Kirkebogen - Vielser

Højen-Jerlev Sognes Kirkebog, Vielser

Højen Jerlev sogns ægteskabsbog 1683-1925

 

 

 

1683

 

trolovet          Christen Jensen Rytter og Anna Knudsdatter af Mejsling

 

viet                Jens Rasmussen og Anna Povelsdatter af Jerlev

 

viet                Christen Jensen og Anna Knudsdatter

 

trolovet          Iffuer Lassen og Anna Nielsdatter af Jerlev til Poul Lassens

 

viet                en Rytter, Michel Jensen og Karen Nielsdatter

 

                      M. Andres Duerg Chiris og Karen Rosen? Af Kiøbenhafn til Jens (meget svært at læse)

 

viet                Iffuer Lassen og Anna Nielsdatter af Jerlev

 

viet                Jørgen Damkier og Oluf Povelsens datter af Jerlev

 

trolovet          Erich Jensen af Jerlev og Maren Nielsdatter af Højen

 

                      Hans Nielsen af Højen og Karen Mortensen Ibid

 

Trolovet         Niels Jørgensen og Maren Nielsdatter af Højen

 

Viet                Hans Nielsen og Karen Mortensen

 

Viet                Erich Jensen og Maren Nielsdatter

 

 

1684

 

trolovet          Peder Madtsen af Højen og Karen Madtsdatter Ibid

 

 

1685

 

trolovet          Søfren Olufsen og Karen Nielsdatter til Anders Huilers i Jerlev

 

 

1686

 

trolovet          en Rytter nom: Laurits Due og Dorthe Søfrensdatter i Jerlev

 

trolovet          Michel Hansen og Anna Andersdatter af Jerlev

 

 

1687

 

viet                Anders Mortensen og Johanne Lasdatter af Mejsling

 

viet                Michel Hansen og Anne Andersdatter af Jerlev

 

viet                Hans Sivert Krog og Kirsten Michels til Jens Rydes i Stubberup

 

viet                Christoffer Helms ? og Karen Rosenskel af Oxvig til Nissis  (meget svært at læse)

 

 

1688

 

viet                Jens Hansen og salig Nis Dues hustru Mette Nielsdatter af Stubberup

 

viet                Peder Christensen og Kirsten Andersdatter af Jerlev

 

viet                Madts Nielsen af Mejsling og Johanne Sørensdatter af Stubberup

 

trolovet          Jens Christensen af Work og Indeborg Pedersdatter af Jerlev, viet 7 december

 

trolovet          Peder Jensen og Maren Peders

 

 

1689

 

trolovet          Niels Pedersen Rytter og Karen Pedersdatter af Mejsling

 

trolovet          Niels Kiøbmand og Maren Sørensdatter

 

trolovet          Niels Thomæ af Vinding og Maren Sørensdatter, til Jørgen Povelsens enke af Jerlev

 

viet                Niels Fog Rytter og Helvig Olufsdatter til Peder Olufsen i Horsted

 

viet                Peder Jensen og Maren Pedersdatter af Jerlev

 

trolovet          Morten Pedersen og Johanne Nisdatter af Mejsling

 

 

1690

 

viet                Mads Jensen Svane Rytter af Mejsling og Maren Pedersdatter

 

trolovet          Niels Bertelsen af Stubberup og Kirsten Nielsdatter af Højen

 

trolovet          Erich Jensen af Jerlev og Mette Jensdatter af Højen

 

                      Hans Lassen af Højen og salig Friederich enke Mette Jørgensdatter

 

Viet               Morten Pedersen og Johanne Nielsdatter

 

                      Anders Nielsen af Højen og Karen Knudsdatter

 

Viet               Niels Bertelsen og Kirsten Nielsdatter

 

Trolovet         Peder Pedersen og Hans Hansens enke af Mejsling

 

Viet               Erich Jensen i Jerlev og Mette Jensdatter af Højen

 

trolovet          Jens Lassen og Kirsten Olufsdatter af Højen

 

 

1691

 

viet                Peder Pedersen og Dorthe Pedersdatter af Mejsling

 

viet                Jens Lassen og Kirsten Olufsdatter af Højen

 

trolovet          Iffuer Hansen og Johanne Jensdatter af Højen

 

 

1692

 

trolovet          Christen Søfrensen og Anna Mortensdatter af Jerlev

 

                      Las Hansen og Karen Madtsdatter af Højen

 

viet                Christen Søfrensen og Anna Mortensdatter af Jerlev

 

trolovet          Jørgen Kov og Mette Lasdatter af Torndal

 

viet                Iffuer Hansen og Johanne Michelsdatter

 

trolovet          Christen Pedersen Rytter og Anna Christensdatter

 

trolovet          Jens Povelsen og Anders Christensens datter af Mejsling

 

                      Anders ? Rytter af Stubberup og Anna Henrichsdatter af Højen

 

 

1693

 

viet                Jens Povelsen Balle og Anders Christensens datter af Mejsling

 

trolovet          Jørgen Verner og Anna Mogensdatter

 

trolovet          Niels Degn og Johanne Nisdatter

 

trolovet          Laurits Sørensen og Anna Mogensdatter

 

trolovet          Jens Sørensen af Rugsted og Sidsel Madtsdatter af Højen

 

 

1694

 

viet                Laurits Sørensen og Anna Mogensdatter til Skovløbers

 

trolov             Thomas Ancher Rytter til Povel Lassen i Jerlev og Catharina Hermansdatter af Jelling

 

Trolovet         Niels Knudsen af Mejsling og Maren Hansdatter af Jerlev

 

Trolovet         Madts Andersen og Karen Jesdatter af Horsted

 

Trolovet         Jens Christensen af Velling og Sidsel Henriksdatter af Højen

 

Trolovet         Laurits Pedersen Marchmand og Maren Frandsdatter til skovløbers

 

Viet               Thomas Ancher og Catharina Hermansdatter

 

Viet               Jens Christensen af Velling og Sidsel Henriksdatter af Højen

 

Trolovet         Anders Hansen af Horsted og Anna Mortensdatter af Højen

 

Trolovet         Peder Kiøbmand og Mette Mogensdatter

 

Viet               Laurits Marchmand og Maren Frandsdatter

 

Viet                Jens Sørensen af Rugsted og Sidsel Madtsdatter af Højen

 

Trolovet         Søren Svendsen Rytter og Hans Povelsens datter af Horsted

 

 

1695

 

viet                Giermand Povelsen af Jerlev og Eldtse Madtsdatter af Smidstrup, med tilladelse

 

trolovet          Korent Nicolai Killier Rytter til Christen Nielsen i Stubberup og Maren Jensdatter

 

viet                Søren Svendsen og Maren Hansdatter af Horsted

 

viet                Peder Kiøbmand og Mette Mogensdatter

 

viet                Korent Killier og Maren Jensdatter

 

trolovet          Thomas Nielsen og Maren Sørensdatter af Jerlev

 

trolovet          Frands Thomasen af Ravninge og Maren Madtsdatter, salig Laurits Hansens enke af Højen

 

trolovet          Laurits Jensen Rytter af Nebel og Maren Christensdatter af Mejsling

 

viet                Thomas Nielsen og Maren Sørensdatter

 

viet                Laurits Jensen af Nebel og Maren Christensdatter

 

trolovet          Isach Thomsen af Højen og Anna Jensdatter

 

trolovet          Søren Ottesen af Colding og Anna Mortensdatter af Harrilshus

 

 

1696

 

viet                Isach Thomsen og Anna Jensdatter

 

trolovet          Povel Gydesen og Sidsel Nielsdatter af Højen

 

trolovet          Jens Madsen og Maren Nisdatter

 

trolovet          Søren Oxvig og Mette Andersdatter

 

trolovet          Peder Ulfeld Rytter og Anna Jørgensdatter af Højen

 

trolovet          Christen Sørensen af Ammitsbøl og Eldse Mogensdatter

 

viet                Peder Ulfeld og Anna Jørgensdatter

 

 

1697

 

trolovet          Marchus Andersen af Vinding og Maren Andersdatter af Hiortsbierg

 

viet                Christen Sørensen af Ammitsbøl og Eldse Mogensdatter

 

trolovet          Mads Gydesen og Karen Madtsdatter af Højen

 

viet                Marchus Andersen af Vinding og Maren Andersdatter af Hiortsbierg

 

trolovet          Jens Olufsen af Stubberup og Eldse Michelsdatter

 

 

1698

 

                      Ole Thomsen og Karen Madsdatter af Horsted

 

Trolovet         min karl, Peder Andersen og Johanne Mortensdatter

 

trolovet          Anders Iffuersen af Heiseballe og Birgithe Jensdatter af Stubberup

 

Trolovet         Mads Møller og Kirsten Clemendsdatter

 

Trolovet         Niels Lassen og Kirsten Madtsdatter af Højen

 

Trolovet         Christen Madsen og Karen Nielsdatter

 

Viet               Anders Iffuersen af Heiseballe og Birgithe Jensdatter

 

Viet               Madts Andersen af Hiortsbierg mølle og Kirsten Clemendsdatter

 

Viet               Peder Andersen og Johanne Mortensdatter

 

Viet               Niels Jensen af Pedersted og Anna Madtsdatter af Horsted

 

                      Ole Thomsen og Karen Madtsdatter

 

Trolovet         Madts Jensen af Veile og Karen Hansdatter af Torndal

 

 

1699

 

trolovet          Erich Smed i Jerlev og Maren Knudsdatter enke i Jerlev

 

trolovet          Knud Lassen i Horsted og Dorthe Mogensdatter af Galskiøt

 

trolovet          Jens Damkier og Maren Nielsdatter af Jerlev

 

trolovet          Christen Andersen af Viuf og Maren Thomasdatter af Oxvig

 

Viet               Jens Damkier og Maren Madtsdatter af Jerlev

 

Viet               Knud Lassen og Dorthe Mogensdatter

 

Viet               Christen Andersen og Maren Thomasdatter

 

                      Iffuer Jensen af Fredsted og Anna Madtsdatter af Horsted

 

 

1700

 

trolovet/viet   Christen Skovløbers og Sidsel Hansdatter

 

trolovet/viet   Niels Thomasen af Bregninge og Mette Madtsdatter af Horsted

 

trolovet          Peder Jensen og Maren Mortensdatter af Højen

 

trolovet/viet   Jørgen Nielsen og Karen Nielsdatter af Oxvig

 

trolovet          Niels Andersen af Veile og Maren Andersdatter af Højen

 

trolovet          Madts Henrichsens søster Bodil og (det sidste meget svært at læse)

 

trolovet          Søren Jensen og Bodil Hansdatter af Mejsling

 

 

1701

 

trolovet          Niels Mogensen af Hvelling og Anna Mortensdatter af Jerlev

 

viet                Mads Henrichsen og Mette Hansdatter

 

viet                Niels Mogensen af Hvelling og Anna Mortensdatter

 

trolovet/viet   Hans Andersen af Højen og Bodil Pedersdatter af Horsted

 

viet                Andreas Erichsen og Eldtse Andersdatter

 

 

1702

 

trolovet/viet   Niels Andersen af Hiortsbierg og Maren Jørgensdatter af Degngaard

 

trolovet/viet   Jørgen Udsen af Fridsted og Bodil Pedersdatter af Piengaard

 

trolovet/viet   Madts Sørensen og Anna Hansdatter til Hyrdens i Stubberup

 

trolovet          Johan Diderich til Stephans i Højen og Bodil Michelsdatter i Stubberup

 

 

1703

 

trolovet          Christen  ? af Ruhe og Maren Galskiøttes  (meget utydeligt)

 

trolovet          Anders Mogensen af Mejsling og salig Iffuer Hansens enke Johanne

 

viet                Johan Diderich og Bodil Michelsdatter

 

trolovet          Johan  ?  til Peder Cortsen i Stubberup og Johanne Jessdatter (ikke til at læse)

 

viet                Anders Mogensen af Mejsling og Johanne Jensdatter, salig Iffuer Hansens enke

 

trolovet          Laurits Pedersen og Kirsten Nissdatter

 

trolovet          Peder Olesen og Maren lasdatter i Højen

 

trolovet          Peder Jensen og Anna Sørensdatter

 

viet                Peder Olesen og Maren Lasdatter

 

viet                Laurits Marchmand og Kirsten Nissdatter

 

 

1704

 

trolovet/viet   Søren Nielsen og Mette Pedersdatter som tiener Niels Thomsen i Jerlev

 

trolovet          Jørgen Nielsen af Højen og Eldtse Madtsdatter i Jerlev

 

viet                Søren Nielsen og Mette Pedersdatter

 

trolovet          Hans Nielsen i Jerlev og Maren Simonsdatter

 

trolovet          Mogens Nielsen Rytter og Eldtse Thomasdatter

 

trolovet          Jens Grøn i Jerlev og Kirsten Christensdatter

 

viet                Jørgen Nielsen og Eldtse Madtsdatter

 

viet                Jens Sørensen af Hvelling og Kirsten Pedersdatter af Horsted

 

viet                Mogens Nielsen Rytter af Fredsted og Eldtse Madtsdatter (det skal nok være Thomasdatter)

 

trolovet          Jens Jensen af Ammitsbøl og Mette Pedersdatter af Mejsling

 

viet                Jens Grøn i Jerlev og Kirsten Christensdatter i Mejsling

 

 

1705

 

trolovet          Michel Christopersen som Rytter Jens Boesens Rytterkone i Stubberup Dorthe Hansdatter

 

trolovet          Jens Lilfrost og Karen Koedes datter Magdalene Diderichsdatter

 

trolovet          Niels Pedersen og Mette Ifversdatter i Jerlev

 

trolovet          Hans Degngaard tienende i Oxvig og Kirsten Clemandsdatter ?  i Hiortsbierg

 

viet                Jens Jensen af Ammitsbøl og Mette Pedersdatter af Mejsling

 

viet                Michel Christopersen Rytter og Dorthe Hansdatter

 

 

1706

 

trolovet          Jørgen Christensen og Maren Hansdatter af Mejsling

 

trolovet/viet   Jens Lauritsen af Knudsbøl og Kirsten Jensdatter af Stubberup

 

trolovet          Anders Hansen af Starup og Anna Jensdatter af Stubberup

 

viet                Jørgen Christensen og Maren Hansdatter

 

trolovet          Erich Smed af Jerlev og Maren  ? til Las Erichsen i Højen

 

viet                Anders Hansen og Anna Jensdatter

 

trolovet          Peder Hansen af Herslev og Maren Madsdatter

 

 

1707

 

trolovet          Niels Tambers og Anna Nielsdatter

 

trolovet          Giermand Hansen og Mette Jensdatter

 

trolovet          Søren Jensen af Stubberup og Anna Pedersdatter ibid

 

viet                Niels Tambes og Anna Nielsdatter

 

viet                Giermand og Mette Erichs

 

trolovet          Jeppe Hansen og Anna Knudsdatter i Mejsling

 

trolovet          Mads Hansen af Stenderup og Ellen Pedersdatter af Stubberup

 

viet                Ole Nielsen af Højen og Karen Madtsdatter af Horsted

 

trolovet          Henrich hans søster og Kaptajn Leutnant (det sidste ikke til at læse)

 

 

1708

 

trolovet          Christopher Møller og Anna Nielsdatter af Horsted

 

                      Hans Nielsen i Højen og Anna Pallesdatter

                     

viet                Simon Knudsen af Jerlev og Maren Christensdatter af Mejsling

 

trolovet          Peder Iffuersen af Fredsted og Sidsel Madtsdatter af Horsted

 

trolovet/viet   Søren Madsen og Anna Nielsdatter

 

trolovet          Mogens Hansen og Maren Willemsdatter

 

trolovet          Christen Jonsen og Maren Simonsdatter

 

 

1709

 

trolovet          Jens Sørensen og hans kiærste

 

trolovet          Jens Jakobsen Krog og Nør Emmerentze Frees

 

trolovet          Anders Curanters og hans kiærste

 

viet                Christen Jonsen af Mejsling og Margrethe af Jerlev

 

viet                Jens Sørensen Dragon og Maren Iffersdatter

 

trolovet/viet   Povel Dragoner og Karen Andersdatter

 

trolovet          Jørgen Andersen og Karen Degngaard

 

 

1710

 

trolovet/viet   Oluf Pedersen og Karen Hansdatter af Højen

 

trolovet/viet   Casper Clausen dragon i Jerlev og Catharina Pedersdatter

 

trolovet          Jens Hansen og Bodil Nielsdatter

 

trolovet          Søren Andersen Smed af Ravning og Mette Jensdatter i Stubberup

 

viet                Niels Hansen og Kirsten Sivertsdatter af Horsted

 

viet                Hans Nielsen og Anna Pallesdatter

 

trolovet          Anders Michelsen og Maren Madsdatter af Jerlev

 

viet                Søren Andersen Smed af Ravning og Mette Jensdatter i Stubberup

 

viet                Jens Hansen og Bodil Nielsdatter

 

 

1711

 

trolovet          Christian Pfeiffer og Bodil Oluffsdatter udi Madts Simonsens rytterhus i Jerlev

 

trolovet          Nicolous Ophaen og Beritte Rasmusdatter logerende hos Peder Olufsen i Horsted

 

viet                Christian Pfeiffer og Bodil Olufsdatter

 

viet                Nicolous Ophaen og Beritte Rasmusdatter

 

viet                Anders Michelsen og Maren Madtsdatter af Jerlev

 

trolovet          Karen Jensdatter og Jens Mogensen af Ammitsbøl

 

 

1712

 

viet                Jens Mogensen Ulf af Ammitsbøl og Karen Jensdatter af Højen

 

trolovet          Jens Jensen og Dorthe Madsdatter af Mejsling

 

trolovet          Anders Michels, Sognefogdens søn i Jerlev og Apolone Nisdatter ibid

 

trolovet/viet   Lorent Pettersen Klebech og Malene Nielsdatter i Højen

 

viet                Jens Jensen og Dorthe Madsdatter af Mejsling

 

viet                Anders Michelsen og Apolone Nisdatter i Jerlev

 

trolovet          Hans Pedersen og Anna Nielsdatter i Højen

 

 

1713

 

viet                Hans Pedersen og Anna Nielsdatter i Højen

 

trolovet          Jens Pedersen og Anna Jensdatter i Mejsling

 

trolovet          Christen Eskildsen og Mette Nisdatter af Højen

 

trolovet          Nicolai Orlov og Anna Christensdatter af Jerlev

 

trolovet          Giermand Hansen og Ane Pedersdatter af Jerlev

 

viet                Jens Pedersen og Anna Jensdatter af Mejsling

 

viet                Christen Eskildsen og Mette Nisdatter af Højen

 

viet                Nicolai Orlov og Anna Christensdatter

 

viet                Giermand Hansen og Ane Pedersdatter i Jerlev

 

trolovet          Niels Knudsen og Kirsten Pedersdatter i Mejsling

 

 

 

 

1714

 

trolovet          Søren Thomsen af Rugsted og Maren Christensdatter af Jerlev

 

trolovet          Mads Jensen af Vinding og Mette Madsdatter af Højen

 

trolovet          Stephan Hansen af Balle og Anna Friderichsdatter af Stubberup

 

trolovet          Jens Rasmussen og Dorthe Jørgensdatter i Stubberup

 

trolovet          Søren Jørgensen og Maren Michelsdatter af Jerlev

 

viet                Jens Rasmussen og Dorthe Jørgensdatter i Stubberup

 

viet                Niels Knudsen og Kirsten Pedersdatter af Mejsling

 

trolovet          Hans Andersen og Cidcille Hansdatter i Højen

 

viet                Søren Thomsen af Rugsted og Maren Christensdatter af Jerlev

 

viet                Stephan Hansen af Balle og Anna Friderichsdatter af Stubberup

 

viet                Søren Jørgensen og Maren Michelsdatter af Jerlev

 

viet                Hans Andersen og Cidcille Hansdatter i Højen

 

trolovet          Niels Ipsen af Jelling og Anna Jørgensdatter i Degngaard

 

trolovet          Michel Andersen af Starup og Else Michelsdatter af Stubberup

 

trolovet          Hans Jørgensen og Anna Madsdatter af Højen

 

viet                Niels Ipsen af Jelling og Anna Jørgensdatter

 

viet                Michel Andersen af Starup og Else Michelsdatter af Stubberup

 

viet                Hans Jørgensen Torndal og Anna Madsdatter af Højen

 

 

1715

 

trolovet          Terchel Andersen og Kirsten Nisdatter af Højen

 

trolovet          Henrich Orlov og Karen Erichsdatter af Jerlev

 

trolovet          Jacob Pedersen af Svinholt og Boel Andersdatter af Højen

 

viet                Terchel Andersen og Kirsten Nisdatter af Højen

 

                      Henrich og Karen Erichsdatter Viede

 

Viet                Jacob Pedersen af Svinholt og Bodil Andersdatter

 

 

1716

 

trolovet          Niels Thomsen og Maren Pedersdatter af Jerlev

 

trolovet          Jep Nielsen og Anna Madsdatter af Højen

 

trolovet/viet   Johan Lang og Margrethe Hedevig Johansdatter i Højen til Las Erichsens

 

viet                Niels Thomsen og Maren Pedersdatter af Jerlev

 

trolovet/viet   Niels Lassen og Maren Iversdatter af Højen

 

viet                Jep Nielsen og Anna Madtsdatter

 

trolovet          Niels Lassen og Anna Isachsdatter i Højen

 

trolovet          Niels Larsen Svenske og Margrethe Andersdatter i Mejsling

 

 

1717

 

viet                Niels Larsen Svenske og Margrethe Andersdatter af Mejsling

 

trolovet          Anders Pedersen af Jerlev og Else Sørensdatter af Højen

 

trolovet          Søren Sørensen af Veile og Karen Nielsdatter af Højen

 

viet                Søren Christensen af Højen og Mette Jacobsdatter af Gaarslev med tilladelse

 

viet                Søren Sørensen og Karen Nielsdatter

 

viet                Niels Lassen og Anna Isachsdatter af Højen

 

viet                Anders Pedersen af Jerlev og Else Sørensdatter af Højen

 

trolovet/viet   Morten Pedersen og Maren Christensdatter af Mejsling

 

 

1718

 

trolovet          Søren Cortsen af Mejsling og Abelone Nisdatter af Jerlev

 

trolovet          Laurits Dinesen og Maren Larsdatter af Mejsling

 

trolovet          Niels Pedersen af Horsted og Ane Pedersdatter af Stubberup

 

viet                Lars Dinesen og Maren Larsdatter

 

trolovet          Jens Mortensen og Johanne Hansdatter

 

viet                Niels Pedersen og Anna Pedersdatter

 

trolovet          Søren Christensen og Anna Mathisdatter af Mejsling

 

viet                Jens Mortensen og Johanne Hansdatter

 

viet                Søren Cortsen og Abelone Nisdatter

 

viet                Søren Christensen og Anna Mathisdatter

 

 

1719

 

trolovet          Niels Jacobsen af Colding og Maren Andersdatter

 

trolovet/viet   Povel Giermansen og Maren Erichsdatter

 

viet                Niels Jacobsen af Colding og Maren Andersdatter af Højen

 

trolovet          Søren Jørgensen af Vork og Ane Iversdatter af Højen

 

 

1720

 

trolovet          Jørgen Sørensen Grøn og Maren Iversdatter af Højen

 

trolovet          Thomas Isachsen og Ane Christensdatter af Højen

 

trolovet          Jørgen Jørgensen og Maren Christensdatter af Højen

 

trolovet          Cidcille, salig Hans Andersens og Jørgen Stephensen af Højen

 

trolovet          Thomas Jørgensen og Anna Stephensdatter

 

viet                Jørgen Sørensen og Maren Iversdatter

 

viet                Jørgen Jørgensen Torndal og Maren Christensdatter

 

viet                Søren Jørgensen Grøn af Vork og Anna Iversdatter af Højen

 

trolovet          Anders Andersen og Cidcille Hansdatter af Højen

 

 

1721

 

trolovet          Søren Jensen af Vilstrup og Boel Jensdatter

 

trolovet/viet   Anders Hansen og Karen Andersdatter af Mejsling

 

trolovet          Christen Jørgensen og Anna Madtsdatter af Højen

 

trolovet          Jørgen Pedersen af Smidstrup og Anna Giermansdatter af Jerlev

 

trolovet          Lars Monsen og Karen Christensdatter

 

viet                Jørgen Pedersen af Smidstrup og Anna Giermansdatter af Jerlev

 

viet                Anders Andersen og Cidcille Hansdatter af Højen

 

viet                Christen Jørgensen og Anna Madtsdatter af Højen

 

 

1722

 

trolovet/viet   Christen Christensen og Dorthe Jørgensdatter af Horsted

 

trolovet          Madts Fransen af Dons og Anna Knudsdatter af Mejsling

 

viet                Søren Jensen af Vilstrup og Boel Jensdatter

 

trolovet          Søren Sørensen og Anna Pedersdatter af Stubberup

 

trolovet/viet   Christen Nissen og Johanne Lasdatter af Højen

 

viet                Peder Pedersen og Catharina Christensdatter af Vilstrup

 

viet                Søren Sørensen og Anna Pedersdatter af Stubberup

 

trolovet          Jørgen Jørgensen Torndal af Højen og Inger Sørensdatter

 

trolovet          Hans Hansen af Vesterby og Maren Jørgensdatter

 

viet                Madts Fransen af Dons og Anna Knudsdatter af Mejsling

 

trolovet          Christen Michelsen og  Catharina Andersdatter af Højen

 

 

1723

 

viet                Hans Hansen af Vesterby og Maren Jørgensdatter

 

trolovet          Hans Jensen og Johanne Nielsdatter af Højen

 

viet                Christen Michelsen og Catharina Andersdatter

 

viet                Jørgen Jørgensen Torndal og Inger Sørensdatter

 

viet                Hans Jensen af Højen og Johanne Nielsdatter

 

viet                Lars Monsen og Karen Christensdatter

 

 

1724

 

trolovet          Morten Andersen og Johanne Hansdatter af Mejsling

 

trolovet/viet   Herman Clausen og Karen Giermansdatter, Hyrdefolk af Stubberup

 

trolovet          Søren Jonsen og Maren Mortensdatter af Mejsling

 

viet                Morten Andersen og Johanne Hansdatter af Mejsling

 

viet                Søren Jonsen og Maren Mortensdatter af Mejsling

 

trolovet/viet   Svend Sørensen og Mette Pedersdatter af Højen

 

 

1725

 

trolovet          Oluff Christensen af Stubberup og Anna Pedersdatter af Piengaard

 

trolovet/viet   Hans Sørensen og Johanne Hansdatter

 

viet                Oluff Christensen af Stubberup og Anna Pedersdatter af Piengaard

