Atomaffald Nej Tak

BREAKING NEWS hørte vi fra Revyholdet mange gange til forårsfesten og så kom der en bette nyhed som vi grinede af... Men den 4. maj 2011 har virkeligheden igen overgået fantasien, med meldingen om at Kertinge Mark er udpeget til deponeringsplads for atomaffald. Derfor er denne side oprettet til alles brug for samling og kommentarer omkring de lokale fremtidsplaner... Brug siden til dine kommentarer og ideer! Og siden blev i starten brugt til de indsamlede 8.255 NEJ-stemmer. Med venlig hilsen og på vegne af AtomAffaldgruppen i Kerteminde Kommune: Inger Larsen, Jørgen Lindø, Ejnar Rath, Karen Fomsgaard, Else Møller, Jørgen Povlsen, Bente Køster, Erland Porsmose, Søren Larsen, Torben Andersen, Dorte Frandsen, Peter Normann, Rikke Holm, Torben Larsen Atomposten hold dig opdateret på dette link: https://sites.google.com/site/atomaffaldklarhed/home/saadan-kan-du-informere-dig

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Atomaffaldsgruppen i Kerteminde Kommune, d. 07-11-2015
Status her november 2015:

Ny regering flytter atomaffaldsagen fra Sunhedsministeriet til Ministeriet for uddannelse og forskning.

4. minister på sagen!! og et helt nyt hold af udvalgsmedlemmer og embedsmænd

Der er afsat 4,3 mill. kr til at undersøge mellemlagerløsningen – MEN heraf kun 0,5 mill. Kr til ekstern bistand. Hvilket viser at de ikke har lært af de foregående års sagsproces og kritikpunkter

Ikke valgt ny formand til den tværministerielle gruppe – SÅ sagen ligger død pt.

Folkegrupperne holder stadig kontakten ved lige og er klar til at arbejde igen
E-mail:
Skrevet af MLTV.DK, d. 09-06-2015
Stemninger fra folkefesten

Klik på linket herunder og se video
Skrevet af Atomaffaldsgruppen i Kerteminde Kommune, d. 06-06-2015
Mange tak til jer 336 besøgende til vores Folkefest i dag.

Vi synes det var en god og værdig markering af den positive milepæl i protestarbejdet.
Skrevet af Atomaffaldsgruppen i Kerteminde Kommune, d. 28-05-2015
Kom til folkefest på Vikingemuseet

Lørdag den 6. juni kl. 13.00 – 15.00
på Vikingevej 123 - gratis entré

I næsten 5 år har Kertinge Mark i Kerteminde været udpeget som muligt slutdepot for atomaffald.

Bag os ligger en årelang indsats for at få politikerne til at indse, at nedgravning ikke er løsningen. Og for at sikre lokalområdet, dets natur og naturligvis Ladbyskib – Danmarks eneste dødeskib fra vikingetiden, som er bevaret i sine autentiske omgivelser.

Nu er slutdepotet sat i bero. Og det skal selvfølgelig fejres.

Vær med, når Vikingemuseet åbner dørene til en festlig eftermiddag, hvor vi byder på ølsmagning, vikingejuice og rustikke snacks, levende musik, bueskydning for børn og voksne, fremvisning af lokale vikingefund samt holder oplæg og viser film, hvor du kan blive klogere bl.a. på forskellen på mellemlager og slutdepot.

På dagen kan du vinde flotte præmier, f.eks. et familieportræt hos en professionel fotograf, en gavepakke med Ladbykongens øl, Revningepigen som bronzesmykke, honning fra lokal avler og meget andet godt.

Festen indledes kl. 13.00 med tale af Kertemindes Borgmester Hans Luunbjerg.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Atomaffaldsgruppen i Kerteminde Kommune
Skrevet af Atomaffaldsgruppen i Kerteminde Kommune, d. 28-05-2015
Kom til folkefest på Vikingemuseet

Lørdag den 6. juni kl. 13.00 – 15.00
på Vikingevej 123 - gratis entré

Hvor det skal fejres, at planerne om at grave atomaffald ned i et slutdepot på Kertinge Mark er sat i bero.

Med venlig hilsen
Atomaffaldsgruppen i Kerteminde Kommune
Skrevet af AtomAffaldgruppen i Kerteminde Kommune, d. 11-03-2015
Breaking News i dag knap 2 måneder før 4 års dagen for Atomaffaldsagens start

Der er nyt fra Folketinget. Der er enighed om at droppe slutdeponering og satse fremadrettet på et MELLEMLAGER.

Vi har sendt små dryp af sted med jævne mellemrum. Formålet har været at disse dryp skulle samle sig i små bække, der strømmede i den rigtige retning. På et tidspunkt samler bækkene sig og bliver til en brusende elv, der ikke kan stoppes.

Her er vi i dag.

ALLE FOLKETINGETS PARTIER ER NU ENIGE OM AT ET MELLEMALGER ER NØDVENDIGT !!

