Herunder kommer de forskellige generalforsamlinger.