Calles Årsberetning 1/11-2018

Det har været et begivenhedsrigt 2018, ikke mindst pga EM stævnet på Nr. Vosborg.

11. marts : Vi var en del der var til formøde angående EM i Møldrup, herunder hjælpere.

7. april :Her havde vi igen i år forårsdag v / Ruth og Torben, her var vi 5 pløjere, 1 harve, 4 brugskører, igen nogle fra MKS, en god dag hvor vi igen nød godt af deres gæstfrihed med kaffe og rundstykker, kage mm, Tak for det.

17. April : Fællespløjemøde v / Knud Hansen, Skinnerup.

16. Maj : Der var Anker og jeg til tømmertræk v /            blev henholdsvis nr. 1 og nr. 2

27. Maj : Der havde vi en god dag med træningsstævne i tømmertræk på Klatmøllebanen.

8-9. Juni : Martin og jeg kørte til dyrskue i Thisted.

20. Juni :Var jeg til møde på Nr. Vosborg angående pløjning.

27. Juli :Bestyrelsen og jeg var igen til møde på Nr. Vosborg, hvor det bl.a. blev besluttet total ryge/ grillforbud pga sommerens tørke, men det blev ophævet igen , da der endelig kom regn i massevis.

19. August : Var vi igen nogle på Nr. Vosborg til afsætning af stykker,  sætte hegn mm.

25-26. August : Pløjning mm. Vi var 12 deltagere ; 5 fra Danmark, 4 fra Tyskland, 2 fra Sverige og 1 fra Norge. 2 havde meldt fra. Lis P og jeg havde tilpasset pløjeregler af hensyn til tyskerne og Lis havde oversat reglerne til tysk. Efter endt stævne var der et par dage med oprydning. Det bedste var at det hele gav overskud 23.600, som skal deles.

2. Sep. : Pløjetræning og baneafslutning også her en dejlig dag, fuld af solskin. Vi var 6 pløjere, 1 harve og til middag gule ærter, hvilket også var godt.

15. Sep. :Var der fynsk mesterskab i HRK på Wiffersholm. Her var Torben og jeg deltager og Erik dommer.

18. Sep : Fælles pløjemøde-

29. Sep : Fællespløjning på Momtoft. Vi var desværre kun 5 hestepløjere, 3 afbud. Men der var 3 hestevogne, der gav folk en god tur, og andre var i arbejde rundt omkring, billetsalg, opmåler, dommere, oprydning mm. Det gav 32000 i overskud som skal deles i 4. Tak til alle hjælpere. Næste år ved Leif Gravesen.

14. Okt. : Igen var der pløjestævne , men almindeligt på Nr. Vosborg. Torben og jeg deltog og Erik var dommer.

2. Nov : Jeg skal på Lundbæk landbrugsskole og se på forholdene til DM 2019, så der er allerede en masse at se frem til.

Tak Calle