Til lykke til alle, der har bidraget med de mange små dryp.

Reelt er slutdepotet droppet - formelt er det ikke sket før Folketinget ændrer B48.

Dette bekræftes af en lang række ordførere.

Så champagnepropperne gjaldede i dag med god grund
Skrevet af Torben Larsen, d. 11-03-2015
Kl.15.00 springer champagnepropperne på Kertinge

Sted: v. Grøn lade på Kertinge Bygade/ladbyvej, hvor skilt m. Atomaffald står.

For nærmere information kontakt:
Inger K. Larsen t. 23268075
Skrevet af fra Ingeniøren (c), d. 18-01-2015
Danske politikere genovervejer beslutning om atomaffald efter studietur.Vedvarende kritik har fået politikerne til at bevæge sig væk fra planen om at placere dansk atomaffald i slutdepot. Mellemlager-løsningen er igen i spil, selv om deadline for en folketingsbeslutning om affaldet var sat til primo 2015.
Skrevet af Lucas Solberg , d. 12-01-2015
Hej vi er en gruppe fra Nordfyns kommune, som har et projekt om radioaktiv affald, og om der er alternative ting man kan gøre, for at slippe af med det. Så vi ville høre om, i gerne vil være med til et interview? (Over telefon eller Skype)
E-mail:
Skrevet af Atomaffaldgruppen, d. 22-11-2014
Link til Miljørapporten
Skrevet af Slein Nesnej, d. 21-11-2014
Var det ikke en ide bare at lade det blive på Risø ? Hvorfor begynde at slæbe det rundt i landet, når det har været på Risø i så lang tid uden problemer, så lad det da blive der !
E-mail:
Skrevet af fra Kjerteminde avis (c), d. 10-11-2014
Lørdag var Atomborgergrupper fra Struer, Skive, Lolland, Bornholm og Kerteminde Kommune samlet i Kerteminde for at drøfte en fremadrettet strategi mod Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hemmelighedskræmmeri og manglende lydhørhed. Frygten for en ensporet debat om afskaffelsen af affaldet sidder stadig i aktivisterne, og politikerne skal råbes op nu
Skrevet af fra Kjerteminde Avis (C), d. 10-11-2014
Atomaffald diskuteres i Kerteminde på lørdag

I mellemtiden lyder det fra forskere, at der ingen grund til hastværk er i placeringen af affaldet. I januar 2013 skrev Politiken, at der nu var politisk flertal for at sende affaldet til udlandet. Og i december rejser medlemmer af Folketingets sundhedsudvalg til Holland for at se på mellemlageret Covra i Holland.

En studiegruppe bestående af lektor emeritus Anne Albinus, lektor emeritus Jens Bjørneboe, selvstændig Kirsten Braad Jacobsen, mag.art. Niels Henrik Hooge, cand.scient.adm. Anne Lemcke, sognepræst Jakob Fløe Nielsen, biskop Karsten Nissen, smedemester Bendy Poulsen og fhv. minister Bjørn Westh mener, at det mest ansvarlige er at undlade at haste det tvivlsomme slutdepotkoncept igennem og placere affaldet i et mellemlager, ligesom det sundhedsudvalget besøger i Holland. Men stadig er der ingen af de fem kommuner der ville være ovenud lykkelige for at huse et lignende lager.

På lørdag ankommer fire af de fem kommuners borgergrupper til Kerteminde, hvor en strategi for det kommende samarbejde på tværs skal lægges. Inden længe skæres de seks udpegede steder nemlig ned til kun to, men dette betyder ikke at de kommuner der fravælges ikke vil hjælpe de resterende to udvalgte. I stedet vil man stadig kæmpe side om side i kampen om at få enten et mellemlager trumfet igennem, eller at få affaldet transporteret udenlands.

- Formålet er at koordinere kræfterne bedst muligt, siger talsmand Jørgen Lindø fra Kerteminde. – Nu er Rambølls rapport udkommet og snart skal Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg træffe beslutning om den videre proces. Og selv om det er sandsynligt, at de fem udpegede kommuner reduceres til en eller to, så er det vores holdning, at de fem fortsat skal kæmpe en fælles kamp for, at affaldet ikke graves ned i Danmark.
I stedet peger grupperne på en mellemlagerløsning, som løbende kan overvåges tæt.

- På mødet skal grupperne finde fælles fodslag. Jo flere vi er, jo mere gennemslagskraft har vi i vores dialog med beslutningstagerne, siger Jørgen Lindø og understreger betydningen af samarbejde på tværs i en sag, der kan få alvorlige konsekvenser.
Skrevet af Atomaffaldgruppen, d. 08-11-2014
PRESSEMEDDELELSE

Vi opfordrer Folketingets medlemmer til at ændre beslutningen af 13. marts 2003, således at processen omkring det radioaktive affald på Risø ændres – og en ny proces, som ikke har nedgravning som mål, igangsættes.

