...Læs venligst også nederst på siden
Arbejdsopgaver ved staldvagter
Morgenvagt kl.8:
1) Fodre med fodervogn.
2) Fodre med wrap/hø. Husk at bruge de gule spande til at dosere med.
3) Strø med halm. Der SKAL bruges en hel vognfuld fordelt over hele stalden. Alle spåneheste, undtagen Safir, skal have ca. en kvart flage, der bare lægges ved siden af wrap/hø (skal ikke rystes op).
4) Tjekke alle vandkopper – at de virker og ikke er fyldt med skidt.
5) Feje staldgange – glem ikke laden! Om sommeren skal staldgangene vandes, for at undgå støv.
6) Feje udendørs strigleplads.
7) Rette mødding.
8) Gøre fodervogn klar til frokostfodring: Fylde op med havre og mysli samt sætte klargjorte spande i.
9) Tjekke om skraldespande skal tømmes.
10) Rydde op – redskaber sættes på plads.
11) Tømme lortevogn.
12) Tjekke at alle box-døre samt døren til foderrummet er lukket og låst.
Frokostvagt kl. 12.30:
1) Fodre med fodervogn.
2) Tjekke alle vandkopper – at de virker og ikke er fyldt med skidt.
3) Feje staldgange og udendørs strigleplads.
4) Rette mødding.
5) Gøre fodervogn klar til aftenfodring. Fylde op med havre og mysli samt sætte klargjorte spande i.
6) Tømme lortevogn
7) Tjekke at alle box-døre samt døren til foderrummet er lukket og låst.
8) Skovle og feje ved ridehusets indgangslåge.(flisearealet udenfor)
Aftenvagt kl. 17:
1) Give spåne-hestene halm
2) Kl. 17: Fodre med wrap/hø. Husk at bruge de gule spande til at dosere med.
3) Tjekke alle vandkopper – at de virker og ikke er fyldt med skidt.
4) Feje staldgange og udendørs strigleplads.
5) Rette mødding.
6) Ca. kl. 17.45: Fodre med fodervogn.
7) Gøre fodervogn klar til morgenfodring: Fylde op med havre og mysli samt sætte klargjorte spande i.
8) Tømme lortevogn.
9) Tjekke at alle box-døre samt døren til foderrummet er lukket og låst.
10) Rydde op/sætte redskaber på plads.

VIGTIGT!
FØLG ALTID SKILTENE, DER STÅR PÅ HESTENES BOKSE!

Hvis et skilt er vendt om, betyder det at hesten ikke skal fodres.
MØD RETTIDIGT OP!
Spørg hellere en gang for meget, end en gang for lidt
!

Overskrift 1
Staldvagter
Dato:      
01.09.2018 Susanne Joy / Anja Janet / Ida S Janet / Ida S
02.09.2018 Janet/Tine Tine / Susanne Joy Tine / Susanne Joy
08.09.2018 Lena / Nanna J Marcus / Filipa Marcus / Filipa
09.09.2018 Amalie / Filipa Elvira / Mie Elvira / Mie
15.09.2018 Anders / Emily Line  / Caroline H Line / Caroline H
16.09.2018 Marie / Line Anders / Sofie Anders / Sofie
22.09.2018 Elvira / Caroline H Lena / Sara Lena / Sara
23.09.2018 Sofie / Emily Isabella / Emily Isabella / Emily
29.09.2018 Mie / Emily Caroline L / Maria Caroline L / Maria
30.09.2018 Caroline L / Alba Amalie / Emily Amalie / Emily
06.10.2018 Sara / Emily Heidi Heidi
07.10.2018 Heidi Nanna J / Marie Nanna J / Marie
13.10.2018 Älma / Louise A Heidi Heidi
14.10.2018 Isabella / Maria Alma / Alba Alma / Alba
20.10.2018 Maja G / Nanna L Louise A / Marthina Louise A / Marthina
21.10.2018 Heidi  Heidi Heidi
27.10.2018 Marthina / Susanne B Emily / Maja G Emily / Maja G
28.10.2018 Heidi Susanne B / Nanna L Susanne B / Nanna L