 

trolovet          Christen Mortensen af Mejsling og Maren Erichsdatter af Jerlev

 

trolovet/viet   Niels Christensen og Anna Nisdatter af Horsted

 

viet                Christen Mortensen og Maren Erichsdatter

 

 

1726

 

trolovet          Oluf Stephensen af Randbøl sogn og Maren Hansdatter af Jerlev

 

trolovet          Knud Sørensen og Maren Hansdatter af Mejsling

 

trolovet          Anders Sørensen og Anna Sørensdatter

 

trolovet          Niels Larsen og Anna Hansdatter af Mejsling

 

viet                Oluf Stephensen og Maren Hansdatter

 

viet                Knud Sørensen og Maren Hansdatter af Mejsling

 

viet                Niels Larsen og Anna Hansdatter af Mejsling

 

viet                Anders Sørensen og Anna Sørensdatter af Højen

 

 

1727

 

trolovet/viet   Hans Jørgensen af Hiortsbierg mølle og Margrethe Jacobsdatter af Oxvig

 

trolovet          Giermand Hansen og Apollone Andersdatter

 

trolovet          Niels Michelsen af Balle og Karen Hansdatter af Stubberup

 

 

1728

 

trolovet          Niels Sørensen af Viuf og Ingeborg Jensdatter af Mejsling

 

viet                Niels Michelsen af Balle og Karen Hansdatter af Stubberup

 

viet                Niels Sørensen af Viuf og Ingeborg Jensdatter af Mejsling

 

viet                Giermand Hansen af Jerlev og Apolone Andersdatter af Højen

 

trolovet          Peder Hansen og Beritte Nielsdatter af Jerlev

 

 

1729

 

trolovet          Mads Christensen og Else Nielsdatter af Jerlev

 

trolovet          Jep Christensen og Maren Pedersdatter af Højen

 

trolovet          Madts Nielsen (Larsen) af Højen og Maren Thomasdatter

 

trolovet/viet   Jens Nielsen af Mejsling og Else Hansdatter af Jerlev

 

trolovet          Peder Jensen af Højen og Catharina Christensdatter af Skovløberhuset

 

trolovet          Christen Pedersen Hyrde og Karen Lauritsdatter

 

trolovet          Christen Sørensen Ky af Starup og Anna Jensdatter Boesen af Stubberup

 

viet                Peder Hansen Smed og Beritte Nielsdatter af Jerlev

 

trolovet          Lars Thomsen af Tiufkær og Johanne Cortsdatter af Mejsling

 

viet                Mads Christensen af Højen og Else Nielsdatter af Jerlev

 

viet                Christen Sørensen Ky af Starup og Anna Jensdatter Boesen af Stubberup

 

trolovet          Niels Christensen og Maren Giermandsdatter af Jerlev

 

trolovet          Las Jørgensen Torndal og Sophia Pedersdatter af Højen

 

viet                Lars Thomsen af Tiufkær og Johanne Cortsdatter af Mejsling

 

trolovet          Hans Larsen og Else Sørensdatter begge af Højen

 

viet                Las Jørgensen Torndal og Sophia Pedersdatter af Højen

 

viet                Christen Pedersen Hyrde og Karen Lauritsdatter

 

trolovet          Niels Olufsen og Dorthe Madtsdatter af Højen

 

viet                Peder Jensen af Højen og Catharina Christensdatter af Skovløberhuset

 

viet                Niels Christensen og Maren Giermandsdatter af Jerlev

 

trolovet          Peder Pedersen  og Kirsten Nielsdatter af Højen

 

trolovet          Jørgen Nielsen og Ane Pedersdatter af Højen

 

viet                Niels Olufsen og Dorthe Madtsdatter af Højen

 

viet                Jørgen Nielsen og Anne Pedersdatter af Højen

 

viet                Madts Nielsen og Maren Thomasdatter af Højen

 

 

1730

 

viet                Peder Pedersen og Kirsten Nielsdatter af Højen

 

trolovet          Giermand Michelsen og Mette Jørgensdatter af Jerlev

 

trolovet          Niels Jørgensen og Anna Michelsdatter

 

trolovet          Niels Piengaard og Johanne Lasdatter af Højen

 

trolovet          Jens Pedersen af Starup og Karen Pedersdatter af Piengaard

 

trolovet          Henrich Madsen og Mette Olufsdatter af Højen

 

viet                Niels Piengaard og Johanne Lasdatter af Højen

 

trolovet          Hans Pedersen af Aagaard og Mette Pedersdatter af Højen

 

viet                Niels Jørgensen og Anna Michelsdatter af Jerlev

 

trolovet          Peder Christensen af Jellinge og Kirsten Andersdatter af Stubberup

 

trolovet          Jens Christensen af Aagaard og Maren Hansdatter af Stubberup

 

viet                Jens Pedersen af Starup og Karen Pedersdatter af Piengaard

 

viet                Giermand Michelsen og Mette Jørgensdatter af Jerlev

 

viet                Jens Christensen af Aagaard og Maren Hansdatter af Stubberup

 

viet                Hans Pedersen af Aagaard og Mette Pedersdatter

 

viet                Peder Christensen af Jellinge og Kirsten Andersdatter af Stubberup

 

trolovet          Søren Jensen og Margrethe Sørensdatter af Stubberup

 

viet                Hendrich Madsen og Mette Olufsdatter af Højen

 

trolovet          Berent Jørgensen og Johanne Larsdatter af Højen

 

viet                Søren Jensen og Margrethe Sørensdatter af Stubberup

 

viet                Berent Jørgensen og Johanne Larsdatter

 

 

1731

 

trolovet          Peder Jørgensen af Balle og Else Pedersdatter af Jerlev

 

trolovet          Jens Lassen Hyrde og Johanne Hansdatter af Mejsling

 

trolovet/viet   Peder Pedersen Hafre af Højen og Maren Hansdatter af Horsted

 

viet                Hans Nielsen af Jerlev og Anna Knudsdatter med tilladelse

 

viet                Peder Jørgensen af Balle og Else Pedersdatter af Jerlev

 

trolovet          Peder Nielsen og Boel Olufsdatter af Højen

 

trolovet          Anders Bertelsen og Karen Andersdatter

 

viet                Peder Nielsen og Bodel Olufsdatter af Højen

 

viet                Anders Bertelsen og Karen Andersdatter

 

trolovet          Niels Pedersen Orlov af Jerlev og Mette Hansdatter

 

viet                Jens Lassen Hyrde af Mejsling og Johanne Hansdatter

 

trolovet          Peder Christensen og Mette Andersdatter af Højen

 

trolovet          Henrich Hendrichsen af Vilstrup og Mette Jørgensdatter af Jerlev

 

viet                Niels Pedersen Orlov og Mette Hansdatter af Jerlev

 

 

1732

 

viet                Peder Christensen og  Mette Andersdatter af Højen

 

trolovet          Jens Hansen af Mejsling og Karen Nisdatter af Jerlev

 

trolovet          Morten Hansen og Kirsten Andersdatter af Højen

 

trolovet          Knud Andersen af Højen og Anna Andersdatter

 

viet                Morten Hansen og Kirsten Andersdatter af Højen

 

viet                Jens Jonsen (Hansen) af Mejsling og Karen Nisdatter af Jerlev

 

viet                Knud Andersen og Karen Andersdatter af Højen

 

 

1733

 

trolovet          Niels Enevoldsen af Randbøl sogn og Maren Hansdatter af Jerlev

 

trolovet          Niels Pedersen og Maren Pedersdatter begge af Horsted

 

viet                Niels Enevoldsen og Maren Hansdatter

 

viet                Niels Pedersen og Maren Pedersdatter af Horsted

 

trolovet          Jens Jensen Grøn og Johanne Michelsdatter

 

trolovet/viet   Jens (Hans) Sørensen Vinding og Johanne Sørensdatter af Højen

 

 

1734

 

viet                Hans Sørensen og Johanne Sørensdatter

 

trolovet          Eiler Larsen og Anna Pedersdatter

 

trolovet          Stephan Hansen og Maren Nielsdatter

 

trolovet          Peder Thomsen og Mette Pedersdatter

 

viet                Jens Jensen Grøn og Johanne Michelsdatter af Jerlev

 

viet                Stephen Hansen og Maren Nielsdatter

 

trolovet          Jens Follerup og Boel Jensdatter af Højen

 

viet                Eiler Larsen og Anna Pedersdatter

 

viet                Jens Nielsen Follerup og Bodel Jensdatter af Højen

 

trolovet          Niels Michelsen af Skærup og Berette Nielsdatter af Stubberup

 

trolovet/viet   Søren Pedersen af Weile og Maren Pedersdatter af Horsted

 

viet                Niels Michelsen af Skærup og Berette Nielsdatter

 

 

1735

 

trolovet          Laurits Jensen og Anne Pedersdatter af Stubberup

 

trolovet          Marcus Simonsen og Anna Christensdatter i Jerlev

 

 

1736

 

viet                Marcus Simonsen og Anna Christensdatter i Jerlev kirke

 

trolovet          Laurits Christensen af Frisved og Inger Andersdatter i Mejsling

 

viet                Laurits Jensen og Anna Pedersdatter af Stubberup

 

trolovet/viet   Madts Jensen og Maren Christensdatter i Højen

 

viet                Laurits Christensen af Fristed og Inger Andersdatter i Jerlev kirke

 

trolovet/viet   Mads Giermandsen af Jerlev og Anna Andersdatter af Højen

 

trolovet/viet   Niels Hansen af Ødsted og Maren Hansdatter af Mejsling

 

trolovet/viet   Christen Jensen af Viuf og Maren Knudsdatter udi Galskiøt

 

 

 

1737

 

trolovet/viet   Niels Nielsen og Karen Piengaard

 

trolovet/viet   Søren Knudsen og Karen Andersdatter

 

trolovet/viet   Povel Lassen og Anna Knudsdatter

 

trolovet          Peder Christensen Frost af Skærup og Sara Sørensdatter af Højen

 

trolovet          Peder Sørensen af Jerlev og Kirsten Povelsdatter

 

 

1738

 

trolovet/viet   Andreas Rytter af Ammitsbøl og Bodil Knudsdatter af Jerlev

 

viet                Peder Sørensen og Kirsten Povelsdatter af Jerlev

 

trolovet          Anna Pedersdatter salig, Oluf Christensens enke af Stubberup og Madts Olesen af Højen

 

viet                Peder Christensen Frost og Sara Sørensdatter af Højen

 

viet                Mads Olesen og Anna Pedersdatter af Stubberup

 

trolovet/viet   Svend Michelsen  og Kirsten Lasdatter af Jerlev

 

trolovet/viet   Peder Hansen Smed i Højen og Anna Marie Abrahamsdatter

 

trolovet          Niels Strangesen af Tyvkiær og Anna Dorthe Hansdatter

 

 

1739

 

viet                Niels Strangesen og Dorethe Hansdatter

 

trolovet/viet   Jens Nielsen af Høxholt og Maren Hansdatter af Jerlev

 

trolovet/viet   Jens Bosen af Stubberup og Anna Pedersdatter af Horsted efter kgl. Bevilling

 

trolovet/viet   Laurits Jensen og Anna Sørensdatter af Højen

 

trolovet          Søren Christensen af Tudvad og Kirsten Jensdatter Boesen af Stubberup

 

 

 

 

1740

 

viet                Søren Christensen af Tudvad og Kirsten Jensdatter Boesen af Stubberup

 

trolovet/viet   Anders Pedersen af Starup og Mette Olufsdatter af Højen

 

 

1741

 

trolovet/viet   Hans Bertelsen og Maren Hansdatter af Højen

 

trolovet          Paaske Sørensen af Rugsted og Maren Pedersdatter af Horsted

 

trolovet/viet   Ulrik Mortensen af Weile og Kirsten Christensdatter af Højen

 

trolovet/viet   Søren Pedersen og Birgitte salig, Niels Christensens enke udi Horsted

 

trolovet          Peder Hansen og Karen Geertsdatter af Horsted

 

trolovet          Jep Nielsen af Jelling og Karen Madsdatter af Jerlev

 

trolovet          Jens Andersen og Maren Friederichsdatter af Stubberup  viet i 1742

 

trolovet          Jens Nielsen og Anna Nielsdatter af Højen

 

viet                Peder Hansen og Karen Geertsdatter

 

 

1742

 

viet                Paaske Sørensen af Rugsted og Maren Pedersdatter af Horsted

 

trolovet/viet   Thomas Nielsen af Jerlev og Anna Hansdatter af Højen

 

trolovet/viet   Jørgen Sørensen og Kirsten Andersdatter efter kgl. Bevilling,

                      da de havde betalt til Weile hospital.

 

Trolovet/viet  Lars Andersen Smed udi Jerlev og Johanne Pedersdatter af Mejsling

 

Viet               Jep Nielsen af Jelling og Karen Madsdatter af Jerlev

 

Viet               Jens Nielsen og Anna Nielsdatter af Højen

 

 

1743

 

trolovet/viet   Christen Pedersen af Jennum og Ingeborg Pedersdatter af Jerlev

 

trolovet/viet   Lars Jensen af Jerlev og Anna Jensdatter fra Ruhe, hvor de var efter deres pas

                      Og skudsmaals formeleding

 

Trolovet/viet  Hans Bertelsen af Højen og Anna Olufsdatter af Degngaard

 

Trolovet/viet  Lars Andersen i Mejsling og Mette Jensdatter ibid

 

Trolovet/viet  trolovet her i Præstegaarden Degnen Michel Melchior og Anna Kirstine Geertsen

 

 

1744

 

trolovet/viet   Niels Mikkelsen af Jerlev og Karen Jensdatter af Mejsling

 

trolovet/viet   Jens Jensen af Jerlev og Anna Giermandsdatter ibid

 

trolovet/viet   Søren Christensen af Mejsling og Dorethe Madsdatter efter kgl. Bevilling

 

trolovet/viet   Sergeant, Laurits Sørensen af Viuf og Mette Knudsdatter af Galskiøt

 

trolovet/viet   Thomas Hansen og Maren Conradsdatter begge udi Jerlev

 

 

1745

 

trolovet/viet   Hans Pedersen af Nyborre og Karen Pedersdatter af Mejsling

 

trolovet/viet   Niels Melhing af Fredericia og Anna Kirstine Jesdatter af Degngaard

 

trolovet          Niels Nielsen af Starup og Jørgen Christensens datter Maren i Mejsling

 

trolovet/viet   Thomas Nielsen af Højen og Oluf Pedersens datter Maren ibid

 

trolovet          Mads Sørensen af Højen og Maren Thomasdatter ibid

 

 

1746

 

viet                Mads Sørensen og Maren Thomasdatter af Højen efter kgl. Bevilling,

                      saasom de er nest-søskendebørn

 

viet                Niels Nielsen af Starup og Maren Jørgensdatter af Mejsling

 

trolovet/viet   Jørgen Jørgensen Torndal af Bramdrup og Anna Sørensdatter af Højen

 

 

1747

 

trolovet/viet   Søren Olesen af Vinding og Karen Nielsdatter i Højen

 

trolovet/viet   Jørgen Hansen og Karen Olufsdatter begge i Højen

 

trolovet/viet   Morten Christensen af Breballe og Enke efter Hans Rubins i Højen, Anna Jensdatter

 

trolovet/viet   Jørgen Christensen og Kirsten Andersdatter begge af Højen

 

trolovet          Povel Pedersen af Rugsted og Maren Andersdatter i Jerlev

 

trolovet          Seyr Sørensen af Ødsted og Maren Pedersdatter af Højen

 

 

1748

 

viet                Seyr Sørensen og Maren Pedersdatter i Højen

 

trolovet/viet   Michel Povelsen af Horsted og Maren Pedersdatter i Højen

 

trolovet/viet   Povel Sørensen af Fuglsang og Sidsel Jensdatter i Jerlev

 

viet                Povel Pedersen af Rugsted og Maren Andersdatter af Jerlev

 

trolovet/viet   Niels Hansen Juhl fra Colding og Jomfru, Catharina Lovedante i Højen Præstegaard

 

 

1749

 

trolovet/viet   Peder Sørensen af Kærbølling og Kirsten Olufsdatter af Højen

 

trolovet/viet   Christian Pedersen Møller af Fredericia og Lars smeds enke Johanne Pedersdatter i Jerlev

 

viet                Morten Christensen og Else Larsdatter i Højen

 

trolovet/viet   Erich Erichsen af Morsleben udi Flensborg og Bodil Jensdatter fra Høllund

 

trolovet/viet   Niels Jensen og Kirsten Jørgensdatter i Højen

 

 

1750

 

viet                Erich Erichsen Smed i Jerlev og Bodil Jensdatter ibid

 

viet                Niels Jensen og Kirsten Jørgensdatter i Højen

 

trolovet          Niels Thomsen og Maren Nielsdatter af Højen

 

 

 

 

 

1751

 

trolovet/viet   Christen Nielsen af Almind og Maren  Nielsdatter i Højen

 

viet                Niels Thomsen og Maren Nielsdatter af Højen

 

trolovet/viet   Morten Christensen af Wilstrup og Malene Knudsdatter af Jerlev

 

trolovet/viet   Jens Pedersen af Horsted og Mette Christensdatter Kyed af Stubberup

 

trolovet/viet   Lars Pedersen og Bodil Jensdatter udi Højen

 

trolovet/viet   Jørgen Christensen af Horsted og Johanne Jørgensdatter i Stubberup

 

trolovet/viet   Jep Pedersen af Skærup og Maren Pedersdatter i Horsted

 

trolovet/viet   Jørgen Hansen af Kollerup og Mette Pedersdatter i Mejsling

 

trolovet/viet   Peder Madsen og Mette Nielsdatter i Højen

 

trolovet          Jens Sørensen af Work og Giertrud Nielsdatter i Mejsling

 

trolovet          Povel Lassen og Karen Erichsdatter i Jerlev

 

trolovet          Mads Hansen af Velling og Maren Jensdatter i Horsted

 

trolovet/viet   Jørgen Madsen af Weielbye og Maren Pedersdatter i Højen

 

 

1752

 

trolovet/viet   Christen Olesen af Tiufkær og Anna Sørensdatter i Stubberup

 

trolovet/viet   Jens Olesen af Vinding og Kirsten Hansdatter i Højen

 

trolovet/viet   Peder Olesen og Agnete Jensdatter i Piengaard

 

viet                Jens Sørensen af Work og Giertrud Nielsdatter i Mejsling

 

viet                Povel Lassen og Karen Erichsdatter i Jerlev

 

trolovet          Niels Andersen og Ursula Hansdatter i Højen

 

viet                Mads Hansen af Velling og Maren Jensdatter af Horsted

 

viet                Niels Andersen og Ursula Hansdatter i Højen

 

trolovet          Jens Nielsen og Anna Madsdatter i Jerlev

 

 

 

 

1753

 

trolovet/viet   Mogens Jacobsen af Starup og Sidsel Olufsdatter i Stubberup

 

viet                Jens Nielsen og Anna Madsdatter i Jerlev

 

trolovet          Peder Olesen af Vinding og Kirsten Sørensdatter i Horsted

 

trolovet          Mads Jensen af Jerlev og Else Giermandsdatter ibid

 

trolovet          Corporal Henrich Michelsen af Oberst Leutnant Brochborphs Compagnie i Colding og

                      Kirsten Mortensdatter i Jerlev

 

 

1754

 

viet                Peder Olesen af Vinding og Kirsten Sørensdatter af Horsted

 

trolovet/viet   Anders Christensen af Starup og Ingeborg Andersdatter af Horsted

 

viet                Mads Jensen af Jerlev og Else Giermandsdatter ibid

 

trolovet/viet   Anders Jensen af Tiufkær og Anna Marie Christensdatter Kyed i Stubberup

 

viet                Corporal Henrich Michels og Kirsten Mortensdatter Orlov i Jerlev

 

trolovet          Niels Pedersen og Kirsten Sørensdatter i Højen

 

trolovet          Christen Nielsen og Maren Sørensdatter i Mejsling

 

viet                Jørgen Henrichsen Smed og Karen Thomasdatter i Jerlev

 

 

1755

 

trolovet/viet   Niels Jensen udi Jerlev og Johanne Andersdatter ibid

 

trolovet/viet   Peder Fensteen Borger og Priviligered værts-husmand i Fredericia og skovfoged

                      Jørgen Krogs enke Bodil Maria Buck paa Oxvig.

 

Trolovet/viet  Peder Jensen i Jerlev og Kirsten Nielsdatter ibid

 

Viet               Niels Pedersen og Kirsten Sørensdatter af Højen

 

Viet               Steen Nielsen og Maren Sørensdatter af Mejsling

 

Trolovet/viet  Hans Torndal og Siliana Thygesdatter af Højen

 

Trolovet/viet  Jep Steensen af Bramdrup og Hans Jensens enke, Karen Grevesdatter i Højen

 

Trolovet/        Jochum Olesen og Kirsten Bennetsdatter i Stubberup

Viet 1756      

 

 

 

1756

 

trolovet/viet   Peder Jensen af Svinholt og Anna Pedersdatter i Mejsling

 

trolovet/viet   Niels Lassen Kleinsmed i Weile og Anna Povelsdatter i Højen

 

trolovet/viet   Niels Jørgensen i Højen og Dorthe Nielsdatter ibid

 

trolovet          Christen Jensen Daugaard og Mette Marie Nielsdatter i Stubberup

 

trolovet          Søren Madsen af Mejsling og Mette Madsdatter i Jerlev

 

 

1757

 

trolovet/viet   Lauge Nielsen og Agnete Madsdatter begge tienende her i Præstegaarden

 

viet                Christen Jensen Daugaard og Mette Marie Nielsdatter af Stubberup

 

trolovet/viet   Søren Nielsen og Kirsten Svendsdatter i Jerlev

 

trolovet/viet   Povel Sørensen og Maren Nielsdatter i Jerlev

 

viet                Søren Madsen af Mejsling og Mette Madsdatter af Jerlev

 

trolovet/viet   Hans Torndal og Sidsel Eilersdatter af Højen

 

trolovet          Iver Jensen af Ravning og Gunde Maria Christensdatter af Oxvig

viet                Bredsten kirke

 

trolovet/viet   Las Nielsen af Højen og Agnete Olufsdatter udi Stubberup

 

trolovet          Anders Sørensen og Anna Svendsdatter i Jerlev

 

viet                Niels Nielsen i Højen og Ellen Christensdatter fra Københafn

 

 

1758

 

trolovet/viet   Simon Madsen og Anna Madsdatter i Jerlev

 

trolovet/viet   Jens Hansen Gaarslev af Weile og Maren Hansdatter

 

trolovet/viet   Niels Christensen af Mejsling og Kirsten Giermandsdatter af Jerlev

 

trolovet/viet   Christen Bertelsen af Mejsling og Kirsten Knudsdatter i Jerlev

 

viet                Anders Sørensen og Anna Svendsdatter i Jerlev

 

trolovet          Peder Nielsen af Tiufkær og Mette Peitersdatter i Højen

 

 

1759

 

trolovet/viet   Christen Nielsen og Henrik Madsens enke Mette Olufsdatter i Højen

 

trolovet          Hans Friderichsen Bruun af Gudhe mølle og Jomfru Anna Kirstine Lucht i Præstegaarden

 

viet                Hans Olesen af Vilstrup og Kirsten Giermandsdatter i Jerlev

 

viet                Hans Bruun af Gudhe mølle og jomfru Anna Kirstine Lucht

 

viet                Peder Nielsen af Tiufkær og Mette Peitersdatter af Højen

 

trolovet/viet   Thomas Nielsen af Højen og Karen Jensdatter Daugaard i Stubberup

 

trolovet/viet   Niels Pedersen og Anna Sørensdatter udi Højen Præstegaard

 

trolovet/viet   Søren Knudsen og Maren Jensdatter Follerup i Højen

 

trolovet          Friderich Jensen af Wejlbye og Karen Andersdatter i Højen

 

 

1760

 

trolovet/viet   Niels Tullesen af Aagaard og Anna Peitersdatter i Højen

 

trolovet/viet   Peder Bertelsen af Haastrup og Maren Andersdatter i Mejsling

 

viet                Friderich Jensen af Vejlbye og Karen Andersdatter af Højen

 

trolovet/viet   Hans Pedersen Haue af Højen og Margrethe Olufsdatter i Horsted

 

viet                Marcus Rasmussen af Viuf og Karen Madsdatter af Stubberup

 

trolovet/viet   Lars Hansen og Kirsten Christensdatter i Højen

 

trolovet          Jens Nielsen Kiøbmand af Starup og Mette Jensdatter Bosen af Stubberup

 

trolovet          Jens Clemmensen af Starup og Fredericia og Mette Maria Andersdatter af Højen

viet 1761

 

 

1761

 

trolovet/viet   Michel Tullesen af Aagaard og Mette Pedersdatter af Højen

 

trolovet/viet   Niels Nielsen og Mette Jørgensdatter i Degngaard

 

viet                Jens Nielsen af Starup og Mette Jensdatter Bosen af Stubberup

 

trolovet/viet   Las Knudsen og Dorthe Jensdatter udi Galskiøt

 

trolovet          Jens Nielsen fra Breballe og Anna Pedersdatter i Højen

 

 

1762

 

trolovet/viet   Christen Nielsen af Jerlev og Anna Christensdatter i Mejsling

 

trolovet/viet   Hans Jensen daugaard af Stubberup og Ellen Nielsdatter i Højen

 

trolovet/viet   Las Povelsen og Anna Elspe Mortensdatter i Jerlev

 

trolovet/viet   Jørgen Giermandsen og Karen Justisdatter i Jerlev

 

viet                Jens Nielsen fra Breballe og Anna Pedersdatter af Højen

 

trolovet/viet   Lars Hansen af Vester Nebel og Sidsel Bosen i Stubberup

 

 

1763

 

trolovet/viet   Povel Larsen af Højen og Lene Jensdatter Daugaard af Stubberup

 

trolovet/viet   Christen Nielsen af Aagaard og Johanna Jørgensdatter Grøn i Højen

 

trolovet/viet   Henrik Olesen af Vinding og Mette Christensdatter i Stubberup

 

trolovet/viet   Søren Jørgensen af Højen og Sidsel Sørensdatter i Horsted

 

trolovet/viet   Hans Jensen af Jennum og Kirsten Jensdatter Grøn i Jerlev

 

trolovet/viet   Anders Sørensen i Højen og Anna Hansdatter ibid

 

trolovet/viet   Lars Andersen af Heiselballe og Agnete Jensdatter i Højen

 

trolovet          Mads Giermandsens stefdatter Karen Knudsdatter i Højen   *

 

trolovet          Niels Hansen og Anna Madsdatter i Højen

 

trolovet          Jens Olesen og Maren Mortensdatter i Stubberup      #

 

 

