Jeg er udlært tømrer,og træet har altid været et spændende matteriale at
arbejde i .
For nogle år siden stødte jeg end i en BØDKER og lige siden har det
været min store hobby,og jeg vil gerne forsøge at føre dette gamle håndværk videre.