Arbejdsopgaver staldvagt
Bestyrelsen

ARBEJDSOPGAVER:
Morgenvagt kl.8:
1) Fodre med fodervogn.
2) Fodre med wrap/hø. Husk at bruge de gule spande til at dosere med.
3) Strø med halm. Der SKAL bruges en hel vognfuld fordelt over hele stalden. Alle spåneheste, undtagen Safir, skal have ca. en kvart flage, der bare lægges ved siden af wrap/hø (skal ikke rystes op).
4) Tjekke alle vandkopper – at de virker og ikke er fyldt med skidt.
5) Feje staldgange – glem ikke laden! Om sommeren skal staldgangene vandes, for at undgå støv.
6) Feje udendørs strigleplads.
7) Rette mødding.
8) Gøre fodervogn klar til frokostfodring: Fylde op med havre og mysli samt sætte klargjorte spande i.
9) Tjekke om skraldespande skal tømmes.
10) Rydde op – redskaber sættes på plads.
11) Tømme lortevogn.
12) Tjekke at alle box-døre samt døren til foderrummet er lukket og låst.
Frokostvagt kl. 12.30:
1) Fodre med fodervogn.
2) Tjekke alle vandkopper – at de virker og ikke er fyldt med skidt.
3) Feje staldgange og udendørs strigleplads.
4) Rette mødding.
5) Gøre fodervogn klar til aftenfodring. Fylde op med havre og mysli samt sætte klargjorte spande i.
6) Tømme lortevogn
7) Tjekke at alle box-døre samt døren til foderrummet er lukket og låst.
8) Skovle og feje ved ridehusets indgangslåge.(flisearealet udenfor)
Aftenvagt kl. 17:
1) Give spåne-hestene halm
2) Kl. 17: Fodre med wrap/hø. Husk at bruge de gule spande til at dosere med.
3) Tjekke alle vandkopper – at de virker og ikke er fyldt med skidt.
4) Feje staldgange og udendørs strigleplads.
5) Rette mødding.
6) Ca. kl. 17.45: Fodre med fodervogn.
7) Gøre fodervogn klar til morgenfodring: Fylde op med havre og mysli samt sætte klargjorte spande i.
8) Tømme lortevogn.
9) Tjekke at alle box-døre samt døren til foderrummet er lukket og låst.
10) Rydde op/sætte redskaber på plads.

VIGTIGT!
FØLG ALTID SKILTENE, DER STÅR PÅ HESTENES BOKSE!

Hvis et skilt er vendt om, betyder det at hesten ikke skal fodres.
MØD RETTIDIGT OP!
Spørg hellere en gang for meget, end en gang for lidt
!