...Læs venligst også nederst på siden
Arbejdsopgaver ved staldvagter
Morgenvagt kl.8:
1) Fodre med fodervogn.
2) Fodre med wrap/hø. Husk at bruge de gule spande til at dosere med.
3) Strø med halm. Der SKAL bruges en hel vognfuld fordelt over hele stalden. Alle spåneheste, undtagen Safir, skal have ca. en kvart flage, der bare lægges ved siden af wrap/hø (skal ikke rystes op).
4) Tjekke alle vandkopper – at de virker og ikke er fyldt med skidt.
5) Feje staldgange – glem ikke laden! Om sommeren skal staldgangene vandes, for at undgå støv.
6) Feje udendørs strigleplads.
7) Rette mødding.
8) Gøre fodervogn klar til frokostfodring: Fylde op med havre og mysli samt sætte klargjorte spande i.
9) Tjekke om skraldespande skal tømmes.
10) Rydde op – redskaber sættes på plads.
11) Tømme lortevogn.
12) Tjekke at alle box-døre samt døren til foderrummet er lukket og låst.
Frokostvagt kl. 12.30:
1) Fodre med fodervogn.
2) Tjekke alle vandkopper – at de virker og ikke er fyldt med skidt.
3) Feje staldgange og udendørs strigleplads.
4) Rette mødding.
5) Gøre fodervogn klar til aftenfodring. Fylde op med havre og mysli samt sætte klargjorte spande i.
6) Tømme lortevogn
7) Tjekke at alle box-døre samt døren til foderrummet er lukket og låst.
8) Skovle og feje ved ridehusets indgangslåge.(flisearealet udenfor)
Aftenvagt kl. 17:
1) Give spåne-hestene halm
2) Kl. 17: Fodre med wrap/hø. Husk at bruge de gule spande til at dosere med.
3) Tjekke alle vandkopper – at de virker og ikke er fyldt med skidt.
4) Feje staldgange og udendørs strigleplads.
5) Rette mødding.
6) Ca. kl. 17.45: Fodre med fodervogn.
7) Gøre fodervogn klar til morgenfodring: Fylde op med havre og mysli samt sætte klargjorte spande i.
8) Tømme lortevogn.
9) Tjekke at alle box-døre samt døren til foderrummet er lukket og låst.
10) Rydde op/sætte redskaber på plads.

VIGTIGT!
FØLG ALTID SKILTENE, DER STÅR PÅ HESTENES BOKSE!

Hvis et skilt er vendt om, betyder det at hesten ikke skal fodres.
MØD RETTIDIGT OP!
Spørg hellere en gang for meget, end en gang for lidt
!

Staldvagter
Dato: Morgen: Middag: Aften:
03.03.2018 Stine / Caroline H Lilje / Janet Lilje / Janet
04.03.2018 Anja / Marie Stine / Filipa Stine / Alma
10.03.2018 Tine / Sofie Filipa / Anders Filipa / Anders
11.03.2018 Filipa / Amalie Tine / Sofie Tine / Sofie
17.03.2018 Emily / Janet Emily / Susanne Joy Emily / Susanne Joy
18.03.2018 Emily / Susanne Joy Emily / Nanna J Emily / Nanna J
24.03.2018 Heidi Caroline L / Marthina Caroline L /Marthina
25.03.2018 Rebecca / Caroline L Susanne B / Elvira Susanne B / Elvira
29.03.2018 Nanna J / Elvira Heidi Heidi
30.03.2018 Lena / Emilie Maria / Lena Maria / Sofie
31.03.2018 Heidi Tine / Susanne Joy Elvira / Ida K
01.04.2018 Anders / Alba Lena / Nanna L Lena / Nanna L
02.04.2018 Susanne B / Nicoline Amalie / Louise A Heidi
07.04.2018 Isabella / Mie Louise A / Isabella Louise A / Janet
08.04.2018 Heidi Isabella / Amalie Isabella / Amalie
14.04.2018 Heidi Line A / Emilie Line A / Emilie
15.04.2018 Line A / Nanna L Rebecca / Mie Rebecca / Mie
21.04.2018 Marthina / Louise A Ida S / Alma Ida S / Alma
22.04.2018 Alma / Mie Marie / Caroline H Marie / Caroline H
27.04.2018 Ida K / Caroline H Susanne B / Anders Line A / Caroline L
28.04.2018 Emily / Ida S Alba / Ida K Alba / Ida K
29.04.2018 Heidi Emily / Nicoline Emily / Nicoline'
Overskrift 1
Så er den nye staldvagtsplan klar. Der er mange helligdage denne gang, derfor har det været nødvendigt at give nogle af jer en ekstra vagt. Jeg kommer til at drukne i vagter, hvis jeg skal lukke alle hullerne.
Håber det er ok.
Heidi