Klubbens bestyrelse
klubbens bestyrelse

Formand:

Henrik Flintegaard Ehlert

email: Formand@vindinge-rideklub.dk

 

Næstformand:    
Trine Kvist

Mobil: 28121119 

Kasserer: 
Mie Bisgaard Frederiksen 
Mobil: 41830302

email: mbf@vindinge-rideklub.dk


Sekretær:
Lena Aagaard 
Mobil: 22506273

email: lea@vindinge-rideklub.dk

 

Medlem/stævneudvalg:
Jeanett Sørensen 
email
: js@vindinge-rideklub.dk

               

"Alt mulig mand" : 
Allan Christensen

Mobil: 31651010

email: rac@vucroskilde.dk 

 

Bestyrelsessupplant:
Sara Hyttel 
Mobil: 31651010

Email: sarah@roskilde.dk

 

Junior medlem : 
Alma Bang
mobil: 21303109
email: abr@vindinge-ridelub.dk