Trailer anparter/udlejning
Skrevet af bestyrelsen

Trailer anparter   2017 :

Vær opmærksom på, at der skal indløses en anpart pr. privat hest/pony samt 1 anpart pr. person som har partshest/pony, for dem som ønsker at bruge trailerne, og at der ikke må køres "vognmandskørsel" for andre.

Undertegnede_________________________ bekræfter med sin underskrift følgende:

Jeg er bekendt med og anerkender:  

Det påhviler anparthaver at sørge for at køre lovligt, og klubben frasiger sig et hvert ansvar i forbindelse med anvendelse og kørsel. Dette påhviler altså udelukkendeanpartshaveren/lejeren.

 

Loven siger max 70 km i timen på alm. vej, men kør aldrig stærkere end forholdene tillader. Overskrides lokale som generelle hastighedsgrænser med mere end 30% ”ryger” kortet. 

Undgå overlæs (pony ca 300kg og hest ca. 500kg) 
OBS. Ved en vægtoverskridelse på over 30% af tilladte totalvægt ”ryger” kortet.

Praktiske opl.

Undgå at trække i strømkablet, når traileren frakobles bilen – 
HOLD KUN OM STIKKET
Sørg for at bilens stik er helt rent og uden rust.
(Mange bøder og uheld skyldes svigtende lygter)
Sørg for at både lys og sikringskablet ikke rører jorden!
Husk at løsne håndbremsen og at hæve næsehjulet helt op mellem vangerne.
Vær forsigtig når du bakker, brug gerne en hjælper til at dirigere.

Køres der med 1 hest/pony skal denne  ALTID  stå i venstre side af traileren.
Skillerum samt bagstængerne skal være anbragt korrekt under kørslen.
Løs altid hesten inden rampen slåes ned, og hold en beroligende hånd på hestens bagpart mens bagstangen fjernes og hjælp hesten roligt ned.

Traileren skal altid rengøres fuldstændig med det samme efter endt kørsel, og der gøres klar med rent strøelse til den næste. 
Det er ikke lovligt at køre uden strøelse.

Ødelægges der noget på traileren i forbindelse med lånet, skal dette erstattes med det samme, hvis det ikke er noget der er dækket af vores forsikring. I givet fald skal anpartshaveren betale de 500kr der er i selvrisiko. (Lygter, stik o.lign er IKKE dækket og skal altid erstattes)

Misligeholdes noget af ovenstående, kan klubben uden forudgående varsel opsige anparten og årets indskud refunderes IKKE !!

Anpartshavere -  er garanteret 10 dages gratis brugsret i weekender i 2017 (enten lørdage eller søndage) og har mulighed for flere – også hverdage, hvis trailerne er ledige. Der kan tidligst reserveres en måned inden - undtaget gælder Cups, hvor der rides flere afdelinger. Her kan der selvfølgelig reserveres til hele cuppen.  
Alle anpartshavere/lejere skal have gennemgået proceduren ved påsætning af trailer, på og aflæsning af hest samt korrekt fraspænding af klubbens trailere. Aftal med Manne.

ALLE AFTALER og RESERVATIONER VARETAGES KUN AF Trine OG INGEN KAN BYTTE INDBYRDES UDEN GODKENDELSE - HVERKEN DATOER ELLER HVILKEN TRAILER DER SKAL BENYTTES -uden det går gennem Trine

 

Betalt anpart 750kr d.____________   for 2017  

Anparts haver__________________________________________
(navn, adresse, mobilnummer)

_____________________
For Vindinge Rideklub

Traileren kan lejes af "ikke anpartshavere" hvis den er ledig for 250kr pr dag, og på samme vilkår som ovenstående mht lovlighed og erstatningspligt.
Anpartshaver/lejer SKAL være medlem af RKV
http://www.vindinge-rideklub.dk/aspnet_client/FreeTextBox/images/smilies/hehe.gif
 
Anpartshavere skal forny deres anparter senest 
d.1.3.2017 - der skal være betalt kontant til Trine senest  1.3.2017.

Fornyes der ikke inden denne dato, gives anparten til den første på ventelisten

Kontaktoplysninger: Trine Brath, Stenlandsvænget 14, 4000 Roskilde

                                Mobil:21459470