Arrangementer

Rul ned og læs mere 🤩 


Stavgang startet igen 2.marts 2021

22.marts 2021 Kajakopstart - Se Opstart

23.marts 2021 Generalforsamling for Kølstrup Forsamlingshus

18. april 2021 Affaldsindsamling

26.april 2021 Foredrag: ' Hvordan vi fik vores sprog'

1.maj 2021 Broen skal sættes op

1.maj 2021 er frist for Å rets Landsby Make Over

30.oktober 2021 Vildt aften m.m. (Sæt X i kalenderen - info følger)

18. april 2021 Affaldsindsamling

Skrællingernes affaldsindsamling 2021 løber af stablen søndag d. 18. april 2021


Alle der har lyst til at give en hånd med og kan afsætte et par timer til oprydning i naturen mødes i spejderhuset ved Kølstrup Præstegård søndag d. 18. april kl. kl. 9.

Vi begynder dagen med morgenbrød, the og kaffe. Derefter fordeler vi ruter, affaldssække og veste. Affaldet samles ved spejderhuset og bliver talt sammen her.

Indsamlingen er oprettet på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. 


Vel mødt! Anne Dorte Koefoed

23.marts 2021 Generalforsamling for Kølstrup Forsamlingshus

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kølstrup Forsamlingshus.


Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Kølstrup Forsamlingshus

i henhold til vedtægternes §7.


Generalforsamlingen afholdes online via programmet Zoom hjemme hos dig selv med din pc, tablet eller smartphone, tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19:00 med følgende dagsorden:


1.Valg af dirigent 

 

2.Valg af referent 


3.Bestyrelsens beretning fremlægges til forsamlingens godkendelse 


4.Kassereren fremlægger regnskabet til forsamlingens godkendelse 


5.Kassereren fremlægger budgettet til forsamlingens godkendelse 


6.Fastsættelse af kontingent 


7.Indkomne forslag 


8.Valg til bestyrelsen

På valg er Vicki Boisen, Birgitte Povlsen, Mette Skou, Merete Damgaard og Lisbet Haustrup. Vicki ønsker ikke genvalg, resten gør.

Bestyrelsen foreslår Annemarie Eriksen som nyt medlem 

  

9.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

På valg er Jørgen Andkær og Michael Jeppesen. Begge er villige til genvalg. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Andkær og Michael Jeppesen.


10.Valg til revisorpost 

På valg er Jens Bjørn, som er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg til Jens. 


11.Valg af 2 revisorsuppleanter 

På valg er Anne Marie Hansen og Ann-Sophie F. Schultz. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg til Anne Marie og Ann-Sophie F. Schultz.


12.Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


Tilmelding til generalforsamlingen sker ved mail til formand@koelstrupforsamlingshus.dk. 


Du vil nogle dage inden mødet modtaget et link og et password til mødet (du behøver ikke en Zoom konto, bare trykke på linket og indtaste password)


26.april 2021 Foredrag: Hvordan vi fik vores sprog
Foredrag: Hvordan vi fik vores sprog

Som de senere år afholder vi også i år et foredrag i 'Lej en forsker gratis - ugen'

I år er det forsker Professor, dr.phil. Birgit Anette Rasmussen fra Københavns Universitet

Dato/Tid: 26.april 2021 kl.19:30

Sted og form: Online via programmet Zoom hjemme hos dig selv med din pc, tablet eller smartphone. Varighed 1-times tid plus tid til spørgsmål.

Tilmelding: Send mail til Torben Larsen på tl9@mail.dk senest 22.april og du vil nogle dage inden modtage et link/password til foredraget. (Du behøver ikke en Zoom-konto, bare trykke på linket og indtaste password for mødet).

For omkring 5.000 år siden var Europa vidne til de største omvæltninger siden agerbrugets indførelse. Grupper af nomadiske indvandrere fra de sydrussiske og ukrainske stepper drog vestpå og medbragte ikke bare et nyt sprog, men også en fremmed familie- og samfundsstruktur og en ny religion.

Fra deres oprindelige sprog, det såkaldte urindoeuropæisk, nedstammer næsten alle levende europæiske sprog, opdelt i adskillige grene som germansk, herunder de nordiske sprog, engelsk og tysk, romanske sprog som fransk, spansk og italiensk, de baltiske og slaviske sprog, keltisk, græsk, albansk og armensk.

