Links samling

Her vil der udspringe en liste over musikere som henter inspiration fra gammel tid..klip fra dr's arkiv med drømte mig en drøm melodien

http://agent.dril.dk/agent/style/dr_dk/?play36564

Danmarks ældste nedskrevne melodi: Drømte mig en drøm i nat om silke og ærlig pæl, bar en dragt så let og glat i solfaldets strålevæld -nu vågner den klare morgen Til de unges flok jeg gik, jeg droges mod sang og dans. Trøstigt mødte jeg hans blik og lagde min hånd i hans -nu vågner den klare morgen Alle andre på os så, de smilede, og de lo. Snart gik dansen helt i stå, der dansede kun vi to -nu vågner den klare morgen Drømte mig en drøm i nat om silke og ærlig pæl. Fjernt han hilste med sin hat og grå gik min drøm på hæld -nu vågner den klare morgen

Wardruna

Masser af drøn på!

http://www.wardruna.com/

Valravn

Krauka

Krauka tager dig med tilbage til en tid hvor den norrøne kultur blomstrede i Nordatlanten. Vikinger tog på farefulde opdagelsesrejser, og udvidede sit område med Færøerne, Island, Grønland og Vinland. Hvad vikingerne har brugt af underholdning, er kun sparsomt beskrevet i sagaerne, og vi skal længere frem i tiden for at finde de første noder. Til gengæld har man fundet rester af enkle instrumenter: lyre, fløjte, lur, rebek, skalmeje og jødeharpe.


http://www.krauka.dk/

Gny

Gny spiller musik fra Nordens fjerne fortid

Gny bestræber sig på at give nyt liv til den ældste nordiske musik, der er overleveret til vores tid: folkemusikken og ikke mindst de danske folkeviser.

Danmark og de andre nordiske lande har en skat af folkeviser, hvoraf en stor del er skrevet ned i renæssancen og formodentlig har rødder meget længere tilbage. Det kendetegner folkeviserne, at de ikke har nogen kendt komponist, men tilhører de folk, der spiller og synger dem.

Derfor er der heller ingen, der kan sige med sikkerhed, hvordan de oprindelig har været fremført, og der findes ingen facitliste for, hvordan de bør fremføres. Man hører tit folkeviser i 1800-tallets nationalromantiske fortolkninger, og senere generationer har kombineret dem med moderne visesang, jazz, techno m.m.

Gny forsøger at gå tilbage til udgangspunktet og spiller derfor så vidt muligt på instrumenter, der fandtes i middelalderen. Men vi forsøger også samtidig at gøre den traditionelle musik levende og nærværende for et nutidigt publikum, for musikken lever kun, hvis den bliver formidlet og forstået.

Ikke alle vores numre kan med sikkerhed føres tilbage til middelalderen, men de kan alle sammen føres ind i en folkelig tradition for musikalsk historiefortælling, sang, dans og ballade. En tradition, der har rødder langt tilbage i fortidens tåger.

Gny optræder gerne for en pose skillinger (efter aftale) samt øl, mad og deslige.http://www.gny.dk/
Asynje

Asynje er et samarbejde mellem Nanna Barslev og Søren Hammerlund.
Det er et forholdsvis nyt projekt, men med ideer der har eksisteret længe.
Begge har en baggrund som musikere i middelalder, vikinge og folkmiljøet. Nanna er sangerinde i Gny og Søren spiller drejelire og mandola i Virelai. Begge har desuden bevæget sig indenfor rock og den elektroiske musikgenre.
Naturen, eddadigte, trylleformler, folkeviser/ballader er kilder og inspiration til tekster og musik.
Instrumenter: Sang, drejelire, seljefløjte, skalmeje, mundspil, mandola,
nøgleharpe, trommer, naturpercussion, samples og elektronik.


http://www.asynje.dk/


Virelai

Virelai blev dannet i 1999 .Vi tog navnet Virelai, et oldfransk navn for skønheden ved musik ,dans og poesi. Virelai har i de forløbne år været fast at finde på sommerens middelaldermarkeder i Odense, Horsens, Enø og på Bornholm, hvor vi har været med til at levere lydsiden til den autentiske middelalderstemning, som har været skabt her. Vi er desuden husorkester på Brøndby Middelaldercenter. Over 200 koncerter på museer, festivaler, spillesteder, skoler og middelaldermarkeder i Danmark, Sverige og Mellemeuropa er det blevet til.

http://www.virelai.dk/

Trotto

Østjydsk duo, der gennem en halv snes år har huseret i det ganske land med deres originale og livsbekræftende optræden.

Som trio hed vi Truppo Trotto, som duo kun Trotto.

Musikalsk og udtryksmæssigt rammes det folkelige lag i middelalderens univers, om end der nok så ofte spilles for adel og stor-købmænd på diverse slotte og herregårde.

Repertoiret er bredt og mangfoldigt og der optrædes med glæde for både bademestre, bedemænd, børn og bønder.http://terramagica.dk

Othala

Othala udgøres af Bo Bolander og Thomas Priiskorn der dannede bandet tilbage i år 2000, som et alternativt projekt til det black metal band som vi begge to havde spillet i (Arven). Med Othala vil vi forsøge at skabe et musikalsk billede på de interesser og tanker vi havde omkring den nordiske sjæl og tro. Navnet Othala er navnet på den sidste rune i 24 tegns Futharken (Odal, Othila, Othala, Utal, Othael (Ethel)).
Betydningen kredser i alle tolkninger om det grundlæggende samme. Arv. Arv, Odel, Ejendom, Kultur og Tradition. Bliver ikke sjældent associeret med Odin.

Det er disse samme værdier, vi prøver på at genfinde, og holde i hævd i Othala. Ikke en kopiering af tidligere tiders udtryk, men et arveløft, en videreførelse.
Det er sådan verden ses gennem vores øjne, med vores udtryk.

http://www.othala.dk/