1764

 

trolovet/viet   Niels Madsen og Maren Nielsdatter i Jerlev

 

trolovet/viet   Peder Nielsen og Kirsten Madsdatter ibid

 

viet                Jørgen Pedersen Brøgger af Veile og Karen Knudsdatter i Højen efter Copulationsseddel   *

                      fra Drejer, dateret Dons d. 29 maj 1764

 

viet                Niels Hansen og Anna Madsdatter i Højen

 

viet                Jens Olesen Gaarde og   #

 

trolovet/viet   Thomas Hansen Hyrde i Jerlev og Anna Larsdatter ibid

 

 

1765

 

trolovet/viet   Hansen af Aagaard og Maren Jørgensdatter i Højen

 

trolovet/viet   Peder Terkelsen af Stoustrup og Marie Lispet Jørgensdatter i Horsted

 

viet                Kappellan Hr. Laurits Satterup og jomfru Ellen Kirstine Falchenberg

 

trolovet/viet   Gyde Jørgensen og Malene Knudsdatter i Jerlev

 

viet                Jørgen Jørgensen og Maren Nielsdatter af Højen

 

 

1766

 

trolovet/viet   Lars Pedersen Smed i Jerlev og Mette Pedersdatter i Højen

 

trolovet/viet   Stephan Iversen af Becke og Anna Jensdatter Riis af Højen

 

 

1767

 

trolovet/viet   Jens Jensen og Mette Jørgensdatter i Jerlev

 

trolovet/viet   Niels Pedersen og Karen Jensdatter Riis i Højen

 

trolovet/viet   Jørgen Mogensen af Kiærbølling og Karen Henrichsdatter i Højen

 

trolovet/viet   Peder Bertelsen og Mette Larsdatter i Mejsling

 

trolovet/viet   Enkemanden, Christen Laursen af Aagaard og Maren Lasdatter i Mejsling

 

 

1768

 

trolovet          Mads Eskildsen, Borger i Weile og Anna Dorthea Langkiit

 

viet                Niels Marcussen af Dons og Maren Jensdatter Koed i Højen

 

viet                Olle Hendrichsen og Kirsten Madsdatter af Stubberup

 

viet                Mads Hendrichsen og Lovise Friderica Antonette Krog i Tved

 

viet                Mads Eskildsen af Weile og Anna Dorthe Langkiil i Horsted

i Weile kirke

viet                Povel Nielsen og Kirsten Madsdatter af Højen

 

trolovet          Jens Jensen i Jerlev og Maren Lauritsdatter i Mejsling

 

trolovet          Rasmus Jacobsen af Ammitsbøl og Maren Madsdatter udi Mejsling

 

 

1769

 

viet                Frans Trøyel guldsmed i Fredericia og jomfru Anna Margrethe Højer i Præstegaarden

 

viet                Anders Sørensen og Karen Pedersdatter begge af Højen

 

trolovet/viet   Mads Hendrichsen i Tved og Anne Kyed i Stoudrup

 

trolovet/viet   Jens Jensen i Jerlev og Maren Larsdatter i Mejsling

 

viet                Jens Ollesen og Karen Nielsdatter begge af Højen

 

trolovet/viet   Rasmus Jacobsen af Ammitsbøl og Maren Madsdatter af Mejsling

 

viet                Hans Pedersen og Mette Larsdatter begge af Højen

 

viet                Jørgen Nielsen af Jerlev og Kirsten Lasdatter af Mejsling

 

trolovet/viet   Bertel Jørgensen af Ammitsbøl og Anna Madsdatter af Jerlev

 

 

1770

 

trolovet/viet   Niels Jensen i Højen og Dorthe Laursdatter Risom i Deingngaard

 

trolovet/viet   Niels Bertelsen Møller af Winding og Kirsten Pedersdatter ved Skovløber huset ved Højen

 

 

1771

 

trolovet/viet   Jens Pedersen i Højen og Anna Jensdatter i Jerlev

 

viet                Sr. Niels Madsen Pagh i Fredericia og Jomfrue Maren Møller i Højen Præstegaard

 

trolovet/viet   Giermand Nielsen og Maren Mortensdatter i Jerlev

 

trolovet/viet   Hans Jensen af Høgsholt og Anne Thomasdatter i Jerlev

 

 

1772

 

trolovet/viet   Niels Nielsen Winckel af Mammon sogn og bye i Wiborg Stift og Maren Sørensdatter Hvejsel i Horsted, viet i Højen kirke

 

trolovet/viet   Hans Mathiasen tienende i Højen Præstegaard og enken Maren Pedersdatter i Højen

 

trolovet          Hans Hermandsen Kaltoft af Store Velling og enken Maren Jørgensdatter i Mejsling

 

 

1773

 

trolovet/viet   Johan Mortensen og Maren Pedersdatter af Jerlev

 

trolovet/viet   Ole Pedersen og Tove Jensdatter Riis begge af Højen

 

trolovet/viet   Enkemanden Peder Mogensen af Jennum og Anne Giermandsdatter af Jerlev

 

trolovet/viet   Christen Nissen af Ammitsbøl og Anne Nielsdatter i Jerlev

Jerlev kirke

Trolovet/viet  Michel Svendsen og Appolonne Jensdatter i Jerlev

Højen kirke

Trolovet         Jens Jensen fra Mejsling og Kirsten Madsdatter i Højen

 

Viet               Hans Hermandsen Kaltoft og Maren Jørgensdatter i Mejsling

Jerlev kirke

Trolovet         Jeppe Rasmussen fra Breballe og Margrethe Thomasdatter i Højen

 

Trolovet         Anders Lauesen fra Tiufkiær og Else Christensdatter Kyed af Stubberup

 

 

1774

 

Viet               Anders Lauesen fra Tiufkær og Else Christensdatter Kyed af Stubberup

Højen kirke

Trolovet/viet  Poul Laursen i Højen og Maren Jensdatter i Piengaard

Højen kirke

Trolovet         Ove Hansen rytter ved General Major Seesteds Regiment og enken Maria Elisabeth Jørgensdatter i Horsted

 

Viet               Jens Jensen og Kirsten Madsdatter

Højen kirke

Trolovet/viet  Niels Lauesen og Maren Madsdatter begge i Jerlev

Jerlev kirke

Trolovet/viet  Isach Nielsen og Anne Jørgensdatter begge i Højen

Højen kirke

Viet               Jeppe Rasmussen og Margrethe Thomasdatter

Højen kirke

Trolovet/viet  Lass Olesen af Dalbye og Mette Hendrichsdatter Boesen i Stubberup

Højen kirke

 

 

1775

 

trolovet/viet   Peder Sørensen og Anne Margrethe Boller begge tienende i Oxvig

Jerlev kirke

Trolovet/viet  Peder Hansen tienende i Ødsted og Mette Christensdatter Kyed i Stubberup

Højen kirke

Trolovet/viet  Niels Christensen Kyed i Stubberup og Karen Pedersdatter af Højen

Højen kirke

Trolovet         Ole Sørensen og Mette Jensdatter begge af Højen

 

Trolovet/viet  Thomas Jensen og Maren Madsdatter begge af Højen

Højen kirke

Trolovet/viet  Enkemanden Jørgen Jensen Koed af Store Velling og enken Sidsel Ejlersdatter af Højen

 

Trolovet         Christen Christensen Lerbeck og Anne Sophia Olesdatter

 

 

1776

 

viet                Christen Christensen Lerbeck og Anne Sophia Olesdatter

Jerlev kirke

Trolovet/viet  Jens Sørensen af Nør Vilstrup og enken Tobiæ Cordtsdatter

Jerlev kirke

Trolovet/viet  Laurs Jacobsen og enken Appolonne Christophersdatter

Jerlev kirke

Trolovet/viet  Enkemanden Peder Jensen og enken Kirsten Madsdatter

Jerlev kirke

Viet               Ole Sørensen og Mette Jensdatter

Højen Kirke

Trolovet/viet  Enkemanden Jørgen Jensen Koed af Welling og enken Zidsel Eilersdatter i Højen

Højen kirke

Trolovet         Christen Jensen og Kirsten Thomasdatter af Mejsling

 

 

1777

 

viet                Christen Jensen og Kirsten Thomasdatter af Mejsling

Jerlev kirke

Trolovet/viet  Niels Nielsen fra Vinding og enken Mette Jørgensdatter i Qvelkrog

Højen kirke

Trolovet/viet  Jens Nielsen og enken Dorthe Peersdatter begge af Højen

Højen kirke

Trolovet/viet  Anders Jørgensen og Dorthe Christensdatter af Jerlev

 

Trolovet/viet  Niels Christensen af Seest og Malene Nielsdatter i Stubberup

Højen kirke

Viet               Poul Pedersen i Refsgaard og Mette Mathiasdatter af Work

Egtved kirke

Trolovet/viet  Knud Nielsen fra Yding i Schanderborg amt og Mette Hendrichsdatter af Højen

Højen kirke

Trolovet/viet  Iver Jensen Tyboe af Ammitsbøl og Anne Jensdatter Grøn i Jerlev

Jerlev kirke

 

 

1778

 

trolovet 27 februar Hans Sørensen Hiuler af Andkiær og Else Jørgensdatter af Højen

viet 10 juli Højen kirke

 

trolovet 3 november Hans Lauesen af Ødsted og Apolone Christensdatter af Mejsling

 

trolovet 27 november Ole Nielsen af Soelschou og Anne Nielsdatter af Horsted

viet 29 juni 1779 Højen kirke

 

 

1779

 

trolovet 4 april Thomas Jørgensen Rans og Apolonne Hansdatter begge i Præstegaarden

viet 24 september i Jelling kirke

 

trolovet 20 juli                     Enkemanden Niels Pedersen i Højen og enken Mette Christensdatter tienende   Jens Pedersen i Horsted

viet 23 oktober Højen kirke

 

trolovet 4 oktober                 Knud Andersen og Karen Hansdatter begge tiente Peder Boesen i Stubberup

viet 22 januar 1780 Jerlev kirke

 

trolovet 19 oktober               Christen Christensen af Knabberup og Kirsten Jensdatter af Højen

viet 23 maj 1780 Højen kirke

 

 

 

 

1780

 

trolovet 29 januar                 Rasmus Mathiasen i Tyvkiær og Kirsten Pedersdatter i Højen

viet 1 juli Højen kirke

 

trolovet 14 marts                  Mads Madsen af Mejsling og Kirsten Bennetsdatter af Stubberup

viet 18 august Højen kirke

 

trolovet 7 juli                       Niels Sørensen og Maren Nielsdatter begge af Jerlev

viet 15 september Jerlev kirke

 

trolovet 16 september           Peder Nielsen af Sødover og Maren Nielsdatter tjenende i Kaltofts i Mejsling

viet 3 november Nørup kirke

 

trolovet 19 september           Søren Madsen i Wilstrup og Karen Jensdatter af Tveed

viet 24 oktober Jerlev kirke

 

trolovet 14 november           Christen Madsen og Else Christensdatter begge af Mejsling

viet 28 august 1781 Jerlev kirke

 

 

1781

 

trolovet 19 marts                  Las Poulsen og Johanne Pedersdatter begge i Jerlev

viet 3 april Jerlev kirke

 

trolovet 20 april                   Jens Nielsen af Ødsted og Mette Pedersdatter af Højen tjenende paa Nebbegaard i Gaarslev

viet Gaarslev sogn

 

trolovet 4 maj                      Nis Hansen fra Egtvad og Mette Christensdatter i Mejsling

viet 28 august Jerlev kirke

 

trolovet 9 juni                      Lars Nielsen Bødkier af Weile og Else Nielsdatter i Højen

viet 10 juli Højen kirke

 

trolovet 14 juni                     Jens Lassen tienende paa Oxvig og Johanne Knudsdatter tienende i Højen Præstegaard

viet 6 juli Nørup kirke

 

viet 26 oktober                     Hr. Mathias Thistrup, Sognepræst paa Thunnøe og jomfru Abigail Maria Bang

                                            efter kgl. Bevilling paa Oxvig

 

trolovet 6 november             Enkemanden Jens Joensen i Ammitsbøl og Margrethe Lasdatter af Mejsling

viet 29 juni 1782 Jerlev kirke

 

trolovet 30 november           Peder Madsen og enken Else Sørensdatter begge i Jerlev

viet 19 april 1782 Jerlev kirke

 

trolovet 21 december            Jacob Hansen og Maren Madsdatter Jyde begge i Højen

viet 8 juni 1782 Højen kirke

 

 

1782

 

trolovet 18 januar                 Jens Madsen og Johanne Jensdatter begge i Højen

viet 8 maj Højen kirke

 

trolovet 12 april                    Jens Lassen og Johanne Lasdatter begge af Højen

viet 2 juli Højen kirke

 

trolovet 19 juli                     Peder Pedersen Hauge og Mette Nielsdatter begge i Højen

viet 1 maj 1783 Højen kirke

 

trolovet 9 november             Bertil Nielsen i Thollund i Hejnsvig sogn og Mette Hansdatter i Jerlev

viet 20 juni 1783 Jerlev kirke

 

trolovet 11 december            Søren Christensen af Peested og Maren Jensdatter i Jerlev

viet 2 maj 1783 Jerlev kirke

 

 

1783

 

trolovet 22 april                   Enkemanden Sr. Hans Erichsen Juul fra Colding og Anna Maria Larsdatter

                                            Risom i Højen skole

Viet 15 juli Højen kirke

 

Trolovet 5 maj                     Enkemanden Jes Mathiasen Svarts af Tiufkiær og enken Dorthe Jepsdatter i

                                            Galskiøt

Viet 29 juli Smidstrup kirke

 

Trolovet 8 maj                     Enkemanden Christen Jepsen Raun og Mette Nielsdatter begge i Højen

Viet 5 juli Højen kirke

 

Trolovet 20 maj                   Søren Hansen fra Tudvad og Mette Sørensdatter i Mejsling

Viet 1 juli Jerlev kirke

 

Trolovet 20 juli                    Thomas Jørgensen og Magdalene Cathrine Møller begge i Højen

Viet 21 september Højen kirke

 

Trolovet 2 september            Hans Thygesen af Børkop og enken Kirstine Hansdatter i Stubberup

Viet 26 september Højen kirke

 

Trolovet 23 oktober              Enkemanden Jens Clausen i Claus-Holm og Johanne Jensdatter i Højen

Viet 14 maj 1784 Højen kirke

 

 

 

Trolovet 16 december          Enkemanden Søren Sørensen Rugballe i Kiærbølling og Agnete Pedersdatter

i Højen

viet 30 marts 1784 Højen kirke

 

 

1784

 

trolovet 25 marts                  Peder Sørensen af Viuf og Anna Madsdatter i Mejsling

viet 15 juni Jerlev kirke

 

trolovet 21 maj                    Jørgen Nielsen og Maren Hansdatter Hauge begge i Højen

viet 24 april Højen kirke

 

trolovet 8 juli                       Enkemanden Niels Luund og Liliann Hansdatter begge i Højen

viet 13 november Højen kirke

 

trolovet 28 september           Lars Jepsen Hattingborg og Else Madsdatter begge i Højen

viet 27 november Højen kirke

 

 

1785

 

trolovet 16 januar                 Hans Frans Kafurchel  en afskediget soldat og Karen Marcusdatter i Mejsling

viet blev de ikke, løb derefter bort uden at blive viet

 

viet 4 februar Veile               Sr. Christian Hernkiedt i Veile og Mad. Anna Marie Juuhl af Højen

                                            efter kgl. Bevilling

 

attest 14 august 1785            Ungekarl Niels Nielsen og enken Dorrethe Nielsdatter i Ødsted

 

attest 16 november 1785       ungekarl Michel Nielsen og enken Mette Mortensdatter i Højen enge

 

trolovet 10 juni                    Enkemanden Hans Kaltoft og Berthe Hansdatter Daugaard i Stubberup

viet 12 juli Højen kirke

 

trolovet 1 november             Friederich Jensen og Karen Sørensdatter i Højen enge

viet 9 december Højen kirke

 

trolovet 10 november           Michel Nielsen og enken Mette Mortensdatter i Højen enge

viet 27 januar 1786 Højen kirke

 

 

1786

 

trolovet 24 februar                Berthel Christiansen i Hiortbierg og Else Simonsdatter i Jerlev

viet 23 september Jerlev kirke

 

trolovet 4 april                     Johan Jørgensen Verner og Sidsel Thomasdatter begge i Højen

viet 14 juni Højen kirke

 

trolovet 29 juni                     Jens Pedersen Tyboe enkemand fra Skolaggergaard i Sindberg sogn og

                                            pigen Kirsten Jensdatter tienende i Præstegaarden i Højen

viet 18 august Hornstrup kirke

 

trolovet 28 juli                     Ole Jørgensen fra Westerbye og enken Anna Pedersdatter fra Stubberup hede

viet 10 februar 1787 Højen kirke

 

trolovet 26 august                Peder Jørgensen og Maren Povelsdatter begge i Jerlev

viet 21 oktober Jerlev kirke

 

trolovet 21 oktober               Hans Madsen og Else Maria Lasdatter begge i Mejsling

viet 18 november Jerlev kirke

 

trolovet 12 december            Enkemanden Christian Berthelsen af Hiortbierg og enken Karen Jensdatter i Højen

viet 27 februar 1787 Højen kirke

 

 

1787

 

trolovet 6 februar                 Jens Jensen af Hvejsel og Maren Rasmusdatter i Horsted

viet 21 april Højen kirke

 

trolovet 15 juni                    Marcus Hansen af Store Velling og enken Maren Sørensdatter i Horsted

viet i Højen kirke

 

trolovet 27 november           Giermand Jensen og Anna Jensdatter Grøn begge i Jerlev

viet 27 juni 1788 Jerlev kirke

 

trolovet 30 november           Lauge Pedersen og Anna Maria Jesdatter begge i Jerlev

viet 15 april 1788 Jerlev kirke

 

 

1788

 

trolovet 12 marts                  Hans Hansen af Store Velling og enken Johanne Andersdatter paa Hiulbæk

viet 17 juni Smidstrup kirke

 

trolovet 15 april                   Niels Thomsen tienende i Præstegaarden i Højen og Dorthe Pedersdatter i Jerlev

viet 14 juni Jerlev kirke

 

trolovet 17 april                   Enkemanden Mathias Jensen i Højen og Anna Maria Jensdatter i Mejsling

viet 26 juli Højen kirke

 

trolovet 6 maj                      Mads Nielsen og Mette Jensdatter begge i Jerlev

viet 4 juli Jerlev kirke

 

trolovet 28 juni                    Jens Pedersen og Maren Pedersdatter Højholt begge af Højen

viet 5 august Højen kirke

 

trolovet 6 september             Hans Asmussen og Giertrud Pedersdatter i Mejsling

viet 4 oktober Jerlev kirke

 

trolovet 31 oktober               Anders Thomsen og enken Anna Jensdatter Grøn begge i Jerlev

viet 30 juni 1789 Jerlev kirke

 

 

1789

 

trolovet 3 februar                 Enkemanden Niels Thomsen af Fridericia og

Rebecca Mortensdatter Orle i Mejsling

Viet 11 juli Jerlev kirke

 

Trolovet 6 marts                  Enkemanden Ole Sørensen i Højen og

Maren Thomasdatter tienende i Højen Præstegaard

Viet 28 april Højen kirke

 

Trolovet 17 marts                 Lars Berthelsen fra Weile og enken Karen Hansdatter i Andkiær Lund i Højen

Viet 8 august Højen kirke

 

Trolovet 13 november          Enkemanden Niels Jensen Grøn og

Maren Christensdatter Kiøbmand begge i Stubberup

Viet 6 februar 1790 Højen kirke

 

Trolovet 4 december            Anders Hansen af Freste og Else Jørgensdatter i Jerlev

Viet 25 juni 1790 i Jerlev kirke

 

 

1790

 

trolovet 8 januar                   Christen Jensen og Mette Madsdatter Jyde begge i Højen

viet 15 juni 1790 Højen kirke

 

trolovet 12 januar                 Peder Christensen af Tyfkiær og enken Karen Pedersdatter i Højen

viet 15 maj Højen kirke

 

viet 2 juli Højen kirke          Peder Friederich Mohr, sognepræst for Vaarbasse og Green menigheder

                                            og jomfru Catharina Kirstine Holm, Provst Holms datter i Højen præstegaard

                                            uden forudgaaende trolovelse og tillysning af prædikestolen efter kgl. Bevilling

 

trolovet 3 august                  Las Hansen enkemand og hans pige Kirsten Andersdatter i Jerlev

viet 9 oktober Jerlev kirke

 

trolovet 5 oktober                 Jesper Olesen fra Egeluund paa Work mark og Margrethe Lehne Olesdatter

                                            i Højen Præstegaard

viet 23 november Jelling kirke

 

 

trolovet 6 november             Niels Jensen skrædder enkemand og enken Karen Pedersdatter begge i Højen

viet 26 marts 1791 Højen kirke

 

trolovet 21 november           Søren Mortensen og Karen Povelsdatter begge i Jerlev

viet 5 juli 1791 Jerlev kirke

 

 

1791

 

trolovet 29 marts                  Peder Michelsen af Hostrup og Anna Lasdatter i Højen

viet 28 juni Højen kirke

 

trolovet 9 april                     Jens Pedersen Broe og Anna Rasmusdatter begge i Højen

viet 16 juli Højen kirke

 

trolovet 25 juni                    Enkemanden Christen Jepsen Raun og Malene Nielsdatter begge i Højen

viet 13 august Højen kirke

 

trolovet 2 september             Skomagersvenden, Jørgen Johansen Broe i Weile og

                                            Maren Pedersdatter Orle i Mejsling

Viet 15 oktober Jerlev kirke

 

Trolovet 2 november            Peder Jacobsen fra Ibeck under Andkiær land og

                                            Karen Johansdatter Aaskiær lund

Viet 11 februar 1792 Højen kirke

 

Trolovet 4 november            Mads Hansen af Sønder Wilstrup og Margrethe Nielsdatter i Jerlev

Viet 9 juni 1792 Jerlev kirke

 

Trolovet 29 november          Niels Christensen Kiøbmand i Stubberup og Giertrud Pedersdatter Orle i Mejsling

Viet 16 maj 1792 Jerlev kirke

 

 

1792

 

trolovet 7 februar                 Lars Larsen og Mette Jokkumsdatter begge i Stubberup

viet 16 juni Højen kirke

 

trolovet 2 marts                    Niels Larsen fra Dons og Karen Pedersdatter i Mejsling

viet 3 april Jerlev kirke

 

trolovet 27 marts                  Christen Pedersen og Cathrine Jensdatter begge i Højen

viet 12 juni Højen kirke

 

trolovet 12 maj                    Ole Jockumsen i Stubberup og Karen Povelsdatter i Weile

viet 16 juni Højen kirke

 

 

 

1793

 

trolovet 15 januar                 Christen Nielsen og Karen Simonsdatter begge i Jerlev

viet 8 februar Jerlev kirke

 

trolovet 15 januar                 Mads Simonsen og Mette Nielsdatter begge af Jerlev

viet 29 juni Jerlev kirke

 

trolovet 15 januar                 Enkemanden Hans Henrichsen af Wilstrup og enken Else Giermandsdatter i Jerlev

viet 15 juni Jerlev kirke

 

trolovet 12 februar               Enkemanden Jockum Width, Farver i Weile og Maren Michelsdatter tienende

                                            Jørgen Nielsen i Højen

Viet 13 juli Højen kirke

 

Viet 10 maj Højen                Hr. Leutnant von Ancher Anthon Schepelerren fra Fridericia og

Præstegaard                         velædle jomfru Mariane Friderica Bergendahl efter kgl. Bevilling

 

Viet 8 juni Højen kirke         Hans Christensen af Weile og Anna Pedersdatter i Piengaard uden foregaaende

                                            Tillysning fra prædikestolen og uden foregaaende trolovelse

 

Trolovet 15 august               Povel Rasmussen tienende i Weile og Kirsten Jørgensdatter

Tienende i Præstegaarden

Viet 7 september Højen kirke

 

 

1794

 

trolovet 23 januar                 Las Jørgensen og enken Anna Hansdatter begge i Højen

viet 19 juli Højen kirke

 

trolovet 25 marts                  Peder Nielsen af Greis og Mette Sørensdatter i Tveed

viet 1 juli Jerlev kirke

 

viet 10 juli ? Højen kirke      Peder Pedersen Roed af Soel-Schou og Maren Hansdatter Daugaard af Stubberup

                                            uden foregaaende tillysning af prædikestolen og trolovelse efter kgl. Bevilling

 

viet 2 september                   Niels Madsen enkemand af Soel-Schou og Boel Olesdatter af Højen, uden

                                            foregaaende tillysning af prædikestolen

 

trolovet 19 september           Lars Christensen af Horsted og enken Karen Johansdatter paa Højen hede

viet 1 november Højen kirke

 

 

1795

 

trolovet 10 januar                 Enkemanden Peder Jensen af Breining og Dorthe Nielsdatter af Højen

viet 28 februar Højen kirke

 

trolovet 6 marts                    Johannes Madsen af Weile og Karen Jensdatter i Højen

viet 13 juni Højen kirke

 

trolovet 12 maj                    Preben Laursen Smed og Elsbeth Sørensdatter begge af Jerlev

viet 4 juli Jerlev kirke

 

trolovet 23 maj                    Enkemanden Laurs Jacobsen og pigen Johanne Pedersdatter Orloff begge

                                            af Mejsling

viet 24 oktober Jerlev kirke

 

viet  7 juli                            Jørgen Poulsen af Høllund i Ødsted sogn og Bodil Nielsdatter fra Præstegaarden

                                            uden foreudgaaende trolovelse og tillysning fra prædikestolen

viet 14 juli Højen kirke         Enkemanden Søren Olesen fra Weile og pigen Anna Kirstine Jepsdatter fra Horsted

 

trolovet 17 juli                     ungk. Morten Pedersen Orlof og pigen Anne Christensdatter begge af Mejsling

viet 19 september Jerlev kirke

 

trolovet 4 august                  ungk. Niels Christensen og pigen Karen Sørensdatter begge af Mejsling

viet 24 august Jerlev kirke

 

trolovet 25 august                ungk. Jørgen Nielsen fra Seest og pigen Leene Hansdatter Daugaard fra Stubberup

viet 24 september Højen kirke

 

trolovet 22 oktober               ungk. Christen Jensen fra Weile og pigen Anna Marie Jørgensdatter fra Højen

viet 21 november Højen kirke

 

trolovet 27 oktober               ungk. Simmon Andersen fra Tyvkier og pigen Maren Jensdatter fra Højen

viet 17 juni 1796 Højen kirke

 

trolovet 19 november           ungk. Peder Sørensen af Fredsted og pigen Ellen Sørensdatter fra Jerlev

viet 18 juni 1796 Jerlev kirke

 

