Billede fra løvfaldsturen. Flot udsigt over Vandet Sø.

Generalforsamling Thy Køre Selskab 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Thy Køre Selskab 

Tirsdag den 1. november 2016 kl. 19.00                      

Norshallens Cafeteria, Kirkebyvej 17, Nors, 7700 Thisted        

 Ifølge foreningens vedtægter er dagsordenen for generalforsamlingen følgende: 

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning. Beretning fra pløjeudvalget ved Calle Jonasen. Beretning fra brugskørselsudvalget ved Torben Lützhøft

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.      Fastsættelse af kontingent

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

a.       I år er der tre bestyrelsesmedlemmer på valg:

b.      Ninna Lisner, Peter Søndergaard og Ejgil Sloth 

6.      Valg af revisor og revisor suppleant

7.      Indkomne forslag

8.      Evt.

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til

formanden Ninna Lisner, Gyvelvænget 143, 7730 Hanstholm, e-mail: skumfidus1@outlook.dk, senest 5 dage inden generalforsamlingen, enten pr. post eller e-mail. 

Foreningen vil være vært med kaffe og brød. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Thy Køre Selskab

 

  • Hestevognskørsel

    Klik på understregningen og se, hvem der gerne vil køre en tur med gæster.

Julefrokost på Vesløs Kro lørdag d. 19. november 2016

Foreningens medlemmer inviteres til julefrokosten på Vesløs Kro lørdag d. 19. november kl. 18.00. (Obs. det er ikke den dato, der står i aktivitetskalenderen)

Adressen er Vesløs Stationsvej 25, 7742 Vesløs

 

Der vil blive serveret en god gammeldags julefrokost til en pris af 175 kr. Drikkevarer betales ved siden af.

Tilmelding til Bjarne Kær på tlf  97993305 eller mobil 40372156 senest fredag d. 10. november.

Træning på Klatmøllebanen

Anker Johansen med sin fjordhest. Anker har mobil 23440075

Klatmøllebanen kan benyttes af medlemmerne til forskellige slags træning, f.eks. topperkørsel, dressur, tømmertrækning m.m.

Adressen er Klatmøllebanen, Klatmøllevej 31, Thorsted, 7700 Thisted.

Sommeren over trænes mandag aften, men banen kan også benyttes på andre tidspunkter.

Kontakt personer:

Calle Jonasen, mobil 40422513

Anker johansen, mobil 23440075

Lise Hove, mobil 23431433