I dag taler over halvdelen af jordens befolkning faktisk et indoeuropæisk sprog.

I foredraget vil jeg komme ind på, hvordan sprogforskere, arkæologer og genetikere nu er på vej imod en samlet opfattelse af de indoeuropæiske vandringers afgørende betydning for europæisk identitet, sprogligt så vel som kulturelt.

Foredraget handler om, hvordan de gav os ikke bare deres sprog, men også vigtige elementer af deres samfundsstruktur og religion.

Med venlig hilsen Lokal historisk forening, Menighedsrådet og Kølstrup Sogns beboerforening.
Foto: forsk.dk
1.maj 2021 Broen skal sættes op
Broen skal sættes op igen

Det bliver lige straks rigtigt forår, og så skal vi bruge vores bådebro igen. Hvor skulle man ellers lægge sin båd
eller sidde og nyde udsigten over noret?
Den skal bare lige sættes op, så kom og vær med

lørdag den 1. maj klokken 9.30

ved broen og nyd en dejlig formiddag ved vandet.
Medbring gerne noget værktøj og 50,- kr til ”kontingent” – til gengæld byder Brolauget på en forfriskning.

Det bliver sikkert et tilløbsstykke som sædvanligt, men vi bliver nødt til at følge de forsamlingsregler, der
findes på dagen, så hvis du ikke kommer tidligt, risikerer du, at du ikke kan være med.....

Også nye ansigter er meget velkomne til en hyggelig formiddag, hvor alle bidrager, som de nu kan.

Vel mødt.

Ole Haastrup Ejnar Zacho Rath
Degneløkkevej 11 Kølstrup Bygade 48
4245 4284 2077 1259
haastrup@dbmail.dk landsby@ezr.dk
1.maj 2021 er frist for Årets Landsby Make Over
Gi’ din landsby en
”LANDSBY MAKE OVER”

Foråret nærmer sig og forhåbentlig lempes Corona-restriktionerne snart, så vi igen kan møde flere naboer –
og måske begynde at lave noget sammen. Måske har Corona-tiden fået dig til at tænke over, hvordan din
landsby kan gøres mere attraktiv at bo i og om landsbyer er klar til at gå foråret og sommeren i møde? Eller
skal du og dine naboer give jeres sted en LANDSBY MAKE OVER, dvs. ombygge, forandre, istandsætte
landsbyen, som dens image bliver fornyet og mere tidssvarende.

Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune inviterer igen i år alle landsbyer i kommunen til
at benytte lejligheden til at mødes og i fællesskab snakke om, hvor vidt man i fællesskab kan give
landsbyen ”et (måske) tiltrængt ansigtsløft”.

Beskrivelse af projekt ”Landsby Make Over”.

Formål:
Landsby Make Over giver lokalsamfundene i Kerteminde Kommune mulighed for selv at bestemme,
hvordan de kan forskønne deres områder – og samtidigt skabe mere fællesskab og tilhørsforhold til
det sted, man bor. Landsby Makeover kan således være med til at styrke eksisterende
foreninger/fællesskaber i landsbyerne – og motivere til dannelse af nye/flere fællesskaber.
Landsby Make Over skal fremme lokale aktiviteter, hvor der lægges vægt på æstetik, fællesskab,
bæredygtighed og godt håndværk.

Hvem kan deltage?
Målgruppen er grupper af borgere, som er bosiddende i lokalsamfund i Kerteminde Kommune.
Altså bysamfund udenfor Kerteminde, Munkebo og Langeskov, men ”landsbysamfund omkranset af
byskilte”. En landsby må gerne indsende flere forslag – men forslagene skal altså være forankret i
en eller flere grupper af beboere i landsbyen.

Hvad og hvordan?
Inden 1. maj skal man indsende en ansøgning til Kerteminde Landsbyråd,
kertemindelandsbyraad1@gmail.com , som giver et klart billede af, hvad folk i lokalområdet mener,
der kan gøres for at forskønne området og gøre det mere attraktivt for borgere og evt. gæster.
Beskrivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvordan man kunne tænke sig i praksis at
gennemføre det lokale projekt, hvis man har 10.000 kr. til rådighed – og hvordan projektet kunne
udvikles, hvis man havde flere penge til rådighed.
Ud af de mange ansøgninger, udvælger det nedsatte dommerpanel fem landsbyer, der får lov at gå
videre i konkurrencen. De fem lokalsamfund får hver 10.000 kr. til at forskønne et område i deres
landsby. De udvalgte landsbyer får besked senest 15.maj.
7.september 2020 Opstart på GYMNASTIKHOLD 2020/2021
7.september 2020 Opstart på  GYMNASTIKHOLD 2020/2021

Se udsendte Sognehusker om alle hold...

