rideskolen
bestyrelsen

Partsystem på rideskolehest i Vindinge Rideklub.

Part på en rideskolehest er alle tiders mulighed for at "snuse" til det at have egen hest. Vi har derfor tilrettelagt vores halvpartssystem, således at det i så stor grad som muligt minder om det, at have egen hest med alt, hvad det indebærer af pligter, arbejdsopgaver og ansvar.

Vi kan tilbyde flere forskellige partsmuligheder:


For ryttere under 18 år:

 • Mini part: Man rider med i rideskolen på hold 1 gang om ugen og har hesten den ene dag i weekenden.
 • Lille part:
 • Man rider med i rideskolen på hold 2 gange om ugen og har hesten den ene dag i weekenden.
 • Stor part:
 • Man rider med i rideskolen på hold 2 gange om ugen og har hesten både lørdag og søndag.

For ryttere over 18 år:

 • Voksen part:
Man rider med i rideskolen på hold 1 gang om ugen og har hesten både lørdag og søndag.
 • Udvidet voksen part:
 • Man rider med i rideskolen på hold 2 gang om ugen og har hesten både lørdag og søndag.

  Parterne passer ligeledes hestene i helligdagene. Ryttere med mini eller lille part skiftes til at passe hesten efter aftale mellem de 2 parter på hesten.
  Der kan tilbydes parter på samtlige rideskoleheste. En rideskolehest kan max. have 1 stor part eller 2 små parter.

  Pligter / arbejdsopgaver som partsrytter:
  Staldvagter:

  Alle parter indgår i staldvagtordningen på gården i weekender og helligdage, hvor man to og to hjælpes om at ordne stald (fodre, strø og feje) hos alle hestene på gården.

  Der ordnes stald på følgende tidspunkter, husk at overholde tiderne:

  Morgen: Kl. 8.00
  Frokost: Kl. 12.30
  Aften: Kl. 17.00

  På opslagstavlen i stalden er arbejdsopgaverne ved en staldvagt beskrevet.
  Der hænger ligeledes staldvagtsplanen. Planen dækker en periode på 2 måneder. Staldvagtsplanen vil ligeledes være at finde på vores hjemmeside.

  Parter med lille / mini part vil kun få tildelt staldvagter på den dag i weekenden, hvor man sædvanligvis passer hesten.

  Ca. 14 dage før en ny plan udarbejdes vil der være et opslag i stalden, hvor der står, hvilken periode næste plan dækker. Man har mulighed for at afleverer en sms til Heidi med dage, hvor man ikke kan have staldvagt.

  Når planen er lavet er det den enkelte parts ansvar at bytte vagt med en af de andre, hvis man har fået en vagt, man ikke kan tage.

  Man er forpligtigede til at tage de vagter, der stå på planen – også selv om man skulle være stoppet som halvpart i løbet at vagtperioden.

  Udmugning:
  Det er parterne, der muger ud hos rideskolehestene. Har man stor part forestår med udmugningen alene. Er der to små parter på hesten deles man om opgaven. Husk at aftale, hvem der muger, hvilke dage.
  Der skal som det absolutte minimum muges en gang om ugen. Hesten skal altid stå pænt og rent.
  I stalden hænger der en seddel med lidt information omkring udmugning – læs den grundigt igennem.

  Hestens udstyr / pleje af hesten.
  Det er parterne, der passer hestenes udstyr med rengøring og pudsning samt sørger for at der bliver skiftet og vasket underlag. Rideklubben har en vaskemaskine stående som man meget gerne må bruge til formålet. Bruger man eget udstyr, skal man alligevel passe det udstyr hesten bruger til dagligt i rideskolen.

  Det er parterne som sørger for almindelig soienering af hestene – så som klipning af hovskæg, vask af hale, trækning af man samt hovpleje på hesten. MAN OG HALE MÅ IKKE KLIPPES UDEN AFTALE MED UNDERVISER!

  Hesten skal have vasket og smurt hove i weekenden.

  Ridning / Pasning af hesten i weekenderne.
  Det er parternes ansvar, at hestene bliver passet i weekenden. Hesten skal ud af sin boks og have motion. Har man ikke selv mulighed for at komme og passe hesten, SKAL man selv finde en afløser til at passe hesten. Denne afløser skal selvfølgelig være i stand til at passe / ride hesten på forsvarlig vis.

  Arbejdsdage:
  Parter skal så vidt muligt deltage i de fælles arbejdsdage, hvor vi bl.a. rydder op og foretager diverse reparationer og vedligehold. Hvis børnene er meget små, må forældrene hjælpe med på børnenes vegne.

  Hjælp ved stævner:
  Vi ser meget gerne af parterne hjælper med ved klubbens stævner og andre arrangementer.

  Andre regler vedr. partssystem:
  Stævnedeltagelse:

  Parter har første ret til at ride på hesten ved stævner. Man må meget gerne tage hesten med til udenbys stævner – dog efter aftale med den daglige leder. Man skal selv sørge for transport.
  Ved rideskolestævner forbeholder klubben sig ret til at anvende hesten til nogle af de øvrige elever.

  Andre arrangement:
  Parterne har første ret til at bruge hesten ved klubbens andre arrangementet så som jule tur, pinse tur, kurser m.m. Dog kan det besluttes af den daglige leder at også andre elever kan få lov at få en tur på hesten ved F.eks. julearrangement.

  Eget udstyr:
  Parterne er meget velkomne til at bruge eget udstyr på hestene – dette skal dog selvfølgelig passe hesten. Sadler og bid dog kun efter aftale med den daglige leder. Sæt altid hesten/ponyens rideskole underlag på efter ridning, og tag eget udstyr med hjem.

  Skab i stalden:
  Hver enkelt part har sit eget skab i stalden.

  Kontakt / Spørgsmål:
  Er der noget du er i tvivl om skal du endelig spørge. Hellere en gang for meget end en gang for lidt.

  Opsigelse:
  Der er 1 måneds opsigelse på parten til den 1. i måneden.

  Rigtig god fornøjelse med din part – vi håber du vil få mange sjove og fornøjelige timer sammen med din partshest.

  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen i Vindinge Rideklub