 

1796

 

trolovet 13 maj                     ungk. Niels Jensen og enken Else Andersdatter begge af Horsted

viet 12 juli Højen kirke

 

trolovet 20 maj                    ungk. Niels Enevoldsen fra Margrethelund og pigen Maren Jensdatter

                                            fra Klare Marienlund

viet 2 juli Højen kirke

 

viet 5 juli Højen kirke          Rasmus Hansen Buch fra Rugsted og pigen Karen Poulsdatter Piengaard

                                            i Piengaard uden forudgaaende trolovelse

 

trolovet 8 juli                       Enkemanden Christen Jacobsen og pigen Anne Sørensdatter begge af Mejsling

viet 15 oktober Jerlev kirke

 

 

trolovet 16 august                ungk. Niels Sørensen fra Soel-Schou og pigen Karen Jørgensdatter af Jerlev

viet 24 september Jerlev kirke

 

trolovet 22 november           ungk. Peder Jensen af Fredsted og pigen Ingeborg Andersdatter af Stubberup

viet 27 juni 1797 Højen kirke

 

viet 10 december Højen kirke ungk. Niels Madsen af Herslev og Magdalene Jensdatter af Højen

 

 

1797

 

trolovet 17 februar               Jesper Jensen og Anna Helvig Hansdatter

viet 12 april Højen

 

trolovet 4 maj                      Peder Pedersen fra Stoustrup og enken Kirsten Mariusdatter i Højen

viet 17 juni Højen kirke

 

trolovet 22 maj                    ungk. Nicolai Lager pottemager fra Fredericia og pigen

                                            Bodil Andersdatter fra Horsted

Viet 30 september Højen kirke

 

Trolovet 20 juni                   ungk. Laurs Andersen fra Revsgaard og enken Anna Nielsdatter af Mejsling

Viet 22 august Jerlev kirke

 

Viet 8 juli Højen kirke          ungk. Niels Iversen fra Sellerup og pigen Bodil Nielsdatter af Højen

 

Trolovet 29 juli                    Enkemand Christen Mikkelsen Slotholm fra Eltang og pigen Elisabeth

                                            Margrethe Pedersdatter af Højen

Viet 7 oktober Højen kirke

 

Viet 19 august Højen kirke   ungk. Hans Gydesen fra Lildballe og pigen Dorthe Nielsdatter af Horsted

 

Trolovet 26 august               Skoleholder, Sr. Laurits Wandborg Aars og enken Emarentze Orloff

                                            Salig Lindballes

Viet 21 oktober Højen kirke

 

Trolovet 29 september          Enkemand Jes Mikkelsen paa Højkiær og pigen Ingeborg Pedersdatter i

                                            Friderikslund

Viet 11 november Højen kirke

 

Trolovet 3 november            ungk. Nis Christensen og pigen Sidsel Jensdatter Grøn begge af Jerlev

Viet 3 juli 1798 Jerlev kirke

 

Trolovet 3 november            ungk. Niels Christensen og pigen Maren Jensdatter Grøn begge af Jerlev

Viet 3 juli 1798 Jerlev kirke

 

Trolovet 4 november            ungk. Jørgen Mathiasen af Stubberup og Maren Christensdatter af Mejsling

Viet 14 juli 1798 Jerlev kirke

 

Trolovet 28 november          ungk. Jens Jensen af Mejsling og pigen Anna Maria Jensdatter fra Hattenborg

Viet 1798 Jerlev kirke

 

 

1798

 

trolovet 27 marts                  ungk. Søren Pedersen og pigen Anna Laursdatter begge af Mejsling

viet 26 juli Jerlev kirke

 

viet 24 juni Jerlev kirke        ungk. Zacharias Laursen fra Eskholt, Vinding sogn og

pigen Else Pedersdatter af Jerlev

 

viet 10 juli Højen kirke         Enkemanden Christian Poulsen fra Worch og pigen Mette Jensdatter af Højen

 

viet 4 august Højen kirke      ungk. Jens Pedersen Piengaard af Højen og pigen Karen Hansdatter af Stubberup

 

 

1799

 

viet 2 februar Højen kirke    ungk. Jens Jensen og pigen Anne Nielsdatter begge af Horsted

 

viet 4 maj Jerlev kirke          ungk. Johan Sørensen af Spiarup og pigen Anne Larsdatter af Jerlev

 

viet 9 juni Højen kirke          ungk. Niels Knudsen og pigen Birthe Jensdatter af Højen

 

viet 29 juli Højen kirke         Enkemanden Jørgen Nielsen af Siersted og pigen

Johanne Kathrine Olufsdatter af Højen

 

Viet 6 juli Jerlev kirke          ungk. Peder Nielsen og Karen Laursdatter begge af Jerlev bye

 

Viet 9 juli Højen kirke          ungk. Niels Nielsen Thuesen af Greis og pigen Else Jensdatter af Højen

 

Viet 13 juli Højen kirke        Enkemanden Hans Mathiasen og pigen Karen Nielsdatter af Højen

 

Viet 13 juli Højen kirke        ungk. Niels Nielsen af Højen og enken Maren Madsdatter fra Jerlev

 

Viet 20 juli Ødsted kirke      Enkemanden Johan Værner af Højen og pigen Johanne Hansdatter af Ødsted

 

 

1800

 

viet 21 august Højen kirke    Peder Jacobsen og Anne Hansdatter fra Horsted mark

 

viet 5 juli Højen kirke          Søren Madsen fra Højen og Karen Jensdatter ibid

 

viet 8 august Højen kirke      Laurits Mathiasen i Højen og Anna Jacobsdatter ibid

 

viet 18 oktober Højen kirke  Jens Olesen og Karen Hendrichsdatter i Højen

 

viet 1 november Højen kirke ungk. Hans Pedersen og Maren Jørgensdatter begge i Højen

 

viet 22 november                 ungk. Laurits Jensen fra Horsted og pigen Hildborg Lauritsdatter boende i Højen

Højen kirke                         hos Jens Larsen

 

Viet 6 december Højen kirke German Nielsen fra Højen tienende paa Frederikslund og jomfru

Eleonora Louise Drøhse paa Frederikslund

 

 

 

1801

 

viet 22 september                 Jørgen Jensen og Bodil Jensdatter begge af Højen

Højen kirke

 

Viet 19 september                ungk. Peder Rasmussen og pigen Anna Nielsdatter den første fra Horsted og den

Højen kirke                         sidste fra Højen

 

Viet 10 oktober Jerlev kirke  ungk. Michel Jørgensen fra Højen og pigen Lena Erichsdatter fra N. Vilstrup

 

Viet 17 oktober Højen kirke  ungk. Niels Nielsen fra Jerlev og enken Magdalene Bennetsdatter i Højen

 

Viet 21 november                 ungk. Isach Pedersen fra Mejsling og Mette Nielsdatter fra Stubberup

Højen kirke

 

 

1802

 

viet 3 april Højen kirke         Niels Broe og Kirstin Jensdatter fra Højen

 

viet 22 august Jerlev kirke    Enkemanden Søren Christensen fra Henlundrup mark og Christine Christensdatter

                                            steddatter af Lars Andersen i Mejsling

 

viet 19 juni Højen kirke        Niels Hansen Daugaard og Maren Madsdatter enke efter afd. Jacob Hansen i Højen

                                            brudgommen er en søn ag Hans Daugaard i Stubberup

 

viet 26 juni Jerlev kirke        Hans Jensen enkemand af Work og pigen Maria Elisabeth Andersdatter fra Jerlev

 

viet 17 juli Højen kirke         Johannes Jensen fra Store Velling i Smidstrup sogn og

enken Anna Margrethe Jacobsdatter i Galskiøt

 

viet 28 august Jerlev kirke    ungk. Michel Jensen og Kirsten (Karen) Nielsdatter begge er barnefødte i Jerlev

 

viet 31 august Højen kirke    ungk. Mads Nielsen Bech fra Giufve sogn og pigen Karen Olesdatter fra Højen

 

 

 

 

 

1803

 

 

viet 19 marts Højen kirke     ungk. Hans Andersen fra Haastrup, i Smidstrup sogn og pigen

                                            Maren Pedersdatter fra Højen

 

Viet 2 april Højen kirke        Margrethelund, ungk. Johannes Sørensen og Anna Maria Jeppesdatter

 

Viet 21 august Jerlev kirke   ungk. Povel Christian Smed og enken efter Preben Smed Else Sørensdatter i Jerlev

 

Viet 24 august Højen kirke   ungk. Niels Madsen fra Stubberup i Højen sogn og pigen Maren Marcusdatter fra Follerup i Herslev sogn

 

Viet 13 juni Margrethelund   Hr. Christian Juhl og enken Mad. Anna Katrine Højer

I Højen sogn

 

Viet 9 juli Højen kirke          Gmd. Hans Mathiasen i Højen og pigen Karen Hansdatter sammensteds

 

Viet 16 august                      Enkemanden, Therkel Jensen Bundgaard fra Andkiær i Gauerslund sogn og

Højen kirke                         Ellen Nielsdatter Winkel fra Horsted

 

Viet 24 september                Søren Pedersen fra Højenhuus i Højen sogn og Zinnet Jensdatter

Smidstrup kirke                   opholdende sig i Højen sogn

 

Viet 12 november                ungk. Niels Jørgensen fra Gauerslund og pigen Anna Maria Jensdatter fra Horsted

Højen kirke

 

Viet 18 december                 ungk. Christen Christensen af Højen og pigen Kirstine Mathiasdatter sammensteds

Højen kirke

 

 

1804

 

viet 9 juni Jerlev kirke          ungk. Knud Pedersen fra Lihme i Nørup sogn og pigen Tobia Johansdatter fra Jerlev

 

viet 23 juni Jerlev kirke        Enkemand Gmd. Peder Jepsen fra Ammitsbøl og pigen Birthe Sørensdatter fra Store Tveed

 

viet 26 juni Højen kirke        ungk. Jens Pedersen fra Nørre Kollemorten i Nykirke sogn og pigen Maren Olesdatter fra Højen

 

viet 26 juni Højen kirke        ungk. Anders Nielsen og pigen Johanne Thomasdatter

 

viet 7 oktober Højen kirke    ungk. Zackarias Nielsen født i Højen tjenende i Stallerup og pigen Maren Jørgensdatter født i Galskiøt i Højen tienende i Egum

 

viet 3 november Højen kirke Enkemand Jens Sørensen fra Dons og pigen Anna Sophia Nielsdatter fra Højen hede

 

viet 24 november                 ungk. Hans Johnsen fra Margrethelund og enken efter Thomas Bøker Lena

Højen kirke                         Mortensdatter fra Højen      

 

 

1805

 

viet 8 juni 1805 Højen kirke ungk. Peder Pedersen fra Braqver i Starup sogn og Fruentimmer Anna

Christensdatter af Hiulbech i Højen sogn

 

Viet 29 juni Højen kirke       ungk. Christian Bøhrens Rebslager og Fruentimmer Malene Madsdatter

                                            I Stubberup

 

Viet 24 august Højen kirke   ungk. Niels Andersen tienende paa Budlandsgaard og født i Kongsted og enken

                                            Bodil Sørensdatter boende i Stubberup

 

 

1806

 

viet 5 juli Højen kirke          Jess Sørensen Enkemand i Ravning og pigen Maren Hansdatter Kaltoft i Stubberup

 

viet 29 november                 ungk. Caspar Michelsen af Skærup og enken efter Jens Sørensen, Anna Sophia

Højen kirke                         Nielsdatter paa Stubberup hede

 

Viet 15 november                 Peder Nicholaisen af Nørre Vilstrup og Elisabeth Nielsdatter i Store Tveed

Jerlev kirke

 

 

1807

 

viet 18 juli Jerlev kirke         Enkemand Anders Thomsen og pigen Mette Jensdatter Grøn begge af Jerlev

 

viet 8 August Jerlev kirke     ungk. Jens Rasmussen af Erritsøe og enke efter Mads Simonsen af Jerlev

                                            Marie Jensdatter

 

Viet 15 august Højen kirke   ungk. Jens Olesen Krogh af Windinge og pigen Maren Andersdatter af Højen hede

 

 

1808

 

viet 23 april Højen kirke       ungk. Peter Petersen Haxen og pigen Lene Maren Jepsdatter af Højen

 

viet 2 juli Højen kirke          Niels Thomsen ungkarl og pigen Mette Bennetsdatter begge af Højen

 

viet 10 september                 Enkemand Peder Pedersen Hauge i Højen og pigen Marie Rasmusdatter ibid

Højen kirke

 

Viet 1 oktober Højen kirke   Gmd. Enkemand Niels Knudsen i Højen og pigen Dorthe Jensdatter sammensteds

 

Viet 5 november                  ungk. Jens Iversen af Mejsling og pigen K. Hansdatter af Stubberup

Højen kirke

 

Viet 26 november                ungk. Anders Christensen tienende paa Sophiasminde udi Weile og pigen

Højen kirke                         Kirstine Madsdatter i Stubberup, Højen

 

 

1809

 

viet 8 juni Højen kirke          ungk. Anders Jensen af Skærup og enken efter Jørgen Sørensen paa Højen hede

 

viet 29 juni Højen kirke        ungk. Mads Jensen af Svindholdt og pigen Mette Kirstine Madsdatter af Horsted

 

viet 1 juli Jerlev kirke           Enkemand Niels Soensen  af Spiarup og pigen Maren Iversdatter af Mejsling

 

viet 6 oktober                       Enkemand og Gaardmand Hans Jørgensen i Velling og pigen Birthe Madsdatter

Smidstrup kirke                   Yding i Højen

 

Viet 26 november                Enkemand Ole Sørensen paa Starup hede og fruentimmer Maren Sørensdatter

Højen kirke                         tienende Marcus Hansen i Horsted

 

 

1810

 

viet 27 februar Højen kirke   Abraham Raahede Major af  et Fynsk Regiment og Anna katharina Hansdatter

                                            af Horsted

 

viet 7 juli Højen kirke          Skoleholder Laurits Wanberg i Højen tjenestepige Giertrud Marie Christensdatter

 

viet 10 juli Jerlev kirke         Niels Nielsen paa Jerlev mark og pigen Else Nielsdatter af Jerlev

 

viet 14 juli Højen kirke         Hmd. Hans Christensen Fischer i Højen og enken Anna Cathrine Nielsdatter af Bredahl i Engum sogn

 

viet 13 oktober Højen kirke  ungk. Jens Pedersen af Børkop og enken efter Hmd. Hans Jørgensen Giertrud Nielsdatter i Horsted

 

viet 3 november                   Enkemand Ole Povelsen i Mejsling og pigen Inger Jensdatter i Højen

Højen kirke

 

Viet 18 november                ungk. Og Skarpskytte Christen Nielsen Aattes og enken Maren Nissdatter i Jerlev

Jerlev kirke

 

viet 20 november                 ungk. Søren Bertelsen tienende Gaardmand Hans Jørgensen i Velling Smidstrup

Højen kirke                         sogn og fruentimmer Karolina Thomasdatter af Højen

1811

 

viet 4 maj                             Niels Pedersen ungk. I Pindgaard og pigen Ellen Hansdatter Kaltoft  af Stubdrup

Højen kirke

 

Viet 21 maj                          Aftægtsmand Povel Larsen af Pindgaard og Christen Christensens enke Kirsten

Højen kirke                         Jensdatter i Højen

 

viet 8 juni                            ungk Hans Christensen Riis paa Højen hede og pigen Anna Sørensdatter fra

Højen kirke                         Nørre Vilstrup, i Skibet sogn

 

Viet 15 juni                          ungkarl. Peder Clausen af Vindinge og pigen Else Jensdatter

Højen kirke                         af Jens Pedersen i Højen hus

 

Viet 22 juni                          ungk. Hans Nielsen af Nørre Vilstrup og enken efter afgl. Niels Christensen,

Jerlev kirke                          Maren Jensdatter Grøn i Jerlev

 

Viet 8 juli                             Enkemand Iver Christensen, Gaardmand i Mejsling og pigen Anna Rasmusdatter af

Jerlev kirke                          Tveed i Bredsten sogn

 

Viet 30 juli Højen kirke        Enkemand, Peder Widrichsen af Starup mark og pigen Karen Jensdatter af Højen

 

Viet 3 august Højen kirke     Enkemand, Jens Pedersen i Pindgaard og pigen Bodil Hansdatter i Højen

 

Viet 19 oktober Højen kirke  ungk. Niels Christensen af Rugsted og pigen Karen Jepsdatter i Højen

 

Viet 23 november                 Enkemand, Peder Michelsen af Gauerslund  og pigen Zidsel Larsdatter af Højen

Gauerslund kirke

 

 

1812

 

14 november Højen kirke     ungk. Niels Christian Hansen Riis og pigen Karen Jensdatter i Højen

 

21 november Højen kirke     Enkemand, Niels Christensen forhen bonde i Greis og enken Anna Hansdatter i Højen

 

 

1813

 

20 februar Jerlev kirke          Søren Nielsen i Jerlev og pigen Joahnne Andersdatter af Nørre Vilstrup

 

5 juni Højen kirke                ungk. Mathias Iversen af Horstedlund i Højen sogn og enken efter salig

                                            Peder Jensen i Højen-Stubberup, Ingeborg Andersdatter

 

3 juli Højen kirke                 ungk. Lars Jensen og pigen Anna Else Iversdatter i Horsted

 

8 juli Højen kirke                 Enkemand, Selveiergaardmand Mads Jensen i Svinholt i Skærup sogn og pigen

                                            Anna Christensdatter af Marielund

 

24 juli Højen kirke               Enkemand, Peder Pedersen Dismarais i Højen skov og pigen Mette Mathiasdatter

                                            i Højen

 

30 oktober Højen kirke         ungk. Johan Hendrichsen Ludvig Rau og pigen Anna Margrethe Nielsdatter

 

13 november Højen kirke     Enkemand, Christian Hansen Riis og pigen Ana Else Iversdatter paa Højen hede

 

 

1814

 

januar Højen kirke               Selvejerhusmand Povel Andersen paa Dons mark i Alminde sogn og pigen

                                            Anna Hansdatter

 

30 april Højen kirke             ungk. Jeppe Jensen i Starup og Karen hansdatter i Horsted

 

7 maj Jerlev kirke                ungk. Thomas Lauritsen af Mejsling og pigen Ingeborg Andersdatter af Jerlev

 

8 juni Højen kirke                ungk. Hans Iversen i Mejsling og pigen Birthe Hansdatter Kaltoft i Stubberup

 

11 juni Højen kirke              Enkemand, Lars Jensen i Horstedlund og pigen Agnetha Jensdatter af Ammitsbøl

 

18 juni Højen kirke              ungk. Peder Jacobsen Nørskov  paa Jelling mark i Jelling sogn og enken Johanne Hansdatter efter salig Johan Jørgensen i Højen

 

25 juni Højen kirke              Enkemanden, Christen Michelsen af Sdr. Vilstrup og enken efter afgl.     

Frans Michelsen paa Højen hede

 

12 juli Højen kirke               ungk. Mads Jacobsen af Rask mølle i Uldum sogn og pigen Johanne Jensdatter

 

16 juli Højen kirke               ungk. Michel Christiansen af Børcop og pigen Mette Andersdatter af Højen hede

 

23 juli Højen kirke               ungk. Søren Olesen i Højen og pigen Karen Nielsdatter Vinkel af Horsted

 

17 september Højen kirke     ungk. Christen Jensen af Middelfart og pigen Karen Nissdatter af Højen

 

1 oktober Jerlev kirke           Enkemand, Jens Christensen fra Rugballe og pigen Sara Sørensdatter paa Jerlev mark, Lille Tved kaldet

 

8 oktober Jerlev kirke           Gaardmand og Ungkarl Jens Iversen og enken Zidsel Jensdatter Grøn begge

af Jerlev

 

16 oktober Højen kirke         Morten Hortsen Dahl i Weile og pigen Anna Maria Madsdatter i Horsted

 

22 oktober Jerlev kirke         ungk. Jørgen Sørensen af St. Tveed og pigen Anna Cathrina Jensdatter af Jerlev

 

29 oktober Højen kirke         ungk. Søren Stephansen af Welling og pigen Maren Iversdatter af Højen hede

 

 

12 november Højen kirke     ungk. Overjæger Søren Lauritsen af Kollerup by og sogn og pigen

Maren Hansdatter af Hattenborg i Højen

 

21 november Højen              ungk. Morten Hansen i Højen og pigen Else Kathrine Pedersdatter ibid

 

 

1815

 

4 februar Højen kirke           Peder Andersen af Erritsø og afgl. Caspar Michelsens enke Kathrine Marie

                                            Hansdatter paa Stubberup mark i Højen

 

 

Vielser fra Jerlev kirkebog

 

1815

 

24 juni           ungk. Niels Christensen af Bondestand i Jerlev 24 aar

                      Johanne Olesdatter 20 aar af Bondestand født i Thistrup by, tienende i Jerlev

 

2 juli              ungk. Johan Henrik Christian Holm 23 aar, rebslager paa Sødover mark

                      pigen, Ane Marie Madsdatter 21 aar af bondestand i Mejsling

 

15 juli            ungk. Niels Laursen af bondestand i Mejsling

                      pigen, Mette Johanne Pedersdatter af bondestand paa Jerlev mark

 

19 august       ungk. Peder Sørensen 32 aar fra Højen

                      Maren Jørgensdatter, Hans Pedersens fraskilte hustru, af Mejsling mark

 

 

1816

 

13 juli            Enkemand, Sognefoged, Michel Jensen Grøn selvejergaardmand i Jerlev 36 aar

                      pigen, Kirsten Andersdatter 25 aar af Jerlev

 

20 juli            ungk. Peder Nielsen 28 aar, bonde i Højen

                      Enken, Marie Jensdatter 43 aar af Jerlev mark

 

9 november    ungk. Søren Christensen 19 aar i Mejsling

                      pigen, Ane Pedersdatter 48 aar  ligeledes af Mejsling

 

 

1817

 

ingen dato      Enkemand, Jørgen Nielsen, fæstebonde af Faarup mark, Jelling sogn

                      pigen, Kirsten Johansdatter 29 aar i Jerlev, hjemme hos broderen Morten Johansen

 

 

1818

 

2 maj             ungk. Wilhelm Ebbesen 20 aar Væver i Veile

                      pigen, Kirsten Marie Knudsdatter paa Jerlev engmark

 

18 oktober     ungk. Anders Mogensen af Wandel, Randbøl sogn

                      pigen, Maren Pedersdatter, hjemme hos moderen Peder Jørgensens enke i Jerlev

 

19 december  ungk. Jens Andersen af Tofthøj 38 aar Huiler, som anført født i Tofthøj, Gadbjerg sogn

                      pigen, Johanne Olesdatter paa Mejsling mark, Væverske 28 aar

 

19 december  ungk. Jens Andersen af Balle 40 aar Huiler

                      pigen, Johanne Olesdatter Væverske paa Mejsling mark

 

 

1819

 

4 september   ungk. Rasmus Madsen, Tjenende Bertel Pedersen af Mejsling

                      pigen, Anna Mortensdatter Orloff, Hjemme i Mejsling

 

 

1820

 

24 juni ungk. Thomas Pedersen i Stubberup mølle 29 aar

                      pigen, Anna Margrethe Jensdatter 22 aar i Jerlev

 

16 juli            ungk. Jens Michelsen tjenende Højen Præstegaard

                      Enken, Else Nielsdatter, boende i Fruekiærhus paa Jerlev mark

 

23 juli            Fraskilte ægtemand, Rasmus Jørgensen fortiden i Kirkehøj paa Jerlev mark 39 aar, Murermester

Højen kirke    pigen, Gidsel Nielsdatter 25 aar Væverske paa Jerlev mark

 

12 august       ungk. Peder Holm i Jerlev 35 aar

                      pigen, Maren Andersdatter 26 aar

 

10 december  ungk. Laurits Nielsen tienende i Mejsling

                      pigen, Maren Jensdatter tienende i Mejsling

 

 

 

 

 

 

1821

 

23 juni           ungk. Henrich Nieburg tienende gaardmand Bertel Buhl i Follerup, Herslev sogn  31 aar

 Stolemager

Ugifte, Anna Kathrine Hansdatter, hos faderen Hans Jørgensen paa Mejsling mark

 

13 oktober     ungk. Jens Laursen tienende hos Hans Jørgensen  paa Mejsling mark

Ødsted kirke  pigen, Maren Pedersdatter opholdende sig hos fornævnte Hans Jørgensen

 

27 oktober     ungk. Henrich Levi Johansen i Klattrup, Smidstrup sogn 21 aar

                      pige, Kirstine Johansdatter 30 aar i Jerlev

 

 

1822

 

22 juni           Enkemand, Conradt Michelsen paa Mejsling mark

                      pigen, Kirsten Madsdatter i Jerlev 25 aar

 

8 september   Enkemand, Moisa Bethak omtrent 80 aar af bondestand paa Jerlev mark

                      Kirsten Christensdatter Slorig paa Jerlev mark

 

26 oktober     ungk. Peder Nielsen af Taagelund, Gaardbruger 23 aar

                      pigen Mette Marie Jonsdatter 35 aar i tieneste hos Sognefoged Niels Christensen i Jerlev

 

9 november    Enkemand, Laurs Andersen 55 aar selvejer husmand i Mejsling

                      pigen, A. Margrethe Anders 25 aar i Højen præstegaard

 

 

1823

 

17 maj           ungk. Povel Sørensen 25 aar tienende i Jerlev

                      pigen, Johanne Michelsdatter 25 aar tienende i Jerlev

 

21 juni           ungk. Niels Sørensen 31 aar tienende i Skærup

                      pigen, Maren Sørensdatter 31 aar i Lille Tved paa Jerlev mark

 

28 juni           ungk. Søren Rasmussen 28 aar af Kiærbølling

                      pigen, Anna Nielsdatter Store Tveed

 

9 november    ungk. Niels Jacobsen i Mejsling 29 aar

Højen kirke    pigen, Charlotte Larsdatter i Mejsling 22 aar

 

 

1824

 

17 juli            ungk. Niels Iversen i Jerlev 34 aar

                      pigen, Anna Marie Nielsdatter i Jerlev 25 aar

 

 

31 oktober     Morten Pedersen 40 aar Skrædder paa Mejsling mark

                      Enken, Christine Christensdatter 42 aar paa Mejsling mark

 

4 december    ungk. Niels Jensen 23 aar i Mejsling

                      pigen, Birthe Nielsdatter 27 aar i Mejsling

 

 

1825

 

13 august       ungk. Niels Nielsen 28 aar i Gaarslev

                      pigen, Anna Nielsdatter af Jerlev 28 aar

 

24 september ungk. Søren Christensen 29 aar af Dyvelrække i Grindsted sogn

                      pigen, Maren Nielsdatter 24 aar i Mejsling

 

