21.8.2019

Generalforsamling 2019 - dagsorden

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i foreningen

Det Ny Samfund

 

Dato, tid og sted: 21.08.2019 kl. 15:00

Valhalla i Thylejren, Gl. Ålborgvej 16, 7741 Frøstrup

 

 

Foreløbig dagsorden:

 

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Beretning ved kasserer
 3. Indkomne forslag
 4. Evt.

 

 

 

Underskriver for Det Ny Samfund

 

Vibeke Tveden Andersen

 

 

 

 

 

 

OBS:
Alle, som ikke har opdateret deres medlemskab siden 2017, slettes af medlemslisten!!!

 

 


 

Generalforsamling 2018 - referat

Referat af Foreningen Det Ny Samfunds generalforsamling d. 22/8 2018

Dagsorden:

 1. 1.   Valg af ordstyrer og referent
 2. 2.   Regnskab v/kasserer
 3. 3.   Valg af revisor
 4. 4.   Testamentarisk gave – fra Bodil Kofoed Nielsen (resume af advokatbrev)
 5. 5.   Thylejrens 50-årsdag!
  (Fra sidste års referat: Mange i Thylejr-regi er godt i gang med at omtænke festivallen og derved tænke i 50 årsdagen.

Her stilles spørgsmålstegn ved DNSs rolle til fødselsdagen.

Det foreslås, at der skal udstedes en tegnekonkurrence til logo på medlemskort og øl til 50 årsdagen. Alle synes det er en god idé. Det vurderes dog, at det er for tidligt, da der er tre år til.

Der tales om at lave en idékasse, hvor man kan komme med gode forslag til hvad der skal foregå til 50-årsdagen.)

 1. 6.   Evt.

 

 1.   Ordstyrer(?) og referent: Elisa
 2.   Regnskab godkendes med klapsalver.
 3.   Revisor: Elisa
 4.   Gaven modtaget med tak fra de fleste; nogle af pengene kan afsættes til fejring af Thylejrens 50-årsdag.
 5.   Workshop v/ Manju under sommerlejr 2019. Tegnekonkurrence til nye medlemskort, øletiketter, idékasse. Forslag til fødselsdag kan komme i aviskassen.
 6.   DNS og sommerlejr går sammen vedrørende sommerlejr – der vises regnskab fra denne på generalforsamlingen.

 

 

 

(Bedre sent end aldrig – undskyld. Det skyldes hårde tider hos kassereren, som nu heldigvis har fået så mange gode vibrationer, at hun er ”på vingerne” igen! )

\[\