Generalforsamling Thy Køre Selskab 2016

Generalforsamling tirsdag d. 1. november 2016 kl. 19.00 i Norshallens cafeteria, Kirkebyvej 17, Nors, 7700 Thisted.

Formanden Ninna Lisner byder velkommen og foreslår, at vi starter med en sang. Derefter forslår hun Ejvind Engelbrecht til dirigent. Han vil gerne, og generalforsamlingen kan så begynde.

Beretninger.

Formanden, Ninna Lisner, aflægger beretning om årets forløb og fortæller, hvilke aktiviteter, der har været i foreningen. Derefter fortæller Calle Jonasen meget udførligt om pløjning, tømmertræk og om sit arbejde i Pløjeudvalget under DKF. Til sidst gennemgår Torben Lützhøft de brugskørsels-arrangementer, der har været i Thy Køre Selskab og fortæller også om DKF´s brugskørselsstævner.

Regnskab.

Kassereren, Peter Søndergaard gennemgår det fremlagte regnskab. Der er mange spørgsmål, som bliver besvaret af Peter.

Valg.

Der bliver foreslået 6 personer til bestyrelsen, så der bliver delt stemmesedler ud.

Følgende bliver foreslået:

Ninna Lisner, Peter Søndergaard, Ejgil Sloth, Leif Christensen, Laila Thomsen og Lis Prehn.

Der skal vælges 3 til bestyrelsen og det bliver Peter, Leif og Ejgil.

Lis Prehn bliver suppleant for dem, der bliver valgt i år, og Laila Thomsen bliver suppleant for dem, der blev valgt sidste år.

Ninna Lisner går ud af bestyrelsen, og næstformanden, Bjarne Kær, takker Ninna for det arbejde, som hun har lagt i foreningen.

Knud Hove bliver valgt til revisor og Jørgen Christensen bliver revisor suppleant.

Indkomne forslag.

Der er kommet et forslag fra et medlem af foreningen om, at bruge af pengebeholdningen for at få flere nye medlemmer, eller bare bruge nogle penge til glæde for foreningens medlemmer. Dog skal der stadig være 30.000 kr. tilbage i Sparekassen Thy. Foreningen har på nuværende tidspunkt 52636,12 kr.

Dette forslag blev ivrigt debatteret, og der kom mange forslag på bordet. Den nye bestyrelse må arbejde videre med forslaget.

Evt.

Lis Prehn får overrakt foreningens vandrepokal, der gives til medlemmer, der har gjort en særlig indsats for foreningen. Lis har været en flittig fotograf ved alle arrangementer og skriver også indlæg til hjemmesiden og Køresporten.

Torben Lützhøft får den anden pokal, der gives til medlemmer, der har deltaget i kørestævner. Denne gang får han den til evig arv og eje. Han tilbyder at sponsorere en pokal, hvis der bliver brug for det til et lokalt stævne.

Referent: Lise Hove.