8 oktober       Enkemand, Søren Christensen 28 aar i Mejsling

                      pigen, Maren Dorthe Davidsdatter 22 aar i Mejsling

 

 

1826

 

29 april          ungk. Jens Iversen 32 aar i Mejsling

                      pigen, Maren Johanne Johansdatter 19 aar i Jerlev

 

7 oktober       Enkemand, Bennet Stephensen i Lundbye, Bredsten sogn 33 aar, Skomager

                      pigen, Maren Mortensdatter Orloff i Mejsling

 

15 oktober     Enkemand, Christian Jørgensen Lilballe, 46 aar, husmand med jord paa Jerlev mark

                      pigen, Anna Nielsdatter 28 aar tienende paa Jerlev mark

 

26 november  ungk. Anders Pedersen 27 aar tienende i Bredsten sogn

                      Fruentimmer, Anna Marie Madsdatter i Mejsling

 

16 december  ungk. Hans Hansen Kaltoft 26 aar i Stubberup

                      pigen, Maren Nielsdatter i Jerlev

 

 

1827

 

31 marts         ungk. Hr. Hans Peter Monrath 35 aar N. Bierth

                      pigen, Cathrine Marie Takemoes 27 aar tienende i Jerlev

 

25 maj           ungk. Jørgen Christensen 31 aar paa Horsted mark

Alminde        pigen, Sidsel Michelsdatter 3o aar i Jerlev

 

2 november    Enkemand, Peder Nielsen 47 aar Skrædder paa St. Lihme mark i Nørup sogn

                      pigen, Maren Andersdatter 36 aar i Jerlev

 

 

1828

 

12 juli            ungk. Peder Hansen 31 aar Væver i Vinding by og sogn

                      pigen, Karen Davidsdatter 27 aar i Mejsling

 

 

1829

 

22 marts         ungk. Mathias Jørgensen 29 aar Tjenestekarl i Jerlev

                      pigen, Maren Michelsdatter 24 aar tjenestepige i Jerlev

 

20 juni           Enkemand, Lars Olesen Lundgaard 44 aar Væver i Højen

                      pigen, Sidsel Kirstine Sørensdatter 25 aar Jerlev mark

 

5 december    Enkemand, Jens Jensen paa Nørre Vilstrup mark 54 aar

                      pigen, Maren Sørensdatter 32 aar tjenestekarl i Jerlev

 

 

1830

 

31 januar       Enkemand, Mads Laursen 66 aar Kludesamler i Mejsling

                      pigen, Mette Mortensdatter Væverske 41 aar i Mejsling

 

27 juni           Enkemand, Laurs Nielsen 54 aar paa Nørre Vilstrup mark

                      Fruentimmer, Kirsten Michelsdatter 49 aar i Jerlev

 

16 oktober     Enkemand og husmand Hans Nielsen 40 aar Jerlev mark

                      pigen, Kirsten Andersdatter 47 aar i Jerlev

 

 

1831

 

25 juni           ungk. Thomas Christensen 30 aar tienestekarl i Jerlev

                      Enken efter Peder Clausen, Else Jensdatter 42 aar i Jerlev

 

 

1832

 

8 juli              ungk. Peder Sørensen 34 aar tienende i Mejsling

                      pigen, Mette Nielsdatter tienestepige i Mejsling 29 aar

 

29 september ungk. Ole Olesen 24 aar Væver paa Jerlev mark

                      pigen, Maren Iversdatter i Elkiergaard 31 aar paa Jerlev mark

 

 

1833

 

20 april          ungk. Jens Nielsen 24 aar i Jerlev

                      pigen, Helena Kirstine Johansdatter 20 aar i Jerlev

 

18 maj           ungk. Niels Pedersen 27 aar Væver i Jerlev

                      Mette Marie Davidsdatter af Soelskov 27 aar paa Mejsling mark

 

29 juni           Enkemand, Hans Hansen 36 aar bonde paa Jerlev mark

                      pigen, Christiane Nielsdatter 23 aar i Jerlev

 

14 september Enkemand, Iver Jensen 33 aar paa Mejsling mark

                      pige, Anna Hansdatter 28 aar paa Jerlev mark

 

21 september ungk. Jørgen Andersen 53 aar i Jerlev

                      pigen, Karen Marie Pedersdatter 29 aar i Jerlev

 

19 oktober     ungk. Peder Jessen 29 aar i Jerlev

                      Enke efter gaardmand Johan Jepsen i Jerlev Inger Pedersdatter 51 aar Gaardbesidder i Jerlev

 

 

1834

 

12 april          ungk. Rasmus Hansen 27 aar i Jerlev by

                      pigen, Karen Marie Johansdatter 25 aar i Jerlev

 

7 juni             Niels Pedersen Hansen 35 aar af Eltang sogn og bye

                      Enke efter husmand og skrædder Søren Christensen, Kirsten Christensdatter 53 aar Jerlev mark

 

1835 ingen indførsler

 

 

1836

 

17 januar       Enkemand, Niels Christian Pedersen 26½ aar tienende i Mejsling

                      pigen, Anna Maria Pedersdatter 21½ aar tienende i Mejsling

 

21 august       ungk. Jens Andersen 22 aar tienende i Veile

                      pige, Birthe Hermansdatter 21 ¾ aar paa Jerlev mark

 

 

1837

 

8 april            ungk. Og Murer Hans Thomsen fra Højen 25 aar

                      pige, Karen Pedersdatter fra Jerlev 24 ½ aar

 

20 maj           ungk. Hans Christophersen fra Vinding 25 ¾ aar

                      pige Margrethe Hansdatter 26½ aar paa Jerlev mark

 

3 juni             Enkemand, Niels Laursen husmand paa Jerlev mark 57 aar første gang enkemand

                      Anna laugesdatter fraskilt hustru fra Niels Jensen Kring paa Jerlev mark 43 aar paa Jerlev mark

 

 

17 juni           ungk. Og plovdrivende husmand German Andersen paa Jerlev mark

                      pigen, Kirsten Hansdatter af Jerlev by 22 aar

 

 

1838

 

23 juni           ungk. Hans Nielsen af Lilfrost i Bredsten sogn er nu plovdrivende husmand i Elkiærhus

                      paa Jerlev mark 31 aar

                      pigen, Mette Marie Sørensdatter i Elkiærhus paa Jerlev mark 21 aar

 

27 oktober     Peder Andreasen født i Alminde kommer fra Starup 31 aar

                      Enke efter afgangne Jacob Andreasen hendes 2den mand, Anna Marie Nielsdatter paa

Mejsling mark 49 aar

 

10 november  ungk. Ole Jessen af Mejsling by 29 aar husmand med jord

                      Enke efter afdøde Jens Christensen, Agnete Jensdatter 52 aar Jerlev engmark

 

 

1839

 

25 maj           ungk. Hans Madsen af Austrup i Egtved sogn, her leiehusmand  37 aar

                      pigen, Anne Marie Pedersen paa Mejsling mark 20 aar

 

27 juli            Enkemand efter første hustru, Gaardmand i Ravning by i Bredsten sogn Morten Pedersen 31 aar

                      pigen, Karen Hermansen af Mejsling 23 aar

 

10 august       ungk. Af Ødsted by og sogn, John Madsen 39 aar

                      Enke efter første mand Gaardmand Søren Christensen, Maren Dorthe Davidsen 36 aar

 

15 september Fæstehusmand med jord, Mathias Jørgensen, enkemand efter første ægteskab

40 aar i Mejsling skov

Fruentimmer, Kirsten Michelsdatter 26 aar af Mejsling skov

 

15 september ungk. Laurids Lauridsen Tingskov af Jerlev sogn Elkærgaard mark 34 aar

                      brudens afdøde mands broder

                      Bodild Marie Juhlers enke efter afgangne husmand Jens Lauridsen Tingskov, hendes 2den mand

                      48 aar paa Elkærgaards mark

 

28 september Jens Pedersen Vendelboe 28 aar ungk. Husmand med jord paa Mejsling mark

                      bondepige, Else Marie Sørensdatter 26 aar født paa Kirkehøj, ankommen fra tjeneste i Ammitsbøl

                      i Ødsted sogn

 

 

1840

 

13 juni           ungk. Plovdrivende husmand Mads Friderichsen af Knudsbøl mark i Jordrup sogn 26 aar                      pigen, Mette Kirstine Michelsdatter Grøn af stedet Beiskiær 32 aar

 

 

1841

 

9 maj             Laurids Kiærgaard Nielsen 26 aar tienende paa Jerlevgaard, han er født i

Flynder i Skodsborg herred i Ringkøbing amt

Siel Kierstine Nielsen 29 aar ligeledes tienende paa Jerlev Annexgaard, hun er født i Bøgballe by

I Øster Snede sogn i Nørvang herred Veile amt

 

3 juli              Conradt Morthensen af Store Velling i Smidstrup sogn, tienende i Herslev sogn 33 aar

                      Kirsten Larsen pige paa Jerlev mark 24 aar

 

17 oktober     Enkemand efter 2den hustru, Mathias Jørgensen, fæstehusmand med jord i Mejsling skov 43 aar

                      Ane Marie Hansdatter, hun kommer fra tieneste i Rugsted i Ødsted sogn 27 aar

 

 

1842

 

29 april          Niels Nielsen 29 aar ungk. Murer og Væver, født i Ødsted

                      Dorthe Thomasen 27 aar Væverske

 

21 maj           Mads Jensen Tingkiær 28 aar plovdrivende husmand paa stedet Fuglsang paa Højen mark

                      enkemand efter første kone

                      Birgitte Hansen 21 aar af Mejsling

 

2 juli              Ebbe Thomsen 33 aar ungkarl af Bølling i Egtved sogn

                      Karen Marie Jacobsen 20 aar pige i Mejsling by

 

13 august       Jacob Christensen 44 aar enkemand efter første hustru paa Mølbækhus paa Jerlev engmark

                      Ane Jørgensen 38 aar, Fruentimmer , ankommen hertil fra Sønder Vilstrup

 

24 september Jens Andersen 29 aar ungkarl af Voldborlgaard i Leierskov sogn

                      Mette Jensen 48 aar enke efter første mand Jens Pedersen gaardmand i Mejsling

 

17 december  Povel Nielsen 32 aar ungk. I Hesselballe i Ø. Starup sogn

                      Maren Morthensen 28 aar gaardmandsdatter i Jerlev by

 

 

1843

 

14 juni           Jesper Knudsen 21 aar ungkarl i Ibeck paa Andkiær mark Gauerslund sogn

                      Kirstine Thomasen 24 aar pige i kassehusene paa søndre Jerlev mark

 

18 juni           Niels Sørensen 24 aar Bøker og Leiehusmand paa Jerlev engmark

                      Caroline Sørensen 25 aar af Højen sogn

 

21 juli            Niels Jacobsen 24 aar ungkarl ankommen fra Starup til Mejsling skov, hvori han fæster hus

                      Else Hansdatter 27 aar ankommet fra tjeneste i Ø. Starup sogn

til svigerforældrene i Mejsling skov

 

 

10 september Thomas Jørgen Frederiksen 29 aar, Blikkenslager, ungkarl, indsidder paa Mejsling mark

                      Mariane Hansdatter 23 aar, indsidder paa Mejsling mark

 

17 september Niels Ludvigsen ungkarl 26 aar Væver, tienende i Højen Præstegaard

                      pigen, Ane Cathrine Andersen, Tienende paa Jerlev mark 26 aar

 

17 september Christen Ebbesen ungkarl 24 aar tienende paa Piengaard i Højen sogn

                      Karen Johansen, Enke efter afgangne fæstehusmand Jørgen Hansen paa Mejsling mark 36 aar

 

11 oktober     Anders Larsen 26 aar ungkarl Væver paa Søndre Jerlev mark

                      Ane Marie Lauridsen 18 aar i Mejsling by

 

25 november  Jeppe Hansen ungkarl, søn af afgangne Hans Jeppesen Seest, 45 aar husmand med jord i Mejsling

                      Ane Marie Pedersen 21 aar opholdende i Mejsling

 

 

1844

 

10 februar      Christen Hansen Huiler 30 aar ungkarl herværende gaardmand i Vork Egtved sogn

                      Maren Pedersen 30 aar ugifte fruentimmer i forældrenes gaard i Jerlev by

 

28 marts         Povel Christensen 40 aar gaardmand i Højen by og ungkarl

                      Maren Simonsen 28 aar, tienende paa Kirkehøj paa Jerlev mark

 

20 april          Christen Jensen 27 aar ungkarl og Huiler i Rugsted by i Ødsted sogn

                      Ane Marie Mortensen 28 aar, enke efter afgangne plovdrivende husmand

Peder Jacobsen i Jerlev by

 

19 maj           Hans Nielsen 55 aar selvejende husmand med jord, enkemand efter 2den ægteskab

                      paa Nørre Jerlev mark

                      Karen Jensen 31 aar født i Pugkiær hus paa Vilstrup mark, ankommen hertil fra tjeneste

                      I Ammitsbøl i Ødsted sogn

 

15 juni           Hans Madsen Buch 34 aar ungkarl, gaardmand i Høllund i Ødsted sogn

                      Ane Jørgensen 24 aar af Jerlev by

 

27 juli            Morten Knudsen 38 aar ungkarl fra Ravning mark i Bredsten sogn

                      Mette Marie Davidsen 28 aar af Mejsling by

 

28 september Johan Berthelsen 30 aar ungkarl i Mejsling

                      Maren Johanne Johansen 38 aar enke efter første mand Jens Iversen boede i Mejsling

 

23 november  John Madsen 35 aar enkemand efter første hustru og gaardmand i Mejsling

                      Dorthe Germansen 19 aar i Mejsling by

 

 

 

 

 

1845

 

5 juli              Morthen Ladegaard Nielsen 31 aar ungkarl fra Piedsted sogn

                      Ane Sørensen 31 aar gaardbrugende enke efter afgangne Laurids Jacobsen Torndal i Jerlev by

 

12 juli            Jens Olesen 23 aar ungkarl i Ravning by Bredsten sogn

                      Marie Nielsen 19 aar af Jerlev by

 

2 august         Jens Sørensen Clausholm 29 aar ungkarl af gaarden Clausholm i Skibet sogn, hans fødested

                      Karen Nielsdatter 23 aar, enke efter Jens Davidsen paa Jerlev engmark

 

9 august         Geert Jensen 56 aar, enkemand efter første hustru, selvejende husmand med jord i

                      Nørre Vilstrup bye, Skibet sogn

                      Johanne Nielsen 41 aar af Mejsling by

 

16 august       Jeppe Johansen 28 aar ungkarl i Jerlev by

                      Ane Mortensen, fruentimmer 24 aar i Jerlev by

 

18 november  Niels Jacobsen 26 aar enkemand efter første ægteskab, fæstehusmand i Mejsling skov

                      Jensine Lauritsdatter 28 aar tjenestepige i Mejsling skov

 

 

1846

 

24 april          Niels Lauridsen Kurvemager, enkemand efter første ægteskab, almisselem i Jerlev fattighus

                      Mette Morthensen, enke efter førsteægteskab ved husmand Mads Lauridsen, almisselem

                      I Jerlev fattighus

 

24 maj           Iver Jensen plovdrivende husmand, enkemand efter 2den ægteskab, 46 aar paa Mejsling mark

                      Mette Kirstine Jensen 31 aar paa Mejsling mark

 

6 juni             Peder Christian Nielsen 29 aar Smed og ungkarl i Jerlev by

                      Ane Marie Conradsen 24 aar af Mejsling by

 

13 juni           Jens Conradsen 28 aar ungkarl, paa Nørre Vilstrup mark, Skibet sogn

                      Maren Sørensen 30 aar paa Mejsling mark

 

27 juni           Laurids Nielsen 30 aar ungkarl, af Jerlev mark

                      Dorthe Kirstine Marie Hansen, enke efter selvejende husmand Knud Nielsen Blanke

paa Jerlev mark

 

12 september Mathias Petersen Dismarais 27 aar ungkarl, paa Jerlev mark

                      Ane Morthensen født Orloff 1799, 47 aar enke efter første ægteskab, med fæstehusmand

                      Rasmus Madsen paa Jerlev mark

 

2 oktober       Hans Sørensen 29 aar ungkarl, tjenende paa Jerlevgaard

                      Johanne Sørensen besvangret fruentimmer, husmandsdatter af kassehusene 37 aar

 

 

4 oktober       Peder Ebbesen Wilhelmsen 22 aar Væver indsiddende i Mejsling by ungkarl

                      Ane Marie Iversen 27 aar, gaardmands datter i Mejsling

 

 

1847

 

29 januar       Peder Mortensen 28 aar ungkarl, tjenestekarl paa Jerlevgaard

                      Dorthe Andreasdatter 29 aar fra tjeneste til sognet, tilhuse i Jerlev by hos Morten Ladegaard

 

18 april          Laurits Sørensen ungkarl 25 aar af gaarden Clausholm i Skibet sogn

                      Elisabeth Jensen 25 aar tjenende paa gaarden Tved

 

15 maj           Hans Clausen Jepsen ungkarl 24 aar tjenende paa Jerlev mark

                      Karen Ludvigsen Rau 20 aar sypige paa Jerlev engmark

 

30 juli            Jens Pedersen Jellinge 36 aar ungkarl tjenende i Bredsten sogn

                      Ane Marie Jensen 34 aar, 3 gang besvangret fruentimmer, hjemmeværende hos moderen

                      Paa Jerlev Nørre mark

 

3 november    Thomas Nielsen 25 aar ungkarl, Skrædder paa stedet Torndal i Højen by

                      Maren Dorthe Nielsen 21 aar paa stedet Lille Tved

 

5 november    Niels Nielsen Lilballe, separeret fra adskilte hustru Louise Henriette Christensen. 45 aar

                      skrædder og leiehusmand i Mejsling by

                      Margrethe Dorthea Jessen 35 aar ugift i Mejsling by

 

3 december    Jens Jensen Bøgvad 29 aar ungkarl, tjenende paa Jerlevgaard

                      Maren Sørensen 26 aar, hjemkommet fra tjeneste til hjemmet paa Jerlev mark

 

 

 

1848                              

 

28 maj           Jens Christophersen 22 aar ungkarl, hos gaardmand Niels Christensen i Jerlev sogn

                      Ane Dorthea Sørensen 22 aar tjenende hos gaardmand Jens Jørgensen i Jerlev by

 

23 juni           Christen Nielsen 29 aar tjenende Jens Povelsen paa Jerlev mark

Højen kirke    Maren Jensen 21 aar tjenende Povel Christensen i Højen by

 

25 juni           Jørgen Jensen Tinnet 37 aar tjenestekarl i Mejsling

                      Maren Hansen 20 aar tjenestepige i Mejsling

 

14 juli            Hr. Povel Friis, ejer af Annexgaarden 29 aar ungkarl

                      Jomfrue, Dorthea Cathrine Olivarius 21 aar i Højen præstegaard, præstens datter

 

20 oktober     Jens Hansen Riis 28 aar ungkarl, tjenende paa Jerlevgaard

                      Mette Kirstine Ludvigsen Rau 25 aar hiemkommen af tjeneste paa Jerlev engmark

 

 

11 november  Bendt Hansen 53 aar enkemand efter første hustru, husejer uden jord i Lildballe, Eltang sogn

                      Mette Sørensen 25 aar syerske pige i hjemmet paa Mejsling mark

 

1 december    Jens Nicolaisen Møller 27 aar Skomager i Jerlev by

                      Ane Jensen 19 aar tjenestepige paa Jerlev mark

 

 

1849

 

5 januar         Christen Jensen Riis mark 28 aar ungkarl, Musqvarter tjeneste efter hjemkomst fra sommer

                      faldt paa Petersholm i Veile Landsogn

                      Christiane Jacobsen 28 aar hjemkommen fra tjeneste til forældrene i Mølbækhus paa Jerlev mark

 

18 marts         ungk. Laurids Simonsen 26 aar tjenestekarl i Højen

                      Fruentimmer Ane Kirstine Jensen 27 aar tjenende paa Jerlevgaard

 

31 august       Peder Sørensen ungkarl 21 aar i Jerlev

                      pige, Cicilie Marie Nicolaisen 23 aar

 

2 november    ungkarl Jørgen Rasmussen 29 aar af Højen

                      pige, Kirsten Thomasdatter paa Jerlev mark 23 aar

 

17 november  Johan Henrichsen Gosmans fra Jerlev engmark 24 aar ungkarl

                      pige, Ane Johanne Hansdatter 23 aar fra Jerlev engmark

 

23 november ungkarl, Peder Olesen 29 aar af Højen

                      pige, Magdalene Madsdatter 28 aar

 

30 november  Niels Rasmussen ungkarl 27 aar Væver af Højen

                      Sidsel Nicolaisdatter 31 aar Tjenende  -

 

 

1850

 

7 juni             ungkarl Søren Madsen Pedersen af Gauerslund 26 aar gaardmandssøn

                      Dorthe Sørensdatter, enke efter Niels Nielsen i Jerlev 42 aar

 

28 juni           ungkarl og husmand Mads Hansen af Veile søndre mark

                      pige, Christine Margrethe Ludvigsdatter af Jerlev mark 28 aar

 

5 juli              ungkarl Hans Rasmussen af Tiufkær 50 1/3 aar

                      pige Karen Jensdatter af Jerlev mark 36 ½ aar

 

31 juli            ungkarl Jørgen Jensen af Jerlev 25 aar

                      pige, Bodil Jensdatter af Jerlev 26 aar

 

3 august         ungkarl Hans Jørgen Hansen af Jerlev 32 aar

                      pige Edel Johanne Nielsdatter af Jerlev 28 aar

 

 

1851

 

15 februar      ungkarl Anders Rasmussen af Jerlev sogn født 13 april 1819 Raarup sogn

                      enke 1 gang efter leiehusmand Peder Pedersen, Mette Mathiasdatter 64 aar

 

22 marts         ungkarl og Tømmermand Hans Jepsen i Mejsling skov      født 28 juni 1823 Starup sogn                      Maren Rasmussen i Mejsling skov                                    født 10 oktober 1818 Egtved

 

6 juni             ungk. Jens Peder Sørensen                                               født 21 marts 1825 Jerlev

                      pige, Mette Cathrine Christensdatter                                 døbt 6 juni 1821 Thyregod sogn

 

9 juni             ungk. Tømrer Christian Frederiksen Baastrup                    døbt 19 juli 1824 Ørum sogn

                      Johanne Georgine Vendelboe                                           døbt 23 oktober 1818 i Veile

 

22 august       ungk. Og gaardkarl i Veile Søren Larsen                           født 9 marts 1830

                      pige, Else Marie Nielsen                                                  født 4 april 1826 Eltang sogn

 

5 oktober       ungk. Indsidder Andreas Jacobsen                                    født 19 maj 1822 Starup sogn

                      pige, Maren Lauridsen i Mejsling skov                             født 24 juni 1823

 

5 oktober       ungk. Og Væver Jens Lauridsen af Mejsling skov              født 29 oktober 1825 Mejsling

                      pige, Bodil Marie Nielsdatter tjenende i Smidstrup            født 5 september 1823 i Vinding

 

8 november    ungk. Christen Andersen                                                  født 9 marts 1829 Ravning mark

                      pige, Tobea Mortensdatter                                                født 19 august 1827 Jerlev by

 

21 december  ungk. Marcus Andersen                                                   født 11 maj 1817 Frederikshaab

                      pige, Mette Kirstine Johansdatter                                      født 15 december 1821 Vilstrup sogn

 

 

 

1852

 

24 juli            ungk. Murersvend Johan Poul Vallentin af Veile 29 aar     født 24 april 1823 Veile

                      pige Ane Nielsen af Jerlev                                                født 11 juli 1824 Jerlev

 

17 september ungk. Christian Madsen af Nørre Vilstrup                         født 17 maj 1824 Skibet sogn

                      Ane Kirstine Berthelsdatter af Mejsling                            født 7 februar 1808 Jerlev

 

6 november    ungk. Jens Pedersen af Starup mark                                  født 27 februar 1826 Gravens

                      Ane Kirstine Jacobsen af Mejsling                                    født 30 marts 1831 Starup

 

13 november  ungk. Christen Rasmussen af Tørring                                født 20 maj 1826 Tørring

                      Inger Cathrine Jensen af Mejsling                                     født 11 september 1833 Mejsling

 

 

 

 

1853

 

1 juli              ungk. Skrædder, Nicolai Jensen af Smidstrup                    født 8 juli 1830 Egtved

Højen kirke    Ane Marie Hansen Riis, tjenende paa Jerlevgaard              født 27 august 1834 Højen

 

17 september ungk. Gaardmand Jens Berthelsen Jensen af Mejsling        født 23 december 1825 Starup

                      Ane Nielsdatter paa Mejsling mark                                   født 14 marts 1821 Lintrup

 

16 december  Enkemand, Smed Hans Frederiksen af Jerlevgaards mark  født 8 februar 1807

                      Marie Margrethe Lauritsdatter, nu paa Jerlevgaards mark   født 1819 Give

 

22 december  ungk. Murersvend, Søren Jensen Hatting af Hornstrup       født 1824 Hornstrup

                      Thomine Nielsen af Elkærhus                                           født 12 april 1824 Jerlev

 

 

1854

 

7 januar         ungk. Tjenestekarl, Anders Christian Balderup på Kirkehøj født 4 september 1827 Varde

                      Karen Nielsdatter af Elkærgaard                                       født 1827 Horsted

 

4 maj             ungk. Tjenestekarl, Niels Mortensen i Jerlev                      født 4 maj 1823 Nykirke

                      Ane Margrethe Nielsen Kring af Jerlev mark                     født 1 januar 1827 Jerlev

 

27 oktober     ungk. Peder Christensen af Starup mark                            født 1825 Viuf

                      fraskilte hustru, Maren Sørensdatter af Mejsling skov        født 1805 Gaarslev

 

27 oktober     ungk. Smed, Johannes Lund Marcussen af Ødsted             født 17 december 1826 Seest

                      Enke, Mette Sørensdatter efter Smed, Bendt Hansen af

                      Lildballe Eltang sogn, nu af Mejsling mark                       født 1824 Tveed Jerlev sogn

 

15 december  ungk. Peder Mikkelsen af Nørre Jerlev mark                     født 11 oktober 1831 Hornstrup

                      Ane Nielsen af Nørre Jerlev mark                                     født 4 april 1825 Mejsling

 

 

1855

 

24 marts         ugift, Gaardmand, Mads Peter Nielsen af Jerlev                født 14 januar 1829 Jerlev

                      Iverine Jensen af Mejsling                                                født 3 april 1836 Mejsling

 

11 april          ungk. Nicolai Povelsen af Høllund, Ødsted sogn                født 1825 Ødsted sogn

