

                                            Født 9 februar 1886 i Tømmerby sogn af Hmd. Casper Vigsø og Else

                                            Kirstine Christensen

 

Laurits Martinus Andersen   død 30 august Jerlev mark begr. 4 september  21 år

                                            Ungkarl Jerlev mark, søn af husmand Peder Andersen og Kirstine

                                            Født (Madsen) Mathiasen af Egtved. Født der 14 marts 1885

 

Maren Hansen f. Skou          død 28 november Mejsling begr. 3 december  42 år

                                            Gift, Mejsling. Født 10 januar 1864 af Hmd. Og væver Hans Pedersen Skou

                                            Og Dorthea Nielsen af Rugsted, gift 26 oktober 1893 med Hmd. Niels Peter

                                            Larsen af Mejsling

 

Else Christensen Grøn          død 28 marts Mejsling by begr. 6 april  18 år

                                            Ugifte datter af Gmd. Bertel Christensen Grøn og Ane f. Rasmussen af Mejsling

                                            Født der den 7 september 1888

 

Karen Klausen f. Ludvigsen  død 26 december Jerlev mark begr. 2 januar 1907  77 år

                                            Aftægteenke Jerlev engmark

                                            Enke efter Hans Klausen

 

 

1907

 

 

Karen Nikolajsen                 død 9 januar Vejle Jernbanestation begr. 15 januar Jerlev k.  27 år

Født Andersen                      ægtehustru på Mejsling mark. Født i Vellev sogn 7 november 1879, datter

                                            Af Gmd. Søren Andersen og hustru. Gift 12 november 1899 med Gmd.

Jens Nikolajsen

 

Agnes Henriette Larsen        død 20 maj Mejsling mark begr. 26 maj  23 måneder

                                            Ugifte datter af Hmd. Jens Peter Larsen og Maren f. Hansen Skou af

                                            Mejsling, født der 7 juni 1905

 

Hans Christian Hansen         død 29 maj Jerlev by, selvmord. Begr. 2 juni 47 år

                                            Ægtemand, husejer i Jerlev. Født i Høllund 10 oktober 1860 af

                                            Gårdmand Nikolai Hansen og Ane Marie Poulsen. Gift i Højen 6 december

                                            1896 med ugifte Marie Nielsen

 

dødfødt dreng                      død 2 juni Mejsling mark begr. 5 juni

                                            gårdmand Søren Peter Thomsen og hustru Else Marie Madsen af Mejsling mark

 

Ane Kirstine Pedersen          død 6 juni Mejsling mark begr. 13 juni  76 år

F. Jakobsen                          ægtehustru, aftægtskone i Mejsling. Født i Starup 30 marts 1831 af Hmd.

                                            Jakob Andreasen og hustru Marie Nielsdatter. Gift 6 november 1852 med

                                            Efterlevende Jens Pedersen

 

Kirstine Andersen                død 4 juli Jerlev mark begr. 10 juli  60 år

f. Mathiasen                         enke på Jerlev mark. Født i Jelling den 14 april 1847 af Mathias Petersen

                                            og Abelone Madsdatter. Gift 1877 med afdøde Peder Andersen

 

Else Hansen                         død 24 juli Mejsling by begr. 30 juli  83 år

f. Markusdatter                    aftægte og gårdmandsenke i Mejsling. Født i Nørup sogn af Gmd. Markus

                                            Sørensen og Karen Poulsen 11 august 1823. gift 19 november 1842 med

                                            Gmd. Hans Hansen af Mejsling

 

Tobia Andersen                   død 29 september Jerlev mark begr. 5 oktober  80 år

f. Mortensen                        ægtehustru på Jerlev mark. Datter af Gmd. Morten Johansen og hustru Maren

                                            Pedersdatter af Jerlev. Født der 9 august 1827. gift i Jerlev kirke den 8 november

                                            1851 med Hmd. Christen Madsen af Jerlev

 

Anders Madsen Buch           død 7 december Grejsdalsvej, Hover sogn, begr. 13 december Jerlev k. 72 år

                                            Enkemand, husmand i Jerlev. Født i Ødsted 17 januar 1835 af husmand

                                            Mads Jensen Buch og hustru Lene Nicolajsdatter.

                                            Gift 6 november 1856 med Kjersten Marie Nielsen død 19 januar 1879

                                            I Jerlev

 

 

 

 

 

1908

 

 

Svend Andersen                   død 3 januar Mejsling skole begr. 10 januar  1½ år

                                            Søn af lærer Andersen og Kathrine Bothilde Magdalene f. Christiansen

                                            Af Mejsling. Født der den 1 maj 1906

 

Mads Christian Madsen        død 21 januar Jerlev by begr. 27 januar  36 år

                                            Pludselig død. Ungkarl, karetmager i Jerlev. Født i Nørup 27 august

                                            1871 af væver Lange Madsen og Jordemoder Ane Marie f. Mathiasen

 

Rasmus Nielsen                   død 14 februar Jerlev mark begr. 20 februar  79 år

                                            Ægtemand, alderdomsunderstøttet i Jerlev. Født 4 marts 1828 i Hover –

                                            Skrædderbakken af Niels Rasmussen og Maren Eriksen. Gift i Grejs

                                            1856 med efterlevende Ane Dorthea f. Petersen

 

Jens Nielsen                        død 2 april Jerlev by begr. 8 april  74 år

                                            Enkemand 2 gang, gårdmand i Jerlev gift 2 gang med enken Ane

                                            Margrethe Monrad f. Jensen, død i Jerlev 23 marts 1899

 

Nikolaj Johan Mikaelsen      død 3 maj Mejsling mark begr. 9 maj Østbirk k.  75 år

                                            Enkemand, aftægtsmand i Jerlev. Født 28 september 1832 i Vester Nebel

                                            Gift med Edel Margrethe Nielsdatter

 

Dorthea Pedersen                 død 18 juni Jerlev mark begr. 24 juni  88 år

                                            Aftægtsenke på Jerlev mark. Født i Eltang sogn, døbt 16 april 1821

                                            Datter af Gmd. Niels Nielsen og Ane Kirstine Lauridsdatter. Gift 1850

                                            Med Christen Pedersen (Koren) død i Jerlev 1898

 

Christian Peter Nielsen         død 21 juni Kolding sygehus begr. 25 juni Jerlev k.  69 år

                                            Enkemand, skrædder i Vester Nebel

 

Ane Marie Jensen                død 21 juli Herslev by og sogn begr. 25 juli Jerlev k.  91 år

f. Mortensen                        Enke 2 gang i Herslev. Født i Smidstrup sogn af Morten Jensen og Johanne