24/9-16 Pløjestævne

 

Det har været en dejlig, solskinrig pløjedag på Skinnerupgård. Der var 6 heste-pløjere og rigtig mange traktor-pløjere.
Os der skulle hjælpe til, mødte kl ca 8 og der startede vi med, at få kaffe og morgenbrød. Pløjerne gjorde klar, fik målt plov og stod parat kl 9.45. Alt gik roligt og planmæssigt og der kom mange tilskuere. Der var mulighed for de dårligt gående og ligeledes de godt gående, at få en køretur i en af de 4 hestevogne, der kørte rundt på området. Alle 6 var færdige med stub. ved middagstid og det blev tid til frokost. Kl ca 13 tog de fat på grøn. og var færdige med det lidt i 16. Herefter var der præmieoverrækkelse.
Der gives et stort tillykke til alle deltagere, en stor tak til alle hjælpere og ikke mindst en stor tak til Annette Dalgaard og Thomas Kristoffersen for at lægge på jord og hal til.

Lis Prehn