                      Maren Germansen af Mejsling                                          23 januar 1829 Mejsling

 

28 september ungk. Tømrer, Thomas Thomasen Værner af Højen mark  født 16 januar 1824 Højen

                      Ane Andreasen af Jerlev engmark                                    født 1831 Jerlev

 

5 oktober       ungk. Væver, Morten Madsen af Jerlev mark                     født 19 februar 1831 Mejsling

                      Maren Poulsen af Jerlev mark                                          født 1825 Egtved sogn

 

 

20 oktober     ungk. Tjenestekarl, Jens Christopher Enevoldsen               født 30 juli 1828 Jelling

                      Mette Jensdatter tjenende paa Jerlevgaard                         født 26 august 1826 Randbøl

 

26 oktober     ungk. Tømrer, Johan Thomsen Værner af Højen                født 11 maj 1819 Højen

                      Else Nielsen tjenende paa Kirkehøj Jerlev mark                født 18 november 1833 Nørup

 

20 december  ungk. Mads Jensen Andersen af Ruhe, Skibet sogn            født 6 juli 1826 Ødsted sogn

                      Gaardmands enke Kirsten Hansdatter enke efter

                      German Andersen paa Jerlev Nørre mark                          født 12 juni 1815 Jerlev

 

 

1856

 

28 marts         ungk. Smedesvend, Jens Nielsen af Jerlev                         født 1831 Mejsling

                      Maren Gregersen af Jerlev                                               født 4 oktober 1833 Jerlev

 

17 april          ungk. Anders Christensen af Vesterby mark , Ødsted sogn født 21 juli 1830

                      Ane Mette Nielsen af Tved Stampemølle                          født 14 februar 1829 S. Vilstrup sogn

 

28 juni           ungk. Gmd. Lars Andersen af Horstedlund i Højen sogn    født 12 marts 1828 Højen

                      Ane Nielsen af Jerlev by                                                  født 1 december 1838 Jerlev

 

3 oktober       ungk. Murersvend, Hans Sørensen af Jerlev engmark         født 1831 Jerlev

Skibet kirke   Karen Marcussen af Jerlev engmark                                 født 12 november 1835 Skibet sogn

 

7 oktober       ungk. Tømrer, Povel Jørgensen af Ødsted                         født 29 november 1832 Ødsted

                      Nielsine Sørensen af Mejsling mark                                  født 5 februar 1829 Ødsted

 

12 december  ungk. Tømrer og Snedker, Niels Nissen af N. Vilstrup       født 1831 Skibet sogn

                      Marie Rasmussen af Mejsling                                           født 11 april 1835 Jerlev

 

28 december  ungk. Mergelgraver, Johan Detlef Vokarath i Mejsling skov født 3 januar 1824 Holsten

                      fruentimmer, Ane Pedersen i Mejsling skov                      født 16 august 1826 Steppinge

 

 

 

1857

 

3 marts           Enkemand, forpagter, Andreas Bernhardt Christian Petersen født 5 februar 1822

                      af Jerlevgaard født i Øddis Nordslesvig

                      Jomfru, Anna Margrethe Herth af Jerlevgaard                   født 21 november 1839 Veile

 

13 april          ungk. Murerbestyrer, Johan Christian Oldenborg af           født 27 juni 1917 Holsten

                      Tamdrup Beisgaard, Tamdrup sogn

                      Jomfru, Ellen Grormeier paa Jerlevgaard                          født 15 august 1809 Løgt

 

18 april          ungk. Dagleier, Carl Jørgensen af Veile 23 aar

                      Maren Kirstine Jensen tjen. Niels Bendixen i Tveed  22 aar

 

2 maj             ungk. Melchior Svane Jørgensen hidtil tjen. I Fredsted       født 1834 Egtved

                      Maren Sørensen nu i Mejsling                                          født 3 maj 1833 Mejsling

 

5 juni             ungk. Niels Nielsen tjenestek. I Pjengaard Højen sogn       født 1 maj 1823 Højen

                      Christine Jacobsen af Jerlev engmark                                født 7 marts 1835 Højen

 

19 juni           ungk. Arent Knudsen Hansen af Aagaard i Starup sogn      født 23 januar 1824 Starup sogn

                      Mette Johanne Carlsen Strohberg af Mejsling mark           født 6 juli 1826 Bredsten sogn

 

11 juli            ungk. Jørgen Nielsen af Ruhe, Skibet sogn                        født 4 marts 1827 Randbøl sogn

                      Else Kirstine Nissen af Jerlev mark                                   født 1 september 1835 Jerlev

 

25 september ungk. Niels Peter Nielsen af Jerlev by                               født 21 juni 1834 Jerlev by

                      fruentimmer, Johanne Sørensen af Jerlev by                      født 28 november 1834 Ødsted

 

2 oktober       ungk. Gmd. Rasmus Stephan Hansen Jerlev engmark        født 1836 Skibet sogn

                      Ane Kirstine Hansen Skiøde af Jerlev engmark                 født 30 november 1837 Højen

 

6 november    ungk. Jens Gregersen af Jerlev mark                                 født 30 maj 1830 Skibet sogn

                      Ane Sophie Nielsen af Jerlev mark                                   født 1 februar 1836 Jerlev

 

7 november    ungk. Gmd. Thomas Sørensen af Jennum, Skibet sogn       født 1 februar 1831 Jennum

                      Ellen Kirstine Hermansen af Mejsling                               født 10 marts 1838

 

 

1858

 

19 februar      Jørgen Jensen Leidegaard af Stubberup by i Højen sogn    født 27 august 1830 Stubberup

                      Else Marie Johansen Pahmüller af Jerlev engmark             født 23 marts 1832 Skibet

 

7 april            ungk. Christen Frederichsen af St. Lihme, Nørup sogn       født 6 marts 1813 Nørup sogn

                      Ane Marie Vilhelmsdatter Pape af Nørre Jerlev mark        født 1817 Jelling

 

24 maj           Enkemand, Leiehusmand, Ole Lauridsen Tingskov            født 1822 Højen

                      af Mejsling skov

                      Else Kathrine Elisabeth Madsdatter af Mejsling skov         født 14 oktober 1815 Egtved

 

26 juni           ungk. Thomas Hansen af Brenddrup by og sogn                født 21 november 1830

                      Martine Marie Matiasen af Mejsling mark                         født 1837 Herslev

 

16 juli            Enkemand, Gmd. Mads Andersen af Kirkehøj                   født 2 december 1798 Rugsted

                      Gjertrud Marie Nielsen af Kirkehøj 33 ¾ aar

 

31 juli            ungk. Jens Nielsen af Jerlev by                                         født 26 december 1833 Jerlev by

                      Ane Kathrine Sørensen af Jerlev by                                  født 14 marts 1834 Ø. Snede

 

24 september ungk. Tjenestek. Hans Christensen af Mejsling by             født 1 februar 1830 Ø. Snede

                      Ane Jensen af Mejsling by                                               født 14 december 1828 Højen

                     

8 oktober       Enkemand, Hmd. Med jord, Jørgen Rasmussen Jerlev mark født 23 oktober 1820 Højen

                      Hanne Oline Frederikke Jørgensen af Jerlev mark             født 14 september 1833 Veile

 

4 november    ungk. Gaardmandssøn Hans Hermansen Kaltoft af Mejsling 22 oktober 1826 Mejsling

                      Enke efter Gmd. Niels Christensen, Maria Jensen              født 1806 Bredstrup

 

 

1859

 

27 maj            ungk. German Povelsen af Nørre Vilstrup mark                 født 8 marts 1830 Højen

                      Sinnet Mortensen af Jerlev by                                          født 4 juni 1833 Smidstrup

 

 

1860

 

6 november    ungk. Jens Lauritsen af Mørkholt i Gaarslev sogn              født 23 februar 1834 Hveisel

                      Ane Dorthe Nielsen, plejedatter af

                      Peder Sørensen paa Mejsling mark                                   født 23 oktober 1838 Jerlev

 

 

1861

 

21 maj           ungk. Niels Christensen af N. Vilstrup mark                      født 12 april 1832 Brahetrolleborg

                      Karen Jørgensen af Jerlev engmark                                   født 27 oktober 1841 Eltang

 

31 maj           enkemand, Boelsm. Søren Nielsen af Højen skov              født 4 november 1821 Jerlev

Højen kirke    enke efter Hmd. Thomas Thomsen Værner

                      Jensine Jensen i Tved Mølle                                             født 29 december 1835 Gadbjerg

 

16 juli            ungk. Povel Mikkelsen af N. Vilstrup                               født 3 september 1834 Skibet sogn

                      enke efter Gmd. Mads Andersen Gjertrud Marie Nielsen 36 ¾ aar

 

26 juli            ungk. Væver, John Rasmussen af Mejsling by                   født 24 oktober 1824 Starup by

                      fruentimmer, Kirsten Pedersen Ilsted af Mejsling by          født 22 januar 1828 Højen

 

2 november    enkemand. Kurvemager, Peder Sørensen af Jerlev by 65-68 aar gl. 3 ægteskab

                      enke efter Carl Holbek Rasmussen, Gjertrud Andersdatter 39 ¾ aar gift 2 gang

 

13 december  ungk. Morten Nielsen af Mejsling skov                             født 27 oktober Ørum

                      Karen Nielsen af Mejsling skov                                        født 26 juni 1837 Smidstrup sogn

 

 

1862

 

24 maj           enkem. Boelsm. Peder Mikkelsen af Jerlev Nordre mark    født 30 ¾ aar

                      fruentimmer, Ane Kirstine Jeppesen af Jerlev by               født 14 februar 1843 Jerlev

 

26 juli            ungk. Mads Christian Hansen af Mejsling                         født 28 juli 1833 Skibet

                      Hansine Jensen af Mejsling                                              født 29 juli 1840 Mejsling

 

26 september ungk. Jakob Mortensen tjen. Hos Knud Nielsen i Vesterby

                      i Ødsted sogn                                                                  født 2 juli 1835 Oustrup

                      enke efter Hmd. Niels Nielsen, Kirstine Jakobsen paa

                      Jerlev Nordre mark 27 ¾ aar  gift 2 gang

 

 

1863

 

1 august         ungk. Niels Thomsen af Starup by                                    født 25 september 1837 Ødsted

                      fruentimmer, Catrine Christiansen af Jerlev Søndre mark   født 1841 Nebsager sogn

 

2 oktober       ungk. Peder Hansen af Børkop, Gauerslund sogn               født 26 december 1837 Smidstrup

                      enke efter Gmd. Jeppe Johansen, Anna Mortensdatter

                      af Jerlev by                                                                     født 1822

 

25 november  enkem. Skrædder, Mads Andersen af Aagaard, Starup sogn født 1825 Brørup sogn

                      enke efter Boelsm. Jeppe Hansen Seest

                      Ane Margrethe Pedersen af Mejsling mark                        født 16 november 1823 Jerlev

 

 

1864

 

9 januar         ungk. Jens Mathias Jensen af Jerlev mark                          født 1838 Hornstrup

                      Magdalene Bruun Hansen af Jerlev by                              født 21 maj 1835 Billum, Varde

 

29 april          ungk. Stefan Hansen af Mejsling                                      født 16 februar 1837 Skibet sogn

                      Dorthea Jensen af Mejsling                                              født 10 oktober 1842 Jerlev sogn

 

25 maj           ungk. Martin Christensen Skov af Starup mark                  født 2 januar 1835 Viuf

                      fruentimmer, Lene Hansen af Jerlev mark                         født 1 januar 1839 Rosendal, Jerlev

 

10 juni           enke. Hmd. Mads Lauridsen Tingskov af Mejsling skov 59 aar gift 3 gang

                      enke efter Blikkenslager Thomas Jørgen Frederiksen

                      Mariane Hansen af Jerlev fattighus                                   født 27 februar 1821 Jerlev

 

15 juli            ungk. Thomas Petersen af Brøndsted i Gauerslund sogn     født 27 maj 1841 Gauerslund

                      Ane Sørensen af Mejsling                                                født 21 februar 1825 Mejsling

 

30 oktober     ungk. Bødker, Hans Lauridsen af Jerlev mark                    født 1 august 1837 Bredsten sogn

                      Else Marie Hansen af Jerlev mark                                     født 11 marts 1839 Ødsted sogn

 

20 december  ungk. Smed, Hans Rudolf Panduro af Jerlev by                 født 9 september 1839 Bovense, Fyn

                      Ane Margrethe Olesen af Jerlev by                                   født 24 juli 1842 Smidstrup sogn

 

29 december  ungk. Snedker, Jørgen Steinmeyer af Langskov skole        født 27 maj 1840 Langskov sogn

                      Jensine Johansen af Mejsling                                            født 17 marts 1845 Mejsling

 

 

1865

 

17 marts         ungk. Søren Germansen af Mejsling by                             født 5 juni 1834 Mejsling

                      Jensine Jensen af Mejsling                                               født 12 september 1841 Øse sogn

 

7 april            ungk. Christen Christensen tjen. Jerlev kro                        født 1 maj 1837 Skibet sogn

                      Else Marie Kirstine Hansen af Jerlev Nordre mark             født 1 september 1845 Jerlev

                     

21 april          ungk. Mads Peter Jørgensen tj. I Vesterby, Ødsted sogn     født 1831 Pjedsted sogn

                      Maren Hansen tjen. I Jerlev                                              født 3 oktober 1840 Ødsted sogn

 

2 maj             Enkem. Boelsm. Jørgen Rasmussen Jerlev engmark, nu i 3 ægteskab  44 ¾ aar

 

                      Mette Marie Nielsen af Jerlev engmark                             født 16 november 1840 Jerlev

 

26 oktober     ungk. Johannes Engelhardt Lauridsen tj. I Skjærup            født 24 januar 1838 Nørup sogn

                      Ane Margrethe Pedersen tj. S. M. Pedersen i Jerlev by       født 29 marts 1835 Randbøl

 

 

1866

 

6 april            ungk. Hans Nielsen Gmd. Paa Egtved mark                      født 1841 Jerlev sogn

                      Ane Marie Johansen af Mejsling                                       født 22 april 1847 Mejsling

 

1 september   ungk. Smed, Anders Madsen af Mejsling 24 ½ aar af Rosendahl

                      Else Sørensen af Mejsling     27 ¼ aar

 

28 september ungk. Christen Andersen af Jelling 27 aar                         født i Jelling

                      Kirstine Jensen af Jerlev Nordre mark 20 ¾ aar, hjemme hos moderen

 

10 november  enkem. Skomager, Niels Jensen af Rugstedlund, Ødsted sogn født 5 oktober 1828 Egtved

                      Karen Jørgensen af Jerlev mark                                        født 13 august 1841 Jerlev mark

 

23 november  ungk. Mads Madsen af Børkop, Gauerslund sogn              født 4 marts 1837 Børkop

                      enke efter Kromand Iver Jørgensen

                      Johanne Marie Lauritsdatter                                             født 30 maj 1828 Greis

 

 

1867

 

25 oktober     enkem. Smed, Andreas Nielsen af Nørre Vilstrup              født 24 november 1827 Mejsling

                      Olivia Marie Jørgensdatter af Jerlev engmark                    født 8 marts 1831 Skibet sogn

 

9 november    enkem. Rasmus Davidsen af Mejsling 62 ½ aar, gift nu 3 gang

                      enke, Dorthea Hansen af Mørkholdt, Gauerslund sogn 59 aar

 

23 november  enkem. Træskomand, Jens Pedersen af Rugsted, Ødsted sogn født 25 oktober 1825 Jerlev

                      Maren Hansen tj. Hos Gmd Jacob Hansen paa Jerlev mark 28 ½ aar

 

20 december  enkem.. Boelsm. Carl Christian Jensen af Ødsted født i Michalies, Fredericia 4 december 1831

                      Ane Marie Germansen af Jerlev Nordre mark                    født i Jerlev 24 aar

 

 

1868

 

7 februar        Enkem. Hattemagermester Jakob Peter Johansen af Slagelse født 28 januar 1819 Kjøbenhavn

                      enke efter Skoleholder og Kirkesanger Henrik Jagd

                      Ane Jagd f. Hiøst i Jerlev 55 ½ aar                                   

 

15 maj           enkem. Tjenstek. Hans Henrik Jensen af Jerlevgaard 36 ¾ aar

                      fruentimmer, Christiane Jeppesen af Jerlevgaard 27 ¾ aar

 

16 juni           ungk. Gmd. Bertel Møller Nielsen af Vinding mark og sogn 33 ¼ aar

                      Birgitte Hansen af Mejsling 21 ¼ aar

 

25 september ungk. Rasmus Clausen Tegllund af Hover sogn Lerbæk mark 25 ½ aar

                      fruentimmer, Barbara Marie Nielsen af Jerlev by 28 aar

 

7 november    ungk. Hans Mikkelsen af Bekke mark                               født 8 november 1840 Starup sogn

                      Else Kirstine Nielsen af Mejsling mark                             født 14 december 1849 Skærup

 

27 november  ungk. Søren Jensen af Sønder Vilstrup by og sogn             født 16 maj 1834  S. Vilstrup sogn

                      enke efter Gmd. Jørgen Jensen i Jerlev

                      Bodil Jensen                                                                    født 25 oktober 1823

 

 

1869

 

30 januar       ungk. Jens Henriksen af Tiufkær, Smidstrup sogn              født 18 marts 1842 Smidstrup

                      Vilhelmine Pedersen af Mejsling skov                              født 25 december 1846 Mølbækhus

 

18 juni           ungk. Jens Peter Vilhelmsen af Ammitsbøl, Ødsted sogn   født 3 december 1838 Ammitsbøl

                      Johanne Marie Jensen af Mejsling                                     født 19 januar 1847 Jerlev sogn

 

 

9 juli              ungk. Rasmus Bendixen af Stenderup sogn                       født 6 august 1847 Nebsager sogn

                      Anna Margrethe Cathrine Hamann                                    født 1845

 

9 august         ungk. Jørgen Christian Marcusen af Kjøbenhavn               født 24 august 1843 Nysted

                      Karen Johanne Skjøde af Jerlev sogn                                født 3 oktober 1844 Jerlev mark

 

29 oktober     ungk. Stephan Jensen i Jerlev                                            født 3 marts 1834 Gadbjerg sogn

                      Ane Marie Madsen paa Jerlevgaard                                  født 17 januar 1840

 

26 november  ungk. Niels Christian Harrild i Mejsling                            født 7 april 1844 Ejstrup

                      Else Marie Jeppesen i Mejsling                                        født 11 juli 1846 Stubberup

 

 

1870

 

11 marts         ungk. Christian Grebæk Jørgensen af Viuf sogn                født 26 september 1844 Viuf sogn

                      Sofie Marie Pedersen paa Jerlev mark                               født 15 april 1826 skibet sogn

                     

6 maj             ungk. Holger Sørensen af Jerlev                                       født 7 december 1847 Ammitsbøl

                      Ane Dorthea Olesen i Jerlev                                             født 14 april 1849 Højen

                     

28 maj           ungk. Niels Christian Nielsen af Ødsted sogn                    født 29 januar 1838 Gadbjerg sogn

                      Ane Margrethe Andersen i Stubberup                               født 20 juni 1845 Mejsling

 

11 juni           ungk. Søren Christensen i Starup sogn                              født 9 april 1845 Starup sogn

                      Elisabeth Kirstine Hansen i Jerlev sogn                             født 1 juni 1848 Jerlev sogn

 

11 november  ungk. Hans Jørgensen i Mejsling                                      født 4 september 1847 Herslev

                      Karen Nielsen i Mejsling                                                  født 21 december 1848 Ollerup

 

31 december  ungk. Johan Martin Bartel i Jerlev                                    født 3 september 1828

                      Lene Jensen i Jerlev                                                         født 11 februar 1841 N. Vilstrup

 

 

1871

 

17 marts         ungk. Hans Jensen i Starup sogn                                       født 29 marts 1830 Starup sogn

                      Karen Jensen i Jerlev                                                       født 27 december 1847 Jerlev

 

15 september ungk. Kristen Kristensen Buch i Højen skov                      født 19 marts 1844 Højen

                      Ane Kathrine Hansen Buch i Jerlev                                  født 23 juli 1848 Jerlev

 

 

1872

 

20 februar      enkemand, Jens Andersen paa Mejsling mark                    født 6 september 1813 Leierskov

                      enke, Trine Andersdatter aftægtskone i Mejsling               født 6 juni 1806 Give

 

 

24 maj           ungk. Jens Hansen Buhl Gmd i Ammitsbøl                       født 18 februar 1844 Ammitsbøl

                      Karoline Magdalene Hansen i Mejsling                             født 14 marts 1852 Mejsling

 

18 oktober     ungk. Johan Peter Christian Hamann Mejeribestyrer i Sverrig født 15 september 1850 Sohenefelt

                      Marie Dorthe Semann i Aastrup                                       født 24 november 1847 Gottorp

 

13 december  ungk. Anders Peter Jepsen tjenestekarl i Jelling                 født 11 maj 1848 Givskud

                      Marie Jensen Bøgvad i Jerlev                                            født 3 januar 1848 Jerlev sogn

 

 

 

 

 

1873

 

3 oktober       ungk. Jørgen Peder Hansen tjenestekarl i Smidstrup          født 4 november 1845 Klattrup

                      Ane Marie Nielsen tjenestepige i Mejsling                        født 22 september 1844 Mejsling

 

10 oktober     ungk. Murer og Tømrer Mikkel Nielsen i Fredsted            født 22 november 1842 Starup sogn

                      Ane Johanne Konradsen                                                   født 15 maj 1846 Jerlev mark

 

 

1874

 

3 januar         ungk. Jakob Nielsen tjenestekarl i Mejsling                       født 9 december 1846 Mejsling skov

                      Ane Kathrine Sørensen tjenestepige i Mejsling                  født 15 november 1846 Gjesten

 

7 april            ungk. Søren Nielsen i Jerlev                                             født 17 april 1852 Jerlev engmark

                      Inger Marie Sørensen i Jerlev                                            født 10 januar 1854 Ammitsbøl

 

14 april          ungk. Peder Pedersen Lund i Viuf                                    født 14 december 1830 Viuf mark

                      enke efter 1 ægteskab, Mette Johanne Karlsen Straaberg    født 6 juli 1826 Balle Bredsten sogn

                      paa Mejsling mark

 

24 april          ungk. Hans Bertelsen Mørk af Viuf                                  født 15 april 1846 Viuf

                      Mette Kirstine Kristensen paa Jerlevgaards mark               født 22 november 1843 Vork

                     

15 maj           enkemand efter 1 ægteskab Niels Nielsen i Jerlev              født 19 april 1844 Smidstrup

                      Maren Mikkelsen i Mejsling skov                                     født 6 april 1848 Mejsling skov

 

12 juni           ungk. Hans Kristian Hansen i Ødsted                                født 5 marts 1843 Vesterby

                      Kirstine Olesen Jerlev mark                                             født 7 maj 1853 Jerlev mark

 

16 juni           ungk. Jens Hansen af Bramdrup                                       født 7 september 1846 Bramdrup

                      Elisabeth Kirstine Hansen i Mejsling                                født 21 juni 1854 Mejsling

 

23 juni           ungk. Jens Hundevadt i Mejsling                                      født 16 marts 1839 Halk

                      enke efter 1 ægteskab Ellen Kirstine Hermansen                født 10 marts 1838 Mejsling

 

29 august       ungk. Marius Nielsen tjenestekarl i Herslev                       født 24 september 1852 Herslev

                      Ane Sofie Kristensen tjenestepige Jerlevgaards mark         født 2 april 1851 Skibet

 

23 oktober     enkemand efter 1 ægteskab Hans Mikkelsen i Jerlev          født 23 oktober 1840 Bredsten

                      Ane Else Pedersen Jerlev mark                                         født 15 juli 1850 Højen skov

 

29 december  ungk. Kristen Petersen i Gerlev                                        født 8 januar 1841 Them sogn

                      enke efter 1 ægteskab Johanne Sørensdatter

                      Carl Thomsens enke i Jerlev                                             født 8 april 1827 Nykirke sogn

 

 

 

 

1875

 

15 juni           ungk. Søren Hansen i Højen                                             født 12 maj 1849 Jelling

                      Else Abelone Nielsen i Tvedgaard Jerlev sogn                   født 26 december 1849 Starup sogn

 

18 juni           enkemand efter 1 ægteskab John Rasmussen

                      husmand og Væver i Mejsling                                          født 24 oktober 1824 Starup sogn

                      Mette Kathrine Rasmussen tjenende Jerlev mark               født 2 april 1833

 

24 juli            ungk. Soldat, Anders Karl Jørgensen i Odense                   født 17 juli 1855 Højen

                      Mette Johanne Nielsen tjenende Jerlev mark                      født 5 oktober 1849 Jerlev sogn

 

9 oktober       ungk. Jørgen Christian Hansen, soldat i Odense                 født 22 november 1852

                      Inger Marie Nielsen i Mejsling                                         født 8 maj 1852 Mejsling mark

 

12 oktober     ungk. Hans Madsen Brems, Drejer i Herslev                                           født 15 juni 1833 Herslev sogn

                      Karen Johanne Kristensen i Jerlev                                    født 26 december 1849 Jerlev

 

15 oktober     ungk. Hans Kristian Kristensen tjenestekarl i Tved mølle, 33 aar født Skibet sogn

                      enke efter, Niels Olesen 1 ægteskab

                      Mette Marie Hansen Jerlev engmark                                 født 14 september 1831 Rans

 

7 december    ungk. Søren Peter Thomsen i Mejsling                              født 4 februar 1850 Vandel

                      Karen Marie Nielsen i Mejsling                                        født 31 januar 1855 Mejsling

 

 

1876

 

7 april            enkemand efter 1 ægteskab, Jens Jacobsen Mejsling skov  født 21 april 1825 Starup skov

                      Else Katrine Vidriksen i Mejsling skov                             født 21 februar 1832 Hatting

 

2 maj             ungk. Kristen Jeppesen i Jerlev by                                    født 27 juni 1838 Sødover mark

                      Sidsel Marie Jørgensen i Jerlev by                                    født 14 marts 1852 Jerlev by

 

25 august       ungk. Kristen Kristensen af Slelde, Skibet sogn                 født 3 april 1853

                      Marie Kirstine Jensen i Mejsling skov                              født 21 september 1854 Mejsling skov

 

8 september   ungk. Niels Pedersen paa Jerlev mark                               født 5 januar 1821 Bredballe mark

                      Else Marie Hansdatter husbestyrerinde Jerlev mark           født 9 april 1830 Greis sogn

 

 

13 oktober      ungk. Thomas Nielsen af Rands mark                               født 3 april 1849 Rands mark

                      Maren Jakobsen af Jerlev mark                                         født 26 september Egtved sogn

