Vi snakker pasform, ser alle godt ud i overtræks.Vi skal besøge køerne.