8.september 2020 Folkedans opstart

Kertemindeegnens Folkedansere starter en ny sæson op den tirsdag den 8.september med et orienterings møde for medlemmer og andre som måske kunne være interesseret. 

Det er i Nymarksskolens Aula og Gymnastiksal. 

Mødet vil starte kl. 18.30 som en hyggeaften, med spisning hvor foreningen giver maden, service og drikkevare skal medbringes. Herefter vil der blive orienteret om hvordan og hvorfor man skal danse i disse corona tider.

Kom og få en hyggelig aften og find ud af at dans er en af de bedste motionsformer der findes, man bliver simpelthen i godt humør af at danse og lytte til god levende musik.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden, det kan ske på tlf: 60936192

Eller på mail: knudthygesen@gmail.com

På bestyrelsens vegne

Knud Thygesen

6.oktober 2020 Fællesspisning i Forsamlingshuset

(Aflyst grundet Covid-19)  


Fællesspisning, den 6.oktober 2020 klokken 17.30/spisning 18.00


Praktisk:

- husk tallerken, bestik, glas og kop

-  A fspritning og kun voksne må hente mad 

Vi må Max være 50 indtil nu ,så det er “først til mølle”             med tilmelding, senest onsdag den 30.september


- tilmelding til Marianne: 25367423

- mobilpay til: 860963 med 60,-/voksne og 40,-/børn

- vi tager fortsat gerne imod kontanter


- Kaffe er fremover inkluderet i prisen, men det ville være noget så dejligt, hvis nogen ville bage en kage/småkager til kaffen! Meddel det venligst til Marianne.


Menu: Tortilla m/. 2 slags kød og salat/ tilbehør.


Foto-Konkurrence
Send dit bedste foto fra i år her fra lokalområdet så vi har nogen at lægge på hjemmesiden 😎

Alle kan deltage og samtidig deltager du i årets konkurrence som bliver afgjort på generalforsamlingen i Beboerforeningen (også selvom du ikke er medlem).

PS. Til konkurrencen må du højst indmelde 2 foto per år og de skal indsendes senest januar måned efter det år som konkurrencen er.
Arrangør: Kølstrup Sogns Beboerforening
Scan med din mobil for at sende kontakt e-mail

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Ingelise Veje Olsen | Svar 17.01.2019 13:40

Kertinge Bygade 45 er til salg. Hurtig overtagelse.
Al henvendelse til Estate, Kerteminde.

Sogneportalen | Svar 10.01.2019 19:26

Er dit hus til salg - mulig køber på opslagstavlen i venstre side

Torben Larsen | Svar 29.11.2016 21:21

Vinderen af gætte konkurrencen ved Julehyggen i Kølstrup Præstegård 2016 - Læs under arrangementer.

Torben Larsen | Svar 06.01.2013 14:41

Til sogneforeningens jubilæumsfest d. 23. marts 2013 efterlyser vi hjælp, se http://www.123hjemmeside.dk/tl9/778103

margit lindø | Svar 27.10.2012 16:49

Vi har haft nogle hyggelige strikke/nørkle aftener, og der kan sagtens være flere. De næste 2 gange bliver ONSDAG d. 31. okt. og ONSDAG d. 7. nov.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.10 | 20:51

Pga. beskæring og topkapning af kastanjetræer i alleen på Ulriksholmvej lukkes alleen onsdag den 14. og torsdag den 15. oktober for al gennemkørsel.!!!

...
10.06 | 12:44

Hej Ulla
Send din e-mail til tl9@mail.dk så sender jeg den.
Vh Torben

...
06.06 | 18:53

Folder nummer 98, Forretninger og Håndværk i Kertinge,Kertinge Bygade nr. 11. Der står fortsættes i næste folder, men jeg kan ikke finde folder 99, kan I hjælpe

...
06.12 | 18:37

Gættekonkurrencen ved Julehygge i Kølstrup Præstegård 2019
Se vinder og antal under Menupunkt: Opslagstavlen.

...
Du kan lide denne side