Optaget af vores gode Allan fra Thisted, som elsker at fotografere natur, sommerfugle m.m.

Beskrivelse

Thylejren er et fristed i den forstand, at den rummer livet, livets udfoldelser, forviklinger, udviklinger. Den har plads til skæve eksistenser, fantasifulde kunstnere, omsorgsfulde mødre og fædre, shamaner, hestekvinder og meget andet. Den er både en del af Danmark og det samfund vi alle er del af, og samtidig er den meldt ud af bevidstløst forbrugerræs og samtalekøkkenkultur.

Thylejren ejes af foreningen "Det Ny Samfund" som er organiseret med generalforsamlingen (hvert år, 21.8. kl. 15.00) som øverste beslutningsmyndighed, det vil sige, at der ikke er en bestyrelse eller en formand. Beslutninger bestræbes at blive taget i konsensus, men der forekommer også afstemning.

Thylejren er et socialt eksperiment i sit 50. år.


Thylejren (the Thy Camp) is a free place in the sense that it contains Life, displays Life, it’s complications, it’s developments. It has space for odd characters, imaginative artists, caring mothers and fathers, shamans, horsewomen and many more. It is both part of Denmark and the society we are all part of and at the same time withdrawn from unconscious consumer’s race and “conversational kitchen’s” culture.

 

Thylejren is owned by the association “Det Ny Samfund”, which is organized with the general meeting (every year, Aug. 21. at 3 pm) as the highest authority, that means there is no board or chairman. Decisions are mostly taken in consensus but voting can also be seen.


Thylejren is a social experiment in it’s 50'th year!