21.8.2019

Generalforsamling 2021 - dagsorden

Ordinær generalforsamling i foreningen

Det Ny Samfund 2021

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Valg af revisor
 3. Regnskab ved kasserer
 4. Der foreslås, at vi investerer i miljørigtige/bæredygtige projekter. (Se opslag fra forår angående negative renter og investering)
 • Køb af andele eller aktier i vindmøller og/eller solenergianlæg
 • Andre grønne projekter

       5.Evt.
       Medlemmer af administrationsgruppen bør være mere aktive …

       Suppleanter bør også deltage i gruppens arbejde …

 

 

Underskriver for Det Ny Samfund:

 

Vibeke Tveden Andersen

Generalforsamling 2021 - referat

Referat af ordinær generalforsamling i Det Ny Samfund 2021

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Valg af revisor
 3. Regnskab ved kasserer
 4. Der foreslås, at vi investerer i miljørigtige/bæredygtige projekter. (Se opslag fra forår angående negative renter og investering)
 • Køb af andele eller aktier i vindmøller og/eller solenergianlæg
 • Andre grønne projekter
 1. Evt.
  Medlemmer af administrationsgruppen bør være mere aktive …

Suppleanter bør også deltage i gruppens arbejde …

___________________________________________________________

 1. Ordstyrere: Pia og Ursula, referent: Freja
 2. Elisa er genvalgt som revisor
 3. Revisorgodkendt regnskab fremlagt af kasserer og godkendt for 20/21
 4. Efter nogen debat om velgørenhed, investering i jord etc. besluttede GF at der indkaldes til debatmøde 20/11 kl. 13, hvor debatten kan fortsætte og vi kan tage stilling til et konkret forslag om at investere i 20m af Thylejrens nabomark langs med grøften.
 5. Administrationsgruppen inkl. suppleanter vil gerne være mere deltagende, men skal nok mindes om det.


Jens Toft vil bage kage, stor opbakning fra fremmødet 😀

 

Freja Jeppesen