Årsprogram 2021     -    TUSAAGAARD PUT AND TAKE   
               
             Det er lidt svært at lave et årsprogram i år, da vi er ramt af corona 
             Men her kommer mit bedste bud på noget af det der kommer til at ske ved søerne.
    
            I marts plejer vi at afholde Tusaa hold cup.  Den aflyses i år pga. forsamlingsforbuddet
            ( corona ) 
            
             Jeg havde haft en ide om en konkurrence d 2 april med 3 ton fisk, da jeg har ejet søerne    
              I 30 år. Men pga. diverse corona restriktioner, vælger vi at dele dem ud over et par 
             Uger. Vi starter Fredag d 26 Marts og senest d 11 april er de 3 ton udsat. 
              Det er ca. 200 kg hver dag, så det skulle være muligt at fange en fisk.
              Der vil være præmier af forskellig art i påskedagene.
              

1.Fredag d 2 april
Jeg har ejet søerne i 30 år, netop i dag.
             Vi byder på kaffe og rundstykker fra morgenen af.
           
2. Lørdag d 10 April 
Facebook gruppen ” ny put and take Danmark”
Fejrer deres 1 års fødselsdag ved søerne.

3. lørdag d. 8 Maj  kl. 7.00 - 12.00
Konkurrence i sø 4 

4. Fredag d. 18. Juni kl. 18.00 –23.00
Aftenkonkurrence i sø 1 og 2 

5. Mandag d. 26. Juli kl. 17.00 – 22.00
Fiskekonkurrence i sø 1 og 2

6. Tirsdag d. 27. Juli kl. 07.00 – 12.00 
Fiskekonkurrence i sø 1 og 2

7. Onsdag d. 28. Juli kl. 17.00 – 22.00
Fiskekonkurrence i sø 1 og 2

8. Torsdag d. 29. Juli kl. 07.00 – 12.00
Fiskekonkurrence i sø 1 og 2

9. 32 års fødselsdag
Fredag d. 30. Juli kl. 19.00 til
Søndag d. 1 august kl. 12.00
Weekend fødselsdags konkurrence i sø 1 og 2
Incl. 1.5 times spise pause lørdag aften
Vi holder sove pause hver nat fra kl 24.00- 04.00 
             
             10. Lørdag d. 11. September.
              Facebook gruppen ” ny put and take Danmark ”
              Holder indledende runde her ved søerne. 

     11. Lørdag d 16 Oktober kl 08.00 – 13-00
      Arts konkurrence i sø 1 og 2 
      Der vil være præmie til alle forskellige ørred arter.
      Pointsystem til de forskellige arter, offentliggøres senere.
 
12. Torsdag d. 30. December kl. 09.00 – 12.00
      Konkurrence i sø 1 og 2

      Konkurrenceregler
1 fiskestang pr. deltager. 
Ingen brug af polariserede solbriller.
Max 1 præmie pr. deltager.
Fisken skal være kroget i munden, for at tælle med i konkurrencen.
Fisken skal indvejes omgående, når den er landet.
Hvis der indvejes 2 fisk fra samme deltager samtidig. Er det den MINDSTE der tæller med i konkurrencen.

      Priser for deltagelse
Konkurrencer i sø 1 & 2 = 250 kr.
Konkurrencer i sø 4 = 300 kr.
Fødselsdagskonkurrencen (40 timer) = 950 kr. inkl. spisning lørdag aften.
Alle 5 konkurrencer i fødselsdagsugen (uge 30) = 1500 kr.

      Præmier
1. præmie til den, der fanger flest fisk/kg = 2000 kr.
2. præmie til den, der fanger den største fisk = 1000 kr.
3. præmie til den, der fanger den næst største fisk = 800 kr.
2 spurtpræmier pr. konkurrence = gavekort på 2 timers fiskeri.
5 trøstepræmier pr. konkurrence = gavekort på 2 timers fiskeri.

      Udsætning af fisk
Alm. konkurrencer i sø 1 & 2 = 500 kg.
Alm. konkurrencer i sø 4 = 300 kg. 
I uge 30 (fødselsdagsugen) udsættes der min. 1200 kg fisk.

  Der tages forbehold for tryk fejl, samt ret til ændringer i programmet.
                   Konkurrencer aflyses hvis der er is på søerne. 

                     Hilsen Søren             Tlf. 40 20 63 21