Djurslands Fodbolddommer Klub

Dødsfald

Æresmedlem og tidligere formand og kampfordeler/dommerpåsætter i Djurslands Fodbolddommerklub Niels Bak Andersen er afgået ved døden den 24. juli 2021.

Med Niels’ bortgang har dommerklubben mistet en af sine allerstørste aktive og ledelsesmæssige personligheder.

Niels tog sin dommeruddannelse tilbage i 1972 – og meldte sig straks ind i dommerklubben. Igennem sit aktive virke som fodbolddommer nåede Niels i alt 3.739 opgaver - et antal der placerer Niels på en suveræn 2. plads i klubbens statistik over aktive dommere.

I 32 år, fra 1980 og frem til 2012 var Niels medlem af dommerklubbens bestyrelse, heraf 9 år som formand. Fra 1989 og frem til foråret 2012 varetog Niels den administrative og ledelsesmæssige tunge post som dommerklubbens kampfordeler/dommerpåsætter.

Det var ikke mindst i opgaven som kampfordeler/dommerpåsætter at Niels fik brug for – og viste sine store organisatoriske evner. Det krævede et stort overblik at sikre, at der stillede en neutral opmand til de mange fodboldkampe rundt om på Djursland til hverdag – og ikke mindst i weekenderne.

Niels fik gennem sit daglige virke som kampfordeler/dommerpåsætter en stor berøringsflade med såvel dommerklubbens medlemmer som ledere og spillere rundt om i boldklubberne på Djursland – og der stod stor respekt om Niels’ person og hans arbejde med og for fodbolden på Djursland.

Niels udøvede sit lederskab med naturlig autoritet og fasthed og den empati, der kendetegner en stor leder.

Niels var også gennem mange år primus motor i såvel rekruttering som uddannelse af nye dommere.

Niels var også et festmenneske, der altid formåede at skabe højt humør omkring sig, når lejligheden bød sig.

Niels blev i 2002 udnævnt til æresmedlem i Djurslands Fodbolddommerklub

Æret være Niels’ minde.

Poul Johan

Niels bisættes fra Grenå Kirke på fredag den 30-07-2021, kl. 11.00

Familien har oplyst, at det var Niels’ ønske, at man i stedet for blomster donere et beløb til Kræftens bekæmpelse.

Dette kan gøres til følgende konto: reg. 3001 – 0001155 mrk. Niels Bak Andersen