Udstillinger
Afghanistan - Inspiration

En af opgaverne for styregruppen i hvert land er at arrangere en eller flere udstillinger, som i nødstilfælde kan erstattes af en virtuel udstilling. På udstillingerne afgør publikum, hvilke værker der er de mest interessante, hhv. mest repræsentative. Ud fra denne rangliste, som publikum har opstilet, bliver de værker udtaget, som skal deltage i den europæiske vandreudstilling (trin 2). Jo større antal arbejder, der indsendes i et land, des større antal værker vil deltage i den europæiske udstilling. Styregruppen i et land har mulighed for at medtage indtil 3 værker, som ikke er blevet valgt af publikum, men i givet fald skal der gives en begrundelse.

 

Bliver der indsendt flere end 111 værker i et land, afgør en jury, hvilke værker, der skal antages. Juryen vil bestå af 3 personer: den hovedansvarlige i landet, Pascale Goldenberg og et ”kunstmenneske”, der ikke arbejder med tekstiler. Kriterierne for udvælgelse vil være integration af kvadratet, originalitet samt teknisk udførelse.

 

Udstillingen skal desuden vandre gennem Europa på forskellige udstillingssteder – på quiltefestivaler og messer, men også på gallerier og museer. Information om og invitation til de forskellige udstillinger vil blive sendt pr. e-mail. På baggrund af forskellige præsentationskoncepter, såvel som evt. pladsmangel på udstillingsstederne, afgør den enkelte udstiller selv, hvilke værker der skal udstilles. Deltagerne må altså være indforstået med, at deres værk evt. ikke bliver udstillet systematisk.

 

Fra august 2009 til foråret 2010: mindst én udstilling i de enkelte lande.

 

Fra foråret 2010 til 2011: vandreudstilling i Europa.