Thy Køre Selskab (ThKS) er først og fremmest en social forening med hesten som samlende midtpunkt. Der bliver arrangeret skovture og udflugter, hvor hele familien kan deltage. Dette forgrener sig til at styrke og bevare interessen for den gamle landbokultur med heste, vogne og redskaber.

 

 

ThKS formidler kurser i tilkørsel af heste, seletøjssyning samt reparation, der arrangeres  kørestævner og konkurrencer i hestepløjning, brugskørsel og tømmertræk.. Endvidere samarbejdes der med andre køreselskaber om større arrangementer.

 

 

ThKS er stiftet i 1979, og dækker områderne Thy, Thyholm, Hanherred, Mors & Nordsalling. Der er for tiden 61 medlemmer.