Benytte Sognebanen
Her kan du skrive dig op til brug af Sognebanen og tilhørende arealer til aktiviteter. Ved større arrangementer som f.eks. cirkus, tivoli og koncerter, skal der forud for arrangementet indhentes en tilladelse ved Kerteminde Kommune. Husk at efterlade arealet i pæn og ryddet stand. Kølstrup Sogneforening har intet ansvar for såvel person- som materielskade ved aktiviteter på Sognebanen og legepladsen. Ligeledes har Kølstrup Sogneforening intet ansvar for at flere aktiviteter falder på samme tid - Så husk at benytte denne side og venlig selvjustisk. BEMÆRK at indlæg står i indtastningsorden og ikke aktivitetsorden!

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Torben Larsen, d. 05-08-2019
Sæt X i kalenderen 30.august 2019 er pladsen optaget (Info senere)


E-mail:
Skrevet af Torben Larsen, d. 04-08-2019
25.august 2019 Sommermarked


Hjemmeside: www.koelstrup.dk
Skrevet af Torben Larsen, d. 04-08-2019
22. august 2019 Rundbold og Kagekonkurrence


Hjemmeside: www.koelstrup.dk
Skrevet af Torben Larsen, d. 04-08-2019
Cirkus på pladsen 16. August 2019


Skrevet af Torben Larsen, d. 22-04-2019
4.-5.maj 2019 er der gravearbejde på hele pladsen.


E-mail:
Skrevet af Kerteminde Kommune, d. 28-06-2010
Samarbejdsaftale vedrørende vedligeholdelse og brug af Sognebanen i Kølstrup

Praktiske forhold

§ 1 Kerteminde Kommune afsætter årligt et beløb til vedligeholdelse af bane og tilhørende arealer.
Budgettet omfatter
? græsklipning
? beskæring af hegn og hækklipning
? tilsyn
? tømning af affaldsstativ

§ 2 Beløbet reguleres med KL’s skøn over udviklingen i priser og lønninger, således som dette er anvendt i Kerteminde Kommunes vedtagne budget for året.

§ 3 Kølstrup Sogneforening tildeles brugsretten over sognebanen, dog således at banen stilles til rådighed for andre, når ikke den benyttes af Kølstrup Sogneforening.

§ 4 Samtlige udgifter til drift og vedligeholdelse af sognebanen afholdes af kommunen.

§ 5 Kølstrup Sogneforening udpeger en ansvarlig person for sognebanen. Pågældende har den direkte kontakt til kommunen.

§ 6 Kølstrup Sogneforening administrerer brug og udlån af bane og tilhørende arealer til aktiviteter.

§ 7 Kølstrup Sogneforening har intet ansvar for såvel person- eller materielskade ved aktiviteter på sognebaner og legepladser.

§ 8 Ved større arrangementer som fx
? cirkus
? tivoli
? koncerter
skal der forud for arrangementet indhentes en tilladelse fra kommunen.

Ikrafttrædelse og ophørsbestemmelser

§ 9 Nærværende aftale træder i kraft pr. 1. januar 2009 og er gældende indtil én af parterne opsiger aftalen til udløbet af et kalenderår med 1 måneds varsel.
Kerteminde Kommune disponerer over sognebanens fremtidige anvendelse, hvis foreningen, som er part i samarbejdsaftalen, nedlægges.
Aftalen kan tages op til genforhandling og ændres ved enighed mellem parterne.


Hjemmeside: www.kertemindekommune.dk

Nyeste kommentarer

27.02 | 08:47

Hej Torben
Vi har boet på Degneløkkevej 15 siden 1.12.2018 og hører da også gerne fra jer.

Mange hilsner
Jane Kristiansen

...
13.02 | 19:16

I mellem tiden er jeg rykket i hus, nymarken 61 😊og meldt mig ind i foreningen 🙈😊vh Randi

...
17.01 | 13:40

Kertinge Bygade 45 er til salg. Hurtig overtagelse.
Al henvendelse til Estate, Kerteminde.

...
10.01 | 19:26

Er dit hus til salg - mulig køber på opslagstavlen i venstre side

...