 

9 december    ungk. Kristen Pedersen tjenestekarl i Jerlev                       født 8 juni 1852 Heinsvig sogn

                      Marie Elisabeth Bush tjenestepige i Jerlev                         født 17 april 1840 Egtved sogn

 

 

 

15 december  enkemand efter 1 ægteskab, Snedker og Murer

                      paa Rugsted mark Hans Pedersen                                     født 10 juli 1845 Egtved sogn

                      Ane Iversen i Jerlev kro                                                   født 5 februar 1856 Jerlev mark

 

 

1877

 

23 marts         enkemand efter 1 ægteskab, aftægtsmand

                      Iver Jensen paa Mørup mark                                            født 8 oktober 1815 Jelling

                      Enke efter 1 ægteskab med Kristen Frederiksen

                      Ane Marie Vilhelmsdatter Pape paa Jerlev Nørremark       født 1817 Jelling

 

2 maj             ungk. Anders Peter Bertelsen tjenestekarl i Alminde          født 9 oktober 1848 Gaarslev

                      Ane Margrethe Hansen sypige paa Jerlev mark                 født 5 oktober 1854 Jerlev engmark

 

19 juli            ungk. Hans Kristensen Madsen i Ravning, Bredsten sogn  født 7 februar 1847 Ravning

                      Maren Johanne Poulsen i Jerlev hos forældrene                 født 18 september 1855 Jerlev

 

16 november  ungk. Jakob Iversen af Fredsted, Starup sogn                    født 21 april 1852 Fredsted

                      Ane Johanne Jensen af Jerlev mark                                   født 29 april 1843 Jerlev mark

 

 

1878

 

3 maj             enkemand efter 1 ægteskab Hans Hermansen

                      boelsm. Og sognefoged i Jerlev                                        født 22 oktober 1826 Mejsling

                      Kirsten Marie Jensen, Sypige i Jerlev                                født 5 februar 1845 Ødsted

 

13 september enkemand efter 1 ægteskab Anders Jensen

                      husmand i Kærbølling                                                      født 21 juni 1826 Kærbølling mark

                      enke efter 1 ægteskab Jens Gregersens enke

                      Ane Sofie Nielsen paa Jerlev mark                                   født 1 februar 1836 Jerlev

 

9 november    ungk. Søren Pedersen Skov af Rugsted, Ødsted sogn         født 28 september 1848 Rugsted mark

                      Karoline Jørgensen Sypige paa Jerlev mark                       født 20 juli 1854 Jerlev mark

 

 

1879

 

10 november  ungk. Nicolai Møller Jensen, skomager i Højen                 født 20 november 1855 Tiufkær

                      Johanne Marie Jensen Tjenestepige i Mejsling                   født 3 august 1856 Smidstrup sogn

 

 

15 november  ungk. Nicolaj Nielsen Kjær, Maler, Aagaard, Starup sogn  født 29 marts 1859 Brakker

                      Katrine Marie Iversen, hjemme hos forældrene i Jerlev kro født 17 september 1858 Jerlev

 

15 november  ungk. Johan Hollensen, Snedker i Veile                            født 1862 Lygumkloster

                      Karoline Klaudine Elisabeth Klausen , tjenende i Jerlev     født 22 oktober 1856 Daugaard

 

21 november  ungk. Peder Madsen, Bødker i Stubdrup                           født 19 august 1857 Starup

                      Ane Kirstine Andersen, gaardmandsdatter i Mejsling         født 7 januar 1854 Mejsling

 

 

1880

 

20 marts         Søren Pedersen tjenestekarl og ungkarl i Jerlev                  født 29 maj 1849 Jerlev

                      Ane Margrethe Olesen tjenestepige i Jerlev                       født 17 oktober 1855 Skærup mark

 

8 juni             ungk. Niels Andersen Hillerød i Jerlev                              født 4 februar 1853 Nykirke sogn

                      enke efter 1 ægteskab med Chr. Peter Christensen,

                      Christine Christensen Møller i Jerlev                                født 11 juni 1833

 

18 juni           ungk. Drejer, Jakob Jensen i Mejsling                               født 29 august 1858 Mejsling

                      Mette Katrine Sørensen  Syerske i Mejsling                      født 21 februar 1858 Starup sogn

 

3 juli              enkemand efter 1 ægteskab Gmd. Jens Nielsen i Jerlev      født 26 december 1833 Jerlev

Højen kirke    enke efter 1 ægteskab med Gmd. Hans Monrath

                      Ane Margrethe Jensen i Jerlev                                          født 18 september 1831 Skibet sogn

 

4 september   ungk. Mikkel Hansen Jørgensen tjenestekarl i Mejsling      født 8 april 1859 Mejsling mark

                      Sidsel Marie Jensen Vendelboe tjenende i Mejsling           født 10 oktober 1856 Mejsling

 

5 oktober       ungk. Skomager, Frederik Gustav Adolph Eriksen i Veile  født  8 september 1860 Veile

                      Karen Marie Eriksen tjenestepige i Jerlev                          født 15 februar 1854 Højen sogn

 

12 oktober     ungk. Marcus Hansen gaardmandssøn i Mejsling               født 10 januar 1857 Mejsling

                      Dorthea Jepsen i Mejsling                                                født 15 juni 1861 Ammitsbøl

 

23 oktober     Mads Peter Nielsen ungk. Skrædder i København              født 27 juli 1848 Veile

                      Ane Margrethe Jørgensen syerske paa Jerlev mark            født 10 juni 1845 Jerlev mark

 

5 november    ungk. Jakob Peter Bjerregaard Kjøbmand i Veile               født 7 maj 1854 Veile

                      Emma Rasmine Hansen i Tved Mølle                               født 20 februar 1858 Enemark

 

26 november  ungk. Niels Peter Jørgensen i Mejsling                              født 21 juni 1854 Ammitsbøl

                      Kirsten Hansen i Mejsling                                                født 29 januar 1856 Gjesager

 

10 december  ungk. Niels Marthin Nielsen i Egtved                               født 17 marts 1859 Egtved

                      Ane Mette Petersen af Jerlev mark                                    født 18 juli 1857 Jerlev mark

 

 

1881

 

7 april            enkemand efter 2 ægteskab, Søren Madsen, Trelde Vejlby sogn, født 7 februar 1838 Gaarslev

                      Bodil Johanne Jensen tjenestepige paa Jerlev engmark       født 11 maj 1852 Jerlev engmark

 

 

 

26 april          enkemand efter 2 ægteskab, Hans Peter Madsen

                      husmand i Slelde Skibet sogn                                            født 28 marts 1833 Veile

                      Hansine Hansen i Jerlev                                                   født 24 juni 1853 Jerlev mark

 

6 maj             ungk. Iver Petersen i Bredsten                                          født 9 september 1853 Bredsten

                      Ane Hansen i Jerlev                                                         født 24 juni 1853 Jerlev mark

 

15 juni           ungk. Søren Hansen i Mejsling                                         født 24 marts 1856 Mejsling

                      Karen Marie Hansen af Mejsling                                      født 18 januar 1862 Mejsling

 

30 oktober     ungk. Ambrosius Olesen tjenestekarl Jerlevgaard              født 8 september 1860 Hover sogn

                      Maren Rasmussen tjenestepige Jerlevgaard                       født 27 november 1860 Samsø

 

 

1882

 

3 juni             ungk. Laurits Hvidtfeldt, Skibstømrer i Flensborg              født 21 september 1856 Veile

                      Hansine Frederikke Jørgensen syerske i Jerlev                  født 10 december 1858 Jerlev mark

 

21 september enkemand efter 1 ægteskab, Christian Westberg Rasmussen

                      Lærer ved Jerlev skole og Kirkesanger                              født 27 december 1847 Stakrode

                      Bodil Hansen Gaardmandsdatter i Jerlev                           født 15 juni 1853 Jerlev by

 

29 oktober     ungk. Niels Juul Vinnemoes tjenestek. Paa Jerlevgaard      født 9 marts 1849 Bredballe

                      Sørine Kristine Sørensen tjenestepige paa Jerlevgaard       født 7 februar 1852 Sandvad

 

3 november    enkemand efter 1 ægteskab, Nis Peter Simonsen

                      Snedker i Veile                                                                født 26 juni 1855 Viby, Fyn

                      Marie Katrine Jørgensen, syerske Jerlev engmark              født 9 marts 1861 Jerlev engmark

 

 

1883

 

8 februar        ungk. Laurs Sørensen tjenestekarl i Veile                          født 18 november 1863 Ørum sogn

                      Thomasine Hansen tjenestepige Jerlev engmark                født 10 februar 1856 Jerlev engmark

 

25 maj           ungk. Søren Christian Nielsen i Jerlev                               født 15 december 1854 Jelling

                      Karen Lauridsen paa Jerlev mark                                      født 26 november 1855 N. Vilstrup

 

7 juni             ungk. Jørgen Christian Sørensen i Baastrup, Ø. Snede        født 29 april 1855 Baastrup

Højen kirke    Dorthea Sørensen i Mejsling                                            født 2 september 1858 Mejsling

 

27 november  ungk. Christen Uth Nielsen i Jerlev                                   født 20 juni 1853 Smidstrup

                      enke efter Niels Nielsen, Sara Katrine Hansen                   født 13 marts 1848 Nebel sogn

 

 

 

 

 

1884

 

5 februar        ungk. Peter Vinnemoes Madsen Kudsk paa Jerlevgaard     født 30 december 1850 Bredballe                      Hansine Frederikke Hansen tjenende paa Jerlev engmark   født 12 april 1866 Jerlev engmark

 

22 februar      ungk. Peter Christian Sørensen tjenestekarl i Jerlev           født 30 maj 1852 Gadbjerg

                      enke efter Gmd. Hans Christian Madsen

                      Johanne Poulsen i Jerlev                                                  født 18 september 1855 Jerlev

 

17 april          ungk. Hans Iversen Jørgensen Tjen. Paa Haraldskær          født 7 oktober 1859 Vilstrup

                      Maren Margrethe Lauridsen Gaardmandsdatter i Jerlev      født 20 april 1859 Jerlev mark

 

21 maj           ungk. Mathias Hansen tjenestek. Haastrup, Smidstrup        født 21 januar 1854 Haastrup

                      Caroline Petersen tjenestepige i Mejsling                          født 8 maj 1855 Egtved

 

29 maj           ungk. Andreas Martin Simonsen, Snedker i Veile              født 5 september 1858 Gjelstrup, Fyn

                      Caroline Severinsen tjenende Jerlev mark                         født 26 april 1860

 

24 juni           ungk. Jens Madsen i Pjedsted                                            født 7 juli 1850 Bredstrup

                      Dorthea Lauridsen af Jerlev                                              født 17 april 1853 Vilstrup mark

 

3 oktober       ungk. Niels Jørgensen i Jerlev                                          født 28 juni 1858 Jerlev

                      Ane Cathrine Christensen i Jerlev                                     født 19 november 1860 Ravning

 

24 oktober     ungk. Hans Sørensen i Mejsling                                        født 3 juli 1859 Ødsted

                      Johanne Lauridsen Gaardmandsdatter i Mejsling               født 11 juni 1862 Mejsling

 

4 november    ungk. Morten Conradsen tjenestekarl paa Aldebertsminde  født 30 oktober 1853 Jerlev

                      Mette Kirstine Christensen tjen. Paa Aldebertsminde         født 24 november 1859 Hedensted

 

2 december    ungk. Bennet Mathiasen Bennetsen i Ammitsbøl               født 26 februar 1826 Ødis sogn

                      enke efter 1 ægteskab, med Niels Grundet Bertelsen,

                      Else Petersen af Mejsling skov                                         født 1 marts 1848 Tiufkær

 

 

1885

 

10 april          ungk. Mads Peter Olesen tjenestekarl i Ødsted                  født 18 marts 1863 Skibet sogn

                      Else Katrine Christensen Qvist tjenestepige i Ammitsbøl   født 17 marts 1867 Jerlev

 

6 maj             ungk. Jakob Christensen tjenestekarl i Højen                     født 1 marts 1860 Ødsted

                      Christine Marie Jensen tjenestepige i Højen                      født 7 marts 1863 Mejsling skov

 

9 maj             ungk. Hans Peter Sørensen Træskomand i Veile                født 15 februar 1853 Alminde

                      Maren Jensen tjenestepige paa Jerlev mark                       født 29 juli 1855 Jerlev mark

 

12 maj           enkemand efter 1 ægteskab, Laurids Christian Duedahl Jensen

                      Murer i Herslev sogn                                                       født 27 december 1851 Skærup

                      Ane Marie Ebbesen Gaardmandsdatter i Mejsling              født 24 april 1858 Mejsling

 

10 oktober     ungk. Peter Christian Eskildsen                                        født 31 maj 1860 Viuf skov

                      pige, Jakobine Nikoline Christensen                                 født 9 april 1864 Jerlev engmark

 

10 oktober     ungk. Hans Terkildsen                                                     født 22 maj 1860 Nykirke

                      pige, Ane Marie Christensen                                            født 8 april 1862 Jerlev engmark

 

24 oktober     ungk. Jakob Jensen                                                          født 3 juli 1856 Mejsling skov

                      pige Sørine Magdalene Jensen                                          født 23 februar 1858 i Veile

 

3 november    ungk. Hans Christian Clausen                                           født 24 februar 1864 ved Flensborg

                      pigen Ane Kirstine Madsen                                              født 20 september 1866 Mejsling

 

 

1886

 

1 juni             ungk. German Jensen                                                       født 4 juli 1855 i Tiufkær

                      pige, Johanne Ebbesen                                                     født 10 marts 1852 Mejsling

 

11 september Gmd. Enkemand, Mikkel Sørensen af Ammitsbøl              født 25 januar 1848

                      pige, Mette Nielsen af Jerlev                                            født 11 august 1863

 

30 oktober     ungk. Og Smed, Christian Jørgensen af Linneballe            født 20 juni 1863

Ødsted kirke  pigen, Ane Marie Rasmussen af Mejsling                         født 12 august 1856

 

30 oktober     ungk. Tjenestek. Martin Rasmus Nielsen af Vilstrup          født 8 maj 1866

                      pigen, Johanne Jensen af Mejsling skov                            født 1 juni 1865

 

3 december    ungk. Brolægger, Augustinus Madsen af Jerlev                 født 11 juni 1845

                      enke, Else Petersen af Mejsling skov                                født 1 marts 1848

 

 

1887

 

31 marts         Gaardejer og Enkemand, Niels Jensen af Sellerup              født 21 februar 1848

                      Enke og Gaardejerske, Dorthea Jensen af Mejsling            født 10 oktober 1842

 

11 oktober     ungk. Og Gaardejer, Bertel Christensen Grøn af Mejsling  født 22 januar 1856

                      pige, Ane Rasmussen af Mejsling                                     født 8 september 1859

 

4 november    Enkem. Og Hmd. Søren Peter Thomsen af Mejsling mark  født 4 februar 1850

                      pigen, Ellen Marie Madsen af Mejsling mark                    født 27 marts 1866

 

27 december  ungk, Tjenstek. Jens Kristensen Kvist af Mejsling mark     født 3 september 1861

                      pige, Louise Karoline Schvarts af Mejsling                       født 6 februar 1871

 

 

 

 

 

1888

 

21 april          ungk. Og Dugmager, Peter Theodor Thomasen

af Fredericia                                                                    født 7 juni 1862

pige, Johanne Marie Hansen af Mejsling skov                   født 30 august 1861

 

2 november    ungk. Hmd. Niels Blicher Nielsen af N. Vilstrup               født 25 januar 1860

                      pige, Pauline Ferdinandsen Husted af Mejsling                  født 21 marts 1861

 

1 december    arbejdsm. Ungk. Jeppe Hansen af Vejle                            født 27 september 1864

                      pige, Birthine Marie Kirstine Karoline Møller af Mejsling født 5 maj 1862

 

 

1889

 

11 oktober     ungk. Gmd. Laurids Andersen af Mejsling                        født 16 august 1848

                      pige, Dorthea Petersen af Mejsling                                   født 16 juni 1868

 

30 oktober     Enkem. Arbejdsm. Christen Madsen af Starup                   født 20 september 1833

                      pige, Jakobine Olesen af Mejsling                                    født 20 januar 1858

 

27 december  ungk. Landm. Peter Andreas Jensen af Mejsling skov        født 11 juli 1865

                      pige, Augusta Sofie Johansen af Mejsling skov                 født 27 februar 1861

 

1890

 

9 maj              ungk. Hjulm. Jens Christian Ladegaard Jensen

af Jerlev mark                                                                 født 19 september 1859

pige, Pedersine Thomsen af Jerlev                                    født 4 juni 1863

 

26 september Gaardejer og Ungk. Peter Andersen Kjær

af Stubdrup mark                                                             født 10 august 1865

pige, Maren Marie Kirstine Bertelsen af Mejsling skov      født 17 september 1868

 

7 oktober       ungk. Murer, Valdemar Eduard Petersen af Mejsling skov født 8 april 1868

                      pige, Karoline Lauridsen af Mejsling skov                        født 4 april 1867

 

27 december  ungk. Jens Andersen Jensen, tjenestekarl i Mejsling           født 21 februar 1867

                      pige, Pouline Inger Kirstine Nielsen af Nebel                    født 15 december 1870

 

 

1891

 

9 juli              Mælkehandler og Ungk. Karl Grønbek Andersen

                      af Frederiksberg                                                              født 29 august 1862

                      pige, Mette Marie Petersen af Jerlev engmark                   født 9 juli 1868

 

23 oktober     ungk. Tømrer, Peter Jensen af Ødsted                               født 25 maj 1859

                      pige, Ane Dorthea Madsen af Jerlev mark                         født 18 december 1867

 

7 november    Enkem. Arbejder, Hans Jensen af Horsted                         født 8 november 1844

 Højen kirke   Enke, Karen Nielsen af Lille Tved                                    født 14 november 1850

 

20 november  ungk. Landm. Mads Jensen Madsen af Klattrup                 født 16 februar 1863

                      pige, Sofie Ebbesen af Mejsling                                       født 1 september 1861

 

4 december    ungk. Landm. Rasmus Christensen af Ravning                  født 28 juli 1868

                      pige, Mette Margrethe Jørgensen af Jerlev                        født 10 maj 1862

 

 

1892

 

 

24 april          ungk. Tjenestekarl, Niels Georg Andreas Frederiksen        født i Horsens

                      pige, Maren Nielsen af Jerlev Vestermark

 

11 november  ungk. Tjenestekarl, Peter Anton Aage Jensen af Stubberup, født Viuf mark

                      pige, Caroline Amalie Marie Jensen                                  født uhrskov, Hover sogn

 

1 december    ungk. Morten Andreas Bendtsen                                       født Gauerslund sogn

                      pige, Sara Johanne Mortensen                                          født Mejsling

 

1893

 

 

28 marts         ungk. Jens Jeppesen                                                         født Jerlev

Vejle kirke     pige, Ane Hansen                                                            født Nebel sogn

 

24 april          ungk. German Germansen                                                født Hvejsel

                      pige, Ane Marie Nielsen                                                  født Uhre, Hover sogn

 

19 maj           ungk. Niels Pedersen Haahr                                             født Højen

                      pige, Ane Marie Jensen                                                    født Mejsling

 

26 oktober     ungk. Tjenestekarl, Jens Peter Larsen                                født Mejsling

                      Maren Hansen Skov                                                        født Ødsted sogn

 

25 november  ungk. Hans Jørgen Therkildsen                                         født Egtved

                      Ane Marie Petersen                                                         født Jerlev

 

 

1894

 

 

19 juni           ungk. Søren Peter Jensen                                                 født Mejsling

                      pige, Ane Marie Pedersen                                                født Daugaard

 

 

28 juli            enkem. Hans Jensen Søskov                                             født Jerlev

                      enkek. Karen Jensen                                                        født Bredsten

 

14 september ungk. Hans Peter Sørensen Ulbæk                                    født Gaarslev

                      pige, Andrea Thomasine Ebbesen                                     født Mejsling

                     

14 december  ungk. Vilhelm Henrich Ditlef Baasch                               født 27 maj 1861

                      pige, Nielsine Nielsen                                                      født Tvedgaard

 

 

1895

 

 

12 februar      ung. Jakob Bojsen                                                           født 10 august 1871 Rilten-Ensted

                      pige, Johanne Marie Kirstine Lund                                   født 28 maj 1874 Maaslet

 

4 maj              ungk. Rasmus Abrahamsen                                              født 20 juli 1863 Korning

                      pige, Elise Kirstine Rasmussen                                         født 4 december 1864 Ammitsbøl

 

4 maj             ungk. Jens Peter Rasmussen                                             født 13 december 1868 Mejsling skov

                      pige, Kirsten Marie Pedersen                                            født 28 maj 1869 Uhre, Hover sogn

 

19 juli            ungk. Gmd. Jens Boesen Hansen                                      født 22 august 1868 Mejsling mark

                      pige, Karen Rasmussen                                                    født 12 juni 1869 Tudvad, Ødsted

 

26 oktober     ungk. Christen Sørensen                                                  født 31 maj 1850 Engum sogn

                      pige, Helena Nielsdatter                                                   født 9 januar 1857 Sverige

 

26 oktober     ungk. Peder Jensen                                    26 april 1871, Ranten Hede, Ørum sogn

                      pige, Ane Marie Jessen                              8 august 1873 Holk sogn

 

27 november  ungk. Niels Peter Lauritsen                        18 juli 1846 Høllund

                      pige, Mette Hansen                                    11 juli 1869 Højen

 

 

1896

 

 

18 september enkem. 1 gang, Niels Poulsen                     18 marts 1858

                      pige, Jakobine Jensen                                 22 april 1867 Stourby, Vejlby sogn

 

17 oktober     ungk. Smed, Anton Olsen                           15 oktober 1870

                      sypige, Dorthea Henriksen                         24 juni 1871

 

23 oktober     ungk. Rasmus Niels Christian Rasmussen   4 april 1861 Give sogn

                      ugifte, Christiane Frederikke Jørgensen       16 oktober 1865 Jerlev sogn

 

viet i Ødsted   enke, Rasmus Peter Jensen                         16 december 1856

kirke              Ane Else Hansen                                       8 april 1866

 

 

1897

 

 

9 juni             ungk. Mads Knudsen Nielsen Brun             12 februar 1869

                      pige, Kristine Hansen                                 21 oktober 1876

 

18 juni           ungk. Jens Christian Jensen                        11 december 1862

                      pige, Maren Madsen                                  2 januar 1876 Egtved

 

19 november  ungk. Møller, Morten Jeppesen                   31 januar 1850 Jerlev

                      pige, Jensine Kristine Jensen                      11 juni 1870 Tudvad

 

 

1898

 

 

27 maj            ungk. Mathias Peder Mathiasen                  20 juni 1869 Jelling

                      pige, Ane Johanne Andersen                      27 april 1878 Egtved

 

28 juli            ungk. Murer, Jens Christoffersen Smidt       14 maj 1873 Ødsted

                      pige, Ane Marie Jørgensen                         24 november 1874 Jerlev

 

30 oktober     ungk. Jonas Olesen                                    8 august 1876 Gadbjerg

                      ugifte, Andrea Karoline Gotfredsen            4 november 1872

 

 

1899

 

 

26 april          ungk. Kars Peder Nielsen                           25 juni 1868 Flemløse

                      ugifte, Amalie Kristensen Kvist                  3 april 1876 Jerlev

 

9 juni             ungk. Laurs Christensen Laursen                18 maj 1870 Jerlev

                      pige, Nina Bendina Rasmussen                   14 januar 1865  Feldballe

 

1 december    ungk. Skrædder, Hans Peter Mathiasen       24 februar 1879 Hornborg

                      pige, Johanne Petersen                               27 december Egtved

 

 

1900

 

 

18 marts         Rasmus Jørgen Pedersen                            15 juni 1876 Svendborg

                      ugifte, Karen Marie Hansine Hansen           19 september 1872 Jerlev

 

17 august       Peter Jensen Pedersen                                30 april 1878 Vester Nedel

                      pige, Marie Magdalene Henningsen            4 april 1879 Starup mark

 

23 november  ungk. Rasmus Peter Petersen                      16 september 1872

                      pige, Ane Marie Thomsen                          3 februar 1880 Jerlev

 

 

 

 

 

1901

 

 

22 marts         Uldspinder, enkemand af Jerlev

                      Hans Hejnrich Selck                                  16 marts 1833 Neumünster

                      Maren Pedersen Buhl Christiansen              29 juni 1861 Egense

 

29 marts         ungk. Landm. Af Jerlev

                      Niels Knudsen Lauridsen Nygaard              23 oktober 1868 Egtved

                      Mette Marie Laursen af Mejsling                24 februar 1875 Jerlev

 

17 september ungk. Gaardm. I Jerlev

                      Iver Jørgensen Madsen                               12 oktober 1872 Jerlev

                      Enke i Jerlev, Maren Iversen f. Hansen       27 januar 1875 Egtved

 

26 november  ungk. Landm. Jens Andersen Nielsen          19 februar 1869 Ødsted

                      pige af Mejsling, Ane Kirstine Hansen        12 februar 1876 Jerlev

 

29 november  ungk. Hmd. Og Murer af Jerlev

                      Jørgen Christensen                                     28 august 1872 Højen Tang

                      Pige af Jerlev

                      Nielsine Kristine Petrine Andersen             5 juni 1877 Breynet sogn

 

 

1902

 

19 maj           ungk.  Landpost af Jerlev

                      Poul Jensen                                               11 november 1868 Ødsted

                      Pige af Jerlev

                      Hansine Bertiline Henriksen                       24 oktober 1875 Taulov

 

11 juni           ungk. Banearbejder af Søllerød sogn

                      Nis Hansen Abrahamsen                            2 maj 1870 Sdr. Vilstrup

                      Pige af Jerlev

                      Marie Nielsine Nielsen                               6 juni 1873 Jerlev

 

2 november    ungk. Tjenestekarl af Jerlevgaard

Bredsten        Christen Alfred Christensen                       20 juli 1874 Bredsten sogn

                      Tjenestepige af Jerlevgaard

                      Petra Olline Pedersen                                 1 august 1880 Borum sogn

 

8 november    ungk. Gaardmand af Jerlev

                      Mads Jensen Nielsen                                  3 juni 1869 Jerlev

                      Tjenestepige af Jerlev

                      Mette Petrea Pedersen                                2 december 1869 Egtved

 

 

1903

 

15 maj           ungk. Husmand af Jerlev

Anthon Pedersen                                       6 maj 1871 Sporup sogn

Pige af Jerlev

Kirstine Christensen Salling                       1 november 1878 Ødsted

 

 

 

1904

 