I ministeriets netop udsendte ”Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemradioaktivt affald” vurderer Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ikke at mellemlagerløsningen og eksportmuligheden for atomaffaldet er ”rimelige alternativer” til et slutdepot med nedgravning. Denne konklusion når man frem til inden slutdeponeringsmuligheden er fuldt belyst – og inden mellemlagerløsningen overhovedet er undersøgt.

De fortsatte undersøgelser omkring nedgravning af affaldet og en alternativ mellemlagerløsning samt eksportmuligheden blev ordførerne for alle Folketingets partier enige om i november 2012. Allerede nu – inden undersøgelserne er færdige – drager ministeriet konklusionen, at affaldet under alle omstændigheder skal graves ned.

Vi undrer os, hvis alle Folketingets partier og deres ordførere er enige i dette på nuværende tidspunkt – VI TROR DET IKKE !!!

Vi opfordrer derfor Folketingets 179 medlemmer til at revurdere beslutningen af 13. marts 2003 om nedgravning af det radioaktive affald og hver især stille sig selv spørgsmålene:

”Er vi stadig sikre på, at en nedgravning af radioaktivt affald, hvor en del vil være radioaktivt i tusinder af år, stadig er en realistisk løsning med højeste prioritet ?

Er vi stadig sikre på, at betonkældre i fugtige omgivelser kan holde og garantere mod udsivning af radioaktive stoffer og tungmetaller i flere tusinder af år ?

Er vi sikre på ikke at gentage fejlen fra Harboøre Tange ved høfde 42 ved endnu en gang at grave forurenende affald ned ?

- Eller er det klogere, at opprioritere andre alternativer, som løbende kan overvåges og med fortsat mulighed for afværgeforanstaltninger ved utilsigtede hændelser ?

Vi der bor i de 6 udpegede områder er ikke i tvivl. Stop undersøgelserne af ”nedgravningsløsningerne” og sæt en ny og mere bæredygtig proces i gang. Der er ingen evidens for at betonkonstruktioner er holdbare i fugtige miljøer på længere sigt. Se blot på resterne af de 70-årige bunkere langs den jyske vestkyst.

Vi er overbeviste om, at Folketingets 179 medlemmer deler vore bekymringer og holdninger. Vi ser frem til at Folketinget snarest ændrer sin beslutning af 13. marts 2003 og igangsætter en anden og mere bæredygtig proces.

8. november 2014

Borgergrupperne i

Struer kommune
Skive kommune
Lolland kommune
Bornholms regionskommune
Kerteminde kommune
Skrevet af Atomaffaldgruppen, d. 08-11-2014
Bilag

Uddrag af
( fremhævelserne er vore ):

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: SUMTK
Sags nr.: 1305421
Dok. Nr.: 1528936
Dato: 22. september 2014
Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald
Høringsnotat - scoping

2.1.2. Rimelige alternativer
I fortsættelse af ovennævnte har en række høringsparter også tilkendegivet, at man – som følge af, at der er igangsat vurderinger af muligheden for dels at etablere et mellemlager dels at eksportere alt affaldet til udlandet – skal inddrage disse to løsningsmuligheder som såkaldte ”rimelige alternativer” i miljøvurderingen af plan om etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vurderer ikke, at mellemlagerløsningen og udlandssporet i lovens forstand er ”rimelige alternativer” i forhold til miljøvurderingen af et slutdepot. Baggrunden for denne vurdering er, at en mellemlagerløsning ikke på langt sigt kan erstatte en slutdepotløsning. Efter affaldsdirektivet, skal der på sigt træffes beslutning om en slutdeponering. Et mellemlager er således en anden og ikke sammenlignelig løsning. Heller ikke udlandssporet vurderes at være et rimeligt alternativ at sammenligne med, da sporet kun kan realiseres, hvis der viser sig en mulighed herfor i udlandet.

Der er således tale om en plan, der alene forholder sig til de seks udpegede områder, der potentielt kan rumme et slutdepot. Et sådant depot er i sig selv en løsning, der ikke er reversibel i sin natur, da det skal rumme affaldet i al fremtid og således også beslaglægger et areal og en undergrund fremadrettet.
Alternativerne, der indgår i miljøvurderingen, er således de seks udpegede områder og 0-alternativet, dvs. konsekvenserne af ikke at gennemføre planen

Link til rapporten:
http://www.sum.dk/Temaer/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Slutdepot-H-oktober-2014/Hoeringsnotat-scoping.ashx

Foto: Tønder med radioaktivt affald opbevaret i 30 år under det tidligere atomkraftværk i Bunsbüttel, Tyskland:

Nyeste kommentarer

10.07 | 19:34

Indsamling - Læs Opslagstavlen

...
23.04 | 13:19

Efterlysning - Se klik på Opslagstavlen

...
01.04 | 12:19

APRILSNAR?

...
05.10 | 20:07

Hej Jens-Erik.
Kan min mand Karsten og hans voksne datter komme op og skyde med pistol en lørdag formiddag? Er der tilmelding og hvad koster det? Kh Sussie

...