Kørebane

Erik Helleberg og Calle Jonasen tager sig af vedligeholdelse af kørebanen.  Calle har mobil 40422513.

Udlån af hestevogne

Hvis man ønsker at benytte en hestevogn, som køreforeningen disponerer, skal man henvende sig til Calle Jonasen på mobil 40422513