5 marts           ungk. Former i Vejle

                      Peder Nielsen Andersen Buck                    25 december 1873 Jerlev sogn

                      Pige af Jerlev by

                      Jane Augusta Frederiksen                           4 august 1878 New Zealand

 

7 november    ungk. Spinderilejer af Jerlev

                      Niels Møller Nielsen                                  29 januar 1878 Randers

                      Husholderske pige af Jerlev

                      Anny Thalia Vilhelmine Petersen               18 december 1877 Randers

 

25 november  ungk. Tjenestekarl af Ødsted

                      Søren Hansen Sørensen                              29 juni 1877 Eltang sogn

                      Pige af Jerlev

                      Dorthea Thomsen                                      5 august 1878 Jerlev

 

 

1905

 

14 februar      Boelsmand, Enkemand 1 gang

                      Mads Knudsen Nielsen Brun                      17 februar 1869 Egtved

                      Husholderske, ugift af Jerlev

                      Mette Marie Laursen                                  2 januar 1877 Randbøl sogn

 

2 maj             ungk. Landmand, Starup sogn

                      Jens Jensen                                                1 maj 1870 Vejle

                      Pige af Mejsling by

                      Maren Andersen Rasmussen                       27 februar 1881 Ødsted

 

18 november  ungk. Smed af Højen

                      Henrik Peder Jakobsen                               1 maj 1879 Højen

                      Ugifte, Husholderske af Jerlev mark

                      Joahnne Thomsen                                      2 maj 1882 Jerlev mark

 

15 december  ungk. Landmand Stubberup Højen

                      Christen Lomholt                                       18 september 1879 Højen

                      Pige af Jerlev

                      Marie Kathrine Christensen                        12 juni 1881 Jerlev

 

 

1906

 

21 juli            ungk. Tjenestekarl Jerlevgaard

                      Karl Jensen                                               21 juli 1882 Jerlev

                      Pige af Jerlevgaard

                      Maren Christensen                                     2 februar 1884 Alminde

 

3 august         ungk. Gaardejer af Vork, Egtved sogn

                      Poul Buch                                                 28 marts 1882 Haastrup, Smidstrup sogn

                      Pige af Mejsling

                      Hansine Hansen                                         20 oktober 1881 Mejsling

 

 

1907

 

27 april          ungk. Smedesvend af Middelfart

                      Marius Laurits Henrik Jensen                     12 april 1883 Middelfart

                      Pige af Jerlev

                      Kirstine Conradsen                                    16 maj 1885 Jerlev

 

9 november    ungk. Husmand af Jerlev

                      Niels Knud Petersen Nielsen                      29 august 1861 Jerlev

                      Husholderske af Jerlev

                      Anna Eline Olesen                                     29 juli 1884 Vejle

 

 

1908

 

25 januar       ungk. Tjenestekarl af Gjørding

                      Jens Christensen                                        3 maj 1887 Klovborg

                      Pige af Jerlev

                      Christiane Jørgensen                                  10 april 1889 Højen

 

8 maj             ungk. Tjenestekarl af Jerlevgaard               

                      Søren Peter Andersen                                 21 januar 1883 Starup

                      Pige, Tjenende paa Daugaardsminde

                      Mariane Helene Nielsen                             9 september 1885 Hedensted

 

 

 

 

 

8 maj             ungk. Drejersvend Hornstrup

                      Frans Gustaf Svensen                                 5 maj 1882 Skaftorp Nørrgaard Rydeholm,

                                                                                                             Jønkøping len, Sverrig

                      Pige i Jerlev

                      Lene Nielsen                                             4 maj 1884 Jerlev

 

14 maj           ungk. Boelsmand af Tiufkær

                      Niels Christian Nielsen                              28 april 1881 Ødsted

                      Pige af Jerlev

                      Agnes Christine Christensen                       14 maj 1885 Jerlev

 

5 august         ungk. Landmand af Ødsted

                      Poul Brødsgaard Nielsen                            8 oktober 1877 Jerlev

                      Pige af Mejsling                                        

                      Else Marie Hansen                                     1 december 1877 Mejsling

 

25 september ungk. Gaardejer af Jelling

                      Hans Christensen Havreballe                      14 april 1878 Herslev

                      Pige af Mejsling                  

                      Hansine Marie Hansen                               22 september 1884 Mejsling

 

8 oktober       ungk. Landmand af Mejsling

                      Hans Hansen                                             13 september 1879 Mejsling

                      Pige af Jerlev

                      Karen Margrethe Johanne Rasmussen         1 oktober 1880 Leierskov

 

17 oktober     ungk. Tjenestekarl af Bølling

                      Jens Christian Jensen                                 16 december 1880 Øster No

                      Pige af Jerlev

                      Else Charlotte Jørgensen Bonde                  2 september 1886 Jerlev

 

15 oktober     ungk. Gaardbestyrer af Højen

Højen            Hans Henry Mortensen                               11 februar 1874 Højen hus

                      Pige af Mejsling

                      Sidsel Marie Hansen                                  28 maj 1882 Jerlev

 

29 oktober     ungk. Landmand af Veile

                      Søren Christian Jensen                               12 juni 1884 Givskud

                      Pige af Tved mølle

                      Marie Sophie Hansen Rose                         29 september 1889 Tved mølle

 

30 oktober     ungk. Fodermester af Viufgaard

                      Peter August Jochumsen                            2 november 1886 Thoreby

                      Tjenestepige af Jerlevgaard

                      Amanda Gustavsdatter                               13 maj 1885 Eringsboda, Blekinge

 

 

 

 

14 november  ungkarl af Ødsted                                     

                      Jørgen Aagaard Laursen                             21 august 1881 Ødsted

                      Pige af Jerlev

                      Mathilde Mette Lene Nielsen                      16 januar 1882 Skibet

 

21 november  enkemand 1 gang, husejer af Mejsling

                      Jens Peter Larsen                                       30 december 1864 Mejsling

                      Enke 3 gang, husholderske af Mejsling

                      Bodil Marie Rostrup                                  14 maj 1859 Ødsted

 

 

 

1909

 

23 maj           ungkarl Murer af Jerlev nørremark

                      Kristen Andersen                                       14 april 1889 Ø. Tørslev

                      Ugifte husholderske af Jerlev mark

                      Anna Magdalene Andersen                        14 december 1888 Baggensgade 48 1 sal, KBN.

 

11 juni           ungkarl Karetmager af Øster Nykirke

                      Christen Anton Jensen Karlskov                 18 oktober 1885 Ø. Nykirke

                      Pige af Jerlev

                      Mariane Iversen                                         5 januar 1883 Jerlev

 

23 juli            ungkarl Fabriksarbejder i Fredericia

                      Mads Madsen                                            23 maj 1877 Jerlev

                      Pige af Jerlev

                      Karen Nielsine Jensen                                16 januar 1881 Jerlev

 

20 november  ungkarl Landmand af Hover

                      Niels Christian Nielsen                              23 december 1882 Hover

                      Tjenestepige af Jerlevgaard

                      Maren Jensen                                            26 april 1886 Jerlev

 

 

1910

 

2 juni             ungkarl Snedker af Jerlev

                      Rasmus Petersen                                        17 juli 1883 Chicago, U.S.A.

                      Pige af Mejsling

                      Elise Kirstine Hansen                                 28 juni 1887 Mejsling

 

5 august         Gårdejer af Jerlev, ungkarl

                      Karl Hansen Schmidt                                 17 april 1877 Brørup

                      Husbestyrerinde af Jerlev

                      Kathrine Johansen Haar                             21 februar 1881 Skærup

 

 

 

4 december    ungkarl, tjenestekarl på Jerlevgaard

                      Andreas Nicolaj Pedersen                           19 oktober 1886 Auning

                      Pige af Jerlevgaard

                      Jensine Kirstine Jensen                              3 april 1882 Jerlev

 

 

1911

 

5 oktober       ungkarl, Gårdejer af Jerlev

                      Niels Christian Sørensen                            7 december 1883 Jerlev

                      Pige af Jerlev

                      Karen Marie Hansen                                  6 juli 1886 Skibet

 

20 oktober     ungkarl, Maler af Viuf

                      Jørgen Frederik Jensen                               28 juni 1876 Eltang

                      Pige af Jerlev

                      Maren Marie Christensen Buhl                   25 januar 1880 Jerlev

 

4 november    ungkarl på Jerlevgaard, tjenestekarl

                      Jens Peter Johansen                                   20 april 1887 Ødsted

                      Tjenestepige af Jerlevgaard

                      Mathilde Valborg Lydia Andersen              21 maj 1884 Hornstrup

 

 

1912

 

ingen indførsler

 

1913

 

24 januar       ungkarl, Boelsmand af Mejsling

                      Hans Sørensen Hansen                               20 april 1886 Mejsling

                      Pige af Mejsling

                      Ane Marie Petersen                                   16 juli 1886 Bredsten

 

22 marts         ungkarl, Murer af Odense                          

                      Hans Gregersen                                         23 september 1888 Odense

                      Pige af Mejsling

                      Jensine Marie Hansen                                25 juli 1893 Thorslunde

 

25 april          ungkarl, Gårdejer af Jerlev

                      Peder Henrik Højer                                    26 april 1870 Ammitsbøl

                      Pige husholderske af Jerlev

                      Else Kirstine Jensen                                   1 september 1873 Egtved

 

9 maj             ungkarl, Gårdejer af Jerlev

                      Laurits Laursen Olesen                              29 april 1879 Jerlev

                      Pige af Jerlev

                      Mette Marie Claudi Mortensen                   9 december 1886 Jerlev

 

1 august         ungkarl, Gårdejer af Egtved sogn

                      Marius Claudi Mortensen                           14 april 1885 Jerlev

                      Pige af Jerlev

                      Karen Andersen                                         6 marts 1887 Jerlev

 

10 oktober     ungkarl, Landmand af Mejsling

                      Hans Thomsen Pedersen                            26 juli 1880 Ødsted

                      Pige af Mejsling

                      Ane Kirstine Bertelsen                               1 oktober 1870 Mejsling

 

11 november  ungkarl, Landmand af Stubdrup

                      Niels Marius Pedersen                               28 februar 1893 Auning

                      Pige af Mejsling                                        

                      Sørine Helene Hansen                                5 november 1895 Mejsling

 

14 november  ungkarl, Landmand af Jerlev

                      Christian Peter Christiansen Buhl               29 maj 1883 Jerlev

                      Pige af Jerlev

                      Amalia Kathrine Jørgensen                        11 november 1893 Skibet

 

21 november  ungkarl, Smedesvend af Løsning

                      Anders Nielsen Pedersen                            11 december 1888 Thyregod

                      Pige af Jerlev

                      Mette Jensen                                             26 januar 1893 Jerlev

 

16 december  Gårdejer af Dallerup, Tyrsted sogn

                      ungk. Jens Nielsen Hjerrild                        12 marts 1870 Dallerup

                      pige af Jerlev

                      Hansine Christiansen Kjærsgaard               16 august 1881 Nørup

 

 

1914

 

 

5 februar        ungkarl, landm., af Mejsling

                      Peder Pedersen                                          7 april 1879 Ødsted

                      Pige af Mejsling

                      Kirsten Marie Andersen Rasmussen            19 november 1884 Ødsted

 

31 marts         enkemand 2 gang, Gårdejer, Jerlev

Give sogn      Jens Nikolajsen                                         17 januar 1866 Nebel

                      Husholderske, pige af Jerlev

                      Karen Kathrine Lauridsen                          30 marts 1877 Give

 

3 april            ungkarl, Gårdejer af Starup Nørremark

                      Jens Marinus Nielsen                                 23 januar 1890 Ødsted

                      Pige af Jerlev

                      Maren Andersen                                        18 oktober 1888 Jerlev

 

7 april            ungkarl, landm., af Ødsted

                      Jørgen Madsen Nikolajsen                         3 april 1890 Lejerskov

                      Pige af Jerlev

                      Johanne Marie Nielsen                               16 januar 1896 Jelling

 

17 maj           ungkarl, landm., af Skibet

                      Christen Søren Steffensen                          25 september 1885 Skibet

                      Ugifte, af Jerlev engmark

                      Jørgine Marie Jørgensen                             26 februar 1891 Jerlev

 

28 juni           ungkarl, Fabriksarbejderske af Vejle

                      Carl Christian Petersen Hjort                      22 juni 1894 Kolding

                      Pige af Jerlev

                      Dagmar Sofie Vilhelmine Christensen        15 september 1894 Hørsholm

 

27 november  ungkarl, Fodermester af Vork

                      Anton Martin Petersen                               13 marts 1885 Haarslev

                      Pige af Mejsling

                      Karen Marie Christensen Slot                     28 april 1889 Mejsling

 

5 december    ungkarl, landm., af Haraldskær fabrik

                      Jens Peter Johannes Marinus Madsen          5 februar 1891 Skibet

                      Pige af Jerlev

                      Maren Dagmar Holbæk                              22 december 1893 Jerlev

 

 

1915

 

 

11 januar       ungkarl, arbejdsmand af Frederiksberg

                      Albert Christopher Nielsen                         26 april 1890 Frederiksberg

                      Tjenestepige af Jerlev

                      Bolette Maren Kristensen                           25 marts 1893 Lejerskov

 

27 oktober     ungkarl, Gårdejer af Vindelev sogn

                      Søren Peter Sørensen                                 8 marts 1887 Tørring

                      Pige af Mejsling

                      Ane Kristine Christensen Grøn                   10 august 1889 Mejsling

 

6 november    ungkarl, landm., af Mejsling

                      Jens Christian Rod Jensen                          19 juli 1886 Mejsling

                      Pige af Jerlev

                      Louise Jensen                                            31 januar 1882 Jerlev

 

20 november  Enkemand, landm., af Jerlev

                      Niels Jepsen                                             

                      Husejerske

                      Maren Kirstine Kragh af Jerlev

 

10 december  ungkarl, Cykelhandler af Jerlev

                      Søren Sørensen                                          28 december 1887 Skibet

                      Pige af Jerlev

                      Mette Marie Sørensen                                13 marts 1885 Ødsted

 

                     

1916

 

 

10 marts         ungkarl, landm., af Østbirk

                      Anders Christian Jørgensen                        13 september 1891 Tamdrup

                      Pige af Mejsling

                      Anna Marie Andersen                                26 juni 1892 Mejsling

 

26 maj           Ungkarl, landm., af Jerlev

                      Frederik Anton Hansen                              4 september 1883 Farre

                      Pige af Jerlev

                      Mette Margrethe Sørensen                         31 maj 1886 Egtved

                     

2 juni             ungkarl, landm., af Jerlev

                      Johan Christian Sonberg                             10 januar 1887 Sædder

                      Pige af Jerlev

                      Marie Kirstine Jensen                                17 september 1890 Jerlev

 

1 september   ungkarl, landm., af Mejsling

                      Jens Nielsen                                              25 juni 1889 Starup

                      Pige af Mejsling

                      Kirstine Cathrine Jakobsen                         13 januar 1894 Skarrild

 

1 december    ungkarl, Gårdejer af Jerlev

                      Peter Jørgensen Petersen                            28 januar 1884 Gaarslev

                      Pige af Mejsling

                      Karen Marie Astrid Jensen                         23 september 1892 Mejsling

 

 

1917

 

 

27 april          Gårdejer af Jerlev

                      Emil Andreas Christensen Buhl                  28 juli 1893 Jerlev

                      Pige af Eltang

                      Johanne Hansine Jensen                             21 marts 1892 Lilballe

 

18 maj           ungkarl, Husejer og Murer i Højen

                      Anders Madsen                                         6 februar 1886 Højen

                      Pige af Jerlev

                      Else Kirstine Frederiksen                           3 august 1893 Jerlev

 

26 oktober     ungkarl landm., af Mejsling

                      Jens German Jensen                                   3 maj 1887 Mejsling

                      Pige af Mejsling

                      Caroline Magdalene Hansen                       8 juni 1884 Mejsling

 

26 oktober     ungkarl, landm., af Vilslev

                      Klaus Pedersen Karkov                              1 april 1887 Vilslev

                      Pige af Jerlev mark

                      Karen Marie Hansen                                  24 juni 1887 Jerlev

 

2 december    Uddeler, ungkarl af Assendrup, Engum sogn

                      Laurids Hermansen                                    19 oktober 1862 Jerlev

                      Pige af  ?

                      Mette Marie Jensen                                    6 august 1882 Vonge

 

 

1918

 

 

26 marts         ungkarl, Maler af Vamdrup

                      Carl Isle Von Qvalen                                 23 juni 1896 Vamdrup

                      Pige af Jerlev

                      Mette Kirstine Iversen                                11 juli 1897 Jerlev

 

30 april          ungkarl, landm., af Vork

                      Christen Mortensen Poulsen                       7 januar 1892 Vork

                      Pige af Mejsling

                      Sigrid Hansen                                            6 november 1891 Mejsling

 

3 maj             ungkarl, Møllersvend af Hørning

                      Christian Thorvald Nielsen                         3 august 1892 Langskov

                      Pige af Jerlev

                      Mette Kathrine Jensen                                10 marts 1884 Mejsling

 

15 oktober      ungkarl, landm., Billund

                      Karl August Vilhelm Karlsen                      27 december 1889 Ringgive

                      Pige af Jerlev

                      Karen Sørensen                                         18 april 1896 Jerlev

 

15 november  ungkarl, Tjenestekarl af Bredsten

                      Mads Peter Jensen Schou                           4 maj 1885 Grejs

                      Pige af Jerlev

                      Else Marie Louise Thomasen                      21 maj 18899 Tiufkær

 

 

 

 

 

 

1919

 

 

30 marts         Landm. af Hvilsager sogn

                      Thomas Frederik Mejer                              6 september 1887 Hvilsager

                      Pige af Jerlev

                      Ane Jensen                                                20 juli 1891 Jerlev

 

20 juni           ungk. Murer af Smidstrup

                      Niels Nielsen                                             1 marts 1888 Smidstrup

                      Pige af Mejsling                  

                      Marie Nielsen                                            12 september 1891 N. Vilstrup

 

7 november    ungk. Landm. Af Jelling

                      Peder Pedersen Dons                                 28 august 1884 Højen

                      Pige af Jerlev

                      Kathrine Sørensen                                     25 november 1889 Egtved

 

4 november    ungk. Gårdejer af Jerlev mark

                      Otto Christian Hansen                                8 oktober 1889 Mejsling

                      Pige af Jerlev

                      Christine Kjær                                            5 september 1897 Vejle

 

16 november  enke 1 gang, staldkarl Jerlevgård

                      Jens Mikkelsen                                          22 juli 1866 Ø. Nykirke

                      Enke 1 gang, husholderske af Jerlevgårdhus

                      Johanne Marie Jørgine Jensen f. Hedelund  1 oktober 1874 Flode

 

10 december  ungk. Forpagter af Mejsling

                      Christen Bertelsen Grøn                             10 juni 1891 Mejsling

                      Pige, husholderske af Mejsling

                      Louise Frederiksen                                    16 april 1895 Jerlev

 

 

1920

 

 

ingen dato      ungk. Landm. Af Hedensted

                      Jens Drejer Sørensen                                  26 maj 1898 Hedensted

                      Pige af Mejsling

                      Emma Hansen                                            12 maj 1892 Mejsling

 

12 august       ungk. Gendarm af Rens pr. Tønder

                      Peter Marius Petersen                               

                      Pige af Højen

                      Jacobine Thomsen

 

 

 

13 november  ungk. Gårdejer af Egtved mark

                      Niels Marius Andersen                               3 juni 1894 Jerlev

                      Pige af Mejsling skole, medhjælp i huset

                      Astrid Marie Andersen                               8 juni 1892 Mejsling skole

 

24 november  ungk. Skomagermester af Ødsted

                      Hans Christian Møller                                16 juli 1896 Ødsted mark

                      Pige af Jerlev

                      Alma Sørensen                                          13 september 1899 Andst

 

 

1921

 

 

28 januar       ungk. Snedkersvend af Vejle

                      Jens German Jensen                                   7 april 1895 Jerlev mark

                      Pige, Tekstilarbejderske af Jerlev

                      Anna Amalie Rasmussen                            14 august 1896 Bjørsholm sogn

 

29 april           ungk. Marius Jensen  Grønning,                  19 februar 1893 Jerlev

                      Anna Andersen                                          6 september 1896 Jerlev

 

7 maj             ungk., Kristian Marinus Pedersen               12 juli 1889 Ødsted

                      Emma Jensen                                            10 januar 1897 Jerlev

 

21 maj           ungk., Hans Gabriel Jensen Ravn                23 april 1894 Smidstrup

                      Maren Dorthe Jensen                                 24 marts 1889 Mejsling

 

27 maj           ungk., Søren Christensen Grøn                   22 september 1894 Mejsling

                      Karen Marie Hansen                                  11 november 1894 Mejsling

 

17 juni           ungk., Anton Nielsen                                 30 september 1891 Enner, Tamdrup sogn

                      Meta Marie Ebbesen                                  11 marts 1896 Mejsling

 

7 oktober       Johannes Nikolaj Johansen                         5 oktober 1881 Ødsted

                      Jensine Jensen                                            25 marts 1893 Jerlev mark

 

20 oktober     Karl Søren Truelsen                                   2 maj 1898 Onsbjerg by og sogn

                      Ingrid Andersen                                         30 maj 1893 Mejsling by

 

4 november    Andreas Poulsen                                        24 maj 1895 Ødis, Bramdrup, Ødis sogn

                      Ingeborg Marie Jensen                               15 januar 1891 Mejsling skov

 

 

1922

 

 

6 april            Ole Martinus Petersen                                4 marts 1895 Jerlev mark

                      Anna Marie Jonasen                                  1901 Højen by

 

24 maj           Hans Peter Rasmus Petersen                       24 april 1880 Lerbæk skov

                      Enke, Maren Kirstine Jepsen                      2 september 1877 Starup mark

 

29 oktober     Niels Peter Otto Olesen                              19 januar 1892 Odense

                      Karoline Jørgensen Kalbæk                        5 december 1888 Hveisel

 

4 november    Hans Christian Jensen Nielsen                    26 maj 1894 Assens

                      Martine Kristine Marie Rasmussen             27 januar 1899 Randbøl

 

11 november  Christian Andreas Clemensen                     13 august 1895 Horsens

Højen            Anna Maria Hansen                                   29 marts 1904 Højen mark

 

 

1923

 

 

3 februar        Severin Hansen                                         16 april 1894 Starup mark

                      Maren Jensen                                            16 december 1900 Grene sogn

 

26 april          Carl Hansen                                              29 september 1893 Rugballegårds mark Hover sogn

                      Maren Kirstine Mikkelsen                          15 august 1891 Jerlev engmark

 

5 juni             Andreas Olesen Kristensen                         21 maj 1894 Aagaard, Starup sogn

                      Erna Petrea Jensen                                     10 februar 1904 Vindingland

 

24 november  Montør i Vejle

                      Hans Jagd                                                  18 maj 1891 Nebel sogn

                      Karen Cecilie Johanne Nielsen                   30 januar 1902 Ødsted

 

7 december    Landpost i Jerlev

                      Hans Christensen Garne                             1 marts 1898 Jerlev by

                      Hansine Dorthea Petersen                           28 juli 1891 Kærbølling skov

 

7 december    Murer i Bredal

                      Alfred Viktor Rodding                               25 november 1896 Kærbølling huse

                      Dagny Marie Petersen                                16 februar 1901 Jerlev by

 

 

1924

 

 

10 juni           Landm., i Jerlev

                      Einar Grønning Jensen                               10 juni 1900 Jerlev mark

                      Lene Marie Laursen                                   8 december 1901 Jerlev

 

1 juli              Gartner på Lerbæk

                      Alfred Oktavius Knudsen                           16 august 1895 Hobro

                      Medhjælp i hjemmet i Tvedgaard               

Else Margrethe Baasch                               22 januar 1904 Hørup skov, Jelling sogn

 

18 juli            Husmand i Klattrup

                      Andreas Kold                                            29 september 1895 Klattrup, Smidstrup sogn

                      Husassistent i Mejsling

                      Carla Cathinka Rigmor Jensen                    7 marts 1900 Vejle

 

2 september   Gårdejer i Viuf

                      Hans Thorvald Hansen                               5 februar 1894 Lindeballe sogn

                      Thora Nielsine Dorthea Kragh                    4 februar 1903 N. Vilstrup skov

 

31 oktober     Landm., i Jerlev

                      Jens Jakob Laursen                                    4 februar 1895 Nørhoved, Nr. Snede

                      Helene Eriksen                                          2 september 1896 Jerlev by

 

31 oktober     Fodermester på Rugsted mark

                      Aage Ferdinand Larsen                              9 maj 1901 Mejsling mark

                      Anna Kirstine Damkjær                             15 maj 1901 Mejsling mark

 

12 december  Landm., i Mejsling

                      Mads Axel Raun                                        29 juli 1902 Tiufkær, Smidstrup sogn

                      Dagny Hansen                                            19 januar 1903 Mejsling by

 

 

1925

 

 

20 februar      enkemand, født Tudvad mark

                      Hans Thomsen Pedersen                            26 juli 1880  Ødsted sogn

                      Hans første hustru var Ane Kirstine Bertelsen

                      Som døde 25 juli 1923.

                      Jørgine Cicilie Holm                                  10 december 1896 Viuf mark

 

8 april            kontorassistent i Højen Jerlev

                      Sigvald Sigurd Johannes Svane Nielsen      13 november 1895 Hornum, Hvirring sogn

                      Lærerinde i Andkær

                      Helga Andersen                                         13 december 1897 Mejsling skole

 

28 april          forpagter i Mejsling

                      Andreas Brøndsted Jørgensen                     14 april 1897 Tiufkær mark

                      Medhjælper i hjemmet i Mejsling

                      Christine Jensine Hansen                            2 februar 1896 Grønbjerg mark, Lindeballe sogn

 

22 maj           Arbejdsmand i Kolding

                      Jørgen Bertelsen Ravn                               12 september 1883 i Gerndrup, Brørup sogn

                      Husbestyrerinde i Højen

                      Karen Marie Thomsen                               17 juli 1888 Mejsling mark

 

29 maj           landmand i Høgsholt

                      Valdemar Marinus Volmar                         24 februar 1897 Mejsling by

                      Medhjælp i hjemmet                                 

                      Elna Katrine Jensen                                   2 juli 1891 Jerlev mark

 

11 september Boelsmand i Mejsling

                      Carl Christensen                                        14 december 1903 Klattrup, Smidstrup sogn

                      Husbestyrerinde i Mejsling

                      Maria Priebe født Sprecher, enke                7 marts 1891 Norderstapel

 

12 september Arbejdsmnd i Vejle

                      Marinus Christensen                                  9 november 1901 Højen mark

                      Husassistent i Vejle

                      Elna Kjær                                                  12 december 1902 Vejle Sdr. mark