Generalforsamling Thy Køre Selskab 2015

D 3-11-15 blev der afholdt generalforsamling, i Plantagehuset i Thisted, der deltog 34 medlemmer.

Ninna Lisner bød velkommen og derblev valgt de respektive personer til referat, dirigent samt stemmetæller.

Inden selve mødet sang vi en sang, komponeret af Knud Hove.

Referat, Lis Prehn

 

Formandens beretning.

 

Ninna Lisner berettede hvad der var foregået i løbet af året.

 

I løbet af januar og februar var der tilkørsel og genopfriskning, i Thisted ride center, med Anker Johansen, som tovholder.

Det blev afsluttet i marts måned med topperkørsel konkurrence. Samme dag var der et arrangement ved Katja Schumann, med opvisning med hendes hest.

 

Ib Kirk holdt et foredrag, i januar, om sit liv med heste og opbygning af sit hingstestutteri.

 

Dyrlæge Kirstine og beslagsmed Linus holdt et foredrag i marts måned om især forfangenhed.

 

I april måned lagde Torben Lützhøft ud med " En forårsdag i marken".

O holdt endnu en dag i maj måned.

 

Og i maj måned var der opstart på klatmøllebanen med kaffe og rundstykker og efterfølgende lille tur i skoven.

 

Der blev kørt et par fællesture i skoven sommeren over.

 

22. juni blev der afholdt brugskørsel træningsstævne hos Torben Lützhøft.

 

Peter Søndergård havde arrangeret weekendtur/ sommertræf d 23 august.

 

23 august blev der afholdt brugskørsel CUP på klatmøllebanen.

 

28-30 august deltog flere medlemmer i en tur til Tyskland, Pferde-Stark

 

7 sept var der pløjetræning hos Arne Studsgård

 

13 sept.var der løvfaldstur med islænderforeningen Hrimfaxa med god deltagelse trods vejret.

 

26.sept var der fælles pløjestævne på Søgård Mark

 

Kommende aktivitet, er en juleadvendstur, som Anker og Ruth er så venlig at holde.

 

Brugskørsel.

Torben Lützhøft beretter om årets aktiviteter. I forbindelse med forårstur i marken, var der også en brugskørselbane, hvor 6 kuske øvede sig.

 Øvedagen mandag aften var med regn, så der blev kørt en lille tur i stedet og der var 3 til kaffe.

ThKs stævne i august, var der 7 kuske, det var t godt stævne og tak til hjælperne, uden dem kunne det ikke lade sig gøre.

 

Pløjning.

Calle Jonasen berettede om årets aktiviteter.Calle havde deltaget i pløjeudvalgsmøder til DM, NM og VM.

Til en forårsdag  marken hos Torben og Ruth, deltog 8 plovspand, en rigtig god dag.

 

På Tysklandsturen til Pferde-Stark var der god tilslutning, 40 personer i alt, rigtig god tur hvor vi blandt mange andre aktiviteter, så pløjning og EM i tømmertræk.

 

9. sept blev der med meget møje og besvær fundet et stykke jord til pløjestævne, venligst udlånt af Michael Dahlgård.

Der var til denne dag mødt 8 plovspand.

 

Den 26 sept. var der fælles pløjedag på Søgård Mark hos Lars Odderhede. Der deltog 10 plovspand, 5 fra ThK , 2 fra MKS, 2 fra Fyn og 1 fra ØKS. Der var mange hjælpere og tak til dem. Rigtig god dag og 229 betalende gæster.

Vi deltog ikke i VM d 3 okt, da der var lavet aftaler til anden side.

 

3 okt. deltog Calle og Erik i pløjestævne hos HKR

11 okt deltog Calle,Torben og Anders på Nr. Vosborg MKS, Martin var dommer.

12 okt deltog Calle og Torben i ØKS

 

Regnskab.

Peter Søndergård fremlagde regnskabet, uden bemærkninger.

 

Kontigent.

Det blev luftet tanken om en anderledes betaling af kontigent og hvad pengene går til, fx passive medlemmer eller uden blad. Bestyrelsen tager det op til næste generalforsamling.

 

Nye medlemmer.

Hvordan skaber vi rum for nye medlemmer, forslag invitere og deltage 1. gang gratis

 

Brug af Klatmøllebanen.

Forslag: permanent opstilling af brugskørselsbane og tømmertrækbane. Det kan måske sætte lidt gang i brug af banen og tiltrække nye ( og gamle ) medlemmer.

Torben, Anders, Lise og Lis vil foreløbig være behjælpelige. Bestyrelsen må tage dette op og evt. indkalde til planlægningsmøde.

 

Valg af bestyrelse.

Inge Karstensen og Anders Lynggård træder ud og Bjarne Kær og Anker Johansen træder ind.

 

Pokaler.

Torben Lützhøft fik overrakt pokal for stor konkurrencedeltagelse.

Anker Johansen fik overrakt pokal for stort arbejde og deltagelse i forbindelse med tilkørsel.

Referat er skrevet af Lis Prehn