Generalforsamling 2018

Der var generalforsamling d. 1. November i lokalerne i Nors. Der var 34 fremmødte.

1.Anker Johansen byder velkommen til alle og Ejvind Engelbrecht bliver valgt til ordstyrer.

Ejvind går igennem dagsordenen og der bliver valgt to stemmetællerre, Anker ridser op at alle betalende medlemmer har stemmeret.

2.Anker starter med formandens beretning, hvor de fleste af årets gøremål og aktiviteter blev samlet op ( lægges op i underpunkt )

Anker giver samtidig en lille opsang med hensyn til den sparsomme brug af banen i 2018, da det kun er blevet til lidt tømmertræk og enkelte køreture, men det måske strander på det arbejde, på Nr. Vosborg, vi har haft i tankerne.

Calle Jonasen fremlagde beretning fra Pløjeudvalget ( lægges i underpunkt).

Torben Lützhøft fremlagde beretning fra Brugskørselsudvalget. ( lægges i underpunkt).

3. Peter Søndergaard fremlægger det reviderede regnskab. Der bliver stillet enkelte spørgsmål til enkelte udgifter, som viser sig at være rettet. Herefter ingen kommentarer.

4. Kontigentet forbliver uændret. 500 kr. for basismedlem og 200 kr. for følgende medlemmer på samme matrikel.

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. I år var Ejgil Sloth, Peter Søndergaard, Leif Christensen og Bjarne til evt genvalg. Ejgil valgte at stille til genvalg. Torben Lützhøft og Lajla Thomsen blev foreslået og takkede ja, så de kom i bestyrelsen. Jørgen Jacobsen blev suppleant ( Lajlas 1 år) og Ninna Lisner blev suppleant ( Bjarnes 2 år).

Anker takkede de fratrådte medlemmer Peter og Leif for godt samarbejde.

6. Valg af revisor ; Jørgen Jacobsen og Ejvind Engelbrecht blev genvalgt . Birger Lund Nielsen blev suppleant.

7: Der var ingen indkomne forslag.

8. Der kom snak i gang om hvordan vi kunne bruge banen mere og bedre. Bred enighed om at vi skulle forsætte med fælles træningsdag onsdag, for at holde fast i fællesskabet, men at alle kunne arrangere noget individuel og invitere til dette i løbet af ugen, da flere har varierende arbejdstider.

Forslag om turnus med forskellige aktiviteter, tømmer, topper, agiliti osv ( Inge )

Forslag om minimarathon ( Calle)

Invitere folk udefra til at køre med og måske selv holde tømmerne, for at fremme interesse.

( Peter L )

Vi sluttede denne gode aften af med brød og kaffe.