30/4-17 Tømmertrækstævne

Så fik vi afsluttet en særdeles dejlig og vellykket dag på kørebanen med tømmertræk. Vi mødte kl 9 til morgenkaffe med det hele og dejligt vejr, så det kunne ikke være bedre. Der var tilfredsstillende fremmøde af såvel udøvende, hjælpere og tilskuere, omkring de 45 i løbet af dagen, men der kunne sagtens ha været plads til flere tilskuere.
Vi startede med kaffen og her bød Anker Johansen velkommen til alle, Calle Jonasen gav lidt instrukser for dagen og banen, der blev delt ...numre ud og så startede dagen. Da det var første gang banen skulle tages i brug til andet end "hjemmetræning" blev vi lidt forsinkede, men stemningen var god og vejret fint, det blev derfor ikke noget problem. Alle fandt deres pladser og kuske, hjælpere og dommer gik banen rundt inden starten og så kørte det på bedste vis, uden uheld og i god ro og orden. Vi holdt en pause kl 12, så vi kunne få lidt frokost og herefter gik alle i gang igen. Selve trækket var delt op i en bane med træk af en stamme og træk med slæde.
Da alle havde været igennem mødtes vi til kaffe og der blev takket for den gode dag og givet udtryk for en god bane, tak for det. Herefter gav Anja Sørensen, dommer / sekretær resultater og delte 1.2. og 3. præmie ud. Der siges tak for deltagelse til alle udøvende og en stor tak til alle hjælpere og ikke mindst til dem der har arrangeret og bygget banen.