Herunder kommer de aktiviteter der har været i 2016